جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دوغارون

تایباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز دوغارون

اذان صبح: ٠٤:١٤:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٧:٤٣
اذان ظهر: ١١:١٠:٢٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٢:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٠٠:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٩:٠٧

پنج شنبه ٠١ آبان ١٣٩٩
٠٥ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٢ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوغارون (شهرستان تایباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آبان ٩٩ شهر دوغارون)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دوغارون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوغارون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آبراهام مازلو
عاشق ِ بودن (كسی كه بودن را درك می‌كند)، جزئیاتی را مشاهده خواهد كرد كه از چشمان كسی كه عاشق كمبود است یا عاشق هیچ چیز نیست، پنهان خواهد ماند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوغارون

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوغارون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوغارون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دوغارون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوغارون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوغارون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٥:٤٦١٢:٢٦:١٦١٨:٥٧:٢٠١٩:١٥:٤٢٢٣:٤٢:٢٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٤:٢٩١٢:٢٦:٠٢١٨:٥٨:٠٨١٩:١٦:٣٢٢٣:٤٢:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٣:١٣١٢:٢٥:٤٧١٨:٥٨:٥٥١٩:١٧:٢٢٢٣:٤١:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥١:٥٨١٢:٢٥:٣٤١٨:٥٩:٤٣١٩:١٨:١٢٢٣:٤١:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٠:٤٣١٢:٢٥:٢٠١٩:٠٠:٣١١٩:١٩:٠٢٢٣:٤١:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢١:٣١٠٥:٤٩:٢٩١٢:٢٥:٠٧١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٥٢٢٣:٤٠:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٨:١٦١٢:٢٤:٥٤١٩:٠٢:٠٧١٩:٢٠:٤٢٢٣:٤٠:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:١٨:٣٢٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٤:٤٢١٩:٠٢:٥٤١٩:٢١:٣٣٢٣:٣٩:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٥:٥١١٢:٢٤:٣٠١٩:٠٣:٤٢١٩:٢٢:٢٣٢٣:٣٩:٣٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢٤:١٩١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٣:١٤٢٣:٣٩:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢٤:٠٨١٩:٠٥:١٨١٩:٢٤:٠٤٢٣:٣٩:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٢:٤١٠٥:٤٢:٢١١٢:٢٣:٥٧١٩:٠٦:٠٦١٩:٢٤:٥٥٢٣:٣٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١١:١٥٠٥:٤١:١٣١٢:٢٣:٤٧١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:٤٦٢٣:٣٨:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤٠:٠٦١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٧:٤٣١٩:٢٦:٣٦٢٣:٣٨:٠٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٣٨:٥٩١٢:٢٣:٢٩١٩:٠٨:٣١١٩:٢٧:٢٧٢٣:٣٧:٤٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٣٧:٥٤١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٩:١٩١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٧:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٦:٥٠١٢:٢٣:١٣١٩:١٠:٠٧١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٣:٠٥١٩:١٠:٥٥١٩:٣٠:٠٠٢٣:٣٦:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣٤:٤٤١٢:٢٢:٥٨١٩:١١:٤٣١٩:٣٠:٥١٢٣:٣٦:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٣:٤٣١٢:٢٢:٥٢١٩:١٢:٣٢١٩:٣١:٤٢٢٣:٣٦:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٢:٤٦١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:٣٣٢٣:٣٦:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٨:٥٤٠٥:٣١:٤٥١٢:٢٢:٤١١٩:١٤:٠٨١٩:٣٣:٢٤٢٣:٣٥:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٣٠:٤٧١٢:٢٢:٣٧١٩:١٤:٥٦١٩:٣٤:١٥٢٣:٣٥:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٢٠٠٥:٢٩:٥١١٢:٢٢:٣٣١٩:١٥:٤٤١٩:٣٥:٠٦٢٣:٣٥:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٢٨:٥٦١٢:٢٢:٢٩١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٥٧٢٣:٣٥:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٥١٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٢:٢٦١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٤٨٢٣:٣٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٢٧:١٠١٢:٢٢:٢٤١٩:١٨:٠٧١٩:٣٧:٣٨٢٣:٣٤:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:٢٧٠٥:٢٦:١٩١٢:٢٢:٢٢١٩:١٨:٥٤١٩:٣٨:٢٩٢٣:٣٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٥:٢٩١٢:٢٢:٢١١٩:١٩:٤١١٩:٣٩:١٩٢٣:٣٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوغارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوغارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوغارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوغارون

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دوغارون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دوغارون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوغارون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دوغارون

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دوغارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوغارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوغارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوغارون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوغارون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوغارون

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دوغارون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوغارون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوغارون

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دوغارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوغارون شهر دوغارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوغارون شهر دوغارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دوغارون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوغارون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دوغارون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوغارون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوغارون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دوغارون

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٨٠٥:٣٧:٤٣١١:١٠:٢٥١٦:٤٢:٣٩١٧:٠٠:٥٣٢٢:٢٩:٠٧
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٣٨:٣٦١١:١٠:١٧١٦:٤١:٣٠١٦:٥٩:٤٦٢٢:٢٨:٥٧
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٣٠٥:٣٩:٢٨١١:١٠:٠٩١٦:٤٠:٢٣١٦:٥٨:٤٠٢٢:٢٨:٤٧
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٤٠:٢١١١:١٠:٠٢١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:٣٥٢٢:٢٨:٣٧
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤١:١٥١١:٠٩:٥٦١٦:٣٨:١٠١٦:٥٦:٣١٢٢:٢٨:٢٨
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٤٢:٠٨١١:٠٩:٥٠١٦:٣٧:٠٥١٦:٥٥:٢٨٢٢:٢٨:٢٠
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٣:٠٢١١:٠٩:٤٥١٦:٣٦:٠٢١٦:٥٤:٢٧٢٢:٢٨:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٤٣:٥٧١١:٠٩:٤١١٦:٣٥:٠٠١٦:٥٣:٢٧٢٢:٢٨:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٤:٥١١١:٠٩:٣٨١٦:٣٣:٥٩١٦:٥٢:٢٨٢٢:٢٧:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٥:٤٦١١:٠٩:٣٥١٦:٣٢:٥٩١٦:٥١:٣٠٢٢:٢٧:٥٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٦:٤٢١١:٠٩:٣٤١٦:٣٢:٠٠١٦:٥٠:٣٤٢٢:٢٧:٤٨
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٧:٣٧١١:٠٩:٣٣١٦:٣١:٠٣١٦:٤٩:٣٩٢٢:٢٧:٤٤
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٨:٣٣١١:٠٩:٣٣١٦:٣٠:٠٧١٦:٤٨:٤٥٢٢:٢٧:٤٠
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٤٩:٢٩١١:٠٩:٣٣١٦:٢٩:١٣١٦:٤٧:٥٣٢٢:٢٧:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٠:٢٦١١:٠٩:٣٥١٦:٢٨:٢٠١٦:٤٧:٠٢٢٢:٢٧:٣٦
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥١:٢٢١١:٠٩:٣٧١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٦:١٣٢٢:٢٧:٣٤
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٢:١٩١١:٠٩:٤٠١٦:٢٦:٣٨١٦:٤٥:٢٥٢٢:٢٧:٣٤
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٣:١٧١١:٠٩:٤٥١٦:٢٥:٥٠١٦:٤٤:٣٩٢٢:٢٧:٣٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٥:٥٤:١٤١١:٠٩:٥٠١٦:٢٥:٠٢١٦:٤٣:٥٤٢٢:٢٧:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٩٠٥:٥٥:١١١١:٠٩:٥٥١٦:٢٤:١٧١٦:٤٣:١١٢٢:٢٧:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٨٠٥:٥٦:٠٩١١:١٠:٠٢١٦:٢٣:٣٣١٦:٤٢:٢٩٢٢:٢٧:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٧:٠٧١١:١٠:١٠١٦:٢٢:٥١١٦:٤١:٥٠٢٢:٢٧:٤٤
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٨٠٥:٥٨:٠٥١١:١٠:١٨١٦:٢٢:١٠١٦:٤١:١١٢٢:٢٧:٤٩
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٩:٠٣١١:١٠:٢٧١٦:٢١:٣١١٦:٤٠:٣٥٢٢:٢٧:٥٤
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٠:٠١١١:١٠:٣٧١٦:٢٠:٥٤١٦:٤٠:٠٠٢٢:٢٨:٠١
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٠:٥٩١١:١٠:٤٨١٦:٢٠:١٨١٦:٣٩:٢٧٢٢:٢٨:٠٨
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٧٠٦:٠١:٥٧١١:١١:٠٠١٦:١٩:٤٤١٦:٣٨:٥٥٢٢:٢٨:١٥
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٢:٥٥١١:١١:١٣١٦:١٩:١٢١٦:٣٨:٢٥٢٢:٢٨:٢٤
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٣:٥٢١١:١١:٢٦١٦:١٨:٤٢١٦:٣٧:٥٧٢٢:٢٨:٣٤
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٤:٥٠١١:١١:٤١١٦:١٨:١٣١٦:٣٧:٣١٢٢:٢٨:٤٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دوغارون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دوغارون شهر دوغارون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دوغارون شهر دوغارون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوغارون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوغارون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوغارون

دوقارون، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تایباد در استان خراسان رضوی ایران است.

شهر دوغارون در ویکیپدیا

شهر دوغارون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوغارون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوغارون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوغارون بر روی نقشه

شهر دوغارون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوغارون

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوغارون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوغارون
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دوغارون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دوغارون + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دوغارون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوغارون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دوغارون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوغارون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوغارون رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوغارون
افق شرعی امروز فردا دوغارون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوغارون
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوغارون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوغارون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوغارون
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوغارون
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوغارون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوغارون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو