جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد زنجان


اذان صبح: ٠٥:٢٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٥:١٩
اذان ظهر: ١١:٥٩:١٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٤٧
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٢٦
نیمه شب: ٢٣:١٥:٣٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر دولت آباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دولت آباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دولت آباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
دست خود را (‌از دزدی و كارهای ناشایست) نگه دار. (‌و بر دستان خود تسلّط داشته باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر دولت آباد زنجان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دولت آباد زنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دولت آباد زنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دولت آباد زنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد زنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٦:٢٧١٣:١١:١٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٤:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٥:١٧١٣:١١:٠٥١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٤:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٤:٠٨١٣:١٠:٥٦١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٤:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٠:٤٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٣:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٥٤١٣:١٠:٤١٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٣:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٣:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٩:٤٣١٣:١٠:٢٧٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٣:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٨:٤٠١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٢:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٧:٣٨١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٢:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣١٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:١٠٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٢:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٥:٣٧١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢١:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٤:٣٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢١:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٣:٤١١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢١:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢١:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١١:٥٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢١:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٠:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٠:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢٠:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٩:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٢٤٠٠:١٩:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٩:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٩:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٤:٠٢١٣:١٠:٠٢٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٥٤٠٠:١٩:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٦٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٠:٠٦٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٤٣٠٠:١٩:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٠:١١٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٩:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣١٠٦:٠٢:١١١٣:١٠:١٦٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:١٩٠٠:١٩:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٣٧٠٦:٠١:٣٧١٣:١٠:٢٢٢٠:١٩:٢٩٢٠:٤٠:٠٧٠٠:١٩:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد زنجان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دولت آباد زنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دولت آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دولت آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر دولت آباد زنجان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دولت آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دولت آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دولت آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دولت آباد زنجان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٦:٥٣١١:٥٧:٥٠١٧:٢٨:١٩١٧:٤٦:٥١٢٣:١٥:٥٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٧:٤٨١١:٥٧:٤٢١٧:٢٧:٠٧١٧:٤٥:٤١٢٣:١٥:٤٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٨:٤٤١١:٥٧:٣٥١٧:٢٥:٥٧١٧:٤٤:٣٢٢٣:١٥:٣٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٢٩:٤٠١١:٥٧:٢٨١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٣:٢٥٢٣:١٥:٢٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٠:٣٧١١:٥٧:٢٢١٧:٢٣:٣٩١٧:٤٢:١٩٢٣:١٥:١٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣١:٣٣١١:٥٧:١٧١٧:٢٢:٣٢١٧:٤١:١٤٢٣:١٥:٠٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٢:٣١١١:٥٧:١٢١٧:٢١:٢٦١٧:٤٠:١٠٢٣:١٤:٥٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٣٣:٢٨١١:٥٧:٠٩١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٩:٠٧٢٣:١٤:٥٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٤:٢٦١١:٥٧:٠٦١٧:١٩:١٨١٧:٣٨:٠٦٢٣:١٤:٤٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٥٠٦:٣٥:٢٤١١:٥٧:٠٣١٧:١٨:١٦١٧:٣٧:٠٦٢٣:١٤:٤١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٦:٢٣١١:٥٧:٠٢١٧:١٧:١٥١٧:٣٦:٠٨٢٣:١٤:٣٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٧:٢١١١:٥٧:٠١١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:١٠٢٣:١٤:٣٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٨:٢٠١١:٥٧:٠٢١٧:١٥:١٧١٧:٣٤:١٥٢٣:١٤:٢٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٩:١٩١١:٥٧:٠٣١٧:١٤:٢٠١٧:٣٣:٢٠٢٣:١٤:٢٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٢٠٦:٤٠:١٩١١:٥٧:٠٤١٧:١٣:٢٥١٧:٣٢:٢٧٢٣:١٤:٢٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤١:١٨١١:٥٧:٠٧١٧:١٢:٣١١٧:٣١:٣٦٢٣:١٤:٢٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٢:١٨١١:٥٧:١٠١٧:١١:٣٩١٧:٣٠:٤٦٢٣:١٤:٢٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٤٣:١٨١١:٥٧:١٥١٧:١٠:٤٨١٧:٢٩:٥٧٢٣:١٤:٢٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٨٠٦:٤٤:١٨١١:٥٧:٢٠١٧:٠٩:٥٩١٧:٢٩:١١٢٣:١٤:٢٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٥:١٨١١:٥٧:٢٦١٧:٠٩:١١١٧:٢٨:٢٥٢٣:١٤:٢٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٢٠٦:٤٦:١٨١١:٥٧:٣٣١٧:٠٨:٢٥١٧:٢٧:٤٢٢٣:١٤:٢٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٧:١٨١١:٥٧:٤٠١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٧:٠٠٢٣:١٤:٣٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٨:١٨١١:٥٧:٤٩١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٦:١٩٢٣:١٤:٣٧
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٧٠٦:٤٩:١٩١١:٥٧:٥٨١٧:٠٦:١٦١٧:٢٥:٤١٢٣:١٤:٤٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٩٠٦:٥٠:١٩١١:٥٨:٠٨١٧:٠٥:٣٧١٧:٢٥:٠٤٢٣:١٤:٤٩
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٥١:١٩١١:٥٨:١٩١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٤:٢٩٢٣:١٤:٥٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٢:١٩١١:٥٨:٣١١٧:٠٤:٢٣١٧:٢٣:٥٥٢٣:١٥:٠٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥٣:١٩١١:٥٨:٤٤١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:٢٤٢٣:١٥:١٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٤:١٩١١:٥٨:٥٨١٧:٠٣:١٧١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٥:٢٢
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٥:١٩١١:٥٩:١٢١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دولت آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دولت آباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دولت آباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دولت آباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دولت آباد زنجان

شهر دولت آباد زنجان بر روی نقشه

شهر دولت آباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دولت آباد زنجان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دولت آباد زنجان
افق شرعی امروز فردا دولت آباد زنجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دولت آباد زنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دولت آباد زنجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق دولت آباد زنجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دولت آباد زنجان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دولت آباد زنجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو