جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دوقل کوه

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز دوقل کوه

اذان صبح: ٠٤:١٨:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٤٢
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٥٤:١٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٢٧

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوقل کوه (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای دوقل کوه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دوقل کوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوقل کوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
امام هادی(ع) به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده‌ای خواهد، هر گاه توبیخ شود، بپذیرد (و در صد جبران نقص براید).

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوقل کوه

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوقل کوه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقل کوه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دوقل کوه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقل کوه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوقل کوه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٧:٥٥١٢:٣٧:٥٤١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٤٢٢٣:٥٤:٢٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٦:٤٠١٢:٣٧:٤٠١٩:٠٩:١٣١٩:٢٧:٣١٢٣:٥٤:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٥:٢٥١٢:٣٧:٢٦١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:١٩٢٣:٥٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٤:١٠١٢:٣٧:١٢١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:٠٨٢٣:٥٣:٢٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٢:٥٧١٢:٣٦:٥٩١٩:١١:٣٣١٩:٢٩:٥٧٢٣:٥٣:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠١:٤٤١٢:٣٦:٤٥١٩:١٢:٢٠١٩:٣٠:٤٦٢٣:٥٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٠:٣٢١٢:٣٦:٣٣١٩:١٣:٠٦١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٢:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٩:٢٠١٢:٣٦:٢١١٩:١٣:٥٣١٩:٣٢:٢٤٢٣:٥١:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٠٤٠٥:٥٨:١٠١٢:٣٦:٠٩١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:١٣٢٣:٥١:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٥٧:٠٠١٢:٣٥:٥٧١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٠٢٢٣:٥١:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٥:٥١١٢:٣٥:٤٦١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٥٢٢٣:٥١:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٤٦٠٥:٥٤:٤٣١٢:٣٥:٣٦١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:٤١٢٣:٥٠:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٣:٣٦١٢:٣٥:٢٦١٩:١٧:٤٧١٩:٣٦:٣١٢٣:٥٠:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٢:٣٠١٢:٣٥:١٦١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٠:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥١:٢٥١٢:٣٥:٠٧١٩:١٩:٢١١٩:٣٨:١٠٢٣:٤٩:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٠:٢٠١٢:٣٤:٥٩١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٩:٠٠٢٣:٤٩:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٩:١٧١٢:٣٤:٥١١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٥٠٢٣:٤٩:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٢٩٠٥:٤٨:١٥١٢:٣٤:٤٤١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤٨:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٤:٣٧١٩:٢٢:٣٠١٩:٤١:٢٩٢٣:٤٨:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٥١٠٥:٤٦:١٤١٢:٣٤:٣٠١٩:٢٣:١٧١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٨:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٥:١٥١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٣:٠٩٢٣:٤٨:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٤:١٨١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٥٩٢٣:٤٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٤:١٥١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤٧:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٤:١١١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:٣٩٢٣:٤٧:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٣١٠٥:٤١:٣٢١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٧:١٢١٩:٤٦:٢٩٢٣:٤٧:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٠:٣٩١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٧:١٨٢٣:٤٧:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٣٩:٤٨١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٠٨٢٣:٤٦:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣٤:٠١١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤٦:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣٨:٠٩١٢:٣٤:٠٠١٩:٣٠:١٨١٩:٤٩:٤٦٢٣:٤٦:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوقل کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوقل کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوقل کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوقل کوه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دوقل کوه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوقل کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقل کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دوقل کوه

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوقل کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقل کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقل کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوقل کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقل کوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوقل کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای دوقل کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقل کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوقل کوه

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دوقل کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوقل کوه روستای دوقل کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوقل کوه روستای دوقل کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دوقل کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقل کوه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقل کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقل کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقل کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقل کوه

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤١:٤٢١٢:٤٤:٠٨١٩:٤٦:١٠٢٠:٠٥:٥٩٢٣:٥٥:٤٤
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤٤:٠٩١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٥:١٨٢٣:٥٥:٥٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٩٠٥:٤٣:٠٦١٢:٤٤:١١١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٥٦:٠٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٣:٤٨١٢:٤٤:١١١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٥٦:١٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٤:٣٠١٢:٤٤:١١١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٣:٠٦٢٣:٥٦:٢٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٥:١٢١٢:٤٤:١١١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٢:١٩٢٣:٥٦:٣٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٥:٥٥١٢:٤٤:٠٩١٩:٤١:٥٨٢٠:٠١:٣٠٢٣:٥٦:٤٣
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٤:٠٧١٩:٤١:١٠٢٠:٠٠:٤٠٢٣:٥٦:٥٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٤٧:٢١١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٩:٤٩٢٣:٥٦:٥٧
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٨:٠٤١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٥٦٢٣:٥٧:٠٤
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٦٠٥:٤٨:٤٨١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٨:٤١١٩:٥٨:٠٢٢٣:٥٧:١٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٩:٣١١٢:٤٣:٥٤١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٠٦٢٣:٥٧:١٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٠:١٥١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٦:٠٩٢٣:٥٧:٢٠
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥٠:٥٩١٢:٤٣:٤٣١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٥:١١٢٣:٥٧:٢٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٩٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٣:٣٧١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٤:١٢٢٣:٥٧:٢٧
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٣:٣٠١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٣:١٢٢٣:٥٧:٣٠
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٣:١٠١٢:٤٣:٢٣١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:١٠٢٣:٥٧:٣٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٣:٥٤١٢:٤٣:١٥١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٠٧٢٣:٥٧:٣٣
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٤:٣٨١٢:٤٣:٠٦١٩:٣١:٠٥١٩:٥٠:٠٣٢٣:٥٧:٣٤
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٣٠٥:٥٥:٢٢١٢:٤٢:٥٧١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٨:٥٨٢٣:٥٧:٣٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٢:٤٧١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥٧:٣٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٦:٤٩١٢:٤٢:٣٧١٩:٢٧:٥٤١٩:٤٦:٤٥٢٣:٥٧:٣٢
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٧:٣٣١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٣٧٢٣:٥٧:٣١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٢٠٥:٥٨:١٧١٢:٤٢:١٥١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٤:٢٧٢٣:٥٧:٢٨
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٤٠٥:٥٩:٠١١٢:٤٢:٠٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٣:١٧٢٣:٥٧:٢٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤١:٥١١٩:٢٣:٢٧١٩:٤٢:٠٦٢٣:٥٧:٢١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٠:٢٨١٢:٤١:٣٨١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٥٤٢٣:٥٧:١٧
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠١:١١١٢:٤١:٢٥١٩:٢١:٠٧١٩:٣٩:٤٢٢٣:٥٧:١٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠١:٥٥١٢:٤١:١١١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٢٨٢٣:٥٧:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٢:٣٨١٢:٤٠:٥٧١٩:١٨:٤٤١٩:٣٧:١٤٢٣:٥٧:٠٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٧٠٦:٠٣:٢١١٢:٤٠:٤٢١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٥٩٢٣:٥٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دوقل کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقل کوه روستای دوقل کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقل کوه روستای دوقل کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوقل کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقل کوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوقل کوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوقل کوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوقل کوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوقل کوه

روستای دوقل کوه بر روی نقشه

روستای دوقل کوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوقل کوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوقل کوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوقل کوه
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دوقل کوه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای دوقل کوه + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دوقل کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوقل کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دوقل کوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوقل کوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوقل کوه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دوقل کوه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دوقل کوه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوقل کوه
زمان پخش اذان زنده به افق دوقل کوه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوقل کوه
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دوقل کوه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دوقل کوه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوقل کوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوقل کوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو