جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دولت آباد

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٢:٠٤

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولت آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای دولت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دولت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

پرمودا باترا
شكست، پایان همه‌ی رویاها نیست؛ بلكه فقط یك آغاز تازه است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولت آباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دولت آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٤:٥٩١٢:٤٧:٤٥١٩:٢٠:٥٧١٩:٣٨:١٩٠٠:٠٦:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٤:٠٤١٢:٤٧:٣٦١٩:٢١:٣١١٩:٣٨:٥٥٠٠:٠٦:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٣:١١١٢:٤٧:٢٧١٩:٢٢:٠٦١٩:٣٩:٣٢٠٠:٠٥:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٢:١٨١٢:٤٧:١٨١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٠٩٠٠:٠٥:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١١:٢٧١٢:٤٧:١٠١٩:٢٣:١٦١٩:٤٠:٤٦٠٠:٠٥:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٠:٣٦١٢:٤٧:٠٢١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٢٣٠٠:٠٥:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٩:٤٦١٢:٤٦:٥٥١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٢:٠١٠٠:٠٥:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٨:٥٨١٢:٤٦:٤٨١٩:٢٥:٠١١٩:٤٢:٣٨٠٠:٠٤:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٦٠٦:٠٨:١٠١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٤:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٧:٢٣١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٦:١٢١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠٤:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٦:٣٧١٢:٤٦:٣١١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٤:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٥:٥٢١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٥:٠٨٠٠:٠٤:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٥:٠٩١٢:٤٦:٢٢١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٣:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٤:٢٦١٢:٤٦:١٩١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٣:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٣:٤٥١٢:٤٦:١٦١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٠١٠٠:٠٣:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٣:٠٤١٢:٤٦:١٤١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٧:٣٩٠٠:٠٣:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٦:١٢١٩:٣٠:٢٠١٩:٤٨:١٧٠٠:٠٣:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠١:٤٧١٢:٤٦:١١١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:٥٥٠٠:٠٣:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠١:١١١٢:٤٦:١١١٩:٣١:٣١١٩:٤٩:٣٢٠٠:٠٢:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٦:١١١٩:٣٢:٠٦١٩:٥٠:١٠٠٠:٠٢:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٠:٠١١٢:٤٦:١١١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:٤٨٠٠:٠٢:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٦:١٣١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٢٥٠٠:٠٢:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤٦:١٥١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٢:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٨:٢٥١٢:٤٦:١٧١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٣٩٠٠:٠٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤٦:٢٠١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:١٦٠٠:٠٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٥٧٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤٦:٢٣١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٥٣٠٠:٠٢:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٢:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٦:٣٦١٢:٤٦:٣٢١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٢:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٦:٣٧١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دولت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دولت آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٤:٠٥١٢:٥١:٤٥١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٦:٠٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٤:١٩١٢:٥١:٥٨١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٦:١٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٤:٣٤١٢:٥٢:١١١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٨:٤١٠٠:٠٦:٣٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٣٠٥:٥٤:٥٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٦:٤٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٢٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٢:٣٧١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠٦:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥٢:٤٩١٩:٥٠:١١٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٠٧:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٥٠٥:٥٥:٤٣١٢:٥٣:٠٢١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠٧:٢٧
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٣:١٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٧:٤١
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٣:٢٦١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٧:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٦:٤٦١٢:٥٣:٣٨١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١٤٠٠:٠٨:١١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٧٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٣:٥٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٨:٢٥
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٤:٠١١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٨:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥٤:١٢١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٠٨:٥٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٤:٢٣١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٠٣٠٠:٠٩:٠٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٠٠٥:٥٨:٤٥١٢:٥٤:٣٣١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠٩:٢٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٩:١١١٢:٥٤:٤٣١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٤٩٠٠:٠٩:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٩:٣٧١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٩:٥١
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٠:٠٤١٢:٥٥:٠٢١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٠:٠٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٥:١١١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٠:١٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٥:١٩١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٠:٣١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠١:٢٨١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٩:١٣٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٠:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٠:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٥:٤١١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:١٤٠٠:١١:٠٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٥:٤٧١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١١:٢١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١١:٣٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٥:٥٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:١١٠٠:١١:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٤٨٠٠:١١:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٦:٠٨١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٢:٠٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٦:١١١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٥٦٠٠:١٢:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٦:١٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٢:٢٤
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٦:١٧١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دولت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولت آباد

روستای دولت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولت آباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دولت آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دولت آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دولت آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دولت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دولت آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق دولت آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو