جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دولاب پایین

شورآب | ارسنجان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دولاب پایین


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٠٥
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٢٦
اذان مغرب: ٢٠:١٢:٣٢
نیمه شب: ٠٠:٠٨:١٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دولاب پایین (شهرستان ارسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای دولاب پایین)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دولاب پایین)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولاب پایین)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

بودا
آن كه صد سال تنبل و سست زیَد، زندگی یكروزه‌ی آن كه نیروی استوار یافته، بهتر از آن صد سال است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دولاب پایین

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دولاب پایین در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولاب پایین ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دولاب پایین (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دولاب پایین ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دولاب پایین ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣١:٠٥١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٠:٠٥٠٠:١٥:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٠:٠٠١٢:٥٦:٢٧١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٤٣٠٠:١٥:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٦:١٣١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٢٢٠٠:١٥:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٥:٥٩١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:٠٠٠٠:١٤:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٥١٠٦:٢٦:٤٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٢٥:١٣١٩:٤٢:٣٩٠٠:١٤:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٥:٤٣١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٥:٥٠١٩:٤٣:١٨٠٠:١٤:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٢:٢١٠٦:٢٤:٤١١٢:٥٥:٢٠١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٣:٥٧٠٠:١٣:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٣:٣٩١٢:٥٥:٠٨١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣٦٠٠:١٣:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٢:٣٨١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:١٥٠٠:١٣:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٤:٤٥١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٥٥٠٠:١٢:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٤:٣٤١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٦:٣٤٠٠:١٢:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٤:٢٣١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:١٤٠٠:١٢:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٤:١٣١٩:٣٠:١١١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٢:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٧:٤٥١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٣٤٠٠:١١:٤٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٣:٥٥١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:١٤٠٠:١١:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣١٠٦:١٥:٥٤١٢:٥٣:٤٦١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٤٠٠:١١:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٣:٣٨١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٠:٣٤٠٠:١٠:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٣:٣١١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:١٥٠٠:١٠:٤٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٣:١٤١٢:٥٣:٢٤١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٥٥٠٠:١٠:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٢:٢٣١٢:٥٣:١٨١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٣٦٠٠:١٠:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١١:٣٣١٢:٥٣:١٢١٩:٣٥:١٦١٩:٥٣:١٧٠٠:١٠:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٣:٠٧١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٥٧٠٠:٠٩:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٣:٠٣١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٣٨٠٠:٠٩:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٠٩:١٠١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٧:١١١٩:٥٥:١٩٠٠:٠٩:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٢:٥٥١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٩:١٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤٧٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٦:٥٦١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:٢٢٠٠:٠٨:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥١٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٢:٤٨١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:٠٣٠٠:٠٨:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥٢:٤٧١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٤٣٠٠:٠٨:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولاب پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولاب پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دولاب پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دولاب پایین

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دولاب پایین

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دولاب پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولاب پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دولاب پایین

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دولاب پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دولاب پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دولاب پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دولاب پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولاب پایین برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولاب پایین

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دولاب پایین قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دولاب پایین دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولاب پایین

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٠:١٦١٢:٥٣:٠٤١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٤:٥١٠٠:٠٧:٥٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٩:٤٨١٢:٥٣:٠٨١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٠٧:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٩:٢٢١٢:٥٣:١٣١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٧:٥٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥٣:١٩١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠٧:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٨:٣٤١٢:٥٣:٢٥١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٧:٤٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٧:٥٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٣:٣٩١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٠٧:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٧:٣٢١٢:٥٣:٤٦١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:١١٠٠:٠٧:٥٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٧:١٤١٢:٥٣:٥٤١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٠٧:٥٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥٤:٠٣١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٧:٥٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٦:٤٢١٢:٥٤:١١١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٥٥٠٠:٠٨:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥٤:٢٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٢٨٠٠:٠٨:٠٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:٠٠٠٠:٠٨:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٤:٤٠١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٣٢٠٠:٠٨:١٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٦٠٥:٥٥:٥٦١٢:٥٤:٥٠١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٣:٠٣٠٠:٠٨:٢٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٥:٠٠١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٣٢٠٠:٠٨:٢٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٥:٤١١٢:٥٥:١١١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٨:٣٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٥:٣٥١٢:٥٥:٢٢١٩:٥٥:١٩٢٠:١٤:٣٠٠٠:٠٨:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٧٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٨:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٥:٢٨١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٢٤٠٠:٠٨:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٤٩٠٠:٠٩:٠٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٥:٢٧١٢:٥٦:١٠١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:١٣٠٠:٠٩:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٨٠٥:٥٥:٢٩١٢:٥٦:٢٢١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٣٧٠٠:٠٩:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٦:٣٤١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٥٩٠٠:٠٩:٣٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٥:٣٥١٢:٥٦:٤٧١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٢١٠٠:٠٩:٥٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٥:٤١١٢:٥٧:٠٠١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٤١٠٠:١٠:٠١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٥:٤٧١٢:٥٧:١٣١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٨:٠٠٠٠:١٠:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٥٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٧:٢٦١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٧٠٠:١٠:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥٧:٣٩١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٤٠٠:١٠:٣٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٧:٥٢١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٠:٥١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١١٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠٤٠٠:١١:٠٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دولاب پایین

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولاب پایین روستای دولاب پایین در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دولاب پایین روستای دولاب پایین بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دولاب پایین را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دولاب پایین برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دولاب پایین

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دولاب پایین موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دولاب پایین برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دولاب پایین

روستای دولاب پایین بر روی نقشه

روستای دولاب پایین بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دولاب پایین

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دولاب پایین است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دولاب پایین
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دولاب پایین + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دولاب پایین + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دولاب پایین + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دولاب پایین

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دولاب پایین رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دولاب پایین
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دولاب پایین دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دولاب پایین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دولاب پایین
زمان پخش اذان زنده به افق دولاب پایین
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دولاب پایین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دولاب پایین
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دولاب پایین ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دولاب پایین یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو