جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دیباج

دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز دیباج


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٠٤:١١
غروب آفتاب: ١٧:٠٦:٤١
اذان مغرب: ١٧:٢٦:٣٠
نیمه شب: ٢٣:١٩:٥٧

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دیباج (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ شهر دیباج)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر دیباج)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیباج)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لاروشفوکو
فقط یک چیز از رسوایی سیاسی بدتر است! گمنامی سیاسی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دیباج

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دیباج در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیباج ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دیباج (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دیباج ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دیباج ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥١:١١١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:٢٥٠٠:٠٤:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٦:٣٣١٢:٥١:٠٠١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٤:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٠:٥١١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٦:١٥٠٠:٠٤:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٤:١٠١٢:٥٠:٤١١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٧:١٠٠٠:٠٣:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٠٥٠٠:٠٣:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٠:٢٤١٩:٣٩:٣١١٩:٥٩:٠٠٠٠:٠٣:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٠:٤٤١٢:٥٠:١٧١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٢:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٠:٠٩١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٢:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٣:٤٤٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٠:٠٣١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٢:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٩:٥٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٠١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥٦:٢٤١٢:٤٩:٥١١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:٣٥٠٠:٠١:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٠١:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٩:٤١١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠١:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٤٣٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٦:١٩٠٠:٠٠:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٢٢٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٠:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٤٩:٣١١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٠:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٢:٤٤٠٥:٥٠:٣١١٢:٤٩:٢٩١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٩:٠١٠٠:٠٠:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٩:٣٦١٢:٤٩:٢٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٥٥٢٣:٥٩:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٠:١١٠٥:٤٨:٤٣١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٤٩٢٣:٥٩:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٧:٥٢١٢:٤٩:٢٦١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٤٢٢٣:٥٩:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٧:٠٢١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٢:١٨٢٠:١٢:٣٥٢٣:٥٩:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٤٦:١٣١٢:٤٩:٢٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١٣:٢٧٢٣:٥٩:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٤٥:٢٦١٢:٤٩:٢٨١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٤:٢٠٢٣:٥٩:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١٣٠٥:٤٤:٤١١٢:٤٩:٢٩١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٥:١١٢٣:٥٨:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٤٣:٥٧١٢:٤٩:٣٢١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٦:٠٣٢٣:٥٨:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٤٣:١٤١٢:٤٩:٣٥١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٦:٥٤٢٣:٥٨:٤٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٩:٣٨١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٤٤٢٣:٥٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٤١:٥٤١٢:٤٩:٤٢١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٨:٣٤٢٣:٥٨:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٥٨٠٥:٤١:١٦١٢:٤٩:٤٧١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٩:٢٣٢٣:٥٨:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٠٠٠٥:٤٠:٤٠١٢:٤٩:٥٢١٩:٥٩:٢٨٢٠:٢٠:١٢٢٣:٥٨:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دیباج

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دیباج

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر دیباج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیباج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دیباج

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٢:٤٧٠٧:٠٣:٤٠١١:٥٤:٢٣١٦:٤٥:١١١٧:٠٥:٤٢٢٣:٠٩:٠٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٣:٠٨٠٧:٠٣:٥٩١١:٥٤:٥٣١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٦:٢٢٢٣:٠٩:٤٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠٤:١٥١١:٥٥:٢٢١٦:٤٦:٣٤١٧:٠٧:٠٤٢٣:١٠:١٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٤:٣٠١١:٥٥:٥١١٦:٤٧:١٨١٧:٠٧:٤٧٢٣:١٠:٤٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٤:٠٢٠٧:٠٤:٤٣١١:٥٦:٢٠١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٨:٣١٢٣:١١:١٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٤:١٧٠٧:٠٤:٥٣١١:٥٦:٤٨١٦:٤٨:٥٠١٧:٠٩:١٦٢٣:١١:٤٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠٥:٠٢١١:٥٧:١٦١٦:٤٩:٣٨١٧:١٠:٠٣٢٣:١٢:١٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٤:٤١٠٧:٠٥:٠٩١١:٥٧:٤٤١٦:٥٠:٢٧١٧:١٠:٥١٢٣:١٢:٣٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٤:٥١٠٧:٠٥:١٤١١:٥٨:١١١٦:٥١:١٨١٧:١١:٣٩٢٣:١٣:٠٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٥:٠٠٠٧:٠٥:١٧١١:٥٨:٣٨١٦:٥٢:٠٩١٧:١٢:٢٩٢٣:١٣:٣٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٥:٠٦٠٧:٠٥:١٧١١:٥٩:٠٤١٦:٥٣:٠١١٧:١٣:٢٠٢٣:١٤:٠٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٥:١١٠٧:٠٥:١٦١١:٥٩:٣٠١٦:٥٣:٥٥١٧:١٤:١٢٢٣:١٤:٣٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٥:١٣١١:٥٩:٥٥١٦:٥٤:٤٩١٧:١٥:٠٤٢٣:١٥:٠٢
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٥:١٥٠٧:٠٥:٠٨١٢:٠٠:٢٠١٦:٥٥:٤٤١٧:١٥:٥٨٢٣:١٥:٣٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٥:١٥٠٧:٠٥:٠٠١٢:٠٠:٤٤١٦:٥٦:٤١١٧:١٦:٥٢٢٣:١٥:٥٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٥:١٢٠٧:٠٤:٥١١٢:٠١:٠٧١٦:٥٧:٣٨١٧:١٧:٤٧٢٣:١٦:٢٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٥:٠٨٠٧:٠٤:٤٠١٢:٠١:٣٠١٦:٥٨:٣٥١٧:١٨:٤٣٢٣:١٦:٤٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٥:٠٣٠٧:٠٤:٢٧١٢:٠١:٥٣١٦:٥٩:٣٤١٧:١٩:٣٩٢٣:١٧:١٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠٤:١٢١٢:٠٢:١٥١٧:٠٠:٣٣١٧:٢٠:٣٦٢٣:١٧:٤٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٣:٥٥١٢:٠٢:٣٦١٧:٠١:٣٣١٧:٢١:٣٤٢٣:١٨:٠٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٤:٣٥٠٧:٠٣:٣٦١٢:٠٢:٥٦١٧:٠٢:٣٤١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٨:٢٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٤:٢٢٠٧:٠٣:١٥١٢:٠٣:١٦١٧:٠٣:٣٥١٧:٢٣:٣١٢٣:١٨:٥١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٤:٠٨٠٧:٠٢:٥٢١٢:٠٣:٣٥١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٤:٣٠٢٣:١٩:١٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٣:٥١٠٧:٠٢:٢٧١٢:٠٣:٥٣١٧:٠٥:٣٨١٧:٢٥:٣٠٢٣:١٩:٣٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٣:٣٣٠٧:٠٢:٠٠١٢:٠٤:١١١٧:٠٦:٤١١٧:٢٦:٣٠٢٣:١٩:٥٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٣:١٣٠٧:٠١:٣٢١٢:٠٤:٢٨١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٧:٣٠٢٣:٢٠:١٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٢:٥٢٠٧:٠١:٠٢١٢:٠٤:٤٤١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٨:٣١٢٣:٢٠:٣٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٠:٢٩١٢:٠٥:٠٠١٧:٠٩:٥٠١٧:٢٩:٣١٢٣:٢٠:٥٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٩:٥٦١٢:٠٥:١٤١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:٣٣٢٣:٢١:١٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٩:٢٠١٢:٠٥:٢٨١٧:١١:٥٨١٧:٣١:٣٤٢٣:٢١:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دیباج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیباج برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دیباج

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر دیباج قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دیباج دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دیباج

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٣٠٧:٠٢:٠٠١٢:٠٤:١١١٧:٠٦:٤١١٧:٢٦:٣٠٢٣:١٩:٥٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٣٠٧:٠١:٣٢١٢:٠٤:٢٨١٧:٠٧:٤٤١٧:٢٧:٣٠٢٣:٢٠:١٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٢٠٧:٠١:٠٢١٢:٠٤:٤٤١٧:٠٨:٤٧١٧:٢٨:٣١٢٣:٢٠:٣٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٧:٠٠:٢٩١٢:٠٥:٠٠١٧:٠٩:٥٠١٧:٢٩:٣١٢٣:٢٠:٥٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٣٠٦:٥٩:٥٦١٢:٠٥:١٤١٧:١٠:٥٤١٧:٣٠:٣٣٢٣:٢١:١٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٦٠٦:٥٩:٢٠١٢:٠٥:٢٨١٧:١١:٥٨١٧:٣١:٣٤٢٣:٢١:٣٢
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٧٠٦:٥٨:٤٢١٢:٠٥:٤١١٧:١٣:٠٢١٧:٣٢:٣٥٢٣:٢١:٤٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٨:٠٣١٢:٠٥:٥٣١٧:١٤:٠٦١٧:٣٣:٣٧٢٣:٢٢:٠٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٧:٢٢١٢:٠٦:٠٥١٧:١٥:١٠١٧:٣٤:٣٨٢٣:٢٢:٢٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٦:٣٩١٢:٠٦:١٥١٧:١٦:١٤١٧:٣٥:٤٠٢٣:٢٢:٣٥
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥٥:٥٥١٢:٠٦:٢٥١٧:١٧:١٨١٧:٣٦:٤٢٢٣:٢٢:٤٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٧٠٦:٥٥:٠٩١٢:٠٦:٣٤١٧:١٨:٢٣١٧:٣٧:٤٣٢٣:٢٣:٠١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٤:٢١١٢:٠٦:٤٢١٧:١٩:٢٧١٧:٣٨:٤٥٢٣:٢٣:١٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٣:٣٢١٢:٠٦:٤٩١٧:٢٠:٣١١٧:٣٩:٤٧٢٣:٢٣:٢٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٥٠٦:٥٢:٤١١٢:٠٦:٥٥١٧:٢١:٣٥١٧:٤٠:٤٨٢٣:٢٣:٣٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣١٠٦:٥١:٤٩١٢:٠٧:٠١١٧:٢٢:٣٩١٧:٤١:٤٩٢٣:٢٣:٤٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥٠:٥٥١٢:٠٧:٠٦١٧:٢٣:٤٢١٧:٤٢:٥٠٢٣:٢٣:٥٠
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٥٠:٠٠١٢:٠٧:١٠١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٣:٥١٢٣:٢٣:٥٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٩:٠٣١٢:٠٧:١٣١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٤:٥٢٢٣:٢٤:٠٤
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٩٠٦:٤٨:٠٥١٢:٠٧:١٥١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٥:٥٣٢٣:٢٤:٠٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٧:٠٥١٢:٠٧:١٦١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٦:٥٤٢٣:٢٤:١٤
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٦:٠٤١٢:٠٧:١٧١٧:٢٨:٥٨١٧:٤٧:٥٤٢٣:٢٤:١٨
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٥:٠٢١٢:٠٧:١٧١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٨:٥٤٢٣:٢٤:٢١
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٣:٥٩١٢:٠٧:١٦١٧:٣١:٠٢١٧:٤٩:٥٤٢٣:٢٤:٢٣
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٢:٥٤١٢:٠٧:١٥١٧:٣٢:٠٤١٧:٥٠:٥٤٢٣:٢٤:٢٤
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤١:٤٩١٢:٠٧:١٣١٧:٣٣:٠٦١٧:٥١:٥٣٢٣:٢٤:٢٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٠:٤٢١٢:٠٧:١٠١٧:٣٤:٠٧١٧:٥٢:٥٣٢٣:٢٤:٢٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤١٠٦:٣٩:٣٤١٢:٠٧:٠٦١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٣:٥٢٢٣:٢٤:٢٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٨٠٦:٣٨:٢٤١٢:٠٧:٠٢١٧:٣٦:٠٩١٧:٥٤:٥١٢٣:٢٤:٢١
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٧:١٤١٢:٠٦:٥٧١٧:٣٧:١٠١٧:٥٥:٤٩٢٣:٢٤:١٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دیباج

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دیباج شهر دیباج در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دیباج شهر دیباج بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دیباج را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دیباج برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دیباج

دیباج یکی از شهرهای شهرستان دامغان در استان سمنان است. این شهر در ۵۵ کیلومتری شمال شهر دامغان قرار دارد. دیباج خود شامل محله‌های قلعه، ورزن و زردوان است. پیشتر آنرا چهارده یا چهارده رودبار می‌خواندند

شهر دیباج در ویکیپدیا

شهر دیباج

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دیباج موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دیباج برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دیباج بر روی نقشه

شهر دیباج بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دیباج

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دیباج است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دیباج
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر دیباج + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر دیباج + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دیباج + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دیباج

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دیباج رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دیباج دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دیباج
زمان پخش اذان زنده به افق دیباج
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دیباج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دیباج
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دیباج دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دیباج دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دیباج ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دیباج یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو