جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دولتاباد

اختر آباد | ملارد | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز دولتاباد


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٩:١٩
اذان ظهر: ١٢:٢١:٠٦
غروب آفتاب: ١٧:٥٣:٢٢
اذان مغرب: ١٨:١١:٤٨
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٥٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولتاباد (شهرستان ملارد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای دولتاباد)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دولتاباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولتاباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
اندیشه برتر در روزهای طوفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولتاباد

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولتاباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولتاباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دولتاباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولتاباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولتاباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٥:٢٥١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٧:١١٠٠:١٩:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٥:١٥١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٩:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٥:٠٥١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٥٧٠٠:١٨:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٩:٤٤١٣:٠٤:٥٦١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٨:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٨:٣٦١٣:٠٤:٤٧١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٨:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١٧:٢٩١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:٣٦٠٠:١٨:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٦:٢٣١٣:٠٤:٣١١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٧:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:١٩١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٣:٢٣٠٠:١٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٤:١٥١٣:٠٤:١٧١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:١٦٠٠:١٧:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٣:١٢١٣:٠٤:١١١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:٠٩٠٠:١٦:٥٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٠٦٠٦:١٢:١١١٣:٠٤:٠٦١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٦:٠٢٠٠:١٦:٣٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١١:١١١٣:٠٤:٠١١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٦:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٢٥٠٦:١٠:١١١٣:٠٣:٥٦١٩:٥٨:١٢٢٠:١٧:٤٧٠٠:١٦:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٥:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٤٨٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٣:٤٩١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٣٢٠٠:١٥:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٣:٤٦٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٢٥٠٠:١٥:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:١٥٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:١٧٠٠:١٥:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٥:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٣:٠١٠٠:١٤:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:١٤:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠٣:٤٠٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٤:٤٣٠٠:١٤:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:١٨٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٥:٣٤٠٠:١٤:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١١٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٦:٢٥٠٠:١٤:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٥٠٦:٠٠:٤٩١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٤:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠١٠٦:٠٠:٠٧١٣:٠٣:٤٧٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:٠٥٠٠:١٣:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠٣:٥٠٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٣:٤٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٣:٥٧٢٠:١٠:١٠٢٠:٣٠:٣١٠٠:١٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٠٣٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٤:٠٢٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣١:١٩٠٠:١٣:٣٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٦:٥٧١٣:٠٤:٠٧٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٣:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولتاباد

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دولتاباد

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دولتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای دولتاباد

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١١:١٤١٢:١٩:٥٦١٧:٢٨:٥٩١٧:٤٨:١٩٢٣:٣٦:٣٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:٠٧٠٧:١٠:٣٧١٢:٢٠:٠٨١٧:٣٠:٠١١٧:٤٩:١٩٢٣:٣٦:٤٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٣٦٠٧:٠٩:٥٧١٢:٢٠:١٩١٧:٣١:٠٤١٧:٥٠:١٩٢٣:٣٧:٠٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:٠٤٠٧:٠٩:١٦١٢:٢٠:٣٠١٧:٣٢:٠٦١٧:٥١:١٩٢٣:٣٧:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٨:٣٤١٢:٢٠:٤٠١٧:٣٣:٠٩١٧:٥٢:١٩٢٣:٣٧:٣١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤١:٥٤٠٧:٠٧:٤٩١٢:٢٠:٤٩١٧:٣٤:١١١٧:٥٣:١٩٢٣:٣٧:٤٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:١٦٠٧:٠٧:٠٣١٢:٢٠:٥٧١٧:٣٥:١٤١٧:٥٤:١٨٢٣:٣٧:٥٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٣٧٠٧:٠٦:١٦١٢:٢١:٠٤١٧:٣٦:١٦١٧:٥٥:١٨٢٣:٣٨:٠٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٥:٢٧١٢:٢١:١٠١٧:٣٧:١٨١٧:٥٦:١٨٢٣:٣٨:١٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٤:٣٦١٢:٢١:١٦١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٧:١٨٢٣:٣٨:٢٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٣:٤٤١٢:٢١:٢٠١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٨:١٧٢٣:٣٨:٣٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٧:٤٤٠٧:٠٢:٥١١٢:٢١:٢٤١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٩:١٦٢٣:٣٨:٤٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠١:٥٦١٢:٢١:٢٧١٧:٤١:٢٥١٨:٠٠:١٥٢٣:٣٨:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠١:٠٠١٢:٢١:٣٠١٧:٤٢:٢٦١٨:٠١:١٤٢٣:٣٨:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:١٧٠٧:٠٠:٠٢١٢:٢١:٣١١٧:٤٣:٢٧١٨:٠٢:١٣٢٣:٣٨:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:٢٦٠٦:٥٩:٠٣١٢:٢١:٣٢١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٣:١١٢٣:٣٩:٠٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٨:٠٣١٢:٢١:٣٢١٧:٤٥:٢٨١٨:٠٤:١٠٢٣:٣٩:٠٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٣٨٠٦:٥٧:٠١١٢:٢١:٣١١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٠٨٢٣:٣٩:٠٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٤٢٠٦:٥٥:٥٩١٢:٢١:٣٠١٧:٤٧:٢٨١٨:٠٦:٠٦٢٣:٣٩:٠٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٤:٥٥١٢:٢١:٢٧١٧:٤٨:٢٨١٨:٠٧:٠٣٢٣:٣٩:٠٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٩:٤٥٠٦:٥٣:٥٠١٢:٢١:٢٤١٧:٤٩:٢٧١٨:٠٨:٠١٢٣:٣٩:٠٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٢:٤٤١٢:٢١:٢١١٧:٥٠:٢٦١٨:٠٨:٥٨٢٣:٣٩:٠٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥١:٣٧١٢:٢١:١٧١٧:٥١:٢٥١٨:٠٩:٥٥٢٣:٣٩:٠٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٦:٤١٠٦:٥٠:٢٩١٢:٢١:١٢١٧:٥٢:٢٤١٨:١٠:٥١٢٣:٣٩:٠٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٩:١٩١٢:٢١:٠٦١٧:٥٣:٢٢١٨:١١:٤٨٢٣:٣٨:٥٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٨:٠٩١٢:٢١:٠٠١٧:٥٤:٢٠١٨:١٢:٤٤٢٣:٣٨:٥٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٦:٥٨١٢:٢٠:٥٣١٧:٥٥:١٧١٨:١٣:٤٠٢٣:٣٨:٤٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٥:٤٦١٢:٢٠:٤٥١٧:٥٦:١٥١٨:١٤:٣٥٢٣:٣٨:٤١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٤:٣٣١٢:٢٠:٣٧١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:٣١٢٣:٣٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دولتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دولتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دولتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولتاباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دولتاباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای دولتاباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولتاباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دولتاباد

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٦٠٦:٤٩:١٩١٢:٢١:٠٦١٧:٥٣:٢٢١٨:١١:٤٨٢٣:٣٨:٥٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣١٠٦:٤٨:٠٩١٢:٢١:٠٠١٧:٥٤:٢٠١٨:١٢:٤٤٢٣:٣٨:٥٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٦:٥٨١٢:٢٠:٥٣١٧:٥٥:١٧١٨:١٣:٤٠٢٣:٣٨:٤٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٥:٤٦١٢:٢٠:٤٥١٧:٥٦:١٥١٨:١٤:٣٥٢٣:٣٨:٤١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٤٤:٣٣١٢:٢٠:٣٧١٧:٥٧:١٢١٨:١٥:٣١٢٣:٣٨:٣٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٤٣:١٩١٢:٢٠:٢٨١٧:٥٨:٠٨١٨:١٦:٢٦٢٣:٣٨:٢٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٢:٠٤١٢:٢٠:١٩١٧:٥٩:٠٤١٨:١٧:٢٠٢٣:٣٨:١٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٠:٤٩١٢:٢٠:٠٩١٨:٠٠:٠٠١٨:١٨:١٥٢٣:٣٨:١٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٩:٣٢١٢:١٩:٥٨١٨:٠٠:٥٦١٨:١٩:٠٩٢٣:٣٨:٠٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٨:١٥١٢:١٩:٤٧١٨:٠١:٥١١٨:٢٠:٠٣٢٣:٣٧:٥٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٩٠٦:٣٦:٥٧١٢:١٩:٣٦١٨:٠٢:٤٦١٨:٢٠:٥٧٢٣:٣٧:٣٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٥:٣٩١٢:١٩:٢٤١٨:٠٣:٤٠١٨:٢١:٥٠٢٣:٣٧:٢٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:١٤٠٦:٣٤:٢٠١٢:١٩:١١١٨:٠٤:٣٤١٨:٢٢:٤٣٢٣:٣٧:١٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٣:٠٠١٢:١٨:٥٨١٨:٠٥:٢٨١٨:٢٣:٣٦٢٣:٣٧:٠٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣١:٣٩١٢:١٨:٤٤١٨:٠٦:٢٢١٨:٢٤:٢٩٢٣:٣٦:٤٨
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٠:١٨١٢:١٨:٣٠١٨:٠٧:١٥١٨:٢٥:٢١٢٣:٣٦:٣٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٨:٥٧١٢:١٨:١٦١٨:٠٨:٠٨١٨:٢٦:١٤٢٣:٣٦:١٩
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٧:٣٥١٢:١٨:٠١١٨:٠٩:٠٠١٨:٢٧:٠٥٢٣:٣٦:٠٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٦:١٢١٢:١٧:٤٦١٨:٠٩:٥٣١٨:٢٧:٥٧٢٣:٣٥:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٤:٥٠١٢:١٧:٣١١٨:١٠:٤٥١٨:٢٨:٤٩٢٣:٣٥:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٣:٢٦١٢:١٧:١٥١٨:١١:٣٦١٨:٢٩:٤٠٢٣:٣٥:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٢:٠٣١٢:١٦:٥٩١٨:١٢:٢٨١٨:٣٠:٣٢٢٣:٣٤:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٠:٣٩١٢:١٦:٤٢١٨:١٣:١٩١٨:٣١:٢٣٢٣:٣٤:٤٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٠٠٦:١٩:١٤١٢:١٦:٢٦١٨:١٤:١١١٨:٣٢:١٤٢٣:٣٤:٢٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٧:٥٠١٢:١٦:٠٩١٨:١٥:٠٢١٨:٣٣:٠٥٢٣:٣٤:٠٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٦:٢٥١٢:١٥:٥٢١٨:١٥:٥٣١٨:٣٣:٥٦٢٣:٣٣:٤٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٥:٠٠١٢:١٥:٣٤١٨:١٦:٤٣١٨:٣٤:٤٦٢٣:٣٣:٢٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٣:٣٥١٢:١٥:١٧١٨:١٧:٣٤١٨:٣٥:٣٧٢٣:٣٣:٠٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٢:٠٩١٢:١٥:٠٠١٨:١٨:٢٤١٨:٣٦:٢٨٢٣:٣٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دولتاباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دولتاباد روستای دولتاباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای دولتاباد روستای دولتاباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولتاباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولتاباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دولتاباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولتاباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولتاباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولتاباد

روستای دولتاباد بر روی نقشه

روستای دولتاباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولتاباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولتاباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولتاباد
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای دولتاباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای دولتاباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دولتاباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولتاباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولتاباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دولتاباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دولتاباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دولتاباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دولتاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دولتاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دولتاباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا دولتاباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دولتاباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولتاباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو