جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دولت آباد

زرج آباد | کوثر | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد

اذان صبح: ٠٤:٠٥:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٤٨
اذان ظهر: ١٣:٢١:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:٣٧
اذان مغرب: ٢١:٠٥:٤١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٥:١٢

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولت آباد (شهرستان کوثر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای دولت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دولت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

؟
اگر زندگی اشخاص به راستی موفق را كه بر دنیا تاثیر گذاشته اند، مرور كنید، خواهید دید كه عملاً در تمام موارد، زمان قابل ملاحظه ای را به خلوت كردن با خود می گذرانند، به تعمق و تامل می پردازند، مراقبه می كنند و گوش می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولت آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولت آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دولت آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٢٩٠٦:٤٢:٢٢١٣:١٦:٥٥١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٢٨٠٠:٣٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٤٠:٥٦١٣:١٦:٤١١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٢٧٠٠:٣٠:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٩:٣١١٣:١٦:٢٧١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢٦٠٠:٢٩:٤٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٨:٠٧١٣:١٦:١٣١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٢٦٠٠:٢٩:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٥:٥٩١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٨:٥٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٥:٢٠١٣:١٥:٤٦١٩:٥٦:٥١٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٨:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٠٠٦:٣٣:٥٨١٣:١٥:٣٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٨:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٢٨٠٦:٣٢:٣٧١٣:١٥:٢١١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٨:٢٤٠٠:٢٧:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٣١:١٦١٣:١٥:١٠١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٢٤٠٠:٢٧:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٩:٥٧١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٧:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٨:٣٨١٣:١٤:٤٧٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٢٣٠٠:٢٦:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٧:٢٠١٣:١٤:٣٧٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٦:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٠٦٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٤:٢٧٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٥:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٢٤:٤٨١٣:١٤:١٧٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٥:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٤:٠٨٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٢٥:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١١٠٦:٢٢:١٩١٣:١٤:٠٠٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٤:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٢١:٠٦١٣:١٣:٥٢٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٢٢٠٠:٢٤:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٩:٥٥١٣:١٣:٤٥٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٤:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٨:٤٤١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٢٢٠٠:٢٣:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٧:٣٥١٣:١٣:٣١٢٠:١٠:٠٤٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٢٣:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٧٠٦:١٦:٢٧١٣:١٣:٢٦٢٠:١١:٠٠٢٠:٣١:٢١٠٠:٢٣:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٥:٢١١٣:١٣:٢١٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٣:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١٤٠٦:١٤:١٥١٣:١٣:١٦٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢٢:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٤٠٦:١٣:١١١٣:١٣:١٢٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٢٢:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٦٠٦:١٢:٠٨١٣:١٣:٠٩٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٢:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:١١:٠٧١٣:١٣:٠٦٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٦:١٨٠٠:٢٢:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٢٢٠٦:١٠:٠٧١٣:١٣:٠٤٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢١:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٩:٠٨١٣:١٣:٠٢٢٠:١٧:٢٩٢٠:٣٨:١٥٠٠:٢١:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٣٠٦:٠٨:١١١٣:١٣:٠١٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٩:١٣٠٠:٢١:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دولت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دولت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دولت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دولت آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دولت آباد روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دولت آباد روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٠٠٥:٥٣:١٣١٣:١٨:٣٢٢٠:٤٣:٥١٢١:٠٦:١٠٠٠:٢١:١٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٥٣:٢٨١٣:١٨:٤٥٢٠:٤٤:٠٢٢١:٠٦:٢١٠٠:٢١:٣٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٥٣:٤٣١٣:١٨:٥٨٢٠:٤٤:١١٢١:٠٦:٢٩٠٠:٢١:٤٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٥٤:٠١١٣:١٩:١١٢٠:٤٤:١٨٢١:٠٦:٣٦٠٠:٢٢:٠٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٥٤:٢٠١٣:١٩:٢٤٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٦:٤١٠٠:٢٢:١٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٢٠٥:٥٤:٤٠١٣:١٩:٣٧٢٠:٤٤:٢٨٢١:٠٦:٤٤٠٠:٢٢:٣٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٥٥:٠٢١٣:١٩:٤٩٢٠:٤٤:٣٠٢١:٠٦:٤٥٠٠:٢٢:٥١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٢٠٥:٥٥:٢٦١٣:٢٠:٠٢٢٠:٤٤:٣٠٢١:٠٦:٤٤٠٠:٢٣:٠٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٦٠٥:٥٥:٥١١٣:٢٠:١٤٢٠:٤٤:٢٨٢١:٠٦:٤١٠٠:٢٣:٢٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٥٦:١٧١٣:٢٠:٢٥٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٦:٣٦٠٠:٢٣:٤٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٠٠٥:٥٦:٤٥١٣:٢٠:٣٧٢٠:٤٤:١٨٢١:٠٦:٢٩٠٠:٢٤:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤١٠٥:٥٧:١٤١٣:٢٠:٤٨٢٠:٤٤:١١٢١:٠٦:٢٠٠٠:٢٤:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٥٧:٤٤١٣:٢٠:٥٩٢٠:٤٤:٠٢٢١:٠٦:٠٩٠٠:٢٤:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٠٠٥:٥٨:١٥١٣:٢١:١٠٢٠:٤٣:٥٠٢١:٠٥:٥٦٠٠:٢٤:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٥٨:٤٨١٣:٢١:٢٠٢٠:٤٣:٣٧٢١:٠٥:٤١٠٠:٢٥:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٥٩:٢٢١٣:٢١:٣٠٢٠:٤٣:٢٢٢١:٠٥:٢٤٠٠:٢٥:٣١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٥٩:٥٧١٣:٢١:٣٩٢٠:٤٣:٠٥٢١:٠٥:٠٥٠٠:٢٥:٤٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٣٠٦:٠٠:٣٣١٣:٢١:٤٩٢٠:٤٢:٤٧٢١:٠٤:٤٣٠٠:٢٦:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٩٠٦:٠١:١١١٣:٢١:٥٧٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٤:٢٠٠٠:٢٦:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٧٠٦:٠١:٤٩١٣:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٠٤٢١:٠٣:٥٥٠٠:٢٦:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٦٠٦:٠٢:٢٨١٣:٢٢:١٤٢٠:٤١:٣٩٢١:٠٣:٢٩٠٠:٢٧:٠٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٧٠٦:٠٣:٠٩١٣:٢٢:٢١٢٠:٤١:١٣٢١:٠٣:٠٠٠٠:٢٧:٢١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٦:٠٣:٥٠١٣:٢٢:٢٨٢٠:٤٠:٤٥٢١:٠٢:٢٩٠٠:٢٧:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٤٠٦:٠٤:٣٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:٤٠:١٥٢١:٠١:٥٦٠٠:٢٧:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٦:٠٥:١٥١٣:٢٢:٤١٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠١:٢٢٠٠:٢٨:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٦٠٦:٠٥:٥٩١٣:٢٢:٤٧٢٠:٣٩:١٠٢١:٠٠:٤٥٠٠:٢٨:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٤٠٦:٠٦:٤٤١٣:٢٢:٥٢٢٠:٣٨:٣٥٢١:٠٠:٠٧٠٠:٢٨:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٣٠٦:٠٧:٢٩١٣:٢٢:٥٦٢٠:٣٧:٥٨٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٢٩:٠٦
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٦:٠٨:١٥١٣:٢٣:٠٠٢٠:٣٧:٢٠٢٠:٥٨:٤٥٠٠:٢٩:٢٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٦:٠٩:٠٢١٣:٢٣:٠٤٢٠:٣٦:٣٩٢٠:٥٨:٠١٠٠:٢٩:٣٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٩:٤٩١٣:٢٣:٠٧٢٠:٣٥:٥٧٢٠:٥٧:١٦٠٠:٢٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دولت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولت آباد

روستای دولت آباد بر روی نقشه

روستای دولت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولت آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دولت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دولت آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دولت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولت آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دولت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دولت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دولت آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا دولت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو