جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دوقبایی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دوقبایی


اذان صبح: ٠٤:٣٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:١٧
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٤٦:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٢:٣٩

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوقبایی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای دوقبایی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دوقبایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوقبایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

مثل آمریكایی
مهربانی مانند كاشتن بذر گندم است كه با گذشت زمان افزایش می یابد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوقبایی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوقبایی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقبایی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دوقبایی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقبایی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوقبایی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٥:٥٢١٢:٤٨:٠١١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٧:٥٠٠٠:٠٧:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٤:٥٩١٢:٤٧:٥١١٩:٢١:٠٧١٩:٣٨:٢٦٠٠:٠٦:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٠٦١٢:٤٧:٤٢١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٠٢٠٠:٠٦:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:١٩٠٦:١٣:١٥١٢:٤٧:٣٣١٩:٢٢:١٥١٩:٣٩:٣٨٠٠:٠٦:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٢:٢٤١٢:٤٧:٢٥١٩:٢٢:٤٩١٩:٤٠:١٤٠٠:٠٦:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٢٠٦:١١:٣٤١٢:٤٧:١٧١٩:٢٣:٢٣١٩:٤٠:٥٠٠٠:٠٥:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:١٠٠٦:١٠:٤٥١٢:٤٧:١٠١٩:٢٣:٥٧١٩:٤١:٢٦٠٠:٠٥:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٠٩٠٦:٠٩:٥٨١٢:٤٧:٠٣١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٠٣٠٠:٠٥:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٠٩:١١١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٢:٣٩٠٠:٠٥:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٦:٥١١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٣:١٦٠٠:٠٤:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٧:٤٠١٢:٤٦:٤٦١٩:٢٦:١٥١٩:٤٣:٥٣٠٠:٠٤:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٦:٥٦١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٤:٢٩٠٠:٠٤:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:٠٦:١٣١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٠٦٠٠:٠٤:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:٠٥:٣١١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٤٣٠٠:٠٤:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٦٠٦:٠٤:٥١١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٦:٢٠٠٠:٠٤:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠٤:١١١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٩:٠٨١٩:٤٦:٥٧٠٠:٠٣:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٣:٣٣١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:٣٤٠٠:٠٣:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٢:٥٦١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٠:١٧١٩:٤٨:١١٠٠:٠٣:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٦:٢٦١٩:٣٠:٥٢١٩:٤٨:٤٧٠٠:٠٣:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:١١٠٦:٠١:٤٥١٢:٤٦:٢٦١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٢٤٠٠:٠٣:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠١:١١١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٠١٠٠:٠٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٦:٢٨١٩:٣٢:٣٦١٩:٥٠:٣٨٠٠:٠٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٦:٣٠١٩:٣٣:١٠١٩:٥١:١٤٠٠:٠٣:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٦:٣٢١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٥١٠٠:٠٣:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٢٩٠٥:٥٩:١٠١٢:٤٦:٣٥١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٢٧٠٠:٠٣:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٨:٤٢١٢:٤٦:٣٩١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٣:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٨:١٦١٢:٤٦:٤٣١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٦:٤٧١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:١٤٠٠:٠٢:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٢:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقبایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقبایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقبایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوقبایی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دوقبایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوقبایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقبایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دوقبایی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دوقبایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دوقبایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دوقبایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوقبایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقبایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دوقبایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوقبایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقبایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دوقبایی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٥:٣١١٢:٥٢:٠١١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:١٧٠٠:٠٦:٤٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٥:٤٥١٢:٥٢:١٤١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٠٦:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٥:٥٩١٢:٥٢:٢٧١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٧:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٢:٣٩١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٠٧:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٢:٥٢١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٥٥٠٠:٠٧:٣٥
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٣:٠٥١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٠١٠٠:٠٧:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٣:١٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٠٦٠٠:٠٨:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١٠٠٠:٠٨:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١١٠٥:٥٧:٤٩١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:١٢٠٠:٠٨:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٨:٤٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٨:٣٢١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٩:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥٤:١٦١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:١١٠٠:٠٩:١٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٩:١٩١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٠٩:٣١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٩:٤٣١٢:٥٤:٣٨١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٣٠٠:٠٩:٤٥
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٠٩:٥٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٠:٣٤١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٥٠٠٠:١٠:١٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٥:٠٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٠:٢٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٥:١٧١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٠:٤١
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٥:٢٦١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:١٩٠٠:١٠:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٢:٢١١٢:٥٥:٣٤١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١١:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٥:٤٢١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٦:٥١٠٠:١١:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٥:٤٩١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١١:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٥:٥٦١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:١٨٠٠:١١:٤٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٤:١٦١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٥:٥٩٠٠:١١:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٦٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٦:٠٨١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٢:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٦:١٤١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:١٧٠٠:١٢:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٦:١٩١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٢:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٦:١٧١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٤:٣٠٠٠:١٢:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٢:٤٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٦:٣٠١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٢:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٧:٥٠١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دوقبایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دوقبایی روستای دوقبایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای دوقبایی روستای دوقبایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوقبایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقبایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دوقبایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوقبایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوقبایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوقبایی

روستای دوقبایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوقبایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوقبایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوقبایی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای دوقبایی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دوقبایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوقبایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوقبایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوقبایی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوقبایی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دوقبایی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوقبایی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوقبایی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوقبایی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوقبایی
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوقبایی
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ دوقبایی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوقبایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو