جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دولت آباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٥٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:١٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولت آباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دولت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دولت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سَرور هر قومی خدمت‌گذار آن قوم است و (ساقی كسی كه آب تقسیم می‌كند) ‌آخر از همه می‌نوشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولت آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دولت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٠:٥٣١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢٥٠٠:١٧:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٨٠٦:٢١:٥٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٧:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٠:٣٤١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٦:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٠:٢٥١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٣٩٠٠:١٦:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٠:١٧١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٦:٢١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٧:٥٨١٣:٠٠:٠٩١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٦:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٧:٠١١٣:٠٠:٠٢١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٥٤٠٠:١٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٦:٠٥١٢:٥٩:٥٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٥:١٠١٢:٥٩:٤٩١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٥:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:١٦١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٥:٠٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٢٣١٢:٥٩:٣٨١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٤:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٢:٣١١٢:٥٩:٣٤١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٤:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:١١:٤١١٢:٥٩:٣٠١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٤:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٤٠٦:١٠:٥١١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٤:١٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٤:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٩:١٦١٢:٥٩:٢١١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٣:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٩:١٩١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٣:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٧:٤٦١٢:٥٩:١٨١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٨٠٠:١٣:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٩٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٩:١٨١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٣:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٦:٢١١٢:٥٩:١٨١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٣٦٠٠:١٣:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٥:٤٠١٢:٥٩:١٩١٩:٥٣:٢٠٢٠:١٢:٢٠٠٠:١٣:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٣:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٤:٢٣١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٤٧٠٠:١٣:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١٨٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٤:٣١٠٠:١٢:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٥:١٤٠٠:١٢:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٢:٣٩١٢:٥٩:٣١١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:٥٦٠٠:١٢:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٤٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٩:٣٥١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠١٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٩:٣٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢٠٠٠:١٢:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٠١٠٠:١٢:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دولت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دولت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٢:١٥١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٣:٠٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٣:١٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٣:٣١١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٣:٢٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٤:٢٧٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٣:٣١
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٣:٤٨٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣١٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٠٤٠٠:٢٣:٤٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٦:٠٦١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٣:٥٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٤:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٩:٢٢٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٤٦٠٠:٢٤:٠٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٨:٠٣١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٠:١١٢٠:١٨:٥٨٠٠:٢٤:١١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٨:٤٣١٣:٠٩:١٥١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٤:١٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٩:١١١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:١٦٠٠:٢٤:٢٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٢٤٠٠:٢٤:٢٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٢٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٣٠٠٠:٢٤:٢٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢١:٢١١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٣٥٠٠:٢٤:٢٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٢:٠١١٣:٠٨:٤٧١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٤:٣٠
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٤:١٣٢٠:١٢:٤٢٠٠:٢٤:٣٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:٢٠١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٤:٣١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٨:٢٣١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٤:٣٠
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٨:١٤١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:٤٣٠٠:٢٤:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٨:٠٤١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٨:٤٢٠٠:٢٤:٢٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢٤:٢٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٨:٢٢٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٢٤:٢١
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢١٠٦:٢٧:١٤١٣:٠٧:٣١١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٣١٠٠:٢٤:١٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٧:١٩١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٤:١٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٨:٣٢١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٤:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٩:١٠١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٤:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٣:٠٢٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٣:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٠:٢٧١٣:٠٦:٢٦١٩:٤١:٥٥١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٣:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٦:١١١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٣:٤٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣١:٤٤١٣:٠٥:٥٦١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٣٥٠٠:٢٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دولت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولت آباد

روستای دولت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولت آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دولت آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دولت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دولت آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دولت آباد
افق شرعی امروز فردا دولت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دولت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق دولت آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو