جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد زنجان


اذان صبح: ٠٥:٥٢:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٣١:١٣
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٤١:٣٧

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر دولت آباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر دولت آباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دولت آباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
در جهان واقعی، پس از اراده حیات، این عشق است كه خود را به عنوان قویترین و فعال ترین همه ی محركها به نمایش می گذارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دولت آباد زنجان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دولت آباد زنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دولت آباد زنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دولت آباد زنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد زنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٨:٤٩١٣:١١:٣٤١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٥:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٧:٣٨١٣:١١:٢٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٥:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٦:٢٧١٣:١١:١٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٤:٤٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٥:١٧١٣:١١:٠٥١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٤:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٤:٠٨١٣:١٠:٥٦١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٤:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٠:٤٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٣:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٥٤١٣:١٠:٤١٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٣:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٩:٤٣١٣:١٠:٢٧٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٣:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٨:٤٠١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٢:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٧:٣٨١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٢:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣١٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:١٠٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٢:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٥:٣٧١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢١:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٤:٣٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢١:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٣:٤١١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢١:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢١:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١١:٥٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢١:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٠:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٠:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢٠:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٩:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٢٤٠٠:١٩:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٩:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٤:٠٢١٣:١٠:٠٢٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٥٤٠٠:١٩:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٦٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٠:٠٦٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٤٣٠٠:١٩:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٠:١١٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٩:١٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣١٠٦:٠٢:١١١٣:١٠:١٦٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:١٩٠٠:١٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد زنجان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دولت آباد زنجان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دولت آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر دولت آباد زنجان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٢:٣٢٠٧:٢٢:٥١١٢:١٤:٤٨١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٧:١١٢٣:٢٩:٥١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٢:٥٣٠٧:٢٣:١٠١٢:١٥:١٧١٧:٠٧:٢٩١٧:٢٧:٥١٢٣:٣٠:٢١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٣:١٣٠٧:٢٣:٢٧١٢:١٥:٤٧١٧:٠٨:١٢١٧:٢٨:٣٢٢٣:٣٠:٥١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٣:٣١٠٧:٢٣:٤٢١٢:١٦:١٥١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٩:١٥٢٣:٣١:٢٢
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٣:٤٨٠٧:٢٣:٥٥١٢:١٦:٤٤١٧:٠٩:٤١١٧:٢٩:٥٩٢٣:٣١:٥٢
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٤:٠٣٠٧:٢٤:٠٦١٢:١٧:١٢١٧:١٠:٢٧١٧:٣٠:٤٤٢٣:٣٢:٢٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٤:١٦٠٧:٢٤:١٥١٢:١٧:٤٠١٧:١١:١٤١٧:٣١:٣٠٢٣:٣٢:٥١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٤:٢٨٠٧:٢٤:٢٢١٢:١٨:٠٨١٧:١٢:٠٣١٧:٣٢:١٨٢٣:٣٣:٢١
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢٤:٢٧١٢:١٨:٣٥١٧:١٢:٥٣١٧:٣٣:٠٦٢٣:٣٣:٥٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٤:٤٧٠٧:٢٤:٣٠١٢:١٩:٠٢١٧:١٣:٤٤١٧:٣٣:٥٦٢٣:٣٤:١٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٤:٥٤٠٧:٢٤:٣١١٢:١٩:٢٨١٧:١٤:٣٦١٧:٣٤:٤٦٢٣:٣٤:٤٧
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٤:٣١١٢:١٩:٥٤١٧:١٥:٢٩١٧:٣٥:٣٧٢٣:٣٥:١٥
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٤:٢٨١٢:٢٠:١٩١٧:١٦:٢٣١٧:٣٦:٢٩٢٣:٣٥:٤٣
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٥:٠٤٠٧:٢٤:٢٣١٢:٢٠:٤٤١٧:١٧:١٧١٧:٣٧:٢٢٢٣:٣٦:١١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٥:٠٤٠٧:٢٤:١٧١٢:٢١:٠٨١٧:١٨:١٣١٧:٣٨:١٦٢٣:٣٦:٣٧
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٥:٠٢٠٧:٢٤:٠٨١٢:٢١:٣٢١٧:١٩:٠٩١٧:٣٩:١١٢٣:٣٧:٠٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٣:٥٧١٢:٢١:٥٥١٧:٢٠:٠٧١٧:٤٠:٠٦٢٣:٣٧:٣٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٤:٥٣٠٧:٢٣:٤٥١٢:٢٢:١٧١٧:٢١:٠٤١٧:٤١:٠١٢٣:٣٧:٥٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢٣:٣٠١٢:٢٢:٣٩١٧:٢٢:٠٣١٧:٤١:٥٨٢٣:٣٨:٢٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٤:٣٨٠٧:٢٣:١٤١٢:٢٣:٠٠١٧:٢٣:٠٢١٧:٤٢:٥٥٢٣:٣٨:٤٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٤:٢٧٠٧:٢٢:٥٥١٢:٢٣:٢٠١٧:٢٤:٠٢١٧:٤٣:٥٢٢٣:٣٩:٠٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٢:٣٥١٢:٢٣:٤٠١٧:٢٥:٠٢١٧:٤٤:٥٠٢٣:٣٩:٣٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٤:٠١٠٧:٢٢:١٣١٢:٢٣:٥٩١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٥:٤٩٢٣:٣٩:٥٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٣:٤٥٠٧:٢١:٤٩١٢:٢٤:١٨١٧:٢٧:٠٥١٧:٤٦:٤٨٢٣:٤٠:١٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٣:٢٨٠٧:٢١:٢٣١٢:٢٤:٣٥١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٧:٤٧٢٣:٤٠:٣٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٣:٠٩٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٤:٥٢١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٨:٤٧٢٣:٤٠:٥٨
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٢:٤٨٠٧:٢٠:٢٦١٢:٢٥:٠٨١٧:٣٠:١١١٧:٤٩:٤٧٢٣:٤١:١٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٢:٢٥٠٧:١٩:٥٥١٢:٢٥:٢٤١٧:٣١:١٣١٧:٥٠:٤٧٢٣:٤١:٣٧
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٢:٠٠٠٧:١٩:٢١١٢:٢٥:٣٨١٧:٣٢:١٦١٧:٥١:٤٧٢٣:٤١:٥٥
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٨:٤٧١٢:٢٥:٥٢١٧:٣٣:١٩١٧:٥٢:٤٨٢٣:٤٢:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دولت آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دولت آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دولت آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دولت آباد زنجان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٨٠٧:٢١:٢٣١٢:٢٤:٣٥١٧:٢٨:٠٦١٧:٤٧:٤٧٢٣:٤٠:٣٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٩٠٧:٢٠:٥٥١٢:٢٤:٥٢١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٨:٤٧٢٣:٤٠:٥٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٨٠٧:٢٠:٢٦١٢:٢٥:٠٨١٧:٣٠:١١١٧:٤٩:٤٧٢٣:٤١:١٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٥٠٧:١٩:٥٥١٢:٢٥:٢٤١٧:٣١:١٣١٧:٥٠:٤٧٢٣:٤١:٣٧
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٠٠٧:١٩:٢١١٢:٢٥:٣٨١٧:٣٢:١٦١٧:٥١:٤٧٢٣:٤١:٥٥
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:١٨:٤٧١٢:٢٥:٥٢١٧:٣٣:١٩١٧:٥٢:٤٨٢٣:٤٢:١٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٦٠٧:١٨:١٠١٢:٢٦:٠٥١٧:٣٤:٢٢١٧:٥٣:٤٨٢٣:٤٢:٢٩
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٦٠٧:١٧:٣١١٢:٢٦:١٧١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٤:٤٩٢٣:٤٢:٤٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٥٠٧:١٦:٥١١٢:٢٦:٢٩١٧:٣٦:٢٩١٧:٥٥:٥٠٢٣:٤٣:٠٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١٦:١٠١٢:٢٦:٣٩١٧:٣٧:٣٢١٧:٥٦:٥٠٢٣:٤٣:١٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١٥:٢٦١٢:٢٦:٤٩١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:٥١٢٣:٤٣:٢٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٠٠٧:١٤:٤١١٢:٢٦:٥٨١٧:٣٩:٣٨١٧:٥٨:٥٢٢٣:٤٣:٤٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٢٠٧:١٣:٥٤١٢:٢٧:٠٦١٧:٤٠:٤٢١٧:٥٩:٥٢٢٣:٤٣:٥٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٢٠٧:١٣:٠٦١٢:٢٧:١٣١٧:٤١:٤٥١٨:٠٠:٥٣٢٣:٤٤:٠٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٢:١٦١٢:٢٧:١٩١٧:٤٢:٤٨١٨:٠١:٥٤٢٣:٤٤:١٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١١:٢٥١٢:٢٧:٢٥١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٢:٥٤٢٣:٤٤:٢١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١٠:٣٢١٢:٢٧:٣٠١٧:٤٤:٥٣١٨:٠٣:٥٤٢٣:٤٤:٢٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:٠٩:٣٨١٢:٢٧:٣٤١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:٥٤٢٣:٤٤:٣٧
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٨:٤٢١٢:٢٧:٣٧١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٥:٥٤٢٣:٤٤:٤٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٨٠٧:٠٧:٤٥١٢:٢٧:٣٩١٧:٤٨:٠٠١٨:٠٦:٥٤٢٣:٤٤:٤٩
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٧٠٧:٠٦:٤٦١٢:٢٧:٤٠١٧:٤٩:٠٢١٨:٠٧:٥٣٢٣:٤٤:٥٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٥٠٧:٠٥:٤٦١٢:٢٧:٤١١٧:٥٠:٠٣١٨:٠٨:٥٣٢٣:٤٤:٥٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥١٠٧:٠٤:٤٥١٢:٢٧:٤١١٧:٥١:٠٥١٨:٠٩:٥٢٢٣:٤٥:٠٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٣:٤٣١٢:٢٧:٤٠١٧:٥٢:٠٦١٨:١٠:٥١٢٣:٤٥:٠٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٨٠٧:٠٢:٣٩١٢:٢٧:٣٩١٧:٥٣:٠٧١٨:١١:٤٩٢٣:٤٥:٠٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠١:٣٥١٢:٢٧:٣٧١٧:٥٤:٠٧١٨:١٢:٤٨٢٣:٤٥:٠٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٠٠٧:٠٠:٢٩١٢:٢٧:٣٤١٧:٥٥:٠٧١٨:١٣:٤٦٢٣:٤٥:٠٣
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٦:٥٩:٢٢١٢:٢٧:٣٠١٧:٥٦:٠٧١٨:١٤:٤٤٢٣:٤٥:٠٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٦:٥٨:١٤١٢:٢٧:٢٦١٧:٥٧:٠٧١٨:١٥:٤٢٢٣:٤٥:٠٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٧:٠٥١٢:٢٧:٢١١٧:٥٨:٠٧١٨:١٦:٣٩٢٣:٤٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دولت آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دولت آباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دولت آباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دولت آباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دولت آباد زنجان

شهر دولت آباد زنجان بر روی نقشه

شهر دولت آباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دولت آباد زنجان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دولت آباد زنجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق دولت آباد زنجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دولت آباد زنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دولت آباد زنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دولت آباد زنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دولت آباد زنجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا دولت آباد زنجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو