جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دوقلات

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دوقلات


اذان صبح: ٠٤:٤٢:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٥٥
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٣٩
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٥٤

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوقلات (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای دوقلات)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دوقلات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوقلات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
به هر كاری كه از سر خوشی و شادمانی بنگرید، شادمان و خوشایند می‌شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوقلات

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوقلات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقلات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دوقلات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقلات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوقلات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٤:٤٩١٣:٠٢:٢١١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٢٧٠٠:١٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٢:١١١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١١٠٠:١٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٢:٠٢١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٨:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢١:٤٧١٣:٠١:٥٣١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:٣٩٠٠:١٨:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠١:٤٥١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٥١١٣:٠١:٣٧١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٧٠٦:١٨:٥٥١٣:٠١:٣٠١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٥٩١٣:٠١:٢٣١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٧:٠٥١٣:٠١:١٧١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٦:١١١٣:٠١:١١١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:١٩١٣:٠١:٠٦١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٥٠٠٠:١٦:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:٢٧١٣:٠١:٠٢١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٦:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٦:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٢:٤٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٢:٠١١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٥:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٦٠٦:١١:١٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:٣٢٠٠:١٥:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٦٠٠:١٥:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٠٠٠:١٥:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤٤٠٠:١٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٤٠٦:٠٨:٢١١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٧٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٤:١٦٢٠:١٣:١٢٠٠:١٤:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٤:٥٧٢٠:١٣:٥٥٠٠:١٤:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٦:٢٥١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٤:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٦:١٧٢٠:١٥:٢١٠٠:١٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٥:١٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٤:١٠١٣:٠١:٠٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠١:٠٨١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٣:١١١٣:٠١:١٣١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوقلات

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دوقلات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوقلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دوقلات

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دوقلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دوقلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دوقلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوقلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقلات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دوقلات

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوقلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دوقلات

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٤:١٨١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:١٧٠٠:٢٤:٤٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٤:٥٥١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٦:٣٦٢٠:٢٥:٣٩٠٠:٢٤:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٥:٣٣١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:٠١٠٠:٢٥:٠٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٦:١١١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٥:١٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٦:٤٩١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٢٥:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٧:٢٨١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٢:٥٦٠٠:٢٥:٢٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٨:٠٦١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٥:٣٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٨:٤٥١٣:١٠:٥٣٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٥:٤١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٩:٢٤١٣:١٠:٥١٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٥:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٠:٠٣١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:٠٨٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٥:٥١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:٢٠:٤٢١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٠:٢١٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٥:٥٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٢١١٣:١٠:٣٩١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:١١٠٠:٢٦:٠٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٠:٣٤١٩:٥٨:٤٤٢٠:١٧:١٩٠٠:٢٦:٠٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٢:٣٩١٣:١٠:٢٩١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٦:٠٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢٣:١٨١٣:١٠:٢٢١٩:٥٧:٠١٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٦:٠٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٣:٥٧١٣:١٠:١٦١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٦:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٤:٣٦١٣:١٠:٠٨١٩:٥٥:١٤٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٦:٠٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٥:١٥١٣:١٠:٠٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٤١٠٠:٢٦:٠٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٩:٥١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٦:٠٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢٦:٠٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٠٠٦:٢٧:١١١٣:٠٩:٣٢١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤١٠٠:٢٦:٠٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٧:٥٠١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٦:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٩:١١١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٥:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٢٥:٥٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٨:٤٧١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٢٧٠٠:٢٥:٥١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٠:٢٣١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٥:٤٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣١:٠١١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٥:٤٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣١:٣٩١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٢:٠٨٠٠:٢٥:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٢:١٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٢٥:٢٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٥٠٠٠:٢٥:١٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٣:٣٢١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٤١٠٠:٢٥:١١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دوقلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دوقلات روستای دوقلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دوقلات روستای دوقلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوقلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقلات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دوقلات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوقلات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوقلات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوقلات

روستای دوقلات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوقلات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوقلات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوقلات
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دوقلات + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دوقلات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوقلات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوقلات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوقلات رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوقلات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوقلات
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوقلات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوقلات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوقلات
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوقلات
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دوقلات دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دوقلات دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوقلات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو