جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دومانلی

عرب داغ | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز دومانلی

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٩
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٤:٢٨

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دومانلی (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای دومانلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دومانلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دومانلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

بزرگمهر
اگر مرگ حق است، دل بر جهان نهادن عین نادانی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دومانلی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دومانلی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دومانلی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دومانلی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دومانلی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دومانلی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٣:٣٠٠٦:١٤:٠٠١٢:٤٧:٣٠١٩:٢١:٣٨١٩:٤٠:٤٤٠٠:٠١:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٢:٣٧١٢:٤٧:١٦١٩:٢٢:٣٣١٩:٤١:٤٠٠٠:٠١:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١١:١٤١٢:٤٧:٠٢١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:٣٧٠٠:٠٠:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٩:٥٢١٢:٤٦:٤٨١٩:٢٤:٢٢١٩:٤٣:٣٤٠٠:٠٠:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٨:٣٠١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٠:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٧:١٠١٢:٤٦:٢١١٩:٢٦:١٠١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٩:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٦:٠٩١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٩:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٣١١٢:٤٥:٥٧١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:٢٣٢٣:٥٩:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٣:١٢١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥٨:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٥:٣٣١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:١٧٢٣:٥٨:٢٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٠:٤٣١٩:٥٠:١٥٢٣:٥٨:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٥:١٢١٩:٣١:٣٧١٩:٥١:١٢٢٣:٥٧:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٨:٠٨١٢:٤٥:٠٢١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٢:١٠٢٣:٥٧:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٦:٥٥١٢:٤٤:٥٢١٩:٣٣:٢٦١٩:٥٣:٠٧٢٣:٥٧:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٤:٤٣١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:٠٥٢٣:٥٦:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٤:٣٠١٢:٤٤:٣٥١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٠٢٢٣:٥٦:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٣:٢٠١٢:٤٤:٢٧١٩:٣٦:١٠١٩:٥٦:٠٠٢٣:٥٦:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥٢:١٠١٢:٤٤:٢٠١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٦:٥٧٢٣:٥٥:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥١:٠٢١٢:٤٤:١٣١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٧:٥٥٢٣:٥٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٩:٥٥١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٨:٥٢٢٣:٥٥:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١١:٢٧٠٥:٤٨:٤٩١٢:٤٤:٠١١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٩:٥٠٢٣:٥٤:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٧:٤٥١٢:٤٣:٥٦١٩:٤٠:٤١٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٥٤:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤٦:٤١١٢:٤٣:٥١١٩:٤١:٣٥٢٠:٠١:٤٤٢٣:٥٤:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٥:٣٩١٢:٤٣:٤٧١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٢:٤٢٢٣:٥٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٤٤:٣٨١٢:٤٣:٤٤١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠٣:٣٩٢٣:٥٣:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٣:٤١١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٤:٣٥٢٣:٥٣:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٣:٣٩١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٥:٣٢٢٣:٥٣:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤١:٤٤١٢:٤٣:٣٧١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٦:٢٨٢٣:٥٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٢٠٥:٤٠:٤٩١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٧:٢٤٢٣:٥٢:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دومانلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دومانلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دومانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دومانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دومانلی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دومانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دومانلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دومانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای دومانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دومانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دومانلی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دومانلی روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دومانلی روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دومانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دومانلی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دومانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دومانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دومانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دومانلی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٩٠٥:٤٣:٢٩١٢:٥٣:٤٤٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٠١:٥١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٠٠٥:٤٤:١٥١٢:٥٣:٤٦٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٠٢:٠٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢١٠٥:٤٥:٠٣١٢:٥٣:٤٧٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٠٢:١٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٤٥:٥٠١٢:٥٣:٤٧٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٢:٠١٠٠:٠٢:٣٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٤٦:٣٩١٢:٥٣:٤٧٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢١:٠٩٠٠:٠٢:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٤٧:٢٧١٢:٥٣:٤٧١٩:٥٩:٣٧٢٠:٢٠:١٦٠٠:٠٢:٥٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٨:١٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٩:٢٠٠٠:٠٣:٠٥
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٩:٠٥١٢:٥٣:٤٣١٩:٥٧:٥٢٢٠:١٨:٢٤٠٠:٠٣:١٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٤٩:٥٤١٢:٥٣:٤١١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٧:٢٥٠٠:٠٣:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٥٠:٤٤١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:٢٦٠٠:٠٣:٣٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٧٠٥:٥١:٣٣١٢:٥٣:٣٤١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٥:٢٥٠٠:٠٣:٤٢
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٥٢:٢٣١٢:٥٣:٣٠١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٢٢٠٠:٠٣:٥٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٥٠٥:٥٣:١٤١٢:٥٣:٢٥١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٣:١٨٠٠:٠٣:٥٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٠٠٥:٥٤:٠٤١٢:٥٣:١٩١٩:٥٢:٠١٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٤:٠٣
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٥٤:٥٤١٢:٥٣:١٣١٩:٥٠:٥٨٢٠:١١:٠٦٠٠:٠٤:٠٨
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٩٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٣:٠٦١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٠٤:١٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٦:٣٦١٢:٥٢:٥٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٤:١٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٧:٢٦١٢:٥٢:٥١١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٤:٢١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٢٠٥:٥٨:١٧١٢:٥٢:٤٢١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٤:٢٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٦٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٢:٣٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٤:٢٧
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٥٩:٥٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٤:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٠:٥٠١٢:٥٢:١٣١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٠٤:٢٩
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٧٠٦:٠١:٤١١٢:٥٢:٠٢١٩:٤١:٤٨٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٤:٢٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٢:٣٢١٢:٥١:٥١١٩:٤٠:٣٤٢٠:٠٠:١٤٠٠:٠٤:٢٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥١:٣٩١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٥٦٠٠:٠٤:٢٨
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٤:١٥١٢:٥١:٢٧١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:٣٧٠٠:٠٤:٢٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥١:١٤١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٤:٢٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٥:٥٧١٢:٥١:٠١١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٤:٢٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٠:٤٧١٩:٣٤:١٠١٩:٥٣:٣٥٠٠:٠٤:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥٠:٣٣١٩:٣٢:٥١١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٤:١٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٨:٢٩١٢:٥٠:١٨١٩:٣١:٣١١٩:٥٠:٥٠٠٠:٠٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دومانلی روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دومانلی روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دومانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دومانلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دومانلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دومانلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دومانلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دومانلی

روستای دومانلی بر روی نقشه

روستای دومانلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دومانلی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دومانلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای دومانلی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دومانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دومانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دومانلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دومانلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دومانلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دومانلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دومانلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دومانلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق دومانلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دومانلی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دومانلی
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دومانلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو