جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دکلی داش

مراوه تپه | مراوه تپه | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز دکلی داش


اذان صبح: ٠٥:٢٢:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:٠١
اذان ظهر: ١١:٤١:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٣٨
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٣٧
نیمه شب: ٢٢:٥٥:٤٦

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دکلی داش (شهرستان مراوه تپه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ روستای دکلی داش)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دکلی داش)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دکلی داش)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

حضرت محمد (ص)
انسان بدكاری كه به رحمت خداوند بزرگ، امیدوار است از عابدی كه مأیوس است، به خداوند نزدیك‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دکلی داش

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دکلی داش در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دکلی داش ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دکلی داش (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دکلی داش ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دکلی داش ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٩:٠٣١٢:٤٤:٣٦١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٢٤٢٣:٥٦:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥٧:٤٧١٢:٤٤:٢٥١٩:٣١:٤١١٩:٥١:٢٣٢٣:٥٦:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٤:١٦١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٢:٢٢٢٣:٥٦:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٥:١٧١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:٢٠٢٣:٥٥:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٨:١٦٠٥:٥٤:٠٤١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٤:١٩٢٣:٥٥:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٦:٤١٠٥:٥٢:٥٢١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٥:١٧٢٣:٥٥:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥١:٤١١٢:٤٣:٤٢١٩:٣٦:١٨١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٤:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٣٣٠٥:٥٠:٣١١٢:٤٣:٣٤١٩:٣٧:١٣١٩:٥٧:١٥٢٣:٥٤:٣٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٠١٠٥:٤٩:٢٢١٢:٤٣:٢٨١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٨:١٣٢٣:٥٤:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٩٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٩:١١٢٣:٥٤:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٩٠٥:٤٧:٠٨١٢:٤٣:١٦١٩:٣٩:٥٨٢٠:٠٠:٠٩٢٣:٥٣:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤٣:١١١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠١:٠٨٢٣:٥٣:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٣:٠٦١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٢:٠٥٢٣:٥٣:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٣:٥٧١٢:٤٣:٠٢١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٣:٠٣٢٣:٥٢:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٤٢:٥٥١٢:٤٢:٥٩١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٤:٠١٢٣:٥٢:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٤٢٠٥:٤١:٥٥١٢:٤٢:٥٦١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٤:٥٨٢٣:٥٢:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٨٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤٢:٥٤١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٥:٥٥٢٣:٥٢:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٣٩:٥٩١٢:٤٢:٥٢١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٦:٥٢٢٣:٥١:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣٩:٠٤١٢:٤٢:٥١١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٧:٤٩٢٣:٥١:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:١٤٠٥:٣٨:٠٩١٢:٤٢:٥١١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٨:٤٥٢٣:٥١:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٤:٥٦٠٥:٣٧:١٦١٢:٤٢:٥١١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥١:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٣٦:٢٥١٢:٤٢:٥١١٩:٤٩:٤٨٢٠:١٠:٣٧٢٣:٥١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٣٥:٣٥١٢:٤٢:٥٣١٩:٥٠:٣٩٢٠:١١:٣٢٢٣:٥٠:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:١١٠٥:٣٤:٤٧١٢:٤٢:٥٤١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٢٦٢٣:٥٠:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٣٤:٠١١٢:٤٢:٥٧١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٣:٢١٢٣:٥٠:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٤٩٠٥:٣٣:١٦١٢:٤٣:٠٠١٩:٥٣:١٢٢٠:١٤:١٤٢٣:٥٠:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٤١٠٥:٣٢:٣٢١٢:٤٣:٠٣١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٥:٠٧٢٣:٥٠:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:٣٤٠٥:٣١:٥٠١٢:٤٣:٠٧١٩:٥٤:٥١٢٠:١٦:٠٠٢٣:٥٠:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٣١:١٠١٢:٤٣:١٢١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٦:٥٢٢٣:٥٠:٠٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٢٧٠٥:٣٠:٣٢١٢:٤٣:١٧١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٧:٤٣٢٣:٤٩:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دکلی داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دکلی داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دکلی داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دکلی داش

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دکلی داش

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دکلی داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دکلی داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دکلی داش

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٩:٤١١١:٣٤:١٦١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٩:٠٥٢٢:٤٩:٠١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٤٠:٤١١١:٣٤:٣٧١٦:٢٨:١٧١٦:٤٨:٥٠٢٢:٤٩:١٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٤١:٣٩١١:٣٤:٥٨١٦:٢٨:٠٢١٦:٤٨:٣٧٢٢:٤٩:٣٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١١:٠٨٠٦:٤٢:٣٧١١:٣٥:٢٠١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٨:٢٦٢٢:٤٩:٥٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١١:٥٨٠٦:٤٣:٣٥١١:٣٥:٤٣١٦:٢٧:٣٧١٦:٤٨:١٦٢٢:٥٠:١٢
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤٤:٣١١١:٣٦:٠٦١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٨:٠٩٢٢:٥٠:٣٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٥:٢٦١١:٣٦:٣٠١٦:٢٧:٢١١٦:٤٨:٠٤٢٢:٥٠:٥٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٦:٢١١١:٣٦:٥٤١٦:٢٧:١٥١٦:٤٨:٠١٢٢:٥١:١٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٥:١١٠٦:٤٧:١٤١١:٣٧:١٩١٦:٢٧:١٣١٦:٤٧:٥٩٢٢:٥١:٣٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٨:٠٦١١:٣٧:٤٤١٦:٢٧:١٢١٦:٤٨:٠٠٢٢:٥١:٥٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٨:٥٨١١:٣٨:١٠١٦:٢٧:١٣١٦:٤٨:٠٣٢٢:٥٢:٢١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٩:٤٨١١:٣٨:٣٦١٦:٢٧:١٦١٦:٤٨:٠٨٢٢:٥٢:٤٤
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٨:١٣٠٦:٥٠:٣٦١١:٣٩:٠٣١٦:٢٧:٢٢١٦:٤٨:١٥٢٢:٥٣:٠٩
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٨:٥٦٠٦:٥١:٢٤١١:٣٩:٣٠١٦:٢٧:٢٩١٦:٤٨:٢٤٢٢:٥٣:٣٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٩:٣٨٠٦:٥٢:١٠١١:٣٩:٥٨١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٨:٣٤٢٢:٥٣:٥٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٠:١٩٠٦:٥٢:٥٥١١:٤٠:٢٦١٦:٢٧:٥١١٦:٤٨:٤٧٢٢:٥٤:٢٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٥٣:٣٩١١:٤٠:٥٤١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٩:٠٢٢٢:٥٤:٥١
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢١:٣٨٠٦:٥٤:٢١١١:٤١:٢٣١٦:٢٨:٢٠١٦:٤٩:١٩٢٢:٥٥:١٨
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٥:٠١١١:٤١:٥٢١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٩:٣٧٢٢:٥٥:٤٦
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٥٥:٤٠١١:٤٢:٢١١٦:٢٨:٥٨١٦:٤٩:٥٨٢٢:٥٦:١٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٦:١٨١١:٤٢:٥٠١٦:٢٩:٢٠١٦:٥٠:٢٠٢٢:٥٦:٤٢
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٦:٥٤١١:٤٣:٢٠١٦:٢٩:٤٤١٦:٥٠:٤٥٢٢:٥٧:١٠
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٥٧:٢٨١١:٤٣:٥٠١٦:٣٠:١٠١٦:٥١:١١٢٢:٥٧:٣٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٨:٠١١١:٤٤:١٩١٦:٣٠:٣٧١٦:٥١:٣٩٢٢:٥٨:٠٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٥:٣٩٠٦:٥٨:٣٢١١:٤٤:٤٩١٦:٣١:٠٧١٦:٥٢:٠٨٢٢:٥٨:٣٨
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٦:٠٩٠٦:٥٩:٠١١١:٤٥:١٩١٦:٣١:٣٩١٦:٥٢:٤٠٢٢:٥٩:٠٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥٩:٢٨١١:٤٥:٤٩١٦:٣٢:١٢١٦:٥٣:١٣٢٢:٥٩:٣٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٩:٥٣١١:٤٦:١٩١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٣:٤٨٢٣:٠٠:٠٨
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٧:٢٨٠٧:٠٠:١٧١١:٤٦:٤٩١٦:٣٣:٢٤١٦:٥٤:٢٤٢٣:٠٠:٣٨
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٧:٥٢٠٧:٠٠:٣٩١١:٤٧:١٩١٦:٣٤:٠٢١٦:٥٥:٠٢٢٣:٠١:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دکلی داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دکلی داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دکلی داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دکلی داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دکلی داش برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دکلی داش

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دکلی داش قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دکلی داش دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دکلی داش

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٣:٣٣١١:٣٢:٢٨١٦:٣١:٠٤١٦:٥١:١٩٢٢:٤٧:٣٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٤:٣٦١١:٣٢:٤٤١٦:٣٠:٣٤١٦:٥٠:٥٢٢٢:٤٧:٤٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٥:٣٨١١:٣٣:٠١١٦:٣٠:٠٦١٦:٥٠:٢٧٢٢:٤٨:٠٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٦:٣٩١١:٣٣:١٩١٦:٢٩:٤٠١٦:٥٠:٠٣٢٢:٤٨:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٧:٤١١١:٣٣:٣٧١٦:٢٩:١٦١٦:٤٩:٤٢٢٢:٤٨:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٨:٤١١١:٣٣:٥٦١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٩:٢٣٢٢:٤٨:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٩:٤١١١:٣٤:١٦١٦:٢٨:٣٥١٦:٤٩:٠٥٢٢:٤٩:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٤٠:٤١١١:٣٤:٣٧١٦:٢٨:١٧١٦:٤٨:٥٠٢٢:٤٩:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٨٠٦:٤١:٣٩١١:٣٤:٥٨١٦:٢٨:٠٢١٦:٤٨:٣٧٢٢:٤٩:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٨٠٦:٤٢:٣٧١١:٣٥:٢٠١٦:٢٧:٤٨١٦:٤٨:٢٦٢٢:٤٩:٥٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٨٠٦:٤٣:٣٥١١:٣٥:٤٣١٦:٢٧:٣٧١٦:٤٨:١٦٢٢:٥٠:١٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٧٠٦:٤٤:٣١١١:٣٦:٠٦١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٨:٠٩٢٢:٥٠:٣٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤٥:٢٦١١:٣٦:٣٠١٦:٢٧:٢١١٦:٤٨:٠٤٢٢:٥٠:٥٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٤٠٦:٤٦:٢١١١:٣٦:٥٤١٦:٢٧:١٥١٦:٤٨:٠١٢٢:٥١:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٤٧:١٤١١:٣٧:١٩١٦:٢٧:١٣١٦:٤٧:٥٩٢٢:٥١:٣٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٨:٠٦١١:٣٧:٤٤١٦:٢٧:١٢١٦:٤٨:٠٠٢٢:٥١:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٨:٥٨١١:٣٨:١٠١٦:٢٧:١٣١٦:٤٨:٠٣٢٢:٥٢:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٩٠٦:٤٩:٤٨١١:٣٨:٣٦١٦:٢٧:١٦١٦:٤٨:٠٨٢٢:٥٢:٤٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٥٠:٣٦١١:٣٩:٠٣١٦:٢٧:٢٢١٦:٤٨:١٥٢٢:٥٣:٠٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٥١:٢٤١١:٣٩:٣٠١٦:٢٧:٢٩١٦:٤٨:٢٤٢٢:٥٣:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٥٢:١٠١١:٣٩:٥٨١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٨:٣٤٢٢:٥٣:٥٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٥٢:٥٥١١:٤٠:٢٦١٦:٢٧:٥١١٦:٤٨:٤٧٢٢:٥٤:٢٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٥٣:٣٩١١:٤٠:٥٤١٦:٢٨:٠٤١٦:٤٩:٠٢٢٢:٥٤:٥١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٥٤:٢١١١:٤١:٢٣١٦:٢٨:٢٠١٦:٤٩:١٩٢٢:٥٥:١٨
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٥:٠١١١:٤١:٥٢١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٩:٣٧٢٢:٥٥:٤٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٥٥:٤٠١١:٤٢:٢١١٦:٢٨:٥٨١٦:٤٩:٥٨٢٢:٥٦:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٥٦:١٨١١:٤٢:٥٠١٦:٢٩:٢٠١٦:٥٠:٢٠٢٢:٥٦:٤٢
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٦:٥٤١١:٤٣:٢٠١٦:٢٩:٤٤١٦:٥٠:٤٥٢٢:٥٧:١٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٥٧:٢٨١١:٤٣:٥٠١٦:٣٠:١٠١٦:٥١:١١٢٢:٥٧:٣٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٩٠٦:٥٨:٠١١١:٤٤:١٩١٦:٣٠:٣٧١٦:٥١:٣٩٢٢:٥٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دکلی داش

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دکلی داش روستای دکلی داش در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دکلی داش روستای دکلی داش بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دکلی داش را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دکلی داش برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دکلی داش

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دکلی داش موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دکلی داش برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دکلی داش

روستای دکلی داش بر روی نقشه

روستای دکلی داش بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دکلی داش

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دکلی داش است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دکلی داش
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دکلی داش + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دکلی داش + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دکلی داش + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دکلی داش

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دکلی داش رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دکلی داش ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دکلی داش
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دکلی داش
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دکلی داش دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دکلی داش
افق شرعی امروز فردا دکلی داش دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دکلی داش
جدول اوقات شرعی امروز فردا دکلی داش دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دکلی داش یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو