جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دکلی داش

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز دکلی داش

اذان صبح: ٠٣:٣٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:١٤
اذان ظهر: ١٢:٥١:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٥:٥٢

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دکلی داش (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای دکلی داش)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دکلی داش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دکلی داش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

چارلی چاپلین
شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!

اوقات شرعی ماه جاری روستای دکلی داش

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دکلی داش در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دکلی داش ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دکلی داش (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دکلی داش ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دکلی داش
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٢:٥١١٢:٤٦:٤٦١٩:٢١:١٨١٩:٤٠:٢٩٠٠:٠٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١١:٢٧١٢:٤٦:٣١١٩:٢٢:١٤١٩:٤١:٢٧٠٠:٠٠:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٠:٠٣١٢:٤٦:١٧١٩:٢٣:٠٩١٩:٤٢:٢٥٢٣:٥٩:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٤٥٠٦:٠٨:٤٠١٢:٤٦:٠٣١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:٢٣٢٣:٥٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٥:٥٠١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٤:٢١٢٣:٥٩:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:١٩٢٣:٥٨:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٤٣٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٥:٢٤١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:١٧٢٣:٥٨:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٣:١٦١٢:٤٥:١٢١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٧:١٥٢٣:٥٨:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠١:٥٧١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:١٣٢٣:٥٧:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤٤:٤٩١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٩:١١٢٣:٥٧:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٩:٢١١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٠:٣٢١٩:٥٠:١٠٢٣:٥٧:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٢٨٠٥:٥٨:٠٤١٢:٤٤:٢٧١٩:٣١:٢٧١٩:٥١:٠٨٢٣:٥٦:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤٤:١٧١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٢:٠٦٢٣:٥٦:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٥:٣٤١٢:٤٤:٠٨١٩:٣٣:١٨١٩:٥٣:٠٥٢٣:٥٥:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٤:٢١١٢:٤٣:٥٩١٩:٣٤:١٣١٩:٥٤:٠٣٢٣:٥٥:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٠٣٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٥:٠٢٢٣:٥٥:١٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٨٠٥:٥١:٥٧١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٦:٠٠٢٣:٥٤:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٥٥٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٣:٣٥١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٥٩٢٣:٥٤:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٢٠٥:٤٩:٣٨١٢:٤٣:٢٨١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٧:٥٧٢٣:٥٤:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٠٠٥:٤٨:٣٠١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٨:٥٦٢٣:٥٤:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٣:١٦١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٩:٥٤٢٣:٥٣:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٣:١١١٩:٤٠:٣٨٢٠:٠٠:٥٢٢٣:٥٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٥:١٤١٢:٤٣:٠٦١٩:٤١:٣٣٢٠:٠١:٥٠٢٣:٥٣:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٤:١١١٢:٤٣:٠٢١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٢:٤٨٢٣:٥٢:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٤٣:٠٩١٢:٤٢:٥٩١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٣:٤٦٢٣:٥٢:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٠١٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٢:٥٦١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٤:٤٤٢٣:٥٢:٢٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٣٧٠٥:٤١:١٠١٢:٤٢:٥٤١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٥:٤١٢٣:٥٢:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:١٥٠٥:٤٠:١٣١٢:٤٢:٥٢١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٦:٣٨٢٣:٥١:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٣٩:١٧١٢:٤٢:٥١١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:٣٥٢٣:٥١:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دکلی داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دکلی داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دکلی داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دکلی داش

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دکلی داش

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دکلی داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دکلی داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دکلی داش

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دکلی داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دکلی داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دکلی داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دکلی داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دکلی داش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دکلی داش

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دکلی داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دکلی داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دکلی داش

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دکلی داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دکلی داش روستای دکلی داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دکلی داش روستای دکلی داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دکلی داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دکلی داش برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دکلی داش

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دکلی داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دکلی داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دکلی داش

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣١:٤٨٠٥:٢٤:٤٤١٢:٤٨:٢٢٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٤:٠٥٢٣:٥٢:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٣٠٥:٢٤:٥٨١٢:٤٨:٣٥٢٠:١٢:١١٢٠:٣٤:١٦٢٣:٥٢:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٢٠٠٥:٢٥:١٣١٢:٤٨:٤٨٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٤:٢٥٢٣:٥٢:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٠٠٥:٢٥:٣١١٢:٤٩:٠١٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٤:٣٢٢٣:٥٢:٤٥
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠٣٠٥:٢٥:٥٠١٢:٤٩:١٤٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٤:٣٧٢٣:٥٣:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٢٨٠٥:٢٦:١٠١٢:٤٩:٢٧٢٠:١٢:٣٨٢٠:٣٤:٤٠٢٣:٥٣:١٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٦٠٥:٢٦:٣٢١٢:٤٩:٣٩٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٤:٤١٢٣:٥٣:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٧٠٥:٢٦:٥٥١٢:٤٩:٥١٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٤:٤١٢٣:٥٣:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٩٠٥:٢٧:١٩١٢:٥٠:٠٣٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٤:٣٨٢٣:٥٤:٠٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٥٠٥:٢٧:٤٥١٢:٥٠:١٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٤:٣٣٢٣:٥٤:٢٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٢٠٥:٢٨:١٣١٢:٥٠:٢٧٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٤:٢٧٢٣:٥٤:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٢٠٥:٢٨:٤١١٢:٥٠:٣٨٢٠:١٢:٢٣٢٠:٣٤:١٨٢٣:٥٤:٥٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٢٩:١١١٢:٥٠:٤٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٤:٠٨٢٣:٥٥:١٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٩٠٥:٢٩:٤٢١٢:٥١:٠٠٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣٣:٥٥٢٣:٥٥:٣٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٥٠٥:٣٠:١٤١٢:٥١:١٠٢٠:١١:٥١٢٠:٣٣:٤١٢٣:٥٥:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٤٠٥:٣٠:٤٨١٢:٥١:٢٠٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٣:٢٤٢٣:٥٦:١١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٤٠٥:٣١:٢٢١٢:٥١:٢٩٢٠:١١:٢١٢٠:٣٣:٠٦٢٣:٥٦:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٧٠٥:٣١:٥٨١٢:٥١:٣٨٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٢:٤٥٢٣:٥٦:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣١٠٥:٣٢:٣٤١٢:٥١:٤٧٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٢:٢٣٢٣:٥٧:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٧٠٥:٣٣:١٢١٢:٥١:٥٦٢٠:١٠:٢١٢٠:٣١:٥٩٢٣:٥٧:٢٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٤٠٥:٣٣:٥١١٢:٥٢:٠٤٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٣١:٣٣٢٣:٥٧:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٣٤:٣٠١٢:٥٢:١١٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٣١:٠٥٢٣:٥٧:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٣٥:١١١٢:٥٢:١٨٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٣٠:٣٥٢٣:٥٨:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٣٥:٥٢١٢:٥٢:٢٥٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٣٠:٠٣٢٣:٥٨:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٠٠٥:٣٦:٣٤١٢:٥٢:٣١٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٩:٣٠٢٣:٥٨:٥٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٥٠٥:٣٧:١٧١٢:٥٢:٣٦٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٨:٥٤٢٣:٥٩:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤١٠٥:٣٨:٠١١٢:٥٢:٤٢٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٨:١٧٢٣:٥٩:٢٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٣٨:٤٦١٢:٥٢:٤٦٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٧:٣٨٢٣:٥٩:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٧٠٥:٣٩:٣١١٢:٥٢:٥٠٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٦:٥٧٢٣:٥٩:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٤٠:١٧١٢:٥٢:٥٤٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٦:١٤٠٠:٠٠:١١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٧٠٥:٤١:٠٣١٢:٥٢:٥٧٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٠٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دکلی داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دکلی داش روستای دکلی داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دکلی داش روستای دکلی داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دکلی داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دکلی داش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دکلی داش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دکلی داش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دکلی داش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دکلی داش

روستای دکلی داش بر روی نقشه

روستای دکلی داش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دکلی داش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دکلی داش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دکلی داش
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دکلی داش + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دکلی داش + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دکلی داش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دکلی داش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دکلی داش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دکلی داش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دکلی داش رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دکلی داش دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دکلی داش
زمان پخش اذان آنلاین به افق دکلی داش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دکلی داش
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دکلی داش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دکلی داش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دکلی داش
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دکلی داش ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دکلی داش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو