جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دوله زمین

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دوله زمین


اذان صبح: ٠٥:٥٧:١٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٧:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٤٣:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٤٠:١٦

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوله زمین (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای دوله زمین)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دوله زمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوله زمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

اریك نیوتن
روش طرح ریزی هر نقاش تنها ابزار وی در بیان حالت درونی او نسبت به زندگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوله زمین

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوله زمین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوله زمین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دوله زمین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوله زمین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوله زمین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٧:٤٤١٣:١٢:٥٥١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٥:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٢:٤٥١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٥:١٤١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٢:٢٦٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٤:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٢:١٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٤:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢١:٣٦١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٣:٤٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٢:٠١٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٣:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٩:١٧١٣:١١:٥٤٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٣:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٤٠٦:١٨:٠٨١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٢:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٧:٠١١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٢:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٥:٥٦١٣:١١:٣٦٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٢:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٤:٥١١٣:١١:٣١٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٢:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٣:٤٨١٣:١١:٢٦٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢١:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٢:٤٦١٣:١١:٢٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢١:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١١:٤٥١٣:١١:١٩٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢١:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٠:٤٥١٣:١١:١٦٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٩:٤٧١٣:١١:١٤٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٠:٤٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٨:٥١١٣:١١:١٢٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٠:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:١١:١١٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٠:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٧:٠٢١٣:١١:١٠٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٠:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٦:٠٩١٣:١١:١٠٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٧:٢٢٠٠:١٩:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠٥:١٩١٣:١١:١١٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:١٧٠٠:١٩:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٤:٢٩١٣:١١:١٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:١٢٠٠:١٩:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٣:٤٢١٣:١١:١٤٢٠:١٩:١٦٢٠:٤٠:٠٦٠٠:١٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٩٠٦:٠٢:٥٥١٣:١١:١٧٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤١:٠٠٠٠:١٩:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٩٠٦:٠٢:١١١٣:١١:٢٠٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:٥٣٠٠:١٩:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٢٠٦:٠١:٢٨١٣:١١:٢٣٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٤٦٠٠:١٨:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٧٠٦:٠٠:٤٧١٣:١١:٢٧٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٣٨٠٠:١٨:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٣٠٦:٠٠:٠٧١٣:١١:٣٢٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٤:٢٩٠٠:١٨:٤٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٩:٢٩١٣:١١:٣٧٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٥:٢٠٠٠:١٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوله زمین

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دوله زمین

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوله زمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوله زمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دوله زمین

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٨:٣٧١٢:١٦:٠٩١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٤:٣٩٢٣:٣٠:٠٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٨:٥٥١٢:١٦:٣٨١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٥:٢٠٢٣:٣٠:٤٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٥٣٠٧:٢٩:١١١٢:١٧:٠٧١٧:٠٥:١٠١٧:٢٦:٠٢٢٣:٣١:١٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٩:٢٥١٢:١٧:٣٦١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٦:٤٦٢٣:٣١:٤٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٧:٢٦٠٧:٢٩:٣٧١٢:١٨:٠٥١٧:٠٦:٤١١٧:٢٧:٣١٢٣:٣٢:١٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٧:٤٠٠٧:٢٩:٤٧١٢:١٨:٣٣١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٨:١٧٢٣:٣٢:٤٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٩:٥٤١٢:١٩:٠١١٧:٠٨:١٧١٧:٢٩:٠٤٢٣:٣٣:١٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٣٠:٠٠١٢:١٩:٢٩١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٩:٥٣٢٣:٣٣:٣٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٨:١٢٠٧:٣٠:٠٤١٢:١٩:٥٦١٧:٠٩:٥٨١٧:٣٠:٤٣٢٣:٣٤:٠٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٨:١٩٠٧:٣٠:٠٥١٢:٢٠:٢٣١٧:١٠:٥١١٧:٣١:٣٤٢٣:٣٤:٣٨
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٣٠:٠٥١٢:٢٠:٤٩١٧:١١:٤٥١٧:٣٢:٢٦٢٣:٣٥:٠٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٣٠:٠٢١٢:٢١:١٥١٧:١٢:٣٩١٧:٣٣:١٩٢٣:٣٥:٣٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٩:٥٨١٢:٢١:٤٠١٧:١٣:٣٥١٧:٣٤:١٣٢٣:٣٦:٠٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٩:٥١١٢:٢٢:٠٥١٧:١٤:٣٢١٧:٣٥:٠٧٢٣:٣٦:٣٠
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٩:٤٢١٢:٢٢:٢٩١٧:١٥:٣٠١٧:٣٦:٠٣٢٣:٣٦:٥٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٩:٣٢١٢:٢٢:٥٣١٧:١٦:٢٨١٧:٣٧:٠٠٢٣:٣٧:٢٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٩:١٩١٢:٢٣:١٦١٧:١٧:٢٨١٧:٣٧:٥٧٢٣:٣٧:٥٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:١٣٠٧:٢٩:٠٤١٢:٢٣:٣٨١٧:١٨:٢٨١٧:٣٨:٥٥٢٣:٣٨:١٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٨:٤٧١٢:٢٤:٠٠١٧:١٩:٢٩١٧:٣٩:٥٣٢٣:٣٨:٤١
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٢٨:٢٨١٢:٢٤:٢١١٧:٢٠:٣٠١٧:٤٠:٥٣٢٣:٣٩:٠٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٨:٠٧١٢:٢٤:٤١١٧:٢١:٣٣١٧:٤١:٥٣٢٣:٣٩:٢٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٢٦٠٧:٢٧:٤٤١٢:٢٥:٠١١٧:٢٢:٣٦١٧:٤٢:٥٣٢٣:٣٩:٥٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٧:٢٠١٢:٢٥:٢٠١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٣:٥٤٢٣:٤٠:١٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٦:٥٣١٢:٢٥:٣٩١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٠:٣٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢٦:٢٤١٢:٢٥:٥٦١٧:٢٥:٤٨١٧:٤٥:٥٨٢٣:٤٠:٥٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٦:١٠٠٧:٢٥:٥٣١٢:٢٦:١٣١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٧:٠٠٢٣:٤١:٢٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٥:٤٧٠٧:٢٥:٢١١٢:٢٦:٢٩١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٨:٠٣٢٣:٤١:٤٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٥:٢١٠٧:٢٤:٤٧١٢:٢٦:٤٥١٧:٢٩:٠٤١٧:٤٩:٠٦٢٣:٤١:٥٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٤:١٠١٢:٢٦:٥٩١٧:٣٠:١٠١٧:٥٠:٠٩٢٣:٤٢:١٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٤:٢٥٠٧:٢٣:٣٢١٢:٢٧:١٣١٧:٣١:١٦١٧:٥١:١٣٢٣:٤٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوله زمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوله زمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوله زمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوله زمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوله زمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوله زمین

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٨٠٧:٢٦:١٠١٢:١٣:١٠١٧:٠٠:٠٩١٧:٢١:٠٦٢٣:٢٧:٠٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٧٠٧:٢٦:٣٩١٢:١٣:٤٠١٧:٠٠:٤١١٧:٢١:٣٧٢٣:٢٧:٣٨
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٧:٠٦١٢:١٤:١٠١٧:٠١:١٤١٧:٢٢:١٠٢٣:٢٨:٠٨
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٧:٣٢١٢:١٤:٤٠١٧:٠١:٤٩١٧:٢٢:٤٥٢٣:٢٨:٣٨
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٧٠٧:٢٧:٥٦١٢:١٥:٠٩١٧:٠٢:٢٦١٧:٢٣:٢١٢٣:٢٩:٠٩
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٨:١٧١٢:١٥:٣٩١٧:٠٣:٠٥١٧:٢٣:٥٩٢٣:٢٩:٣٩
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٣٠٧:٢٨:٣٧١٢:١٦:٠٩١٧:٠٣:٤٥١٧:٢٤:٣٩٢٣:٣٠:٠٩
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٨:٥٥١٢:١٦:٣٨١٧:٠٤:٢٧١٧:٢٥:٢٠٢٣:٣٠:٤٠
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٣٠٧:٢٩:١١١٢:١٧:٠٧١٧:٠٥:١٠١٧:٢٦:٠٢٢٣:٣١:١٠
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٩:٢٥١٢:١٧:٣٦١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٦:٤٦٢٣:٣١:٤٠
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٦٠٧:٢٩:٣٧١٢:١٨:٠٥١٧:٠٦:٤١١٧:٢٧:٣١٢٣:٣٢:١٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٠٠٧:٢٩:٤٧١٢:١٨:٣٣١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٨:١٧٢٣:٣٢:٤٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٢٩:٥٤١٢:١٩:٠١١٧:٠٨:١٧١٧:٢٩:٠٤٢٣:٣٣:١٠
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٣٠٧:٣٠:٠٠١٢:١٩:٢٩١٧:٠٩:٠٧١٧:٢٩:٥٣٢٣:٣٣:٣٩
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٢٠٧:٣٠:٠٤١٢:١٩:٥٦١٧:٠٩:٥٨١٧:٣٠:٤٣٢٣:٣٤:٠٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٩٠٧:٣٠:٠٥١٢:٢٠:٢٣١٧:١٠:٥١١٧:٣١:٣٤٢٣:٣٤:٣٨
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٣٠:٠٥١٢:٢٠:٤٩١٧:١١:٤٥١٧:٣٢:٢٦٢٣:٣٥:٠٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٨٠٧:٣٠:٠٢١٢:٢١:١٥١٧:١٢:٣٩١٧:٣٣:١٩٢٣:٣٥:٣٥
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٩:٥٨١٢:٢١:٤٠١٧:١٣:٣٥١٧:٣٤:١٣٢٣:٣٦:٠٣
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٠٠٧:٢٩:٥١١٢:٢٢:٠٥١٧:١٤:٣٢١٧:٣٥:٠٧٢٣:٣٦:٣٠
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٩٠٧:٢٩:٤٢١٢:٢٢:٢٩١٧:١٥:٣٠١٧:٣٦:٠٣٢٣:٣٦:٥٧
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٥٠٧:٢٩:٣٢١٢:٢٢:٥٣١٧:١٦:٢٨١٧:٣٧:٠٠٢٣:٣٧:٢٤
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٩:١٩١٢:٢٣:١٦١٧:١٧:٢٨١٧:٣٧:٥٧٢٣:٣٧:٥٠
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٣٠٧:٢٩:٠٤١٢:٢٣:٣٨١٧:١٨:٢٨١٧:٣٨:٥٥٢٣:٣٨:١٦
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٤٠٧:٢٨:٤٧١٢:٢٤:٠٠١٧:١٩:٢٩١٧:٣٩:٥٣٢٣:٣٨:٤١
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٣٠٧:٢٨:٢٨١٢:٢٤:٢١١٧:٢٠:٣٠١٧:٤٠:٥٣٢٣:٣٩:٠٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤١٠٧:٢٨:٠٧١٢:٢٤:٤١١٧:٢١:٣٣١٧:٤١:٥٣٢٣:٣٩:٢٩
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٦٠٧:٢٧:٤٤١٢:٢٥:٠١١٧:٢٢:٣٦١٧:٤٢:٥٣٢٣:٣٩:٥٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٧:٢٠١٢:٢٥:٢٠١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٣:٥٤٢٣:٤٠:١٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٦:٥٣١٢:٢٥:٣٩١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٤:٥٦٢٣:٤٠:٣٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوله زمین روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوله زمین روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوله زمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوله زمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوله زمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوله زمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوله زمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوله زمین

روستای دوله زمین بر روی نقشه

روستای دوله زمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوله زمین
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دوله زمین + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای دوله زمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوله زمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوله زمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دوله زمین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوله زمین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوله زمین
زمان پخش اذان زنده به افق دوله زمین
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دوله زمین دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوله زمین ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دوله زمین دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوله زمین

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو