جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دومانلی

عرب داغ | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز دومانلی


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٣٤
اذان ظهر: ١١:٥٨:٢١
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٢٧
اذان مغرب: ١٧:١٨:٣٥
نیمه شب: ٢٣:١٣:٢٨

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دومانلی (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ روستای دومانلی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دومانلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دومانلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لودویگ وان بتهوون
هنر و دانش، برگزیده ترین و بزرگوارترین انسانها را به هم می پیوندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دومانلی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دومانلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دومانلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دومانلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دومانلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دومانلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٠:٢١١٢:٤٥:٢٠١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:٢٩٢٣:٥٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٠٠٠٥:٥٩:٠٥١٢:٤٥:١٠١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٢٧٢٣:٥٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٧:٥١١٢:٤٥:٠٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٢:٢٤٢٣:٥٧:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٦:٣٨١٢:٤٤:٥١١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٤:٤٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٢٠٢٣:٥٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٤:١٤١٢:٤٤:٣٤١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٥:١٨٢٣:٥٦:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٧:٠٩٠٥:٥٣:٠٤١٢:٤٤:٢٦١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٦:١٥٢٣:٥٦:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٣٧٠٥:٥١:٥٥١٢:٤٤:١٩١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:١٣٢٣:٥٥:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:٠٦٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٤:١٢١٩:٣٨:١٣١٩:٥٨:١٠٢٣:٥٥:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٩:٤٠١٢:٤٤:٠٦١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٩:٠٨٢٣:٥٥:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٨:٣٥١٢:٤٤:٠١١٩:٤٠:٠١٢٠:٠٠:٠٥٢٣:٥٤:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٧:٣٠١٢:٤٣:٥٦١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠١:٠٢٢٣:٥٤:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٦:٢٧١٢:٤٣:٥١١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٢:٠٠٢٣:٥٤:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤٥:٢٥١٢:٤٣:٤٧١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٥٤:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤٤:٢٥١٢:٤٣:٤٤١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:٥٣٢٣:٥٣:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٣:٢٥١٢:٤٣:٤١١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٥٣:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٢:٢٨١٢:٤٣:٣٩١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٥:٤٦٢٣:٥٣:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٣٠٥:٤١:٣١١٢:٤٣:٣٧١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٦:٤٢٢٣:٥٣:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٥٣٠٥:٤٠:٣٦١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٧:٣٨٢٣:٥٢:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٣٥٠٥:٣٩:٤٢١٢:٤٣:٣٥١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٨:٣٣٢٣:٥٢:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٨:٥٠١٢:٤٣:٣٥١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٩:٢٩٢٣:٥٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٠٣٠٥:٣٨:٠٠١٢:٤٣:٣٦١٩:٤٩:٤٢٢٠:١٠:٢٣٢٣:٥٢:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٣٧:١١١٢:٤٣:٣٧١٩:٥٠:٣٣٢٠:١١:١٨٢٣:٥٢:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٣:٣٧٠٥:٣٦:٢٣١٢:٤٣:٣٩١٩:٥١:٢٤٢٠:١٢:١٢٢٣:٥١:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٢:٢٦٠٥:٣٥:٣٧١٢:٤٣:٤١١٩:٥٢:١٤٢٠:١٣:٠٥٢٣:٥١:٤٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥١:١٨٠٥:٣٤:٥٣١٢:٤٣:٤٤١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٣:٥٨٢٣:٥١:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٠:١١٠٥:٣٤:١٠١٢:٤٣:٤٨١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٤:٥٠٢٣:٥١:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٣٣:٢٩١٢:٤٣:٥٢١٩:٥٤:٤١٢٠:١٥:٤٢٢٣:٥١:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٣٢:٥٠١٢:٤٣:٥٧١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٦:٣٣٢٣:٥١:١٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٧:٠١٠٥:٣٢:١٢١٢:٤٤:٠٢١٩:٥٦:١٧٢٠:١٧:٢٤٢٣:٥١:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دومانلی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دومانلی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دومانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دومانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دومانلی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٢٨:٢٨٠٧:٠٠:٤٣١١:٤٨:٣٣١٦:٣٦:٢٨١٦:٥٧:١٩٢٣:٠٢:٣٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٢٨:٤٨٠٧:٠١:٠١١١:٤٩:٠٣١٦:٣٧:٠٩١٦:٥٨:٠٠٢٣:٠٣:٠٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٢٩:٠٨٠٧:٠١:١٧١١:٤٩:٣٢١٦:٣٧:٥٢١٦:٥٨:٤٢٢٣:٠٣:٣٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٢٩:٢٥٠٧:٠١:٣١١١:٥٠:٠١١٦:٣٨:٣٧١٦:٥٩:٢٦٢٣:٠٤:٠٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٢٩:٤١٠٧:٠١:٤٣١١:٥٠:٢٩١٦:٣٩:٢٣١٧:٠٠:١١٢٣:٠٤:٣٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٢٩:٥٥٠٧:٠١:٥٣١١:٥٠:٥٨١٦:٤٠:١٠١٧:٠٠:٥٧٢٣:٠٥:٠٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٠:٠٨٠٧:٠٢:٠١١١:٥١:٢٦١٦:٤٠:٥٩١٧:٠١:٤٤٢٣:٠٥:٣٩
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٠:١٨٠٧:٠٢:٠٧١١:٥١:٥٣١٦:٤١:٤٩١٧:٠٢:٣٣٢٣:٠٦:٠٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٠:٢٨٠٧:٠٢:١١١١:٥٢:٢٠١٦:٤٢:٤٠١٧:٠٣:٢٣٢٣:٠٦:٣٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٠:٣٥٠٧:٠٢:١٢١١:٥٢:٤٧١٦:٤٣:٣٣١٧:٠٤:١٣٢٣:٠٧:٠٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٠:٤٠٠٧:٠٢:١٢١١:٥٣:١٤١٦:٤٤:٢٦١٧:٠٥:٠٥٢٣:٠٧:٣٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٠:٤٤٠٧:٠٢:١٠١١:٥٣:٣٩١٦:٤٥:٢١١٧:٠٥:٥٨٢٣:٠٨:٠٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٠:٤٦٠٧:٠٢:٠٥١١:٥٤:٠٥١٦:٤٦:١٦١٧:٠٦:٥٢٢٣:٠٨:٣١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٠:٤٧٠٧:٠١:٥٩١١:٥٤:٢٩١٦:٤٧:١٣١٧:٠٧:٤٦٢٣:٠٨:٥٩
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٠:٤٥٠٧:٠١:٥٠١١:٥٤:٥٣١٦:٤٨:١٠١٧:٠٨:٤٢٢٣:٠٩:٢٦
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٠:٤٢٠٧:٠١:٤٠١١:٥٥:١٧١٦:٤٩:٠٩١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٩:٥٣
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٠:٣٧٠٧:٠١:٢٧١١:٥٥:٤٠١٦:٥٠:٠٨١٧:١٠:٣٥٢٣:١٠:١٩
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٠:٣٠٠٧:٠١:١٢١١:٥٦:٠٢١٦:٥١:٠٨١٧:١١:٣٣٢٣:١٠:٤٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٠:٢١٠٧:٠٠:٥٦١١:٥٦:٢٤١٦:٥٢:٠٩١٧:١٢:٣٢٢٣:١١:١٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٠:١٠٠٧:٠٠:٣٧١١:٥٦:٤٥١٦:٥٣:١٠١٧:١٣:٣١٢٣:١١:٣٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٢٩:٥٨٠٧:٠٠:١٦١١:٥٧:٠٦١٦:٥٤:١٣١٧:١٤:٣١٢٣:١١:٥٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥٩:٥٤١١:٥٧:٢٦١٦:٥٥:١٥١٧:١٥:٣١٢٣:١٢:٢٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٢٩:٢٨٠٦:٥٩:٢٩١١:٥٧:٤٥١٦:٥٦:١٩١٧:١٦:٣٢٢٣:١٢:٤٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٢٩:١٠٠٦:٥٩:٠٣١١:٥٨:٠٣١٦:٥٧:٢٣١٧:١٧:٣٣٢٣:١٣:٠٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٨:٣٤١١:٥٨:٢١١٦:٥٨:٢٧١٧:١٨:٣٥٢٣:١٣:٢٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٨:٠٤١١:٥٨:٣٨١٦:٥٩:٣٢١٧:١٩:٣٧٢٣:١٣:٤٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٧:٣١١١:٥٨:٥٤١٧:٠٠:٣٧١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٤:٠٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٦:٥٧١١:٥٩:٠٩١٧:٠١:٤٢١٧:٢١:٤٢٢٣:١٤:٢٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٦:٢١١١:٥٩:٢٤١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٢:٤٥٢٣:١٤:٤٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٥:٤٤١١:٥٩:٣٨١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٣:٤٩٢٣:١٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دومانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دومانلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دومانلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دومانلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دومانلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دومانلی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٠٠٦:٥٨:٣٤١١:٥٨:٢١١٦:٥٨:٢٧١٧:١٨:٣٥٢٣:١٣:٢٨
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٨:٠٤١١:٥٨:٣٨١٦:٥٩:٣٢١٧:١٩:٣٧٢٣:١٣:٤٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٧:٣١١١:٥٨:٥٤١٧:٠٠:٣٧١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٤:٠٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥٦:٥٧١١:٥٩:٠٩١٧:٠١:٤٢١٧:٢١:٤٢٢٣:١٤:٢٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٣٠٦:٥٦:٢١١١:٥٩:٢٤١٧:٠٢:٤٨١٧:٢٢:٤٥٢٣:١٤:٤٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٥٠٦:٥٥:٤٤١١:٥٩:٣٨١٧:٠٣:٥٤١٧:٢٣:٤٩٢٣:١٥:٠٤
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٤٠٦:٥٥:٠٤١١:٥٩:٥١١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٤:٥٢٢٣:١٥:٢١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٤:٢٣١٢:٠٠:٠٣١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٥:٥٦٢٣:١٥:٣٧
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٨٠٦:٥٣:٣٩١٢:٠٠:١٤١٧:٠٧:١٣١٧:٢٦:٥٩٢٣:١٥:٥٢
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٢٠٦:٥٢:٥٤١٢:٠٠:٢٥١٧:٠٨:١٩١٧:٢٨:٠٣٢٣:١٦:٠٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٢:٠٨١٢:٠٠:٣٥١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٩:٠٧٢٣:١٦:٢٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٥٠٦:٥١:٢٠١٢:٠٠:٤٣١٧:١٠:٣٢١٧:٣٠:١١٢٣:١٦:٣٣
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٥٠:٣٠١٢:٠٠:٥١١٧:١١:٣٩١٧:٣١:١٤٢٣:١٦:٤٥
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٩:٣٨١٢:٠٠:٥٩١٧:١٢:٤٥١٧:٣٢:١٨٢٣:١٦:٥٦
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٨:٤٥١٢:٠١:٠٥١٧:١٣:٥١١٧:٣٣:٢٢٢٣:١٧:٠٦
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٧:٥٠١٢:٠١:١١١٧:١٤:٥٧١٧:٣٤:٢٥٢٣:١٧:١٥
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٢٠٦:٤٦:٥٤١٢:٠١:١٥١٧:١٦:٠٣١٧:٣٥:٢٩٢٣:١٧:٢٣
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٣٠٦:٤٥:٥٦١٢:٠١:١٩١٧:١٧:٠٩١٧:٣٦:٣٢٢٣:١٧:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٤:٥٧١٢:٠١:٢٢١٧:١٨:١٥١٧:٣٧:٣٥٢٣:١٧:٣٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٣:٥٧١٢:٠١:٢٥١٧:١٩:٢١١٧:٣٨:٣٨٢٣:١٧:٤٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤٢:٥٥١٢:٠١:٢٦١٧:٢٠:٢٦١٧:٣٩:٤١٢٣:١٧:٤٧
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤١:٥١١٢:٠١:٢٧١٧:٢١:٣١١٧:٤٠:٤٤٢٣:١٧:٥١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:١٢٠٦:٤٠:٤٧١٢:٠١:٢٧١٧:٢٢:٣٦١٧:٤١:٤٧٢٣:١٧:٥٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٩:٤١١٢:٠١:٢٦١٧:٢٣:٤١١٧:٤٢:٤٩٢٣:١٧:٥٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٨:٣٤١٢:٠١:٢٥١٧:٢٤:٤٥١٧:٤٣:٥١٢٣:١٧:٥٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:١١٠٦:٣٧:٢٦١٢:٠١:٢٢١٧:٢٥:٤٩١٧:٤٤:٥٣٢٣:١٧:٥٩
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٦:١٦١٢:٠١:٢٠١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٥:٥٥٢٣:١٧:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٥:٠٥١٢:٠١:١٦١٧:٢٧:٥٧١٧:٤٦:٥٦٢٣:١٧:٥٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٣:٥٤١٢:٠١:١٢١٧:٢٩:٠٠١٧:٤٧:٥٨٢٣:١٧:٥٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٢:٤١١٢:٠١:٠٧١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٨:٥٩٢٣:١٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دومانلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دومانلی روستای دومانلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای دومانلی روستای دومانلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دومانلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دومانلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دومانلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دومانلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دومانلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دومانلی

روستای دومانلی بر روی نقشه

روستای دومانلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دومانلی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای دومانلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای دومانلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دومانلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دومانلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دومانلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دومانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دومانلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق دومانلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دومانلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دومانلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دومانلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دومانلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دومانلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو