جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دولت قرین سفلی


اذان صبح: ٠٤:٣٩:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٨
اذان ظهر: ١٣:١٠:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٠

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای دولت قرین سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دولت قرین سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولت قرین سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
به وسيله من هشدار داده شديد و به وسيله على عليه ‏السلام هدايت مى‏يابيد و به وسيله حسن احسان مى‏شويد و به وسيله حسين خوشبخت مى‏گرديد و بدون او بدبخت. بدانيد كه حسين درى از درهاى بهشت است، هر كس با او دشمنى كند، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى‏كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولت قرین سفلی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت قرین سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دولت قرین سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت قرین سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت قرین سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٤:٠٨١٣:٠١:٣٢١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٦٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:٢٢١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١٢٠٠:١٨:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠١:١٣١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٥٦٠٠:١٧:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢١:٠٧١٣:٠١:٠٤١٩:٤١:٢٩١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٢:١١٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٧:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٩:١٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٦:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٠٥٠٦:١٨:١٥١٣:٠٠:٤١١٩:٤٣:٣٤٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٦:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٦:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٦:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٤:٤٠١٣:٠٠:١٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٥:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٠:١٣١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٣٤٠٠:١٥:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٥:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٢:١٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٥:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٥٩٠٦:١١:٢٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٥:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٠:٠١١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٣١٠٠:١٤:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٥٠٠:١٤:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٩:٠٨١٢:٥٩:٥٨١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٤:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٤٢٠٠:١٤:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٧:٤٤١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٢٦٠٠:١٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٧:٠٤١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٣:١٥٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٤:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٩:٥٩١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٤:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٠:٠١١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٥:١٦٢٠:١٤:١٨٠٠:١٣:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٠:١٠١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٣:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٠٠٦:٠٣:٣٤١٣:٠٠:١٤١٩:٥٧:١٥٢٠:١٦:٢٤٠٠:١٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:٠٣١٣:٠٠:١٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٥٠٠:١٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٨:٣٢٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت قرین سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت قرین سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت قرین سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت قرین سفلی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دولت قرین سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولت قرین سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت قرین سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دولت قرین سفلی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دولت قرین سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دولت قرین سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دولت قرین سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولت قرین سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت قرین سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دولت قرین سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت قرین سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت قرین سفلی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٦٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٥:٣٢٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٦:٥٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٥:٤٥٢٠:١١:٥٧٢٠:٣١:٤٧٠٠:١٧:٠٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٥:٥٨٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٧:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٦:١١٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٧:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٦:٢٣٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:١١٠٠:١٧:٥٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٨٠٦:٠٠:٤٠١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٨:٠٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠١:٠٠١٣:٠٦:٤٩٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٨:٢٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠١:٢١١٣:٠٧:٠١٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٨:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠١:٤٣١٣:٠٧:١٣٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٨:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٧:٢٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٢١٠٠:١٩:٠٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٧:٣٦٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:١٨٠٠:١٩:٢١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٩:٣٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٩:٥١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٠:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٢٠٦:٠٤:١٦١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٥١٠٠:٢٠:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٠٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٨:٣٠٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٤١٠٠:٢٠:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٨:٣٩٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٠:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٠٠٦:٠٥:٤٣١٣:٠٨:٤٨٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٥٠٠:٢١:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٨:٥٧٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢١:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٩:٠٦٢٠:١١:١٢٢٠:٣٠:٤٢٠٠:٢١:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٩:١٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢١:٤٩
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠٧:٥٠١٣:٠٩:٢١٢٠:١٠:٣٦٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٢:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٨:٢٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:١٠:١٦٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٢:١٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٨:٥٦١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٢:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢٢:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٢٢:٥٥
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٠:٤٠١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٢٣:٠٧
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٢٠٦:١١:١٦١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢٣:١٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١١:٥٢١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٦:٥٦٠٠:٢٣:٣٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٢:٢٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٣:٤٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٠٥١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٥:٤٩٠٠:٢٣:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دولت قرین سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت قرین سفلی روستای دولت قرین سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت قرین سفلی روستای دولت قرین سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولت قرین سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دولت قرین سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولت قرین سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولت قرین سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولت قرین سفلی

روستای دولت قرین سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولت قرین سفلی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دولت قرین سفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دولت قرین سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولت قرین سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دولت قرین سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دولت قرین سفلی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دولت قرین سفلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دولت قرین سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دولت قرین سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دولت قرین سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دولت قرین سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دولت قرین سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولت قرین سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو