جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دولت آباد

زرج آباد | کوثر | اردبیل | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٥٤
اذان ظهر: ١٢:١٠:٠٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:١٦
اذان مغرب: ١٧:١٧:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٤٧

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولت آباد (شهرستان کوثر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای دولت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دولت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
هر شك و تردیدی تأخیرهای خاص خود را به همراه دارد و ایام، با افسوس بر روزهای از دست رفته می گذرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولت آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دولت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٢:٣٨٠٠:٢٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٤:٢٥٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٥:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:٢٤:٣٠١٣:١٤:١٦٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٢٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٣:١٦١٣:١٤:٠٧٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٥:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٢:٠٢١٣:١٣:٥٩٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٤:٥٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٣٠٦:٢٠:٥٠١٣:١٣:٥١٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢٤:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٩:٣٩١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢٤:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٨:٢٩١٣:١٣:٣٨٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٢٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١٧:٢٠١٣:١٣:٣١٢٠:١٠:١٩٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٣:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٦:١٢١٣:١٣:٢٦٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٣٧٠٠:٢٣:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٥:٠٦١٣:١٣:٢١٢٠:١٢:١١٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٣:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٣٠٦:١٤:٠١١٣:١٣:١٦٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٢٢:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:١٢:٥٧١٣:١٣:١٢٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢٢:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٥٠٦:١١:٥٤١٣:١٣:٠٩٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٢:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٢٨٠٦:١٠:٥٣١٣:١٣:٠٦٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٢١:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٩:٥٣١٣:١٣:٠٤٢٠:١٦:٤٨٢٠:٣٧:٣١٠٠:٢١:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٨:٥٥١٣:١٣:٠٢٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٢١:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٧:٥٨١٣:١٣:٠١٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢١:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٧:٠٣١٣:١٣:٠٠٢٠:١٩:٣٠٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٢١:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٦:٠٩١٣:١٣:٠١٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤١:٢٢٠٠:٢٠:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٥:١٦١٣:١٣:٠١٢٠:٢١:١٧٢٠:٤٢:١٨٠٠:٢٠:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٥٥٠٦:٠٤:٢٥١٣:١٣:٠٣٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٣:١٥٠٠:٢٠:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٤٠٠٦:٠٣:٣٦١٣:١٣:٠٤٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٤:١١٠٠:٢٠:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٢٦٠٦:٠٢:٤٩١٣:١٣:٠٧٢٠:٢٣:٥٤٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٢٠:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:١٣٠٦:٠٢:٠٣١٣:١٣:١٠٢٠:٢٤:٤٦٢٠:٤٦:٠١٠٠:١٩:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٠٣٠٦:٠١:١٨١٣:١٣:١٣٢٠:٢٥:٣٦٢٠:٤٦:٥٥٠٠:١٩:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٥٠٦:٠٠:٣٦١٣:١٣:١٧٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٧:٤٨٠٠:١٩:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٤٨٠٥:٥٩:٥٥١٣:١٣:٢٢٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٨:٤١٠٠:١٩:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١١:٤٤٠٥:٥٩:١٥١٣:١٣:٢٧٢٠:٢٨:٠٥٢٠:٤٩:٣٣٠٠:١٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دولت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دولت آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٥:٠٢١٢:٠٢:٣٨١٦:٥٩:٥٥١٧:٢٠:٢١٢٣:١٧:٢٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٦:٠٦١٢:٠٢:٥٤١٦:٥٩:٢٤١٧:١٩:٥٣٢٣:١٧:٣٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٧:٠٩١٢:٠٣:١١١٦:٥٨:٥٥١٧:١٩:٢٧٢٣:١٧:٥١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٦٠٧:٠٨:١٢١٢:٠٣:٢٩١٦:٥٨:٢٨١٧:١٩:٠٢٢٣:١٨:٠٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٩:١٤١٢:٠٣:٤٧١٦:٥٨:٠٤١٧:١٨:٤٠٢٣:١٨:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:١٠:١٥١٢:٠٤:٠٧١٦:٥٧:٤١١٧:١٨:٢٠٢٣:١٨:٣٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٦٠٧:١١:١٦١٢:٠٤:٢٧١٦:٥٧:٢١١٧:١٨:٠٢٢٣:١٨:٤٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٨٠٧:١٢:١٦١٢:٠٤:٤٧١٦:٥٧:٠٢١٧:١٧:٤٦٢٣:١٩:٠٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٠٠٧:١٣:١٦١٢:٠٥:٠٩١٦:٥٦:٤٦١٧:١٧:٣٢٢٣:١٩:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠١٠٧:١٤:١٥١٢:٠٥:٣٠١٦:٥٦:٣٢١٧:١٧:٢٠٢٣:١٩:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥١٠٧:١٥:١٢١٢:٠٥:٥٣١٦:٥٦:٢٠١٧:١٧:١٠٢٣:٢٠:٠١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤١٠٧:١٦:٠٩١٢:٠٦:١٦١٦:٥٦:١٠١٧:١٧:٠٢٢٣:٢٠:٢٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣١٠٧:١٧:٠٦١٢:٠٦:٤٠١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:٥٧٢٣:٢٠:٤١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٩٠٧:١٨:٠١١٢:٠٧:٠٤١٦:٥٥:٥٦١٧:١٦:٥٣٢٣:٢١:٠٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٨:٥٥١٢:٠٧:٢٩١٦:٥٥:٥٣١٧:١٦:٥١٢٣:٢١:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٤٠٧:١٩:٤٧١٢:٠٧:٥٥١٦:٥٥:٥١١٧:١٦:٥١٢٣:٢١:٤٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٠٠٧:٢٠:٣٩١٢:٠٨:٢١١٦:٥٥:٥٢١٧:١٦:٥٤٢٣:٢٢:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٥٠٧:٢١:٣٠١٢:٠٨:٤٧١٦:٥٥:٥٥١٧:١٦:٥٨٢٣:٢٢:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٠٠٧:٢٢:١٩١٢:٠٩:١٤١٦:٥٦:٠٠١٧:١٧:٠٥٢٣:٢٢:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٣٠٧:٢٣:٠٧١٢:٠٩:٤١١٦:٥٦:٠٧١٧:١٧:١٣٢٣:٢٣:٢١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٥٠٧:٢٣:٥٤١٢:١٠:٠٩١٦:٥٦:١٦١٧:١٧:٢٤٢٣:٢٣:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:١٧٠٧:٢٤:٣٩١٢:١٠:٣٧١٦:٥٦:٢٨١٧:١٧:٣٦٢٣:٢٤:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٧٠٧:٢٥:٢٣١٢:١١:٠٥١٦:٥٦:٤١١٧:١٧:٥١٢٣:٢٤:٣٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٧٠٧:٢٦:٠٥١٢:١١:٣٣١٦:٥٦:٥٧١٧:١٨:٠٧٢٣:٢٥:٠٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٥٠٧:٢٦:٤٦١٢:١٢:٠٢١٦:٥٧:١٥١٧:١٨:٢٦٢٣:٢٥:٣٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢٧:٢٥١٢:١٢:٣١١٦:٥٧:٣٤١٧:١٨:٤٦٢٣:٢٦:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٨٠٧:٢٨:٠٣١٢:١٣:٠١١٦:٥٧:٥٦١٧:١٩:٠٨٢٣:٢٦:٢٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٨:٣٩١٢:١٣:٣٠١٦:٥٨:٢٠١٧:١٩:٣٣٢٣:٢٦:٥٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٩:١٣١٢:١٤:٠٠١٦:٥٨:٤٦١٧:١٩:٥٩٢٣:٢٧:٢٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٩:٤٦١٢:١٤:٣٠١٦:٥٩:١٣١٧:٢٠:٢٧٢٣:٢٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دولت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولت آباد

روستای دولت آباد بر روی نقشه

روستای دولت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولت آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دولت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دولت آباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق دولت آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دولت آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دولت آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دولت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ دولت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو