جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد زنجان

اذان صبح: ٠٤:٤٤:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٠٣:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٥١
اذان مغرب: ١٨:١٤:٥٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:١٩

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر دولت آباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دولت آباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دولت آباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

حضرت محمد (ص)
‌با كسی كه پیوندش را با تو قطع كرده است، ارتباط برقرار كن و با كسی كه به تو بدی كرده است، نیكی كن و (سخن) حقّ‌ را بگو، اگر چه به ضرر تو باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دولت آباد زنجان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دولت آباد زنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دولت آباد زنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دولت آباد زنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد زنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٥٣٠٦:٤٠:٣٢١٣:١٣:٣٠١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٢٨:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:١٣١٣:١٣:١٦١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٨:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٧:٥٤١٣:١٣:٠٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٦:٣٦١٣:١٢:٤٩١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٢٧:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٣٥:١٩١٣:١٢:٣٥١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٢٧:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠١٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٢:٢٣١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٦:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٢:١١١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٠٦٠٠:٢٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٣١:٣٣١٣:١١:٥٩١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٠٠٠٠:٢٦:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٣٠:١٩١٣:١١:٤٧١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٥:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٩:٠٦١٣:١١:٣٦١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٤٧٠٠:٢٥:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٧:٥٤١٣:١١:٢٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٥:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٤٩٠٦:٢٦:٤٣١٣:١١:١٦١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٣٥٠٠:٢٤:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٥:٣٣١٣:١١:٠٦١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٢٩٠٠:٢٤:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٤:٢٤١٣:١٠:٥٧١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٤:١٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٣:١٦١٣:١٠:٤٩١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٣:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٢:٠٩١٣:١٠:٤١١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٣:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٨٠٦:٢١:٠٣١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٣:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٩:٥٨١٣:١٠:٢٧٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٣:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٨:٥٤١٣:١٠:٢١٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢٢:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٧:٥٢١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٤٦٠٠:٢٢:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٦:٥٠١٣:١٠:١٠٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٢٢:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٥:٥٠١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٢٢:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٤:٥١١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢١:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢١:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:١٤٠٠:٢١:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٢:٠٣١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٨:١٣٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢١:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١١:٠٩١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٩:٠١٠٠:٢٠:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١٠:١٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٠:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٢٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد زنجان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دولت آباد زنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دولت آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دولت آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دولت آباد زنجان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دولت آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دولت آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دولت آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دولت آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دولت آباد زنجان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دولت آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دولت آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دولت آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دولت آباد زنجان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠١:٣٢١٢:٠٦:٠٤١٨:١٠:٠٣١٨:٢٨:١٠٢٣:٢٤:٠٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٢:١٨١٢:٠٥:٤٣١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٦:٤١٢٣:٢٣:٤٨
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:٠٣:٠٥١٢:٠٥:٢٣١٨:٠٧:٠٦١٨:٢٥:١٢٢٣:٢٣:٢٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٢٠٦:٠٣:٥٢١٢:٠٥:٠٢١٨:٠٥:٣٧١٨:٢٣:٤٤٢٣:٢٣:١١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٠٤:٤٠١٢:٠٤:٤١١٨:٠٤:٠٩١٨:٢٢:١٥٢٣:٢٢:٥٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٥:٢٧١٢:٠٤:٢١١٨:٠٢:٤١١٨:٢٠:٤٧٢٣:٢٢:٣٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٦:١٤١٢:٠٤:٠٠١٨:٠١:١٣١٨:١٩:٢٠٢٣:٢٢:١٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٧:٠٢١٢:٠٣:٤٠١٧:٥٩:٤٥١٨:١٧:٥٢٢٣:٢١:٥٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٧:٥٠١٢:٠٣:٢١١٧:٥٨:١٨١٨:١٦:٢٥٢٣:٢١:٣٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٨:٣٨١٢:٠٣:٠١١٧:٥٦:٥١١٨:١٤:٥٨٢٣:٢١:١٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٩:٢٧١٢:٠٢:٤٢١٧:٥٥:٢٤١٨:١٣:٣٢٢٣:٢١:٠١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٠:١٥١٢:٠٢:٢٣١٧:٥٣:٥٨١٨:١٢:٠٧٢٣:٢٠:٤٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١١:٠٤١٢:٠٢:٠٥١٧:٥٢:٣٢١٨:١٠:٤١٢٣:٢٠:٢٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:١١:٥٣١٢:٠١:٤٧١٧:٥١:٠٧١٨:٠٩:١٧٢٣:٢٠:٠٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٢:٤٣١٢:٠١:٢٩١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٧:٥٣٢٣:١٩:٥٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٣:٣٣١٢:٠١:١٢١٧:٤٨:١٨١٨:٠٦:٢٩٢٣:١٩:٣٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٤:٢٣١٢:٠٠:٥٥١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٥:٠٦٢٣:١٩:١٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٥:١٣١٢:٠٠:٣٨١٧:٤٥:٣١١٨:٠٣:٤٤٢٣:١٨:٥٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٦:٠٤١٢:٠٠:٢٢١٧:٤٤:٠٩١٨:٠٢:٢٣٢٣:١٨:٤٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٦:٥٥١٢:٠٠:٠٧١٧:٤٢:٤٧١٨:٠١:٠٢٢٣:١٨:٢٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٧:٤٧١١:٥٩:٥٢١٧:٤١:٢٥١٧:٥٩:٤٢٢٣:١٨:١١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٨:٣٩١١:٥٩:٣٧١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٢٢٢٣:١٧:٥٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٦٠٦:١٩:٣١١١:٥٩:٢٤١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٧:٠٤٢٣:١٧:٤١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٢٠:٢٣١١:٥٩:١٠١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٥:٤٦٢٣:١٧:٢٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢١:١٦١١:٥٨:٥٧١٧:٣٦:٠٨١٧:٥٤:٣٠٢٣:١٧:١٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٢:٠٩١١:٥٨:٤٥١٧:٣٤:٥١١٧:٥٣:١٤٢٣:١٦:٥٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٣:٠٣١١:٥٨:٣٤١٧:٣٣:٣٤١٧:٥١:٥٩٢٣:١٦:٤٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٣:٥٧١١:٥٨:٢٣١٧:٣٢:١٩١٧:٥٠:٤٥٢٣:١٦:٣٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٤:٥١١١:٥٨:١٣١٧:٣١:٠٤١٧:٤٩:٣٢٢٣:١٦:٢٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٥:٤٦١١:٥٨:٠٣١٧:٢٩:٥٠١٧:٤٨:٢٠٢٣:١٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دولت آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دولت آباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دولت آباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دولت آباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دولت آباد زنجان

شهر دولت آباد زنجان بر روی نقشه

شهر دولت آباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دولت آباد زنجان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دولت آباد زنجان
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد زنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد زنجان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولت آباد زنجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دولت آباد زنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دولت آباد زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دولت آباد زنجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولت آباد زنجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو