جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دوک

عالی طیب | لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دوک

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٢
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٥:٥٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٢٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:٣٧

شنبه ١٤ تیر ١٣٩٩
١٢ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوک (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ تیر ٩٩ روستای دوک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز قلم

پائولو كوئیلو
وقتی تو چیزی را می خواهی همه ی جهان دست به یكی می كند تا تو آرزویت را برآورده سازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوک

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دوک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٢:٠٨١٣:٠٨:٥٥١٩:٣٦:١٢١٩:٥٣:٤٥٠٠:٢٧:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤١:٠٠١٣:٠٨:٤١١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٢٦٠٠:٢٦:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٥٠٦:٣٩:٥٢١٣:٠٨:٢٧١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٠٧٠٠:٢٦:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٨:٤٥١٣:٠٨:١٣١٩:٣٨:١٠١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٦:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٧:٣٨١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٣٠٠٠:٢٥:٥٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٧:٤٦١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:١١٠٠:٢٥:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٧:٥٣٠٠:٢٥:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٤:٢٣١٣:٠٧:٢١١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٣٥٠٠:٢٥:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٣:٢٠١٣:٠٧:١٠١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:١٧٠٠:٢٤:٤٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٢:٠٧١٩:٥٩:٥٩٠٠:٢٤:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣١:١٥١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٤:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٣:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٩:١٤١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٠٦٠٠:٢٣:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٨:١٤١٣:٠٦:١٧١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٣:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٧:١٦١٣:٠٦:٠٨١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٢:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢٢:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٥:٢٢١٣:٠٥:٥٢١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٢:٢٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٤:٢٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢٢:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢١:٥٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٥:٣١١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢١:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢١:٤٦١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢١:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٥:٢١١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢١:١٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٥:١٦١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢١:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٩٠٦:١٩:١٦١٣:٠٥:١٢١٩:٥١:٣٣٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٢٠:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٤١٠٠:٢٠:٤٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:١١٠٦:١٧:٤١١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٢٥٠٠:٢٠:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٠٨٠٠:٢٠:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٦:١٢١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٢:٥١٠٠:٢٠:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٥:٢٩١٣:٠٥:٠١١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٣:٣٤٠٠:٢٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دوک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دوک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دوک

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دوک روستای دوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دوک روستای دوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دوک

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٤٨١٣:١٠:٣٢٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٥٥٠٠:٢٢:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٦:٠٢١٣:١٠:٤٥٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٢:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٦:١٧١٣:١٠:٥٨٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٦٠٠:٢٢:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٦:٣٤١٣:١١:١١٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٣:٠٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٦:٥١١٣:١١:٢٤٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٣:٢٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٧:٠٩١٣:١١:٣٧٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٢٣:٣٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٧:٢٩١٣:١١:٤٩٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٣:٥٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٦:٠٧:٤٩١٣:١٢:٠١٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٤:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٨:١١١٣:١٢:١٣٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤٥٠٠:٢٤:٢٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٢:٢٥٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٢٤:٣٧
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٥٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٢:٣٧٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٥:٤٢٠٠:٢٤:٥٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٩:٢١١٣:١٢:٤٨٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٥:٠٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٢:٥٩٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٥:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:١٠:١٢١٣:١٣:٠٩٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:٢٧٠٠:٢٥:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٠:٣٩١٣:١٣:٢٠٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٥:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١١:٠٧١٣:١٣:٣٠٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٦:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١١:٣٥١٣:١٣:٣٩٢٠:١٥:٣٢٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٦:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٦:١٢:٠٥١٣:١٣:٤٨٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٢٦:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٢:٣٤١٣:١٣:٥٧٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٢٦:٥٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٣:٠٥١٣:١٤:٠٦٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٧:٠٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٣:٣٦١٣:١٤:١٣٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٢٧:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:١٤:٠٨١٣:١٤:٢١٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٧:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٤:٤٠١٣:١٤:٢٨٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:١٦٠٠:٢٧:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:١٥:١٣١٣:١٤:٣٥٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٧:٥٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٥:٤٧١٣:١٤:٤١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٢٨:١١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٦:٢١١٣:١٤:٤٦٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٢٨:٢٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٦:٥٥١٣:١٤:٥١٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٨:٣٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٧:٣٠١٣:١٤:٥٦٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢٨:٤٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:١٨:٠٥١٣:١٥:٠٠٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٠:٣٩٠٠:٢٨:٥٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٨:٤١١٣:١٥:٠٤٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٩:٠٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٩:١٧١٣:١٥:٠٧٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٢٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دوک روستای دوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دوک روستای دوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوک

روستای دوک بر روی نقشه

روستای دوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوک
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دوک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دوک + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوک رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دوک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دوک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دوک
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دوک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دوک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو