جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دولتاباد

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز دولتاباد

اذان صبح: ٠٥:٢٩:٥١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٣:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٨
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٤٩
اذان مغرب: ١٩:٢٤:٥١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٨:٤٦

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولتاباد (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای دولتاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دولتاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولتاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

آندره موروا
گاهی عامل زمان آنقدر مهم است كه باید تنها عامل روشن و فرضیه ی اساسی و اصلی برای پاسخ به مسأله قرار گیرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولتاباد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولتاباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولتاباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دولتاباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولتاباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دولتاباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٧:٢١١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:٢٢:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٧:٠٧١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٢:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٢:١٢١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٢٢:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٣٠:٥٦١٣:٠٦:٣٩١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢١:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٩:٣٩١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢١:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٦:١٤١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٢١:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٦:٠١١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٤:٢٠٠٠:٢٠:٤٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٥:٥٦١٣:٠٥:٥٠١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:١٢٠٠:٢٠:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٤:٤٣١٣:٠٥:٣٨١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٩:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٣:٣١١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٥٨٠٠:١٩:٣٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٥:١٧١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٩:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢١:٠٩١٣:٠٥:٠٧١٩:٤٩:٣٨٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٩:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٢٠:٠٠١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٣٦٠٠:١٨:٤١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٨:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٤:٤٠١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٢٢٠٠:١٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:١٥٠٠:١٧:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٥:٣٣١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٧:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:١١٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٤:١٨١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٤:٠١٠٠:١٧:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٤:١١١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٦:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١١:٢٤١٣:٠٤:٠٠١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:٤٠٠٠:١٦:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٤٣٠٦:١٠:٢٥١٣:٠٣:٥٦١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٦:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٢٦٠٠:١٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٠٦٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:١٩٠٠:١٥:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٧:٣٤١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢٠:١١٠٠:١٥:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠١:١٧٢٠:٢١:٠٤٠٠:١٥:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:٤٧١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٥٦٠٠:١٥:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٤٨٠٠:١٤:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دولتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دولتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دولتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولتاباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دولتاباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای دولتاباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای دولتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دولتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای دولتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولتاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دولتاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای دولتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دولتاباد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دولتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دولتاباد روستای دولتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای دولتاباد روستای دولتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دولتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولتاباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دولتاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دولتاباد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣١:٥٨١٣:١٠:٠٨١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٣٠٠٠:٢٥:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٢:٤٤١٣:٠٩:٥٢١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:١٠٠٠:٢٥:٢٣
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٣:٣٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٥:١٥
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٤:١٦١٣:٠٩:٢٠١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٢٥:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٥:٠٢١٣:٠٩:٠٣١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٠٥٠٠:٢٤:٥٧
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٥:٤٨١٣:٠٨:٤٥١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٤:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٦:٣٣١٣:٠٨:٢٧١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:١٩٠٠:٢٤:٣٧
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٣٧:١٩١٣:٠٨:٠٩١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢٤:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٦٠٦:٣٨:٠٤١٣:٠٧:٥١١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٣١٠٠:٢٤:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٨:٥٠١٣:٠٧:٣٢١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٠٦٠٠:٢٤:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٩:٣٥١٣:٠٧:١٣١٩:٣٤:١٦١٩:٥٢:٤١٠٠:٢٣:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤٠:٢٠١٣:٠٦:٥٤١٩:٣٢:٥٢١٩:٥١:١٥٠٠:٢٣:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤١:٠٥١٣:٠٦:٣٤١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٤٩٠٠:٢٣:٢٤
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤١:٥٠١٣:٠٦:١٤١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٢٢٠٠:٢٣:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:١٧٠٦:٤٢:٣٥١٣:٠٥:٥٤١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٦:٥٥٠٠:٢٢:٥٦
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٣:٢٠١٣:٠٥:٣٣١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٢٨٠٠:٢٢:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:١٠٠٦:٤٤:٠٥١٣:٠٥:١٣١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٠١٠٠:٢٢:٢٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٤:٥٠١٣:٠٤:٥٢١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٣٣٠٠:٢٢:١١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٤٥:٣٥١٣:٠٤:٣١١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:٠٥٠٠:٢١:٥٥
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٦:٢٠١٣:٠٤:١٠١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٣٧٠٠:٢١:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٢٠٦:٤٧:٠٥١٣:٠٣:٤٩١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٠٩٠٠:٢١:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٧:٥٠١٣:٠٣:٢٨١٩:١٨:٣٢١٩:٣٦:٤٠٠٠:٢١:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٨:٣٥١٣:٠٣:٠٧١٩:١٧:٠٤١٩:٣٥:١٢٠٠:٢٠:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٩:٢٠١٣:٠٢:٤٦١٩:١٥:٣٦١٩:٣٣:٤٣٠٠:٢٠:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٠:٠٥١٣:٠٢:٢٤١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:١٤٠٠:٢٠:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٢٠٦:٥٠:٥١١٣:٠٢:٠٣١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٤٦٠٠:١٩:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٥٠٦:٥١:٣٦١٣:٠١:٤١١٩:١١:١٣١٩:٢٩:١٧٠٠:١٩:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٧٠٦:٥٢:٢١١٣:٠١:٢٠١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:٤٩٠٠:١٩:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٣:٠٧١٣:٠٠:٥٩١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٢٠٠٠:١٩:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٣:٥٢١٣:٠٠:٣٨١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٤:٥١٢٣:٤٨:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٤:٣٨١٢:٠٠:١٦١٨:٠٥:٢١١٨:٢٣:٢٣٢٣:١٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دولتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دولتاباد روستای دولتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای دولتاباد روستای دولتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولتاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دولتاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولتاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولتاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولتاباد

روستای دولتاباد بر روی نقشه

روستای دولتاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولتاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولتاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولتاباد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای دولتاباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای دولتاباد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای دولتاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولتاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دولتاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولتاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولتاباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دولتاباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق دولتاباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولتاباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دولتاباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دولتاباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولتاباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دولتاباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دولتاباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولتاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو