جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دوله زمین

خرجگیل | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز دوله زمین


اذان صبح: ٠٥:٠٤:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٥٨
اذان ظهر: ١٣:١٧:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٧:٣١
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٨

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوله زمین (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای دوله زمین)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دوله زمین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوله زمین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
(‌سخن) ‌حقّ را بگویید، اگر چه تلخ باشد (و دیگران آن را نپسندند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوله زمین

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوله زمین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوله زمین ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دوله زمین (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوله زمین ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوله زمین ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٢:٤٥١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٥:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٥:١٤١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٤:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٤:٠٠١٣:١٢:٢٦٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:١٢٠٠:٢٤:٢٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٢:١٧٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:١٠٠٠:٢٤:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٥٢٠٦:٢١:٣٦١٣:١٢:٠٩٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٣:٤٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:١٨٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٢:٠١٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٣:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٦٠٦:١٩:١٧١٣:١١:٥٤٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٣:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٤٠٦:١٨:٠٨١٣:١١:٤٧٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٠١٠٠:٢٢:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٧:٠١١٣:١١:٤١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٥٩٠٠:٢٢:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٥:٥٦١٣:١١:٣٦٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٢:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٦٠٦:١٤:٥١١٣:١١:٣١٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٨:٥٤٠٠:٢٢:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٣:٤٨١٣:١١:٢٦٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢١:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٢:٤٦١٣:١١:٢٢٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٤٩٠٠:٢١:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٦٠٦:١١:٤٥١٣:١١:١٩٢٠:١١:٢٦٢٠:٣١:٤٦٠٠:٢١:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٠٢٠٦:١٠:٤٥١٣:١١:١٦٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٩:٤٧١٣:١١:١٤٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٢٠:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٨:٥١١٣:١١:١٢٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٠:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:١١:١١٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٠:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٧:٠٢١٣:١١:١٠٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٠:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٢٢٠٦:٠٦:٠٩١٣:١١:١٠٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٧:٢٢٠٠:١٩:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٠٦٠٦:٠٥:١٩١٣:١١:١١٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:١٧٠٠:١٩:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٤:٢٩١٣:١١:١٢٢٠:١٨:٢٥٢٠:٣٩:١٢٠٠:١٩:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٣:٤٢١٣:١١:١٤٢٠:١٩:١٦٢٠:٤٠:٠٦٠٠:١٩:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٢٩٠٦:٠٢:٥٥١٣:١١:١٧٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤١:٠٠٠٠:١٩:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٩٠٦:٠٢:١١١٣:١١:٢٠٢٠:٢٠:٥٦٢٠:٤١:٥٣٠٠:١٩:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٢٠٦:٠١:٢٨١٣:١١:٢٣٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٤٦٠٠:١٨:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٧٠٦:٠٠:٤٧١٣:١١:٢٧٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٣:٣٨٠٠:١٨:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٠٣٠٦:٠٠:٠٧١٣:١١:٣٢٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٤:٢٩٠٠:١٨:٤٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٠٢٠٥:٥٩:٢٩١٣:١١:٣٧٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٥:٢٠٠٠:١٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوله زمین

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دوله زمین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوله زمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوله زمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای دوله زمین

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوله زمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوله زمین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دوله زمین

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوله زمین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوله زمین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دوله زمین

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٦٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٧:٣٣١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٤٩٠٠:٣١:٢٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٣٧:٤٩١٣:١٧:١٧١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٢٤٠٠:٣١:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٨:٤٠١٣:١٧:٠١١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:٥٨٠٠:٣١:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٩:٣١١٣:١٦:٤٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١٢:٣١٠٠:٣١:٠٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٤٠:٢١١٣:١٦:٢٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٠٤٠٠:٣٠:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠١٠٦:٤١:١٢١٣:١٦:١٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٣٠:٥٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٤٢:٠٣١٣:١٥:٥٢١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٣٠:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٢:٥٣١٣:١٥:٣٤١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٣٠:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٤٣:٤٣١٣:١٥:١٦١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٣٠:٢٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٤:٣٤١٣:١٤:٥٧١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٤٠٠٠:٣٠:٠٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٤٥:٢٤١٣:١٤:٣٨١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٩:٥٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٦:١٤١٣:١٤:١٩١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٩:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٧:٠٥١٣:١٣:٥٩١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٠٧٠٠:٢٩:٣٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٧:٥٥١٣:١٣:٣٩١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٧:٣٥٠٠:٢٩:١٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٢٠٦:٤٨:٤٥١٣:١٣:١٩١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٩:٠٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٩:٣٥١٣:١٢:٥٩١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٣١٠٠:٢٨:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٥٠:٢٥١٣:١٢:٣٨١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٥٨٠٠:٢٨:٣٧
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٥١:١٤١٣:١٢:١٧١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:٢٦٠٠:٢٨:٢٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٥٢:٠٤١٣:١١:٥٧١٩:٣١:١١١٩:٤٩:٥٢٠٠:٢٨:٠٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٢:٥٤١٣:١١:٣٥١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:١٩٠٠:٢٧:٥٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٣:٤٤١٣:١١:١٤١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٤٦٠٠:٢٧:٣٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٤:٣٤١٣:١٠:٥٣١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:١٢٠٠:٢٧:٢٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٥:٢٤١٣:١٠:٣١١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٣:٣٨٠٠:٢٧:٠٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٦:١٤١٣:١٠:١٠١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:٠٥٠٠:٢٦:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٤٠٦:٥٧:٠٣١٣:٠٩:٤٩١٩:٢١:٥٧١٩:٤٠:٣١٠٠:٢٦:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٣٠٦:٥٧:٥٤١٣:٠٩:٢٧١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٥٧٠٠:٢٦:١٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٨:٤٤١٣:٠٩:٠٥١٩:١٨:٥١١٩:٣٧:٢٣٠٠:٢٥:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٠٠٦:٥٩:٣٤١٣:٠٨:٤٤١٩:١٧:١٧١٩:٣٥:٤٩٠٠:٢٥:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٧٠٧:٠٠:٢٤١٣:٠٨:٢٣١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:١٦٠٠:٢٥:٢٠
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٥٠٧:٠١:١٥١٣:٠٨:٠١١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥٥:٠٢
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٢:٠٥١٢:٠٧:٤٠١٨:١٢:٣٨١٨:٣١:٠٩٢٣:٢٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دوله زمین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دوله زمین روستای دوله زمین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای دوله زمین روستای دوله زمین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوله زمین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوله زمین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوله زمین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوله زمین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوله زمین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوله زمین

روستای دوله زمین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوله زمین
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای دوله زمین + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای دوله زمین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوله زمین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوله زمین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوله زمین دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دوله زمین دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوله زمین دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دوله زمین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوله زمین
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوله زمین
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوله زمین
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ دوله زمین دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوله زمین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو