جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دوگنبدان

گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دوگنبدان


اذان صبح: ٠٥:١٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٠:٣٦
اذان مغرب: ١٩:٥٨:١٠
نیمه شب: ٠٠:٢٨:٠٩

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوگنبدان (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر دوگنبدان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دوگنبدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوگنبدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

ایزاك سینگر
اگر پیوسته ورد زبانتان باشد كه شرایط، بد است، هیچ بعید [=دور از ذهن] نیست كه پیشگو شوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوگنبدان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوگنبدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوگنبدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دوگنبدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوگنبدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوگنبدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٢٨:٥٨١٣:٠٤:٤٦١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٥٠٠٠:٢٢:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٧:٥٩١٣:٠٤:٣٦١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٣١٠٠:٢٢:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٤:٢٧١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢١:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٤:١٨١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٤٠٠:٢١:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٤:١٠١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٣٦٠٠:٢١:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:١٨٠٠:٢٠:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٣:١٩١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٤١٠٠:٢٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٠:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٠:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٩:٥٣١٣:٠٣:٣١١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٩:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٩:٠٤١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٦:٢٩٠٠:١٩:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٨:١٦١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:١١٠٠:١٩:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٩٠٦:١٧:٣٠١٣:٠٣:١٩١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٩:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٣:١٧١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٣٥٠٠:١٩:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٣:١٤١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:١٨:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٥:١٧١٣:٠٣:١٣١٩:٥١:٣١٢٠:٠٩:٥٨٠٠:١٨:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٣:١٢١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٨:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٣:١١١٩:٥٢:٥٠٢٠:١١:٢٢٠٠:١٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٣:١٦١٣:٠٣:١١١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٨:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٣:١٢١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٢:٤٤٠٠:١٨:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٢:٠١١٣:٠٣:١٣١٩:٥٤:٤٦٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٨:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٢٠٦:١١:٢٦١٣:٠٣:١٥١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٠٧٠٠:١٨:٠٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٣:١٧١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٧:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٠:١٩١٣:٠٣:٢٠١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٢٨٠٠:١٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٩:٤٨١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٢٤٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٣:٢٨١٩:٥٧:٥٧٢٠:١٦:٤٨٠٠:١٧:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٩:١١٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٧:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوگنبدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوگنبدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوگنبدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوگنبدان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر دوگنبدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دوگنبدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوگنبدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر دوگنبدان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دوگنبدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر دوگنبدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر دوگنبدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوگنبدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوگنبدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دوگنبدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر دوگنبدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوگنبدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دوگنبدان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٣٨:٠٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٨:٠٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٨:٤٠١٣:٠٩:١٨١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٠٢٠٠:٢٨:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٩:١٤١٣:٠٩:٠٢١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٥:٥٣٠٠:٢٧:٥٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٣٩:٤٩١٣:٠٨:٤٥١٩:٣٧:١٥١٩:٥٤:٤٣٠٠:٢٧:٣٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٠:٢٣١٣:٠٨:٢٨١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٣٣٠٠:٢٧:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٠:٥٧١٣:٠٨:١١١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٢:٢٢٠٠:٢٧:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٥٠٦:٤١:٣١١٣:٠٧:٥٣١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:١١٠٠:٢٧:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٢:٠٥١٣:٠٧:٣٥١٩:٣٢:٣٧١٩:٤٩:٥٩٠٠:٢٦:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٢:٣٩١٣:٠٧:١٧١٩:٣١:٢٧١٩:٤٨:٤٧٠٠:٢٦:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٠٠٦:٤٣:١٣١٣:٠٦:٥٨١٩:٣٠:١٥١٩:٤٧:٣٤٠٠:٢٦:٢٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٣:٤٦١٣:٠٦:٣٩١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٦:٢١٠٠:٢٦:١١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٤:٢٠١٣:٠٦:٢٠١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٠٧٠٠:٢٥:٥٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٤:٥٣١٣:٠٦:٠٠١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٣:٥٣٠٠:٢٥:٤١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٥:٢٦١٣:٠٥:٤٠١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٢:٣٩٠٠:٢٥:٢٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٦:٠٠١٣:٠٥:٢٠١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٢٤٠٠:٢٥:١٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٤٦:٣٣١٣:٠٥:٠٠١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٠٩٠٠:٢٤:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٤٧:٠٦١٣:٠٤:٣٩١٩:٢١:٤٤١٩:٣٨:٥٤٠٠:٢٤:٣٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣١٠٦:٤٧:٣٩١٣:٠٤:١٨١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٧:٣٨٠٠:٢٤:٢١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٢٠٦:٤٨:١٢١٣:٠٣:٥٧١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٢٢٠٠:٢٤:٠٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٤٨:٤٤١٣:٠٣:٣٦١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٠٦٠٠:٢٣:٤٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٣٠٦:٤٩:١٧١٣:٠٣:١٥١٩:١٦:٤٥١٩:٣٣:٥٠٠٠:٢٣:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٣٠٦:٤٩:٥٠١٣:٠٢:٥٤١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٣٤٠٠:٢٣:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٣٠٦:٥٠:٢٣١٣:٠٢:٣٢١٩:١٤:١٤١٩:٣١:١٨٠٠:٢٢:٥٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٢٠٦:٥٠:٥٦١٣:٠٢:١١١٩:١٢:٥٨١٩:٣٠:٠١٠٠:٢٢:٣٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥١:٢٩١٣:٠١:٤٩١٩:١١:٤٢١٩:٢٨:٤٥٠٠:٢٢:١٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٠٠٦:٥٢:٠١١٣:٠١:٢٨١٩:١٠:٢٦١٩:٢٧:٢٨٠٠:٢١:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٩٠٦:٥٢:٣٤١٣:٠١:٠٦١٩:٠٩:١٠١٩:٢٦:١٢٠٠:٢١:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٣:٠٧١٣:٠٠:٤٥١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٤:٥٥٠٠:٢١:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٣:٤١١٣:٠٠:٢٣١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:٣٩٠٠:٢١:٠١
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٣٠٦:٥٤:١٤١٣:٠٠:٠٢١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٢٢٢٣:٥٠:٤٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠١٠٥:٥٤:٤٧١١:٥٩:٤١١٨:٠٤:٠٧١٨:٢١:٠٦٢٣:٢٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دوگنبدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دوگنبدان شهر دوگنبدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر دوگنبدان شهر دوگنبدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوگنبدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوگنبدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوگنبدان

شهر دوگُنبَدان یکی از شهرهای شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر مرکز شهرستان گچساران است. مردم دوگنبدان به زبان لریبویراحمدی صحبت می‌کنند. شهر دوگنبدان در ناحیه گچساران در منتهی‌الیه مناطق نفت خیز ایران قرار گرفته‌است

شهر دوگنبدان در ویکیپدیا

شهر دوگنبدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوگنبدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوگنبدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوگنبدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوگنبدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوگنبدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوگنبدان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر دوگنبدان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر دوگنبدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوگنبدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوگنبدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوگنبدان رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوگنبدان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوگنبدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوگنبدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوگنبدان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دوگنبدان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوگنبدان
جدول اوقات شرعی امروز فردا دوگنبدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوگنبدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوگنبدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو