جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دومانلی

عرب داغ | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز دومانلی


اذان صبح: ٠٥:٢١:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٠٥
اذان ظهر: ١١:٤٢:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٣٠:٠٥
اذان مغرب: ١٦:٥٠:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٥٦:١٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دومانلی (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای دومانلی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دومانلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دومانلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آزمندی، ریشه ی همه ی بدیها است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دومانلی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دومانلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دومانلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دومانلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دومانلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دومانلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:٢٩٢٣:٥٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٥:١٠١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٢٧٢٣:٥٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٧:٥١١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٢:٢٤٢٣:٥٧:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٤:٥١١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٢٠٢٣:٥٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٤:١٤١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٥:١٨٢٣:٥٦:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٣:٠٤١٢:٤٤:٢٦١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:١٥٢٣:٥٦:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥١:٥٥١٢:٤٤:١٩١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:١٣٢٣:٥٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٤:١٢١٩:٣٨:١٣١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٥:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٩:٠٨٢٣:٥٥:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٤:٠١١٩:٤٠:٠١٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٥٤:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٧:٣٠١٢:٤٣:٥٦١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠١:٠٢٢٣:٥٤:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤٣:٥١١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٢:٠٠٢٣:٥٤:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٣:٤٧١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٥٤:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٣:٤٤١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٥٣٢٣:٥٣:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٣:٢٥١٢:٤٣:٤١١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٥٣:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٢:٢٨١٢:٤٣:٣٩١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٤٦٢٣:٥٣:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٣٠٥:٤١:٣١١٢:٤٣:٣٧١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٦:٤٢٢٣:٥٣:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٤٠:٣٦١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٧:٣٨٢٣:٥٢:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٣٩:٤٢١٢:٤٣:٣٥١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٥٢:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٨:٥٠١٢:٤٣:٣٥١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٩:٢٩٢٣:٥٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٠٣٠٥:٣٨:٠٠١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٩:٤٢٢٠:١٠:٢٣٢٣:٥٢:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٣٧:١١١٢:٤٣:٣٧١٩:٥٠:٣٣٢٠:١١:١٨٢٣:٥٢:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣٦:٢٣١٢:٤٣:٣٩١٩:٥١:٢٤٢٠:١٢:١٢٢٣:٥١:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٢٦٠٥:٣٥:٣٧١٢:٤٣:٤١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٣:٠٥٢٣:٥١:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٨٠٥:٣٤:٥٣١٢:٤٣:٤٤١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٣:٥٨٢٣:٥١:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:١١٠٥:٣٤:١٠١٢:٤٣:٤٨١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٤:٥٠٢٣:٥١:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٣٣:٢٩١٢:٤٣:٥٢١٩:٥٤:٤١٢٠:١٥:٤٢٢٣:٥١:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣٢:٥٠١٢:٤٣:٥٧١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٦:٣٣٢٣:٥١:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠١٠٥:٣٢:١٢١٢:٤٤:٠٢١٩:٥٦:١٧٢٠:١٧:٢٤٢٣:٥١:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دومانلی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دومانلی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دومانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دومانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دومانلی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٩:٣٢١١:٣٥:٠١١٦:٣٠:١٤١٦:٥٠:٣٧٢٢:٤٩:٥٩
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٤٠:٣١١١:٣٥:٢٢١٦:٢٩:٥٧١٦:٥٠:٢٢٢٢:٥٠:١٦
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٠:٣٦٠٦:٤١:٣٠١١:٣٥:٤٣١٦:٢٩:٤١١٦:٥٠:٠٩٢٢:٥٠:٣٤
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١١:٢٦٠٦:٤٢:٢٧١١:٣٦:٠٥١٦:٢٩:٢٩١٦:٤٩:٥٩٢٢:٥٠:٥٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٣:٢٤١١:٣٦:٢٧١٦:٢٩:١٨١٦:٤٩:٥٠٢٢:٥١:١١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٤:١٩١١:٣٦:٥١١٦:٢٩:٠٩١٦:٤٩:٤٣٢٢:٥١:٣١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٥:١٤١١:٣٧:١٤١٦:٢٩:٠٢١٦:٤٩:٣٨٢٢:٥١:٥١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٦:٠٨١١:٣٧:٣٩١٦:٢٨:٥٧١٦:٤٩:٣٥٢٢:٥٢:١٢
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٧:٠١١١:٣٨:٠٤١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٩:٣٤٢٢:٥٢:٣٤
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٧:٥٣١١:٣٨:٢٩١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٩:٣٦٢٢:٥٢:٥٧
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٨:٤٤١١:٣٨:٥٥١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٩:٣٩٢٢:٥٣:٢٠
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٩:٣٤١١:٣٩:٢١١٦:٢٩:٠٠١٦:٤٩:٤٤٢٢:٥٣:٤٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٨:٢٧٠٦:٥٠:٢٢١١:٣٩:٤٨١٦:٢٩:٠٥١٦:٤٩:٥١٢٢:٥٤:٠٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٩:١٠٠٦:٥١:١٠١١:٤٠:١٥١٦:٢٩:١٣١٦:٥٠:٠٠٢٢:٥٤:٣٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٩:٥٢٠٦:٥١:٥٦١١:٤٠:٤٣١٦:٢٩:٢٣١٦:٥٠:١١٢٢:٥٤:٥٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٥٢:٤٠١١:٤١:١١١٦:٢٩:٣٥١٦:٥٠:٢٤٢٢:٥٥:٢٤
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢١:١٣٠٦:٥٣:٢٤١١:٤١:٣٩١٦:٢٩:٤٩١٦:٥٠:٣٩٢٢:٥٥:٥٠
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥٤:٠٥١١:٤٢:٠٨١٦:٣٠:٠٥١٦:٥٠:٥٦٢٢:٥٦:١٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٥٤:٤٦١١:٤٢:٣٧١٦:٣٠:٢٣١٦:٥١:١٥٢٢:٥٦:٤٥
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥٥:٢٥١١:٤٣:٠٦١٦:٣٠:٤٣١٦:٥١:٣٦٢٢:٥٧:١٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٦:٠٢١١:٤٣:٣٥١٦:٣١:٠٥١٦:٥١:٥٨٢٢:٥٧:٤١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٥٦:٣٨١١:٤٤:٠٥١٦:٣١:٢٩١٦:٥٢:٢٢٢٢:٥٨:٠٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٧:١٢١١:٤٤:٣٤١٦:٣١:٥٥١٦:٥٢:٤٩٢٢:٥٨:٣٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٧:٤٥١١:٤٥:٠٤١٦:٣٢:٢٣١٦:٥٣:١٧٢٢:٥٩:٠٨
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٥٨:١٦١١:٤٥:٣٤١٦:٣٢:٥٢١٦:٥٣:٤٦٢٢:٥٩:٣٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٨:٤٥١١:٤٦:٠٤١٦:٣٣:٢٤١٦:٥٤:١٨٢٣:٠٠:٠٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٩:١٢١١:٤٦:٣٤١٦:٣٣:٥٧١٦:٥٤:٥١٢٣:٠٠:٣٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٩:٣٨١١:٤٧:٠٤١٦:٣٤:٣٢١٦:٥٥:٢٦٢٣:٠١:٠٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٧:٤٢٠٧:٠٠:٠١١١:٤٧:٣٤١٦:٣٥:٠٩١٦:٥٦:٠٢٢٣:٠١:٣٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٨:٠٦٠٧:٠٠:٢٣١١:٤٨:٠٣١٦:٣٥:٤٧١٦:٥٦:٤٠٢٣:٠٢:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دومانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دومانلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دومانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دومانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دومانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دومانلی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٣:٢٨١١:٣٣:١٣١٦:٣٢:٣٩١٦:٥٢:٤٧٢٢:٤٨:٣٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٤:٣٠١١:٣٣:٢٩١٦:٣٢:٠٩١٦:٥٢:٢١٢٢:٤٨:٤٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٣٥:٣١١١:٣٣:٤٦١٦:٣١:٤٢١٦:٥١:٥٦٢٢:٤٩:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٦:٣٢١١:٣٤:٠٣١٦:٣١:١٧١٦:٥١:٣٣٢٢:٤٩:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٧:٣٣١١:٣٤:٢٢١٦:٣٠:٥٤١٦:٥١:١٣٢٢:٤٩:٢٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٨:٣٣١١:٣٤:٤١١٦:٣٠:٣٣١٦:٥٠:٥٤٢٢:٤٩:٤٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٩:٣٢١١:٣٥:٠١١٦:٣٠:١٤١٦:٥٠:٣٧٢٢:٤٩:٥٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٥٠٦:٤٠:٣١١١:٣٥:٢٢١٦:٢٩:٥٧١٦:٥٠:٢٢٢٢:٥٠:١٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٦٠٦:٤١:٣٠١١:٣٥:٤٣١٦:٢٩:٤١١٦:٥٠:٠٩٢٢:٥٠:٣٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٤٢:٢٧١١:٣٦:٠٥١٦:٢٩:٢٩١٦:٤٩:٥٩٢٢:٥٠:٥٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٣:٢٤١١:٣٦:٢٧١٦:٢٩:١٨١٦:٤٩:٥٠٢٢:٥١:١١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٤٠٦:٤٤:١٩١١:٣٦:٥١١٦:٢٩:٠٩١٦:٤٩:٤٣٢٢:٥١:٣١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٥:١٤١١:٣٧:١٤١٦:٢٩:٠٢١٦:٤٩:٣٨٢٢:٥١:٥١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٠٠٦:٤٦:٠٨١١:٣٧:٣٩١٦:٢٨:٥٧١٦:٤٩:٣٥٢٢:٥٢:١٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٧:٠١١١:٣٨:٠٤١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٩:٣٤٢٢:٥٢:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٧:٥٣١١:٣٨:٢٩١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٩:٣٦٢٢:٥٢:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٨:٤٤١١:٣٨:٥٥١٦:٢٨:٥٦١٦:٤٩:٣٩٢٢:٥٣:٢٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٩:٣٤١١:٣٩:٢١١٦:٢٩:٠٠١٦:٤٩:٤٤٢٢:٥٣:٤٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٧٠٦:٥٠:٢٢١١:٣٩:٤٨١٦:٢٩:٠٥١٦:٤٩:٥١٢٢:٥٤:٠٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٥١:١٠١١:٤٠:١٥١٦:٢٩:١٣١٦:٥٠:٠٠٢٢:٥٤:٣٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٥١:٥٦١١:٤٠:٤٣١٦:٢٩:٢٣١٦:٥٠:١١٢٢:٥٤:٥٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٥٢:٤٠١١:٤١:١١١٦:٢٩:٣٥١٦:٥٠:٢٤٢٢:٥٥:٢٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٣٠٦:٥٣:٢٤١١:٤١:٣٩١٦:٢٩:٤٩١٦:٥٠:٣٩٢٢:٥٥:٥٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٢٠٦:٥٤:٠٥١١:٤٢:٠٨١٦:٣٠:٠٥١٦:٥٠:٥٦٢٢:٥٦:١٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٥٤:٤٦١١:٤٢:٣٧١٦:٣٠:٢٣١٦:٥١:١٥٢٢:٥٦:٤٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٥٥:٢٥١١:٤٣:٠٦١٦:٣٠:٤٣١٦:٥١:٣٦٢٢:٥٧:١٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٢٠٦:٥٦:٠٢١١:٤٣:٣٥١٦:٣١:٠٥١٦:٥١:٥٨٢٢:٥٧:٤١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٧٠٦:٥٦:٣٨١١:٤٤:٠٥١٦:٣١:٢٩١٦:٥٢:٢٢٢٢:٥٨:٠٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٠٠٦:٥٧:١٢١١:٤٤:٣٤١٦:٣١:٥٥١٦:٥٢:٤٩٢٢:٥٨:٣٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٢٠٦:٥٧:٤٥١١:٤٥:٠٤١٦:٣٢:٢٣١٦:٥٣:١٧٢٢:٥٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دومانلی روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دومانلی روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دومانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دومانلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دومانلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دومانلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دومانلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دومانلی

روستای دومانلی بر روی نقشه

روستای دومانلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دومانلی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دومانلی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دومانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دومانلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دومانلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دومانلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دومانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دومانلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق دومانلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دومانلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دومانلی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دومانلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دومانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو