جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دوک

عالی طیب | لنده | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دوک


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:١٦
اذان مغرب: ١٧:٢٧:١٤
نیمه شب: ٢٣:٢١:٢٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوک (شهرستان لنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای دوک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دوک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌كسی كه رحم كند اگرچه نسبت به سر بریدن گنجشكی باشد (‌و از روی ترحّم او را رها كند)‌ خداوند (نیز) در روز قیامت او را مورد رحمت خود قرار می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوک

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دوک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣١:٠١١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠٠:٥٢٠٠:٢٤:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٠:٠٠١٣:٠٦:٣٥١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٣:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٦:٢٥١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٢:١٧٠٠:٢٣:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٢٨:٠١١٣:٠٦:١٦١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٢٣:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٢٢:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٢٢:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٠٠٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٥:٥١١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٢٢:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٤:١٤١٣:٠٥:٤٤١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٢:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٣٤٠٠:٢١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢٢:٢٧١٣:٠٥:٣١١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢١:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢١:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٥:٢١١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤٣٠٠:٢١:١٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٥:١٦١٩:٥١:٠٤٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢١:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٥:١٢١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٠:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٨:١٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٠:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٧:٣١١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٠:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٠:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٦:٠٢١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٠:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٥:١٩١٣:٠٥:٠١١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٠:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٩:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٩:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٣:١٨١٣:٠٥:٠١١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٥٢٠٠:١٩:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٢:٤١١٣:٠٥:٠٢١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٣٤٠٠:١٩:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:١٦٠٠:١٩:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١١:٣٠١٣:٠٥:٠٧١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٠:٥٦١٣:٠٥:١٠١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٣٩٠٠:١٩:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٥:١٣٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٩:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٥:١٧٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:١٩:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٩:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دوک

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دوک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٥:٥٩١١:٥٦:٢٦١٧:٠٦:٤١١٧:٢٥:١٩٢٣:١٤:٥٥
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٦:٤٩١١:٥٦:٤٧١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٥:١٢٢٣:١٥:١٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٧:٣٨١١:٥٧:٠٨١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٥:٠٨٢٣:١٥:٣١
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٨:٢٧١١:٥٧:٣٠١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٥:٠٤٢٣:١٥:٥٠
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٩:١٦١١:٥٧:٥٣١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:٠٣٢٣:١٦:١٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٠:٠٤١١:٥٨:١٦١٧:٠٦:١٧١٧:٢٥:٠٣٢٣:١٦:٣٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٠:٥٢١١:٥٨:٤٠١٧:٠٦:١٨١٧:٢٥:٠٥٢٣:١٦:٥٢
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥١:٣٩١١:٥٩:٠٤١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:٠٩٢٣:١٧:١٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٢:٢٥١١:٥٩:٢٩١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٥:١٤٢٣:١٧:٣٦
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٣:١١١١:٥٩:٥٤١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٥:٢١٢٣:١٧:٥٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٣:٥٦١٢:٠٠:٢٠١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٥:٣٠٢٣:١٨:٢٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٤:٤٠١٢:٠٠:٤٧١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:٤٠٢٣:١٨:٤٧
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٥:٢٣١٢:٠١:١٣١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٥:٥٢٢٣:١٩:١٢
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٦:٠٦١٢:٠١:٤١١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٦:٠٥٢٣:١٩:٣٧
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٦:٤٨١٢:٠٢:٠٨١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٦:٢٠٢٣:٢٠:٠٣
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٧:٢٨١٢:٠٢:٣٦١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٦:٣٧٢٣:٢٠:٢٩
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٨:٠٨١٢:٠٣:٠٥١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٦:٥٥٢٣:٢٠:٥٦
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٣٣:٥٦٠٦:٥٨:٤٧١٢:٠٣:٣٣١٧:٠٨:١٦١٧:٢٧:١٤٢٣:٢١:٢٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٣٤:٣٢٠٦:٥٩:٢٥١٢:٠٤:٠٢١٧:٠٨:٣٦١٧:٢٧:٣٦٢٣:٢١:٥١
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٠:٠١١٢:٠٤:٣١١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٧:٥٨٢٣:٢٢:١٩
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠٥:٠١١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٢:٤٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠١:١١١٢:٠٥:٣٠١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٤٨٢٣:٢٣:١٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠١:٤٤١٢:٠٦:٠٠١٧:١٠:١٤١٧:٢٩:١٥٢٣:٢٣:٤٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٢:١٦١٢:٠٦:٣٠١٧:١٠:٤٣١٧:٢٩:٤٤٢٣:٢٤:١٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٢:٤٧١٢:٠٧:٠٠١٧:١١:١٢١٧:٣٠:١٣٢٣:٢٤:٤٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣٨:١٨٠٧:٠٣:١٦١٢:٠٧:٢٩١٧:١١:٤٤١٧:٣٠:٤٥٢٣:٢٥:١٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠٣:٤٤١٢:٠٧:٥٩١٧:١٢:١٦١٧:٣١:١٧٢٣:٢٥:٤٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٤:١١١٢:٠٨:٢٩١٧:١٢:٥٠١٧:٣١:٥١٢٣:٢٦:١٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٩:٤٠٠٧:٠٤:٣٦١٢:٠٨:٥٩١٧:١٣:٢٥١٧:٣٢:٢٥٢٣:٢٦:٤٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٠:٠٥٠٧:٠٤:٥٩١٢:٠٩:٢٩١٧:١٤:٠٢١٧:٣٣:٠١٢٣:٢٧:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دوک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دوک

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٠:٥٣١١:٥٤:٣٨١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٦:٣٤٢٣:١٣:٢٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤١:٤٥١١:٥٤:٥٤١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٦:١٧٢٣:١٣:٣٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٢:٣٦١١:٥٥:١١١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٦:٠٢٢٣:١٣:٥٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٣:٢٧١١:٥٥:٢٩١٧:٠٧:١٧١٧:٢٥:٤٩٢٣:١٤:٠٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٨٠٦:٤٤:١٨١١:٥٥:٤٧١٧:٠٧:٠٣١٧:٢٥:٣٧٢٣:١٤:٢٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٢٠٦:٤٥:٠٨١١:٥٦:٠٦١٧:٠٦:٥١١٧:٢٥:٢٧٢٣:١٤:٣٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٥:٥٩١١:٥٦:٢٦١٧:٠٦:٤١١٧:٢٥:١٩٢٣:١٤:٥٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٤٦:٤٩١١:٥٦:٤٧١٧:٠٦:٣٣١٧:٢٥:١٢٢٣:١٥:١٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٤٧:٣٨١١:٥٧:٠٨١٧:٠٦:٢٧١٧:٢٥:٠٨٢٣:١٥:٣١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤٨:٢٧١١:٥٧:٣٠١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٥:٠٤٢٣:١٥:٥٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٩٠٦:٤٩:١٦١١:٥٧:٥٣١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:٠٣٢٣:١٦:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٠:٠٤١١:٥٨:١٦١٧:٠٦:١٧١٧:٢٥:٠٣٢٣:١٦:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٣٠٦:٥٠:٥٢١١:٥٨:٤٠١٧:٠٦:١٨١٧:٢٥:٠٥٢٣:١٦:٥٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٥١:٣٩١١:٥٩:٠٤١٧:٠٦:٢٠١٧:٢٥:٠٩٢٣:١٧:١٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٢:٢٥١١:٥٩:٢٩١٧:٠٦:٢٤١٧:٢٥:١٤٢٣:١٧:٣٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٣:١١١١:٥٩:٥٤١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٥:٢١٢٣:١٧:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٣:٥٦١٢:٠٠:٢٠١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٥:٣٠٢٣:١٨:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٤:٤٠١٢:٠٠:٤٧١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٥:٤٠٢٣:١٨:٤٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٥:٢٣١٢:٠١:١٣١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٥:٥٢٢٣:١٩:١٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٦:٥٦:٠٦١٢:٠١:٤١١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٦:٠٥٢٣:١٩:٣٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٦:٤٨١٢:٠٢:٠٨١٧:٠٧:٢٣١٧:٢٦:٢٠٢٣:٢٠:٠٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٣٠٦:٥٧:٢٨١٢:٠٢:٣٦١٧:٠٧:٣٩١٧:٢٦:٣٧٢٣:٢٠:٢٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٠٠٦:٥٨:٠٨١٢:٠٣:٠٥١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٦:٥٥٢٣:٢٠:٥٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٦:٥٨:٤٧١٢:٠٣:٣٣١٧:٠٨:١٦١٧:٢٧:١٤٢٣:٢١:٢٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٢٠٦:٥٩:٢٥١٢:٠٤:٠٢١٧:٠٨:٣٦١٧:٢٧:٣٦٢٣:٢١:٥١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٧٠٧:٠٠:٠١١٢:٠٤:٣١١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٧:٥٨٢٣:٢٢:١٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤١٠٧:٠٠:٣٧١٢:٠٥:٠١١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٨:٢٢٢٣:٢٢:٤٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٤٠٧:٠١:١١١٢:٠٥:٣٠١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٨:٤٨٢٣:٢٣:١٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠١:٤٤١٢:٠٦:٠٠١٧:١٠:١٤١٧:٢٩:١٥٢٣:٢٣:٤٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٨٠٧:٠٢:١٦١٢:٠٦:٣٠١٧:١٠:٤٣١٧:٢٩:٤٤٢٣:٢٤:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دوک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دوک روستای دوک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دوک روستای دوک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوک

روستای دوک بر روی نقشه

روستای دوک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوک
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دوک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دوک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوک دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دوک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوک دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دوک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو