جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دوله زمین

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دوله زمین

اذان صبح: ٠٤:٥٠:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٢٣
اذان ظهر: ١٣:١٩:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٤٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٥٧

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوله زمین (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای دوله زمین)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دوله زمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوله زمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

حضرت محمد (ص)
پروردگارا! از دوست حیله‌گری كه چشمانش مرا می‌بیند و دلش مراقب من است (به طوری كه) اگر خوبی ببیند، پنهان كرده و اگر بدیی ببیند، آن را اعلام می‌كند، به تو پناه می‌برم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوله زمین

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوله زمین در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوله زمین ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دوله زمین (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوله زمین ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوله زمین
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٦٠٦:٤١:٢٦١٣:١٥:٠٥١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٢٩٠٠:٢٩:١٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٤٠:٠٣١٣:١٤:٥١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٢٨:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٨:٤٠١٣:١٤:٣٧١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٢٨:٢٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٧:١٧١٣:١٤:٢٣١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:٢١٠٠:٢٨:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٤:٠٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٣:٥٦١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:١٥٠٠:٢٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٣٣:١٤١٣:١٣:٤٤١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:١٣٠٠:٢٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣١:٥٥١٣:١٣:٣١١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٦:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٠:٣٦١٣:١٣:٢٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:٠٨٠٠:٢٦:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٩:١٩١٣:١٣:٠٨١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٥:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٨:٠٢١٣:١٢:٥٧١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:٠٣٠٠:٢٥:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٥٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٢:٤٧١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٩:٠١٠٠:٢٥:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٥:٣١١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٤:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٢٣٠٦:٢٤:١٧١٣:١٢:٢٧٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٤:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٢:١٨٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٤:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢١:٥٣١٣:١٢:١٠٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٣:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٢:٠٢٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٢٣:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٩:٣٢١٣:١١:٥٥٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٣:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٦٠٦:١٨:٢٤١٣:١١:٤٨٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٤٦٠٠:٢٢:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٧:١٦١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٢٢:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٦:١٠١٣:١١:٣٦٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٤١٠٠:٢٢:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٦٠٦:١٥:٠٥١٣:١١:٣١٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٢٢:٠٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٤:٠٢١٣:١١:٢٦٢٠:٠٩:٢٤٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢١:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٣:٠٠١٣:١١:٢٢٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢١:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١١:٥٩١٣:١١:١٩٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٣١٠٠:٢١:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:١٠:٥٩١٣:١١:١٦٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢١:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٩٠٦:١٠:٠١١٣:١١:١٤٢٠:١٢:٥٩٢٠:٣٣:٢٥٠٠:٢٠:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٩:٠٤١٣:١١:١٢٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٤:٢١٠٠:٢٠:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٨:٠٨١٣:١١:١١٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوله زمین

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دوله زمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوله زمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوله زمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دوله زمین

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوله زمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوله زمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوله زمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای دوله زمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوله زمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوله زمین

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوله زمین روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوله زمین روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دوله زمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوله زمین برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوله زمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوله زمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوله زمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوله زمین

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:١٠:٤٨١٣:٢١:١٩٢٠:٣١:٢٣٢٠:٥٢:٢١٠٠:٢٩:١٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:١١:٣٥١٣:٢١:٢١٢٠:٣٠:٣٩٢٠:٥١:٣٣٠٠:٢٩:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١٢:٢٣١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٤٤٠٠:٢٩:٤٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٣:١٠١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٩:٠٦٢٠:٤٩:٥٤٠٠:٢٩:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:١٣:٥٩١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٩:٠١٠٠:٣٠:١٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:١٤:٤٧١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٧:٢٦٢٠:٤٨:٠٧٠٠:٣٠:٢٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:١٥:٣٦١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٧:١٢٠٠:٣٠:٣٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:١٦:٢٦١٣:٢١:١٩٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٦:١٥٠٠:٣٠:٤٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٧:١٥١٣:٢١:١٦٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٥:١٧٠٠:٣٠:٥٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٨:٠٥١٣:٢١:١٣٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٤:١٧٠٠:٣١:٠٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٨:٥٥١٣:٢١:٠٩٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٣:١٥٠٠:٣١:١٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٩:٤٥١٣:٢١:٠٥٢٠:٢١:٥٢٢٠:٤٢:١٢٠٠:٣١:١٨
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٢٠:٣٦١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٠:٥١٢٠:٤١:٠٨٠٠:٣١:٢٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:٢١:٢٦١٣:٢٠:٥٤٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٣١:٣١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٢٢:١٧١٣:٢٠:٤٨٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٣١:٣٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢٠:٤١٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣١:٤٢
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢٣:٥٩١٣:٢٠:٣٤٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٣١:٤٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٢٤:٥٠١٣:٢٠:٢٦٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٣١:٥٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٣٠٦:٢٥:٤١١٣:٢٠:١٧٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:١٦٠٠:٣١:٥٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٦:٣٢١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٣١:٥٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٩:٥٨٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٤٩٠٠:٣١:٥٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٨:١٥١٣:١٩:٤٨٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٣١:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٩:٠٦١٣:١٩:٣٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣١:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٤٠٦:٢٩:٥٧١٣:١٩:٢٦٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٠١٠٠:٣١:٥٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٩:١٤٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣١:٥٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٣١:٤٠١٣:١٩:٠٢٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٢٣٠٠:٣١:٥٥
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٣٢:٣١١٣:١٨:٤٩٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٣١:٥٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٨:٣٦٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٣١:٥٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٤:١٤١٣:١٨:٢٢٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢١:٢١٠٠:٣١:٤٦
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٨٠٦:٣٥:٠٥١٣:١٨:٠٨٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٥٨٠٠:٣١:٤٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٣٥:٥٦١٣:١٧:٥٣١٩:٥٩:١٣٢٠:١٨:٣٤٠٠:٣١:٣٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوله زمین روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوله زمین روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوله زمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوله زمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوله زمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوله زمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوله زمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوله زمین

روستای دوله زمین بر روی نقشه

روستای دوله زمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوله زمین
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دوله زمین + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای دوله زمین + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دوله زمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوله زمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دوله زمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوله زمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دوله زمین
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوله زمین
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دوله زمین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوله زمین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا دوله زمین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوله زمین دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوله زمین
جدول اوقات شرعی امروز فردا دوله زمین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو