جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دولت آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:١٠
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤٢

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولت آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای دولت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دولت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

فویرباخ
انسان، خدای انسان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولت آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دولت آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٠٥٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٣:١٣١٩:٣١:٢٦١٩:٤٩:١٢٠٠:٢١:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٤:١٩١٣:٠٢:٥٨١٩:٣٢:٠٨١٩:٤٩:٥٥٠٠:٢٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:١٩٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٣٨٠٠:٢٠:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٥٧٠٦:٣٢:٠٠١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:٢١٠٠:٢٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٢:١٧١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٠٥٠٠:١٩:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٢:٠٤١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٩٠٠:١٩:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٢٨:٣٧١٣:٠١:٥١١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٣٢٠٠:١٩:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٧:٣٠١٣:٠١:٣٩١٩:٣٦:١٧١٩:٥٤:١٦٠٠:١٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١١٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠١:٢٧١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٠٠٠٠:١٨:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٥:٢٠١٣:٠١:١٦١٩:٣٧:٤١١٩:٥٥:٤٥٠٠:١٨:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٤:١٦١٣:٠١:٠٥١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:٢٩٠٠:١٧:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٣:١٣١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:١٣٠٠:١٧:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٢:١١١٣:٠٠:٤٤١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٥٨٠٠:١٧:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٦:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٤١:١١١٩:٥٩:٢٧٠٠:١٦:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٠:١٧١٩:٤١:٥٤٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٦:٢٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٨:١١١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٦:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١٧:١٤١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٤١٠٠:١٥:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٦:١٧١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٦٠٠:١٥:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٥:٢٢١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:١١٠٠:١٥:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٤:٢٨١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٥:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٤٢٠٠:١٤:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٤٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٥:٢٧٠٠:١٤:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١١:٥٢١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١٢٠٠:١٤:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٩٠٦:١١:٠٢١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٤:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:١٤١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٤٢٠٠:١٤:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٩٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٩:٢١١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠٨:٤١١٢:٥٩:١٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٩:١٨١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دولت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دولت آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٢:٤٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٢:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٠١٠٠:١٢:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٩:٥٠١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٤٢٠٠:١٢:٣٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٠:١٣١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٢٢٠٠:١٢:٣٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٠:٠٣٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٢:٣٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٠:١٠٢٠:٠١:١٣٢٠:٢٠:٤١٠٠:١٢:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٠:١٧٢٠:٠١:٤٩٢٠:٢١:٢٠٠٠:١٢:٣٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٠:٢٥٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٥٧٠٠:١٢:٣٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٢:٣٤٠٠:١٢:٣٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٠٦١٣:٠٠:٤٢٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٢:٤٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٧:٥٠١٣:٠٠:٥١٢٠:٠٤:٠٨٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٢:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٧:٣٥١٣:٠١:٠١٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٢٠٠٠:١٢:٤٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠١:١١٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٢:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٧:١١١٣:٠١:٢١٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٢:٥٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠١:٣١٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٣:٠٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٣:١١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠١:٥٣٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٠٠٠٠:١٣:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٢٩٠٠:١٣:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠٢:١٧٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٥٦٠٠:١٣:٣٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٥:٥٦:٣٣١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٢٣٠٠:١٣:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٣:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٦:٣٢١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٤:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٦:٣٤١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٣٧٠٠:١٤:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٦:٣٧١٣:٠٣:١٨٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٥٩٠٠:١٤:٢٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٦:٤٢١٣:٠٣:٣١٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٢٠٠٠:١٤:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٣٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٣:٤٤٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:٣٩٠٠:١٤:٤٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٣:٥٧٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٤:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٠٤١٣:٠٤:١٠٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:١٤٠٠:١٥:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٤:٢٣٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:٣٠٠٠:١٥:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٢٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٤:٣٦٢٠:١١:٤٨٢٠:٣١:٤٤٠٠:١٥:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دولت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولت آباد

روستای دولت آباد بر روی نقشه

روستای دولت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولت آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دولت آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق دولت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دولت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دولت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دولت آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دولت آباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو