جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دیباج

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز دیباج

اذان صبح: ٠٣:٥٦:٥١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٢٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٣١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٥:٣٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیباج (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر دیباج)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر دیباج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیباج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جانولی
با تمام راههایی كه می توانید، در تمام جاهایی كه می توانید، در تمام اوقاتی كه می توانید، با تمام مردمی كه می توانید، تا آنجایی كه می توانید خوبی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیباج

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیباج در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیباج ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دیباج (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیباج ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دیباج
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٠:٥٩١٢:٥٣:٢١١٩:٢٦:١٨١٩:٤٥:٠٧٠٠:٠٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٩:٣٨١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٧:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٨:١٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٦:٥٥٠٠:٠٧:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٢:٣٨١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٧:١٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٥:٤٠١٢:٥٢:٢٥١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٨:٤٣٠٠:٠٦:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٤:٢٢١٢:٥٢:١٢١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٣٨٠٠:٠٦:٣٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٢:٢٢٠٦:١٣:٠٤١٢:٥١:٥٩١٩:٣١:٢٩١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١١:٤٨١٢:٥١:٤٧١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٢٧٠٠:٠٥:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٠:٣٢١٢:٥١:٣٥١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٥:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٩:١٧١٢:٥١:٢٤١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٥:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٨:٠٣١٢:٥١:١٣١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٤:١١٠٠:٠٤:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٤:٣٣٠٦:٠٦:٥٠١٢:٥١:٠٢١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٤:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٣:٠١٠٦:٠٥:٣٨١٢:٥٠:٥٢١٩:٣٦:٤١١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٤:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣١:٣٠٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٣:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٣:١٧١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٣:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٠:٢٥١٩:٣٩:١٧١٩:٥٨:٤٥٠٠:٠٣:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٠:٥٩١٢:٥٠:١٧١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٤٠٠٠:٠٢:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٠:١٠١٩:٤١:٠١٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٢:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٠:٠٣١٩:٤١:٥٣٢٠:٠١:٣٠٠٠:٠٢:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٧:٤٢١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٢٥٠٠:٠١:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٩:٥١١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٣:٢٠٠٠:٠١:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٥:٣٦١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٤:١٥٠٠:٠١:٢٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٤:٣٥١٢:٤٩:٤١١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٥:١٠٠٠:٠١:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٧:٠٢٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٠٠:٥٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٤١٠٥:٥٢:٣٦١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠٠:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٥١:٣٩١٢:٤٩:٣١١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٠:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٣:٠٢٠٥:٥٠:٤٣١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٠٠:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٩:٤٩١٢:٤٩:٢٧١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٠٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٨:٥٦١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٠:٢٦٢٠:١٠:٣٦٢٣:٥٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیباج

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر دیباج

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دیباج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیباج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر دیباج

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیباج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیباج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دیباج

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر دیباج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیباج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دیباج

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دیباج شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر دیباج شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دیباج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیباج برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دیباج

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیباج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیباج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دیباج

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٣٠٥:٣٥:٢٨١٢:٥٤:٥٧٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٠٠:٤٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٣٥:٤٢١٢:٥٥:١٠٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٠٠:٥٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٥٠٥:٣٥:٥٨١٢:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٦:١٦٠٠:٠١:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٤٠٥:٣٦:١٥١٢:٥٥:٣٦٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٠١:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٦٠٥:٣٦:٣٣١٢:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٠١:٤١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢١٠٥:٣٦:٥٣١٢:٥٦:٠٢٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٠١:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٧٠٥:٣٧:١٤١٢:٥٦:١٤٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٠٢:١٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٦٠٥:٣٧:٣٧١٢:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٠٢:٢٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٣٨:٠١١٢:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٠٢:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢١٠٥:٣٨:٢٦١٢:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٠٣:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٣٨:٥٢١٢:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٠٣:١٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٤٠٥:٣٩:٢٠١٢:٥٧:١٣٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٦:١٦٠٠:٠٣:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٩:٤٩١٢:٥٧:٢٤٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٠٣:٥٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٤٠:١٩١٢:٥٧:٣٥٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٥:٥٦٠٠:٠٤:٠٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٤٠:٥٠١٢:٥٧:٤٥٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٠٤:٢٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٤١:٢٢١٢:٥٧:٥٥٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٠٤:٤٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٢٠٥:٤١:٥٥١٢:٥٨:٠٤٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٥:١١٠٠:٠٥:٠٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠١٠٥:٤٢:٢٩١٢:٥٨:١٣٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٠٥:١٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥١٠٥:٤٣:٠٤١٢:٥٨:٢٢٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٤:٣١٠٠:٠٥:٣٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٤٣:٤٠١٢:٥٨:٣١٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٤:٠٩٠٠:٠٥:٥١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٤٤:١٧١٢:٥٨:٣٩٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٠٦:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:٤٤:٥٥١٢:٥٨:٤٦٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٣:١٩٠٠:٠٦:٢٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٤٥:٣٤١٢:٥٨:٥٣٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٢:٥١٠٠:٠٦:٤٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٨٠٥:٤٦:١٣١٢:٥٩:٠٠٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٢:٢١٠٠:٠٦:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٤٦:٥٤١٢:٥٩:٠٦٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٥٠٠٠:٠٧:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٤٧:٣٥١٢:٥٩:١١٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣١:١٧٠٠:٠٧:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٤٨:١٦١٢:٥٩:١٧٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٠٧:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٨:٥٩١٢:٥٩:٢١٢٠:٠٩:٢١٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٠٧:٥٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٤٩:٤٢١٢:٥٩:٢٥٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٠٨:١٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٥٠:٢٥١٢:٥٩:٢٩٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٠٨:٢٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٥١:٠٩١٢:٥٩:٣٢٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٠٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دیباج شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر دیباج شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیباج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیباج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیباج

دیباج یکی از شهرهای شهرستان دامغان در استان سمنان است. این شهر در ۵۵ کیلومتری شمال شهر دامغان قرار دارد. دیباج خود شامل محله‌های قلعه، ورزن و زردوان است. پیشتر آنرا چهارده یا چهارده رودبار می‌خواندند

شهر دیباج در ویکیپدیا

شهر دیباج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیباج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیباج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیباج بر روی نقشه

شهر دیباج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیباج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیباج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیباج
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر دیباج + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر دیباج + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر دیباج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دیباج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دیباج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیباج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیباج رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دیباج
زمان پخش اذان مستقیم به افق دیباج
جدول اوقات شرعی امروز فردا دیباج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دیباج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیباج
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دیباج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دیباج دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دیباج دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیباج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو