جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دوگنبدان

گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دوگنبدان

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٢٣
اذان ظهر: ١١:٥٦:٢٣
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٠٨:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:١٧

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوگنبدان (شهرستان گچساران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر دوگنبدان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دوگنبدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوگنبدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

هوراس
بدون عشق در زندگی شادمانی وجود نخواهد داشت.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوگنبدان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوگنبدان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوگنبدان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دوگنبدان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوگنبدان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوگنبدان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٧:٤٦٠٦:٣٩:٤٥١٣:٠٦:٥٢١٩:٣٤:٢٦١٩:٥١:٥٤٠٠:٢٥:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٨:٣٩١٣:٠٦:٣٧١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٣٤٠٠:٢٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٦:٢٤١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:١٤٠٠:٢٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٣٦:٢٨١٣:٠٦:١٠١٩:٣٦:٢١١٩:٥٣:٥٤٠٠:٢٤:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٥:٢٣١٣:٠٥:٥٧١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٣٥٠٠:٢٤:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٨٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٥:٤٤١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:١٥٠٠:٢٣:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٣:١٦١٣:٠٥:٣٢١٩:٣٨:١٦١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٣:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٥:٢٠١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٦:٣٦٠٠:٢٣:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣١:١٢١٣:٠٥:٠٩١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٢:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٤:٥٨١٩:٤٠:١٢١٩:٥٧:٥٨٠٠:٢٢:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٤٠:٥١١٩:٥٨:٣٩٠٠:٢٢:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٤:٣٨١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٢:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٠١٠٠:٢١:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٤:١٩١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٢١:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٥:٢١١٣:٠٤:١١١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٢٤٠٠:٢١:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠٤:٠٣١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٠:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٠:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٢٠:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٣:٤٢١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:١١٠٠:٢٠:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٠:٥٤١٣:٠٣:٣٦١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٠:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٣:٣١١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٩:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٩:١٥١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٥٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٩:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٣:١٩١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٩:١٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٦:٥٥١٣:٠٣:١٧١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٩:٠٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١١٠٦:١٦:١٠١٣:٠٣:١٤١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٠٦٠٠:١٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٣:١٣١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٣:١٢١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:١٨٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٣:١١١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:١٢٠٠:١٨:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوگنبدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوگنبدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوگنبدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوگنبدان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دوگنبدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دوگنبدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوگنبدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دوگنبدان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دوگنبدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوگنبدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوگنبدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوگنبدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوگنبدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوگنبدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دوگنبدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوگنبدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوگنبدان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دوگنبدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوگنبدان شهر دوگنبدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوگنبدان شهر دوگنبدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دوگنبدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوگنبدان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دوگنبدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوگنبدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوگنبدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دوگنبدان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣١٠٥:٥٥:١٤١١:٥٩:٢٦١٨:٠٣:١٠١٨:٢٠:١٠٢٣:٢٠:٠٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٨٠٥:٥٥:٤٨١١:٥٩:٠٥١٨:٠١:٥٥١٨:١٨:٥٤٢٣:١٩:٥٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٥٠٥:٥٦:٢٢١١:٥٨:٤٤١٨:٠٠:٣٩١٨:١٧:٣٨٢٣:١٩:٣١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٣٠٥:٥٦:٥٦١١:٥٨:٢٣١٧:٥٩:٢٤١٨:١٦:٢٣٢٣:١٩:١٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٥:٥٧:٣٠١١:٥٨:٠٣١٧:٥٨:٠٨١٨:١٥:٠٧٢٣:١٨:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٥:٥٨:٠٤١١:٥٧:٤٢١٧:٥٦:٥٣١٨:١٣:٥٢٢٣:١٨:٣٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٥:٥٨:٣٩١١:٥٧:٢٢١٧:٥٥:٣٩١٨:١٢:٣٨٢٣:١٨:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٥:٥٩:١٣١١:٥٧:٠٢١٧:٥٤:٢٤١٨:١١:٢٤٢٣:١٧:٥٥
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٥:٥٩:٤٨١١:٥٦:٤٢١٧:٥٣:١٠١٨:١٠:١٠٢٣:١٧:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٠:٢٣١١:٥٦:٢٣١٧:٥١:٥٦١٨:٠٨:٥٦٢٣:١٧:١٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٠:٥٨١١:٥٦:٠٤١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٧:٤٣٢٣:١٦:٥٨
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٠١:٣٤١١:٥٥:٤٥١٧:٤٩:٢٩١٨:٠٦:٣٠٢٣:١٦:٤٠
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٢:١٠١١:٥٥:٢٦١٧:٤٨:١٧١٨:٠٥:١٨٢٣:١٦:٢٢
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٢:٤٦١١:٥٥:٠٨١٧:٤٧:٠٤١٨:٠٤:٠٦٢٣:١٦:٠٤
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٣:٢٢١١:٥٤:٥١١٧:٤٥:٥٢١٨:٠٢:٥٥٢٣:١٥:٤٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٣:٥٩١١:٥٤:٣٣١٧:٤٤:٤١١٨:٠١:٤٤٢٣:١٥:٢٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:٠٤:٣٦١١:٥٤:١٦١٧:٤٣:٣٠١٨:٠٠:٣٤٢٣:١٥:١١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٥:١٤١١:٥٤:٠٠١٧:٤٢:٢٠١٧:٥٩:٢٥٢٣:١٤:٥٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٠٥:٥١١١:٥٣:٤٤١٧:٤١:١١١٧:٥٨:١٦٢٣:١٤:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٠٦:٢٩١١:٥٣:٢٨١٧:٤٠:٠٢١٧:٥٧:٠٨٢٣:١٤:٢١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤١٠٦:٠٧:٠٨١١:٥٣:١٤١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٦:٠١٢٣:١٤:٠٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٧:٤٧١١:٥٢:٥٩١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٤:٥٤٢٣:١٣:٥٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٠٨:٢٦١١:٥٢:٤٥١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٣:٤٩٢٣:١٣:٣٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣١٠٦:٠٩:٠٦١١:٥٢:٣٢١٧:٣٥:٣٣١٧:٥٢:٤٤٢٣:١٣:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٨٠٦:٠٩:٤٦١١:٥٢:١٩١٧:٣٤:٢٧١٧:٥١:٣٩٢٣:١٣:٠٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٦٠٦:١٠:٢٦١١:٥٢:٠٧١٧:٣٣:٢٣١٧:٥٠:٣٦٢٣:١٢:٥٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١١:٠٧١١:٥١:٥٥١٧:٣٢:١٩١٧:٤٩:٣٤٢٣:١٢:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١١:٤٨١١:٥١:٤٤١٧:٣١:١٦١٧:٤٨:٣٢٢٣:١٢:٢٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٢:٣٠١١:٥١:٣٤١٧:٣٠:١٤١٧:٤٧:٣١٢٣:١٢:١٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٣:١٢١١:٥١:٢٤١٧:٢٩:١٣١٧:٤٦:٣٢٢٣:١٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دوگنبدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دوگنبدان شهر دوگنبدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دوگنبدان شهر دوگنبدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوگنبدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوگنبدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوگنبدان

شهر دوگُنبَدان یکی از شهرهای شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد است. این شهر مرکز شهرستان گچساران است. مردم دوگنبدان به زبان لریبویراحمدی صحبت می‌کنند. شهر دوگنبدان در ناحیه گچساران در منتهی‌الیه مناطق نفت خیز ایران قرار گرفته‌است

شهر دوگنبدان در ویکیپدیا

شهر دوگنبدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوگنبدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوگنبدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوگنبدان بر روی نقشه

شهر دوگنبدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوگنبدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوگنبدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوگنبدان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دوگنبدان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دوگنبدان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دوگنبدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوگنبدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دوگنبدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوگنبدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوگنبدان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دوگنبدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوگنبدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوگنبدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دوگنبدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوگنبدان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوگنبدان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دوگنبدان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دوگنبدان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوگنبدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو