جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دولت آباد

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٤:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:١١
نیمه شب: ٠٠:٠٣:١٤

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولت آباد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای دولت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دولت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
انسان باید رها در لحظه [ =دم ] زندگی كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولت آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دولت آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولت آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٠:٠٦١٩:١٤:٣٧١٩:٣١:٣٨٠٠:٠٩:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٤:٥٨١٢:٤٩:٥١١٩:١٥:١٠١٩:٣٢:١٣٠٠:٠٩:٣٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٣:٥٦١٢:٤٩:٣٧١٩:١٥:٤٣١٩:٣٢:٤٨٠٠:٠٩:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٤٧٠٦:٢٢:٥٥١٢:٤٩:٢٣١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٢٣٠٠:٠٨:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢١:٥٥١٢:٤٩:١٠١٩:١٦:٥٠١٩:٣٣:٥٨٠٠:٠٨:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٠:٥٥١٢:٤٨:٥٧١٩:١٧:٢٤١٩:٣٤:٣٣٠٠:٠٨:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:١٣٠٦:١٩:٥٦١٢:٤٨:٤٤١٩:١٧:٥٧١٩:٣٥:٠٩٠٠:٠٨:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٣٠٦:١٨:٥٨١٢:٤٨:٣٢١٩:١٨:٣١١٩:٣٥:٤٥٠٠:٠٧:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٨:٠٠١٢:٤٨:٢٠١٩:١٩:٠٥١٩:٣٦:٢١٠٠:٠٧:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٨:٠٩١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٥٧٠٠:٠٧:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٣٥٠٦:١٦:٠٧١٢:٤٧:٥٨١٩:٢٠:١٣١٩:٣٧:٣٣٠٠:٠٦:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٥:١١١٢:٤٧:٤٧١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٨:٠٩٠٠:٠٦:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٤:١٧١٢:٤٧:٣٧١٩:٢١:٢٢١٩:٣٨:٤٥٠٠:٠٦:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥١:١٣٠٦:١٣:٢٣١٢:٤٧:٢٨١٩:٢١:٥٦١٩:٣٩:٢٢٠٠:٠٦:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٢:٣٠١٢:٤٧:١٩١٩:٢٢:٣١١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٥:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١١:٣٨١٢:٤٧:١٠١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٣٦٠٠:٠٥:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٠:٤٧١٢:٤٧:٠٢١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:١٣٠٠:٠٥:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٦:٥٥١٩:٢٤:١٦١٩:٤١:٥٠٠٠:٠٥:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥١٠٦:٠٩:٠٨١٢:٤٦:٤٨١٩:٢٤:٥١١٩:٤٢:٢٧٠٠:٠٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٠٨:٢٠١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٣:٠٥٠٠:٠٤:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٧:٣٣١٢:٤٦:٣٦١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٣:٤٣٠٠:٠٤:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٦:٤٧١٢:٤٦:٣١١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٢٠٠٠:٠٤:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٦:٠٢١٢:٤٦:٢٦١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٥:١٨١٢:٤٦:٢٢١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٣٦٠٠:٠٣:٥٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٦:١٩١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:١٤٠٠:٠٣:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٣:٥٤١٢:٤٦:١٦١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٣:١٤١٢:٤٦:١٤١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٣٠٠٠:٠٣:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٢:٣٤١٢:٤٦:١٢١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٠٨٠٠:٠٣:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:١٩٠٦:٠١:٥٦١٢:٤٦:١١١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٨:٤٦٠٠:٠٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دولت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دولت آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٦:١١١٩:٥٤:٢٩٠٠:٠٢:٢٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٦:٣٦١٢:٤٦:٣٢١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٠٦٠٠:٠٢:٢٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٦:٣٧١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٢:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٥٥:٤٩١٢:٤٦:٤٣١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:١٧٠٠:٠٢:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٥:٢٨١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٥٢٠٠:٠٢:٢٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٦:٥٥١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٧:٢٧٠٠:٠٢:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٥٤:٤٩١٢:٤٧:٠٣١٩:٣٩:٣١١٩:٥٨:٠١٠٠:٠٢:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٧:١٠١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٣٥٠٠:٠٢:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٤:١٥١٢:٤٧:١٨١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:٠٨٠٠:٠٢:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٤:٠١١٢:٤٧:٢٦١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٢:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٧:٣٥١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:١٣٠٠:٠٢:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٣:٣٥١٢:٤٧:٤٤١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٤٤٠٠:٠٢:٤٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢١٠٥:٥٣:٢٤١٢:٤٧:٥٤١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٢:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٣:١٤١٢:٤٨:٠٤١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٤٥٠٠:٠٢:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٤٨:١٤١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٢:١٤٠٠:٠٣:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٥٢:٥٩١٢:٤٨:٢٤١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٢:٤٣٠٠:٠٣:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٢:٥٤١٢:٤٨:٣٥١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:١١٠٠:٠٣:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٢:٥٠١٢:٤٨:٤٦١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٣٨٠٠:٠٣:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٢:٤٧١٢:٤٨:٥٨١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٠٣:٣١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٣:٤٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٩:٢١١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٥٤٠٠:٠٣:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٩:٣٣١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٥:١٧٠٠:٠٣:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٢:٤٨١٢:٤٩:٤٦١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٠٤:٠٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٢:٥١١٢:٤٩:٥٨١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٤:٢٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٢:٥٦١٢:٥٠:١١١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٠٤:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٣:٠٢١٢:٥٠:٢٤١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٠٤:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٣:٠٩١٢:٥٠:٣٧١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٧:٠١٠٠:٠٤:٥٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٣:١٧١٢:٥٠:٥٠١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٥:٠٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥١:٠٣١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٥:٢٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٣:٣٧١٢:٥١:١٦١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٠٥:٣٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٣:٤٩١٢:٥١:٢٩١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٠٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دولت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولت آباد روستای دولت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دولت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولت آباد

روستای دولت آباد بر روی نقشه

روستای دولت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولت آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دولت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا دولت آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دولت آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دولت آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دولت آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دولت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق دولت آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولت آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو