جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دیباج

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز دیباج


اذان صبح: ٠٥:١٢:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:١٥:٢٣
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٦

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیباج (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر دیباج)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دیباج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیباج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

والتر بنیامین
"تهیدستی، ننگ نیست." چه جور هم! ولی آنان [گویندگان این سخن] تهیدستان را به دیده‌ی ننگ می‌نگرند. چنین می‌كنند و سپس، او را با گفتن چند مثل، آرام می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیباج

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیباج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیباج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دیباج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیباج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیباج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥١:٠٠١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٠:٥١١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٤:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٠:٤١١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٠٥٠٠:٠٣:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٩:٣١١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٣:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٠:١٧١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٢:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٠:٠٩١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٢:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٢:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٩:٥١١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٠١:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠١:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٩:٤١١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠١:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٠:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٠:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٤٩:٣١١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٠:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٤٠٥:٥٠:٣١١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٠:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٩:٢٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٥٩:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:١١٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٤٩٢٣:٥٩:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٧:٥٢١٢:٤٩:٢٦١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٤٢٢٣:٥٩:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٧:٠٢١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٣٥٢٣:٥٩:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٤٦:١٣١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٣:٢٧٢٣:٥٩:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٤٥:٢٦١٢:٤٩:٢٨١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٤:٢٠٢٣:٥٩:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١٣٠٥:٤٤:٤١١٢:٤٩:٢٩١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٥:١١٢٣:٥٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٤٣:٥٧١٢:٤٩:٣٢١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٦:٠٣٢٣:٥٨:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٤٣:١٤١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٦:٥٤٢٣:٥٨:٤٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٩:٣٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٤٤٢٣:٥٨:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٤١:٥٤١٢:٤٩:٤٢١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٨:٣٤٢٣:٥٨:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٥٨٠٥:٤١:١٦١٢:٤٩:٤٧١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٩:٢٣٢٣:٥٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٤٠:٤٠١٢:٤٩:٥٢١٩:٥٩:٢٨٢٠:٢٠:١٢٢٣:٥٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیباج

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دیباج

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیباج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیباج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دیباج

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٧:٤١١٢:٥٨:٤٠١٩:١٠:١٥١٩:٢٨:٣٤٠٠:١٥:٣٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٦:١٣١٢:٥٨:٢٢١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:٢٦٠٠:١٥:١٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٤:٤٦١٢:٥٨:٠٤١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:١٩٠٠:١٤:٤٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٣:١٨١٢:٥٧:٤٦١٩:١٢:٤٩١٩:٣١:١١٠٠:١٤:٢٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤١:٥١١٢:٥٧:٢٨١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٠٤٠٠:١٤:٠٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٠:٢٤١٢:٥٧:١٠١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٥٦٠٠:١٣:٣٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:٥٧١٢:٥٦:٥٢١٩:١٥:٢٣١٩:٣٣:٤٩٠٠:١٣:١٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٧:٣٠١٢:٥٦:٣٤١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٤٢٠٠:١٢:٥٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٦:٠٤١٢:٥٦:١٧١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٣٤٠٠:١٢:٣٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٥:٥٩١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٢٧٠٠:١٢:٠٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٣:١٢١٢:٥٥:٤٢١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٢٠٠٠:١١:٤٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٥:٢٥١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:١٣٠٠:١١:٢٠
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٢١١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٠:٥٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:٥٧١٢:٥٤:٥١١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٥٩٠٠:١٠:٣٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٧:٣٣١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٥٢٠٠:١٠:١٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٤:١٩١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٤٥٠٠:٠٩:٤٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٣٨٠٠:٠٩:٢٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٣:٢٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٣٢٠٠:٠٩:٠٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٢:٠١١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:٢٦٠٠:٠٨:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٣:١٧١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٨:١٥
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٩:١٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٧:٥٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٧:٣٠
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٧:٠٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٥:٢١١٢:٥٢:٢١١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٦:٤٦
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٦:٢٥
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٢:٤٦١٢:٥١:٥٦١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٦:٠٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٠:٢٥٠٦:١١:٣٠١٢:٥١:٤٤١٩:٣٢:٣٤١٩:٥١:٤٠٠٠:٠٥:٤٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٣٨:٥١٠٦:١٠:١٤١٢:٥١:٣٢١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٢:٣٥٠٠:٠٥:٢٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٩:٠٠١٢:٥١:٢١١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٥:٠١
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥١:١١١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیباج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیباج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دیباج

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیباج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیباج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دیباج

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٥:٥٦:٢٧١٢:٠٠:٢٧١٨:٠٥:٠٣١٨:٢٣:١٨٢٣:٤٧:٤١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٥:٠٠١٣:٠٠:١٠١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٤:١١٠٠:١٧:٢٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٣:٣٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٠٦:٤٧١٩:٢٥:٠٣٠٠:١٦:٥٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥٢:٠٤١٢:٥٩:٣٤١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٥:٥٦٠٠:١٦:٣٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٠:٣٦١٢:٥٩:١٦١٩:٠٨:٣١١٩:٢٦:٤٨٠٠:١٦:١٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٩:٠٩١٢:٥٨:٥٨١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٤١٠٠:١٥:٥٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٧:٤١١٢:٥٨:٤٠١٩:١٠:١٥١٩:٢٨:٣٤٠٠:١٥:٣٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٦:١٣١٢:٥٨:٢٢١٩:١١:٠٦١٩:٢٩:٢٦٠٠:١٥:١٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٤:٤٦١٢:٥٨:٠٤١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:١٩٠٠:١٤:٤٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٧٠٦:٤٣:١٨١٢:٥٧:٤٦١٩:١٢:٤٩١٩:٣١:١١٠٠:١٤:٢٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤١:٥١١٢:٥٧:٢٨١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٠٤٠٠:١٤:٠٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٤٠:٢٤١٢:٥٧:١٠١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٥٦٠٠:١٣:٣٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٨:٥٧١٢:٥٦:٥٢١٩:١٥:٢٣١٩:٣٣:٤٩٠٠:١٣:١٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٧:٣٠١٢:٥٦:٣٤١٩:١٦:١٥١٩:٣٤:٤٢٠٠:١٢:٥٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٦:٠٤١٢:٥٦:١٧١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٣٤٠٠:١٢:٣٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٥:٥٩١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٢٧٠٠:١٢:٠٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٣:١٢١٢:٥٥:٤٢١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٢٠٠٠:١١:٤٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣١:٤٦١٢:٥٥:٢٥١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:١٣٠٠:١١:٢٠
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٣٠:٢١١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٠:٥٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:٥٧١٢:٥٤:٥١١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٥٩٠٠:١٠:٣٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٧:٣٣١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٥٢٠٠:١٠:١٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٦:٠٩١٢:٥٤:١٩١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٤٥٠٠:٠٩:٤٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٤:٠٣١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٣٨٠٠:٠٩:٢٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٣:٢٣١٢:٥٣:٤٧١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٣:٣٢٠٠:٠٩:٠٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٢:٠١١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٤:٢٦٠٠:٠٨:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٣:١٧١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٢٠٠٠:٠٨:١٥
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٩:١٩١٢:٥٣:٠٣١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٧:٥٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١٧:٥٩١٢:٥٢:٤٩١٩:٢٨:١٤١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٧:٣٠
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٧:٠٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٥:٢١١٢:٥٢:٢١١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٥٦٠٠:٠٦:٤٦
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٤:٠٣١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:٥١٠٠:٠٦:٢٥

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دیباج شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دیباج شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیباج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیباج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیباج

دیباج یکی از شهرهای شهرستان دامغان در استان سمنان است. این شهر در ۵۵ کیلومتری شمال شهر دامغان قرار دارد. دیباج خود شامل محله‌های قلعه، ورزن و زردوان است. پیشتر آنرا چهارده یا چهارده رودبار می‌خواندند

شهر دیباج در ویکیپدیا

شهر دیباج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیباج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیباج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیباج بر روی نقشه

شهر دیباج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیباج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیباج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیباج
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دیباج + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر دیباج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیباج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیباج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیباج رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دیباج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دیباج
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیباج دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دیباج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دیباج
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیباج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ دیباج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیباج

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیباج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو