جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دوقل کوه

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز دوقل کوه


اذان صبح: ٠٥:١٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢٤
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٠٩
اذان مغرب: ١٧:١٣:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٤

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوقل کوه (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای دوقل کوه)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دوقل کوه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوقل کوه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
در قبرها (و عاقبت انسان كه سرازیر قبر می¬شود) بیندیش و از قیامت، پند بگیر (كه انسان باید پاسخ¬گوی تمام اعمال بد خود باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوقل کوه

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوقل کوه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقل کوه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دوقل کوه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقل کوه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوقل کوه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٥:٣٥١٢:٣٥:٤٤١٩:١٦:٢٦١٩:٣٥:٠٤٢٣:٥٠:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٥:٣٤١٩:١٧:١٣١٩:٣٥:٥٤٢٣:٥٠:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٣:٢١١٢:٣٥:٢٤١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٠:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٥:١٥١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٣٤٢٣:٥٠:٠١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٥١:١٠١٢:٣٥:٠٦١٩:١٩:٣٤١٩:٣٨:٢٤٢٣:٤٩:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٥٣٠٥:٥٠:٠٦١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:١٣٢٣:٤٩:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٣١٠٥:٤٩:٠٣١٢:٣٤:٥٠١٩:٢١:٠٩١٩:٤٠:٠٣٢٣:٤٩:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:١١٠٥:٤٨:٠١١٢:٣٤:٤٣١٩:٢١:٥٦١٩:٤٠:٥٣٢٣:٤٨:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣٤:٣٦١٩:٢٢:٤٣١٩:٤١:٤٣٢٣:٤٨:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٤:٣٠١٩:٢٣:٣٠١٩:٤٢:٣٣٢٣:٤٨:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٤:١٧١٩:٤٣:٢٣٢٣:٤٨:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٥٨٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٧:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣٤:١٥١٩:٢٥:٥١١٩:٤٥:٠٢٢٣:٤٧:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٢:١٤١٢:٣٤:١١١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٥:٥٢٢٣:٤٧:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٦:٤١٢٣:٤٧:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤٠:٢٧١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٣١٢٣:٤٧:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٥١٠٥:٣٩:٣٦١٢:٣٤:٠٢١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٢٠٢٣:٤٦:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٤١٠٥:٣٨:٤٦١٢:٣٤:٠١١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:٠٩٢٣:٤٦:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٣٧:٥٨١٢:٣٤:٠٠١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٩:٥٨٢٣:٤٦:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٣٧:١٠١٢:٣٣:٥٩١٩:٣١:١٥١٩:٥٠:٤٧٢٣:٤٦:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٦:٢٤١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:٣٥٢٣:٤٦:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٥:٤٠١٢:٣٤:٠٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٢:٢٣٢٣:٤٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٤:٥٧١٢:٣٤:٠١١٩:٣٣:٣١١٩:٥٣:١١٢٣:٤٥:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:١٢٠٥:٣٤:١٥١٢:٣٤:٠٣١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٥٩٢٣:٤٥:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:١٣٠٥:٣٣:٣٥١٢:٣٤:٠٥١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٤٦٢٣:٤٥:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:١٥٠٥:٣٢:٥٧١٢:٣٤:٠٨١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٥:٣٣٢٣:٤٥:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:١٩٠٥:٣٢:١٩١٢:٣٤:١٢١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٦:١٩٢٣:٤٥:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٣١:٤٤١٢:٣٤:١٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٧:٠٥٢٣:٤٥:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٣١٠٥:٣١:١٠١٢:٣٤:٢١١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٧:٥٠٢٣:٤٥:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٣٠:٣٧١٢:٣٤:٢٦١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٨:٣٥٢٣:٤٥:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقل کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقل کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقل کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوقل کوه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دوقل کوه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوقل کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقل کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دوقل کوه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٢:٢١١١:٣٨:٥٧١٦:٣٥:٣٧١٦:٥٥:٢٧٢٢:٥٥:٠٣
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٢:٤٠١١:٣٩:٢٦١٦:٣٦:١٧١٦:٥٦:٠٦٢٢:٥٥:٣٣
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٢:٥٨١١:٣٩:٥٥١٦:٣٦:٥٨١٦:٥٦:٤٧٢٢:٥٦:٠٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٣:١٤١١:٤٠:٢٤١٦:٣٧:٤١١٦:٥٧:٢٩٢٢:٥٦:٣٤
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٣:٢٨١١:٤٠:٥٣١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٨:١٢٢٢:٥٧:٠٤
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٣:٤٠١١:٤١:٢١١٦:٣٩:١٠١٦:٥٨:٥٦٢٢:٥٧:٣٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٣:٥١١١:٤١:٤٩١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٩:٤١٢٢:٥٨:٠٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٣:٥٩١١:٤٢:١٧١٦:٤٠:٤٣١٧:٠٠:٢٧٢٢:٥٨:٣٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٤:٠٦١١:٤٢:٤٤١٦:٤١:٣١١٧:٠١:١٣٢٢:٥٩:٠١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٤:١١١١:٤٣:١١١٦:٤٢:٢١١٧:٠٢:٠١٢٢:٥٩:٣٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٤:١٤١١:٤٣:٣٧١٦:٤٣:١١١٧:٠٢:٥٠٢٢:٥٩:٥٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٤:١٥١١:٤٤:٠٣١٦:٤٤:٠٢١٧:٠٣:٣٩٢٣:٠٠:٢٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٤:١٤١١:٤٤:٢٨١٦:٤٤:٥٤١٧:٠٤:٣٠٢٣:٠٠:٥٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٤:١٢١١:٤٤:٥٣١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٥:٢١٢٣:٠١:٢١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٤:٠٧١١:٤٥:١٧١٦:٤٦:٤٠١٧:٠٦:١٢٢٣:٠١:٤٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٤:٠١١١:٤٥:٤١١٦:٤٧:٣٤١٧:٠٧:٠٥٢٣:٠٢:١٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٦:٠٤١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٧:٥٧٢٣:٠٢:٤٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٦:٢٦١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٨:٥١٢٣:٠٣:٠٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٦:٤٨١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٩:٤٥٢٣:٠٣:٣٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٣:١٧١١:٤٧:٠٩١٦:٥١:١٧١٧:١٠:٤٠٢٣:٠٣:٥٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٠١١١:٤٧:٣٠١٦:٥٢:١٤١٧:١١:٣٥٢٣:٠٤:١٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٢:٤٤١١:٤٧:٤٩١٦:٥٣:١١١٧:١٢:٣٠٢٣:٠٤:٤١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٦:١١٠٦:٤٢:٢٤١١:٤٨:٠٩١٦:٥٤:٠٩١٧:١٣:٢٦٢٣:٠٥:٠٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٢:٠٣١١:٤٨:٢٧١٦:٥٥:٠٨١٧:١٤:٢٢٢٣:٠٥:٢٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤١:٤٠١١:٤٨:٤٥١٦:٥٦:٠٦١٧:١٥:١٨٢٣:٠٥:٤٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤١:١٦١١:٤٩:٠٢١٦:٥٧:٠٥١٧:١٦:١٥٢٣:٠٦:٠٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٥:٠٨٠٦:٤٠:٤٩١١:٤٩:١٨١٦:٥٨:٠٥١٧:١٧:١٢٢٣:٠٦:٢٦
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٠:٢١١١:٤٩:٣٣١٦:٥٩:٠٤١٧:١٨:٠٩٢٣:٠٦:٤٥
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٩:٥١١١:٤٩:٤٨١٧:٠٠:٠٣١٧:١٩:٠٦٢٣:٠٧:٠٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٩:٢٠١١:٥٠:٠٢١٧:٠١:٠٣١٧:٢٠:٠٣٢٣:٠٧:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوقل کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقل کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقل کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوقل کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقل کوه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوقل کوه

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوقل کوه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقل کوه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوقل کوه

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٩:٤٩١١:٣٥:٥٨١٦:٣٢:٠٦١٦:٥١:٥٨٢٢:٥٢:٠٢
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٤٠:١٩١١:٣٦:٢٨١٦:٣٢:٣٨١٦:٥٢:٣٠٢٢:٥٢:٣٢
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٤٠:٤٦١١:٣٦:٥٨١٦:٣٣:١٠١٦:٥٣:٠٢٢٢:٥٣:٠٢
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤١:١٢١١:٣٧:٢٨١٦:٣٣:٤٥١٦:٥٣:٣٦٢٢:٥٣:٣٢
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤١:٣٧١١:٣٧:٥٧١٦:٣٤:٢١١٦:٥٤:١٢٢٢:٥٤:٠٢
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤٢:٠٠١١:٣٨:٢٧١٦:٣٤:٥٨١٦:٥٤:٤٩٢٢:٥٤:٣٣
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٢:٢١١١:٣٨:٥٧١٦:٣٥:٣٧١٦:٥٥:٢٧٢٢:٥٥:٠٣
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٢:٤٠١١:٣٩:٢٦١٦:٣٦:١٧١٦:٥٦:٠٦٢٢:٥٥:٣٣
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٢:٥٨١١:٣٩:٥٥١٦:٣٦:٥٨١٦:٥٦:٤٧٢٢:٥٦:٠٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٩٠٦:٤٣:١٤١١:٤٠:٢٤١٦:٣٧:٤١١٦:٥٧:٢٩٢٢:٥٦:٣٤
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٣:٢٨١١:٤٠:٥٣١٦:٣٨:٢٥١٦:٥٨:١٢٢٢:٥٧:٠٤
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٤٣:٤٠١١:٤١:٢١١٦:٣٩:١٠١٦:٥٨:٥٦٢٢:٥٧:٣٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٧٠٦:٤٣:٥١١١:٤١:٤٩١٦:٣٩:٥٦١٦:٥٩:٤١٢٢:٥٨:٠٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٣:٥٩١١:٤٢:١٧١٦:٤٠:٤٣١٧:٠٠:٢٧٢٢:٥٨:٣٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٤:٠٦١١:٤٢:٤٤١٦:٤١:٣١١٧:٠١:١٣٢٢:٥٩:٠١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٤:١١١١:٤٣:١١١٦:٤٢:٢١١٧:٠٢:٠١٢٢:٥٩:٣٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٤:١٤١١:٤٣:٣٧١٦:٤٣:١١١٧:٠٢:٥٠٢٢:٥٩:٥٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٤:١٥١١:٤٤:٠٣١٦:٤٤:٠٢١٧:٠٣:٣٩٢٣:٠٠:٢٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٤:١٤١١:٤٤:٢٨١٦:٤٤:٥٤١٧:٠٤:٣٠٢٣:٠٠:٥٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٤:١٢١١:٤٤:٥٣١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٥:٢١٢٣:٠١:٢١
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٤٤:٠٧١١:٤٥:١٧١٦:٤٦:٤٠١٧:٠٦:١٢٢٣:٠١:٤٨
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٤:٠١١١:٤٥:٤١١٦:٤٧:٣٤١٧:٠٧:٠٥٢٣:٠٢:١٥
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٣:٥٢١١:٤٦:٠٤١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٧:٥٧٢٣:٠٢:٤٠
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٤٢١١:٤٦:٢٦١٦:٤٩:٢٤١٧:٠٨:٥١٢٣:٠٣:٠٦
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٣:٣٠١١:٤٦:٤٨١٦:٥٠:٢٠١٧:٠٩:٤٥٢٣:٠٣:٣٠
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٣:١٧١١:٤٧:٠٩١٦:٥١:١٧١٧:١٠:٤٠٢٣:٠٣:٥٥
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٠١١١:٤٧:٣٠١٦:٥٢:١٤١٧:١١:٣٥٢٣:٠٤:١٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٢:٤٤١١:٤٧:٤٩١٦:٥٣:١١١٧:١٢:٣٠٢٣:٠٤:٤١
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٢:٢٤١١:٤٨:٠٩١٦:٥٤:٠٩١٧:١٣:٢٦٢٣:٠٥:٠٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٢:٠٣١١:٤٨:٢٧١٦:٥٥:٠٨١٧:١٤:٢٢٢٣:٠٥:٢٥

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دوقل کوه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوقل کوه روستای دوقل کوه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوقل کوه روستای دوقل کوه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوقل کوه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقل کوه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوقل کوه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوقل کوه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوقل کوه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوقل کوه

روستای دوقل کوه بر روی نقشه

روستای دوقل کوه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوقل کوه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوقل کوه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوقل کوه
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دوقل کوه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای دوقل کوه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوقل کوه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوقل کوه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوقل کوه رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دوقل کوه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوقل کوه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوقل کوه
جدول اوقات شرعی امروز فردا دوقل کوه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوقل کوه
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دوقل کوه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوقل کوه
زمان پخش اذان زنده به افق دوقل کوه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوقل کوه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو