جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دوقبایی

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز دوقبایی


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:١٧
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:١١
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٥١

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوقبایی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای دوقبایی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دوقبایی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوقبایی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
آنان كه در گذشته زندگی می كنند، تماس خود را با حال شگفت آور از دست می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوقبایی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوقبایی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقبایی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دوقبایی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوقبایی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوقبایی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٢٦:٤٣١٢:٥٠:٢١١٩:١٤:٢٥١٩:٣١:٢١٠٠:١٠:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٠:٠٧١٩:١٤:٥٧١٩:٣١:٥٥٠٠:١٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٤:٤١١٢:٤٩:٥٣١٩:١٥:٢٩١٩:٣٢:٢٨٠٠:٠٩:٤٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٣:٤١١٢:٤٩:٣٩١٩:١٦:٠١١٩:٣٣:٠٣٠٠:٠٩:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٢:٤١١٢:٤٩:٢٥١٩:١٦:٣٤١٩:٣٣:٣٧٠٠:٠٩:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢١:٤٢١٢:٤٩:١٢١٩:١٧:٠٦١٩:٣٤:١١٠٠:٠٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٠:٤٤١٢:٤٩:٠٠١٩:١٧:٣٩١٩:٣٤:٤٦٠٠:٠٨:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٢١٠٦:١٩:٤٧١٢:٤٨:٤٧١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٢٠٠٠:٠٨:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:١٢٠٦:١٨:٥٠١٢:٤٨:٣٥١٩:١٨:٤٥١٩:٣٥:٥٥٠٠:٠٧:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٧:٥٤١٢:٤٨:٢٤١٩:١٩:١٨١٩:٣٦:٣٠٠٠:٠٧:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٦:٥٩١٢:٤٨:١٣١٩:١٩:٥١١٩:٣٧:٠٥٠٠:٠٧:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٦:٠٥١٢:٤٨:٠٣١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٧:٤١٠٠:٠٧:٠٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٤٤٠٦:١٥:١١١٢:٤٧:٥٣١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٨:١٦٠٠:٠٦:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٤:١٨١٢:٤٧:٤٣١٩:٢١:٣٢١٩:٣٨:٥٢٠٠:٠٦:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٣:٢٦١٢:٤٧:٣٤١٩:٢٢:٠٥١٩:٣٩:٢٨٠٠:٠٦:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٢:٣٥١٢:٤٧:٢٦١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٠:٠٤٠٠:٠٦:٠٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١١:٤٥١٢:٤٧:١٨١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٤٠٠٠:٠٥:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٠:٥٦١٢:٤٧:١٠١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:١٦٠٠:٠٥:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٠:٠٨١٢:٤٧:٠٣١٩:٢٤:٢٢١٩:٤١:٥٢٠٠:٠٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢١٠٦:٠٩:٢١١٢:٤٦:٥٧١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:٢٩٠٠:٠٥:٠٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٦:٥١١٩:٢٥:٣١١٩:٤٣:٠٦٠٠:٠٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢٣٠٦:٠٧:٤٩١٢:٤٦:٤٦١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٤٢٠٠:٠٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٢٥٠٦:٠٧:٠٥١٢:٤٦:٤٢١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:١٩٠٠:٠٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٦:٢٢١٢:٤٦:٣٨١٩:٢٧:١٥١٩:٤٤:٥٦٠٠:٠٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٣٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٦:٣٤١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٤:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٥:٠٠١٢:٤٦:٣٢١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:١٠٠٠:٠٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٥٠٦:٠٤:٢٠١٢:٤٦:٢٩١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٦:٤٧٠٠:٠٣:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٦:٢٨١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٢٤٠٠:٠٣:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٣:٠٤١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٠٢٠٠:٠٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوقبایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوقبایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوقبایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوقبایی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دوقبایی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوقبایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقبایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دوقبایی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوقبایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقبایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دوقبایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوقبایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقبایی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقبایی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوقبایی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوقبایی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقبایی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٨:١٦١٢:٤٦:٤٣١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٣٨٠٠:٠٢:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٢٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٦:٤٧١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:١٤٠٠:٠٢:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤٦:٥٣١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٤:٤٩٠٠:٠٢:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٧:٠٦١٢:٤٦:٥٨١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٢٤٠٠:٠٢:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٥:٥٦:٤٥١٢:٤٧:٠٤١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٢:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٦:٢٦١٢:٤٧:١١١٩:٣٨:١٠١٩:٥٦:٣٣٠٠:٠٢:٥٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٥٦:٠٨١٢:٤٧:١٨١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٠٦٠٠:٠٣:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٥:٥١١٢:٤٧:٢٥١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٩٠٠:٠٣:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٥:٣٥١٢:٤٧:٣٣١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٣:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٥٥:٢١١٢:٤٧:٤٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٣:١٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٧:٥٠١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:١٦٠٠:٠٣:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٤:٥٦١٢:٤٨:٠٠١٩:٤١:١٥١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٣:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٤:٤٦١٢:٤٨:٠٩١٩:٤١:٤٣٢٠:٠٠:١٧٠٠:٠٣:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٤:٣٧١٢:٤٨:١٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٤٦٠٠:٠٣:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٩٠٥:٥٤:٢٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٣:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٤:٢٢١٢:٤٨:٤٠١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٣:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٨:٥٠١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٢:١١٠٠:٠٣:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٥٤:١٣١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٠٣:٥٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٤:١٠١٢:٤٩:١٣١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٠٤:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٤:٠٩١٢:٤٩:٢٥١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٠٤:١٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٤:٠٩١٢:٤٩:٣٧١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٥٣٠٠:٠٤:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٤:١٠١٢:٤٩:٤٩١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:١٦٠٠:٠٤:٣٦
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٤:١٢١٢:٥٠:٠١١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٠٤:٤٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٤:١٦١٢:٥٠:١٤١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٠٤:٥٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٨٠٥:٥٤:٢١١٢:٥٠:٢٦١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٢١٠٠:٠٥:٠٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٤:٢٧١٢:٥٠:٣٩١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٠٥:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٤:٣٤١٢:٥٠:٥٢١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٠٥:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥١٠٥:٥٤:٤٣١٢:٥١:٠٥١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٥:٤٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٥٤:٥٢١٢:٥١:١٨١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٠٥:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٥:٠٣١٢:٥١:٣١١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٠٦:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٥:١٤١٢:٥١:٤٤١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٠٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دوقبایی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقبایی روستای دوقبایی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوقبایی روستای دوقبایی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوقبایی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوقبایی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوقبایی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوقبایی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوقبایی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوقبایی

روستای دوقبایی بر روی نقشه

روستای دوقبایی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوقبایی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوقبایی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوقبایی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دوقبایی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دوقبایی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوقبایی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوقبایی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوقبایی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق دوقبایی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوقبایی
افق شرعی امروز فردا دوقبایی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوقبایی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوقبایی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوقبایی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دوقبایی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دوقبایی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوقبایی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو