جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

ابهر | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز دولت آباد زنجان


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٢:٣٠
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٩:٤٣
اذان مغرب: ١٩:٥٨:٠٩
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٠١

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان (شهرستان ابهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ شهر دولت آباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دولت آباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دولت آباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌برای موعظه (و پند دادن به انسان)‌ ‌روزگار كافی ‌است (كه می‌رود و می‌آید و عدّه‌ای به دنیا آمده و عدّه‌ای دیگر می‌میرند)‌ و برای جدایی،‌ مرگ كافی می‌باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دولت آباد زنجان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دولت آباد زنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دولت آباد زنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دولت آباد زنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد زنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٧:٣٨١٣:١١:٢٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٥:٠٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٦:٢٧١٣:١١:١٤١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٤:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٥:١٧١٣:١١:٠٥١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٤:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢٤:٠٨١٣:١٠:٥٦١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٤:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٣:٠٠١٣:١٠:٤٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٣:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢١:٥٤١٣:١٠:٤١٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٥٠٠:٢٣:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٨٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٣:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٩:٤٣١٣:١٠:٢٧٢٠:٠١:٤٣٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٣:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٨٠٦:١٨:٤٠١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٠٧٠٠:٢٢:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٧:٣٨١٣:١٠:١٥٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٢:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣١٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:١٠٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٢٢:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٥:٣٧١٣:١٠:٠٥٢٠:٠٥:٠٥٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢١:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٤:٣٨١٣:١٠:٠١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢١:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٣:٤١١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٢١:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٢١:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١١:٥٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢١:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٠:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٢٠:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٢٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٨:٢٥١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٩:٥٠٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٠:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:٤٢٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٩:٥٢٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٣٣٠٠:١٩:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٢٤٠٠:١٩:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٩:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:١٩:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠٤:٠٢١٣:١٠:٠٢٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٥٤٠٠:١٩:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٢:٢٦٠٦:٠٣:٢٣١٣:١٠:٠٦٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:٤٣٠٠:١٩:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٢:٤٦١٣:١٠:١١٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٩:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٣١٠٦:٠٢:١١١٣:١٠:١٦٢٠:١٨:٤٥٢٠:٣٩:١٩٠٠:١٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولت آباد زنجان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دولت آباد زنجان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دولت آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دولت آباد زنجان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٨:١٢١٣:١٩:٠٣١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٤٣٠٠:٣٦:١٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٦:٤٥١٣:١٨:٤٥١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٣٤٠٠:٣٥:٥٠
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٥:١٩١٣:١٨:٢٧١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٢٦٠٠:٣٥:٢٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٣:٥٣١٣:١٨:٠٩١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:١٧٠٠:٣٥:٠٥
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٢:٢٦١٣:١٧:٥١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٠٩٠٠:٣٤:٤٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠١:٠٠١٣:١٧:٣٤١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٠٠٠٠:٣٤:٢٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٩:٣٥١٣:١٧:١٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٥١٠٠:٣٣:٥٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٦:٥٨١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٤٣٠٠:٣٣:٣٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٦:٤٤١٣:١٦:٤٠١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٣٤٠٠:٣٣:١١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٥:١٩١٣:١٦:٢٣١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٢٦٠٠:٣٢:٤٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٣:٥٤١٣:١٦:٠٦١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:١٨٠٠:٣٢:٢٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٢:٣٠١٣:١٥:٤٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٠٩٠٠:٣٢:٠١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥١:٠٦١٣:١٥:٣٢١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٠١٠٠:٣١:٣٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٩:٤٢١٣:١٥:١٥١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٥٣٠٠:٣١:١٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٨:١٩١٣:١٤:٥٩١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٣٠:٥٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٦:٥٧١٣:١٤:٤٢١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٣٧٠٠:٣٠:٢٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٥:٣٥١٣:١٤:٢٧١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٣٠:٠٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٤:١٣١٣:١٤:١١١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٩:٤٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:٥٢١٣:١٣:٥٦١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٩:٢٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤١:٣٢١٣:١٣:٤١١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٨:٥٨
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١١:٣٠٠٦:٤٠:١٣١٣:١٣:٢٦١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٨:٣٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٨:٥٤١٣:١٣:١٢١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٨:١٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٧:٣٥١٣:١٢:٥٩١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٧:٥٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٦:١٨١٣:١٢:٤٥١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٧:٣٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٥:٠١١٣:١٢:٣٢١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٧:٠٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٢:٢٠١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٢٦٠٠:٢٦:٤٨
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٢:٣٠١٣:١٢:٠٨١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٢٠٠٠:٢٦:٢٧
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣١:١٥١٣:١١:٥٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٦:٠٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:٠٢١٣:١١:٤٥١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٥:٤٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢٩٠٦:٢٨:٤٩١٣:١١:٣٤١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دولت آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دولت آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر دولت آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دولت آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دولت آباد زنجان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٨٠٦:١٦:٥١١٢:٢٠:٥١١٨:٢٥:٢٦١٨:٤٣:٣٥٠٠:٠٨:٢١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:١٦٠٧:١٥:٢٥١٣:٢٠:٣٣١٩:٢٦:١٧١٩:٤٤:٢٦٠٠:٣٨:٠٠
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٣٠٧:١٣:٥٨١٣:٢٠:١٥١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:١٧٠٠:٣٧:٣٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٠٠٧:١٢:٣٢١٣:١٩:٥٨١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٠٩٠٠:٣٧:١٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٧٠٧:١١:٠٥١٣:١٩:٤٠١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٠٠٠٠:٣٦:٥٦
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٣٠٧:٠٩:٣٨١٣:١٩:٢٢١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٧:٥٢٠٠:٣٦:٣٤
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٩٠٧:٠٨:١٢١٣:١٩:٠٣١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٤٣٠٠:٣٦:١٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٦:٤٥١٣:١٨:٤٥١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٣٤٠٠:٣٥:٥٠
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٩٠٧:٠٥:١٩١٣:١٨:٢٧١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٢٦٠٠:٣٥:٢٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٣:٥٣١٣:١٨:٠٩١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:١٧٠٠:٣٥:٠٥
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٨٠٧:٠٢:٢٦١٣:١٧:٥١١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٠٩٠٠:٣٤:٤٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٣٠٧:٠١:٠٠١٣:١٧:٣٤١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٠٠٠٠:٣٤:٢٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٧٠٦:٥٩:٣٥١٣:١٧:١٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٥١٠٠:٣٣:٥٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٨:٠٩١٣:١٦:٥٨١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٤٣٠٠:٣٣:٣٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤٥٠٦:٥٦:٤٤١٣:١٦:٤٠١٩:٣٧:١٣١٩:٥٥:٣٤٠٠:٣٣:١١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٥:١٩١٣:١٦:٢٣١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٢٦٠٠:٣٢:٤٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٣:٥٤١٣:١٦:٠٦١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٧:١٨٠٠:٣٢:٢٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٥٠٦:٥٢:٣٠١٣:١٥:٤٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٠٩٠٠:٣٢:٠١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٩٠٦:٥١:٠٦١٣:١٥:٣٢١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٠١٠٠:٣١:٣٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٩:٤٢١٣:١٥:١٥١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٥٣٠٠:٣١:١٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٦٠٦:٤٨:١٩١٣:١٤:٥٩١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٤٥٠٠:٣٠:٥٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤٦:٥٧١٣:١٤:٤٢١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٣٧٠٠:٣٠:٢٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٥:٣٥١٣:١٤:٢٧١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٣٠:٠٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٤:١٣١٣:١٤:١١١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٩:٤٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤١٠٦:٤٢:٥٢١٣:١٣:٥٦١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٤:١٤٠٠:٢٩:٢٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٦٠٦:٤١:٣٢١٣:١٣:٤١١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٢٨:٥٨
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٣٠٠٦:٤٠:١٣١٣:١٣:٢٦١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٨:٣٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٨:٥٤١٣:١٣:١٢١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٥٣٠٠:٢٨:١٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٧:٣٥١٣:١٢:٥٩١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٧:٥٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٦:١٨١٣:١٢:٤٥١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٧:٣٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٥:٠١١٣:١٢:٣٢١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دولت آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دولت آباد زنجان شهر دولت آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دولت آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دولت آباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دولت آباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دولت آباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دولت آباد زنجان

شهر دولت آباد زنجان بر روی نقشه

شهر دولت آباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دولت آباد زنجان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دولت آباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دولت آباد زنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دولت آباد زنجان
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ دولت آباد زنجان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دولت آباد زنجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دولت آباد زنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دولت آباد زنجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دولت آباد زنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دولت آباد زنجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دولت آباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو