جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دولت قرین سفلی


اذان صبح: ٠٤:٢٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٣٤
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٣

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای دولت قرین سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دولت قرین سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولت قرین سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً خداوند بزرگ می‌فرماید: من تا زمانی كه بنده‌ام، مرا یاد می‌كند و لب‌هایش برای (ذكر نام من) به حركت در می‌آید، با او هستم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولت قرین سفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت قرین سفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دولت قرین سفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت قرین سفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت قرین سفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٣:٥٢١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٢٤٠٠:٢١:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٥:٢١١٣:٠٣:٣٨١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٠٧٠٠:٢١:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٤:١٢١٣:٠٣:٢٤١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢١:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٣:٠٣١٣:٠٣:١٠١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:٣٢٠٠:٢٠:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣١:٥٦١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:١٥٠٠:٢٠:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣٠:٤٩١٣:٠٢:٤٣١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٥٧٠٠:٢٠:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٢٩:٤٢١٣:٠٢:٣١١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠٢:١٨١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٢٣٠٠:١٩:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٧:٣٢١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٩:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠١:٥٥١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٨:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٢٥:٢٥١٣:٠١:٤٤١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٣٣٠٠:١٨:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠١:٣٤١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٧٠٠:١٨:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:٢٤١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠١٠٠:١٨:٠٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠١:١٤١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٧:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢١:٢١١٣:٠١:٠٥١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٧:٣٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٠:٥٧١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٧:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٤٢:٤١٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٧:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٢١٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٠:٤١١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤١٠٠:١٦:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٦:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٦:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٦:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٤:٥١١٣:٠٠:١٧١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٥:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٥:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٣:١٠١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٥:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٢١١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٥:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٣٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٥:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١١٠٦:١٠:٤٧١٣:٠٠:٠١١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٤:٥٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٠:٠٢١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٤:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولت قرین سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولت قرین سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولت قرین سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت قرین سفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دولت قرین سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولت قرین سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت قرین سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دولت قرین سفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دولت قرین سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت قرین سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت قرین سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولت قرین سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت قرین سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت قرین سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت قرین سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت قرین سفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٠:١٤١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٣:٤٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٠:١٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٥٠٠:١٣:٣٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٣:٣٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٣:٣٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠١:٤٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:٠٦٠٠:١٣:٣٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠١:١٧١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٣:٣٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٠:٤٩٢٠:٠١:٠١٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٣:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٠:٣٣١٣:٠٠:٥٧٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٠١٠٠:١٣:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٠:١٣١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢١:٣٩٠٠:١٣:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠١:١٣٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٣:٣٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠١:٢٢٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥١٠٠:١٣:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠١:٣١٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٢٦٠٠:١٣:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١٣:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٣٤٠٠:١٣:٥٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٣:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٢:١١٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٤:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٢:٢٢٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٤:١١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:٣٨٠٠:١٤:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٨:١٤١٣:٠٢:٤٤٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٧:٠٦٠٠:١٤:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٣٤٠٠:١٤:٣٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٨:٠١٠٠:١٤:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٣:٢٠٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٤:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٨:٠٧١٣:٠٣:٣٢٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٥٠٠٠:١٥:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٠٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٥:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٨:١٢١٣:٠٣:٥٨٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٩:٣٥٠٠:١٥:٢٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٨:١٧١٣:٠٤:١٠٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٥:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٤:٢٣٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٠:١٦٠٠:١٥:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٤:٣٦٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:٣٤٠٠:١٥:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٥٠٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٦:١١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٥:٠٣٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٦:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٥:١٦٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢٠٠٠:١٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دولت قرین سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت قرین سفلی روستای دولت قرین سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت قرین سفلی روستای دولت قرین سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولت قرین سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دولت قرین سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولت قرین سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولت قرین سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولت قرین سفلی

روستای دولت قرین سفلی بر روی نقشه

روستای دولت قرین سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولت قرین سفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دولت قرین سفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دولت قرین سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولت قرین سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دولت قرین سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دولت قرین سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دولت قرین سفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا دولت قرین سفلی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولت قرین سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دولت قرین سفلی
جدول اوقات شرعی امروز فردا دولت قرین سفلی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دولت قرین سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو