جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دوقلات

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دوقلات


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٢:١١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٢٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٥٦
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٥

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوقلات (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای دوقلات)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دوقلات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوقلات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

لئوناردو داوینچی
اگر پیوسته و بدون درنگ كار كنید، توان داوری خود را از دست می‌دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوقلات

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوقلات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقلات ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دوقلات (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقلات ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوقلات ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٤:٤١١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٢٠٠٠:٢٢:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٤٤٠٦:٣٦:٠٤١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٣:١٩١٩:٥١:٠٣٠٠:٢٢:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢٢٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٤:١٢١٩:٣٤:٠٠١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٢:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٢٨٠٠:٢١:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٢:٣٨١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٣:١١٠٠:٢١:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣١:٣١١٣:٠٣:٣٢١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٣:٥٤٠٠:٢١:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٣:١٩١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٤:٣٨٠٠:٢٠:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٣:٠٧١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٢١٠٠:٢٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٢:٥٥١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٦:٠٤٠٠:٢٠:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٩:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٦:٠٦١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٣٢٠٠:١٩:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:١٥٠٠:١٩:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٢:١٣١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٥٩٠٠:١٨:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٠١١٣:٠٢:٠٣١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٨:٣٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٢:٠١١٣:٠١:٥٤١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١٨:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢١:٠٢١٣:٠١:٤٦١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:١٢٠٠:١٨:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠١:٣٨١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٧:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٣٠٦:١٩:٠٧١٣:٠١:٣٠١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٧:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٨:١١١٣:٠١:٢٣١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١٧:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٧:١٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٧:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٦:٢٣١٣:٠١:١١١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٦:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٥:٣٠١٣:٠١:٠٦١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:٣٨٠٠:١٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٤:٣٩١٣:٠١:٠٢١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٥٠٦:١٣:٤٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٦:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٢٠٠:١٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٤٠٦:١٢:١٢١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٥:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٤٠٠٦:١١:٢٥١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٠:٣٩٢٠:٠٩:٢١٠٠:١٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٨٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٥:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٠٠٠:١٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوقلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوقلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوقلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوقلات

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دوقلات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوقلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دوقلات

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوقلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوقلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقلات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقلات

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقلات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقلات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقلات

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٤:١٠١٣:٠١:٠٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٢٧٠٠:١٤:٢٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠١:٠٨١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٠٨٠٠:١٤:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٣:١١١٣:٠١:١٣١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:١٤:١٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠١:١٨٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٠٠٠:١٤:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٢:١٧١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٠:٥٠٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٤:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠١:٥٣١٣:٠١:٣١٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٤:١٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠١:٣٠١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٢٨٠٠:١٤:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٠٠٦:٠١:٠٨١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٤:١٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٤٣٠٠:١٤:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٢٠٠٠:١٤:٢٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٤٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٢:١١٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٤:٢٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٩:٥٦١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٤:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٤:٣٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٥٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٤:٣٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:١١٠٠:١٤:٤٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٩:٠٨١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٤:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٣:١١٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:١٣٠٠:١٤:٥٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٤٣٠٠:١٥:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:١٢٠٠:١٥:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٥:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٥:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:٣١٠٠:١٥:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٤:٢١٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٥:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:١٩٠٠:١٥:٥٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٤١٠٠:١٦:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٤:٥٩٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٠٢٠٠:١٦:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٥:١٢٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢١٠٠:١٦:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٩:٠٥١٣:٠٥:٢٥٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٦:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٩:١٣١٣:٠٥:٣٨٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣١:٥٦٠٠:١٦:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:١٢٠٠:١٧:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٣٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دوقلات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقلات روستای دوقلات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقلات روستای دوقلات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوقلات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقلات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوقلات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوقلات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوقلات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوقلات

روستای دوقلات بر روی نقشه

روستای دوقلات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوقلات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوقلات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوقلات
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دوقلات + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دوقلات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوقلات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوقلات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوقلات رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوقلات
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوقلات
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوقلات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوقلات
زمان پخش اذان زنده به افق دوقلات
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوقلات
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوقلات دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوقلات دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوقلات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو