جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دوقلعه نادر


اذان صبح: ٠٤:٣١:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٣
اذان ظهر: ١٣:٠٨:٢١
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٤٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٤٧

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای دوقلعه نادر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دوقلعه نادر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوقلعه نادر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
ازدواج یعنی با چشمان بسته به امید گرفتن یك مارماهی، دست فروبردن در جوالی [ =ظرفی از پشم بافته ] پر از مار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوقلعه نادر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقلعه نادر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دوقلعه نادر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقلعه نادر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوقلعه نادر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٣:١٥١٣:١٠:٠٢١٩:٣٧:١٨١٩:٥٤:٥١٠٠:٢٨:٢٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٢:٠٧١٣:٠٩:٤٧١٩:٣٧:٥٧١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٨:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٣٠٦:٤٠:٥٩١٣:٠٩:٣٣١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:١٣٠٠:٢٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٣٩:٥٢١٣:٠٩:١٩١٩:٣٩:١٥١٩:٥٦:٥٤٠٠:٢٧:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٨:٤٦١٣:٠٩:٠٦١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٣٥٠٠:٢٧:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٧:٤٠١٣:٠٨:٥٣١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٨:١٧٠٠:٢٦:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٦:٣٥١٣:٠٨:٤٠١٩:٤١:١٤١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٥:٣١١٣:٠٨:٢٨١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٤٠٠٠:٢٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٨:١٦١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٢٢٠٠:٢٥:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٢٤١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٠٤٠٠:٢٥:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠١:٤٦٠٠:٢٥:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٣١:٢١١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٤:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٨٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:١١٠٠:٢٤:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٩:٢٢١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٢٤:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٠٠٦:٢٨:٢٣١٣:٠٧:١٥١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٢٤:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٧:٢٦١٣:٠٧:٠٦١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:١٩٠٠:٢٣:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٢٣:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٤٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٦:٥١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٢٣:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٢٧٠٠:٢٣:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٥٠٦:٢٣:٤٦١٣:٠٦:٣٨١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:١١٠٠:٢٢:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٦:٣٢١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٢:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٦:٢٧١٩:٥١:١٧٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٢٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢١:١٢١٣:٠٦:٢٣١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٢:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٦:١٩١٩:٥٢:٣٩٢٠:١١:٠٣٠٠:٢٢:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٣٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٦:١٥١٩:٥٣:١٩٢٠:١١:٤٧٠٠:٢١:٥٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٦:١٢١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢١:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٨٠٦:١٨:٠٤١٣:٠٦:١٠١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:١٣٠٠:٢١:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٥٦٠٠:٢١:٢٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوقلعه نادر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوقلعه نادر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوقلعه نادر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوقلعه نادر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دوقلعه نادر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوقلعه نادر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقلعه نادر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دوقلعه نادر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوقلعه نادر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقلعه نادر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقلعه نادر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوقلعه نادر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقلعه نادر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقلعه نادر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقلعه نادر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقلعه نادر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١١:٠٢١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٠٥٠٠:٢٠:١٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣١٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٢:٤٤٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٠:١٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٠:٠٤١٣:٠٦:٣٣٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٥٠٠:٢٠:١٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٦:٣٩٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٢٠:١٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٩:١٣١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٠:١٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٨:٤٩١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٠:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٦:٥٩٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٠٠٠٠:٢٠:١٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٠:١٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٧:١٤٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٠:١٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٧:٢٣٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٢٠:١٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٧:٣١٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٠:٢٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٠:٢٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٣٢٠٠:٢٠:٣٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢٠:٣٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣١٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٨:١٠٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٠:٤١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٨:٢١٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٠:٤٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٨:٣١٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٠:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٥:٥٩١٣:٠٨:٤٣٢٠:١١:٣٦٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢١:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٢:٠٣٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢١:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢١:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٩:١٨٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢١:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٩:٣٠٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢١:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:١٨٠٠:٢١:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٤:٠٤٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢١:٥٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:٥٤١٣:١٠:٠٧٢٠:١٤:٢٥٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٢:٠٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٥:٥٩١٣:١٠:٢٠٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٢:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٦:٠٦١٣:١٠:٣٣٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٢:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٥٠٦:٠٦:١٣١٣:١٠:٤٦٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٢:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٦:٢٢١٣:١٠:٥٩٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٢:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٦:٣٢١٣:١١:١٢٢٠:١٥:٥٣٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٣:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٦:٤٤١٣:١١:٢٦٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٣:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دوقلعه نادر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقلعه نادر روستای دوقلعه نادر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقلعه نادر روستای دوقلعه نادر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوقلعه نادر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوقلعه نادر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوقلعه نادر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوقلعه نادر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوقلعه نادر

روستای دوقلعه نادر بر روی نقشه

روستای دوقلعه نادر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوقلعه نادر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دوقلعه نادر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دوقلعه نادر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوقلعه نادر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا دوقلعه نادر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوقلعه نادر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوقلعه نادر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دوقلعه نادر
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دوقلعه نادر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوقلعه نادر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوقلعه نادر
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوقلعه نادر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوقلعه نادر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو