جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دوست محمد

هیرمند | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز دوست محمد


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٥
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٢٠
غروب آفتاب: ١٨:٤٢:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٠٠:١٣
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٣٦

پنج شنبه ١٤ فروردین ١٣٩٩
٠٨ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٢ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوست محمد (شهرستان هیرمند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ فروردین ٩٩ شهر دوست محمد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دوست محمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوست محمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام (33 هـ ق)

بزرگمهر
خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیك سرشت جهان، پر از شادی و شكوه می نماید. بهره خردمندان و امیدواران، همیشه شادكامی است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوست محمد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوست محمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوست محمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دوست محمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوست محمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوست محمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٣:٥٧١٢:٢٠:٤٦١٨:٥٨:٠٣١٩:١٦:٠٢٢٣:٣٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢٠:٣٦١٨:٥٨:٤٤١٩:١٦:٤٥٢٣:٣٧:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢١٠٥:٤١:٥٧١٢:٢٠:٢٧١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٢٨٢٣:٣٧:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢٠:١٨١٩:٠٠:٠٥١٩:١٨:١١٢٣:٣٧:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٤٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٠:١٠١٩:٠٠:٤٦١٩:١٨:٥٤٢٣:٣٦:٤٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٢٠٥:٣٩:٠٥١٢:٢٠:٠٢١٩:٠١:٢٧١٩:١٩:٣٨٢٣:٣٦:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١١:٣١٠٥:٣٨:٠٩١٢:١٩:٥٥١٩:٠٢:٠٨١٩:٢٠:٢١٢٣:٣٦:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٠٠٥:٣٧:١٤١٢:١٩:٤٨١٩:٠٢:٤٩١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٠٠٥:٣٦:٢١١٢:١٩:٤٢١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٨٢٣:٣٥:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٥:٢٨١٢:١٩:٣٧١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٣١٢٣:٣٥:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٣٤:٣٧١٢:١٩:٣٢١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٥:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٣٣:٤٧١٢:١٩:٢٧١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٨٢٣:٣٥:٠٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٢:٥٧١٢:١٩:٢٣١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٤٢٢٣:٣٤:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٣٢:٠٩١٢:١٩:٢٠١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٢٥٢٣:٣٤:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣١:٢٣١٢:١٩:١٧١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٦:٠٨٢٣:٣٤:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٠:٣٧١٢:١٩:١٤١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٥٢٢٣:٣٤:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣١٠٥:٢٩:٥٣١٢:١٩:١٣١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٤:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣١٠٥:٢٩:٠٩١٢:١٩:١٢١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:١٨٢٣:٣٤:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٣٣٠٥:٢٨:٢٨١٢:١٩:١١١٩:١٠:١٨١٩:٢٩:٠١٢٣:٣٣:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٢٧:٤٧١٢:١٩:١١١٩:١٠:٥٨١٩:٢٩:٤٤٢٣:٣٣:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٢٧:٠٨١٢:١٩:١٢١٩:١١:٣٨١٩:٣٠:٢٦٢٣:٣٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٢٦:٣٠١٢:١٩:١٣١٩:١٢:١٨١٩:٣١:٠٩٢٣:٣٣:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٥٣٠٥:٢٥:٥٣١٢:١٩:١٥١٩:١٢:٥٨١٩:٣١:٥١٢٣:٣٣:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٠١٠٥:٢٥:١٨١٢:١٩:١٧١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٣٣٢٣:٣٣:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٣:١٢٠٥:٢٤:٤٤١٢:١٩:٢٠١٩:١٤:١٧١٩:٣٣:١٥٢٣:٣٣:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٢٤:١٢١٢:١٩:٢٤١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٥٦٢٣:٣٣:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٣:٤١١٢:١٩:٢٨١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:٣٧٢٣:٣٣:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٠:٥٢٠٥:٢٣:١١١٢:١٩:٣٢١٩:١٦:١٣١٩:٣٥:١٨٢٣:٣٣:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٠:٠٨٠٥:٢٢:٤٣١٢:١٩:٣٨١٩:١٦:٥١١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوست محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوست محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوست محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوست محمد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دوست محمد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوست محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوست محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر دوست محمد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٤:٥٩:١٣٠٦:١٨:٥٨١٢:٢٨:٢٦١٨:٣٨:٢٣١٨:٥٥:٣٥٢٣:٤٨:٠٧
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٧:٤٣١٢:٢٨:٠٨١٨:٣٩:٠٢١٨:٥٦:١٤٢٣:٤٧:٤٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٦:٢٨١٢:٢٧:٥٠١٨:٣٩:٤١١٨:٥٦:٥٤٢٣:٤٧:٢٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٥:١٣١٢:٢٧:٣٢١٨:٤٠:١٩١٨:٥٧:٣٤٢٣:٤٧:٠٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٣:٥٩١٢:٢٧:١٤١٨:٤٠:٥٨١٨:٥٨:١٣٢٣:٤٦:٤٢
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٢:٤٤١٢:٢٦:٥٦١٨:٤١:٣٧١٨:٥٨:٥٣٢٣:٤٦:٢٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥١:٠٣٠٦:١١:٣٠١٢:٢٦:٣٨١٨:٤٢:١٦١٨:٥٩:٣٣٢٣:٤٥:٥٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٠:١٥١٢:٢٦:٢٠١٨:٤٢:٥٤١٩:٠٠:١٣٢٣:٤٥:٣٦
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٩:٠٢١٢:٢٦:٠٣١٨:٤٣:٣٣١٩:٠٠:٥٣٢٣:٤٥:١٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٧:٤٨١٢:٢٥:٤٥١٨:٤٤:١٢١٩:٠١:٣٢٢٣:٤٤:٥٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٦:٣٥١٢:٢٥:٢٨١٨:٤٤:٥١١٩:٠٢:١٢٢٣:٤٤:٣١
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٥:٢٢١٢:٢٥:١١١٨:٤٥:٢٩١٩:٠٢:٥٣٢٣:٤٤:٠٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٤:٠٩١٢:٢٤:٥٤١٨:٤٦:٠٨١٩:٠٣:٣٣٢٣:٤٣:٤٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٢:٥٧١٢:٢٤:٣٧١٨:٤٦:٤٧١٩:٠٤:١٣٢٣:٤٣:٢٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٢٤:٢١١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:٥٣٢٣:٤٣:٠٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٢٤:٠٥١٨:٤٨:٠٥١٩:٠٥:٣٤٢٣:٤٢:٤٣
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٣٧:٢٠٠٥:٥٩:٢٣١٢:٢٣:٤٩١٨:٤٨:٤٤١٩:٠٦:١٥٢٣:٤٢:٢١
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٨:١٢١٢:٢٣:٣٣١٨:٤٩:٢٣١٩:٠٦:٥٦٢٣:٤٢:٠٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٧:٠٣١٢:٢٣:١٨١٨:٥٠:٠٣١٩:٠٧:٣٧٢٣:٤١:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٥:٥٣١٢:٢٣:٠٣١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٨:١٨٢٣:٤١:١٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٤:٤٥١٢:٢٢:٤٩١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٥٩٢٣:٤٠:٥٨
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٣:٣٧١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٤١٢٣:٤٠:٣٨
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٢:٢٩١٢:٢٢:٢١١٨:٥٢:٤١١٩:١٠:٢٢٢٣:٤٠:١٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥١:٢٣١٢:٢٢:٠٧١٨:٥٣:٢١١٩:١١:٠٤٢٣:٣٩:٥٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٠:١٧١٢:٢١:٥٤١٨:٥٤:٠١١٩:١١:٤٦٢٣:٣٩:٣٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٩:١١١٢:٢١:٤٢١٨:٥٤:٤١١٩:١٢:٢٩٢٣:٣٩:٢٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٩٠٥:٤٨:٠٧١٢:٢١:٣٠١٨:٥٥:٢١١٩:١٣:١١٢٣:٣٩:٠١
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢١:١٨١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:٥٣٢٣:٣٨:٤٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢١:٠٧١٨:٥٦:٤٢١٩:١٤:٣٦٢٣:٣٨:٢٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٤٤:٥٨١٢:٢٠:٥٦١٨:٥٧:٢٢١٩:١٥:١٩٢٣:٣٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر دوست محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دوست محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر دوست محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوست محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوست محمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دوست محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوست محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوست محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دوست محمد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٣٠٥:٢٦:٢٩١١:٣٠:١٣١٧:٣٤:٢٧١٧:٥١:٣٦٢٣:٢٠:١١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٥:١٤١٢:٢٩:٥٦١٨:٣٥:٠٦١٨:٥٢:١٦٢٣:٤٩:٥١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٢٣:٥٩١٢:٢٩:٣٨١٨:٣٥:٤٦١٨:٥٢:٥٦٢٣:٤٩:٣٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٢:٤٣١٢:٢٩:٢٠١٨:٣٦:٢٥١٨:٥٣:٣٦٢٣:٤٩:١٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢١:٢٨١٢:٢٩:٠٢١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٤:١٥٢٣:٤٨:٤٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٠:١٣١٢:٢٨:٤٤١٨:٣٧:٤٤١٨:٥٤:٥٥٢٣:٤٨:٢٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٣٠٦:١٨:٥٨١٢:٢٨:٢٦١٨:٣٨:٢٣١٨:٥٥:٣٥٢٣:٤٨:٠٧
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٧:٤٣١٢:٢٨:٠٨١٨:٣٩:٠٢١٨:٥٦:١٤٢٣:٤٧:٤٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٦:٢٨١٢:٢٧:٥٠١٨:٣٩:٤١١٨:٥٦:٥٤٢٣:٤٧:٢٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٥:١٣١٢:٢٧:٣٢١٨:٤٠:١٩١٨:٥٧:٣٤٢٣:٤٧:٠٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٣:٥٩١٢:٢٧:١٤١٨:٤٠:٥٨١٨:٥٨:١٣٢٣:٤٦:٤٢
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٢:٤٤١٢:٢٦:٥٦١٨:٤١:٣٧١٨:٥٨:٥٣٢٣:٤٦:٢٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:١١:٣٠١٢:٢٦:٣٨١٨:٤٢:١٦١٨:٥٩:٣٣٢٣:٤٥:٥٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٠:١٥١٢:٢٦:٢٠١٨:٤٢:٥٤١٩:٠٠:١٣٢٣:٤٥:٣٦
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:١٨٠٦:٠٩:٠٢١٢:٢٦:٠٣١٨:٤٣:٣٣١٩:٠٠:٥٣٢٣:٤٥:١٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٠٧:٤٨١٢:٢٥:٤٥١٨:٤٤:١٢١٩:٠١:٣٢٢٣:٤٤:٥٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٦:٣٥١٢:٢٥:٢٨١٨:٤٤:٥١١٩:٠٢:١٢٢٣:٤٤:٣١
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٥:٢٢١٢:٢٥:١١١٨:٤٥:٢٩١٩:٠٢:٥٣٢٣:٤٤:٠٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٤:٠٩١٢:٢٤:٥٤١٨:٤٦:٠٨١٩:٠٣:٣٣٢٣:٤٣:٤٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٢:٥٧١٢:٢٤:٣٧١٨:٤٦:٤٧١٩:٠٤:١٣٢٣:٤٣:٢٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠١:٤٥١٢:٢٤:٢١١٨:٤٧:٢٦١٩:٠٤:٥٣٢٣:٤٣:٠٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٢٤:٠٥١٨:٤٨:٠٥١٩:٠٥:٣٤٢٣:٤٢:٤٣
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٥:٥٩:٢٣١٢:٢٣:٤٩١٨:٤٨:٤٤١٩:٠٦:١٥٢٣:٤٢:٢١
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٨:١٢١٢:٢٣:٣٣١٨:٤٩:٢٣١٩:٠٦:٥٦٢٣:٤٢:٠٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٧٠٥:٥٧:٠٣١٢:٢٣:١٨١٨:٥٠:٠٣١٩:٠٧:٣٧٢٣:٤١:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٥:٥٥:٥٣١٢:٢٣:٠٣١٨:٥٠:٤٢١٩:٠٨:١٨٢٣:٤١:١٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٤:٤٥١٢:٢٢:٤٩١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:٥٩٢٣:٤٠:٥٨
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٣:٣٧١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٤١٢٣:٤٠:٣٨
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٥٠٥:٥٢:٢٩١٢:٢٢:٢١١٨:٥٢:٤١١٩:١٠:٢٢٢٣:٤٠:١٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥١:٢٣١٢:٢٢:٠٧١٨:٥٣:٢١١٩:١١:٠٤٢٣:٣٩:٥٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٥:٥٠:١٧١٢:٢١:٥٤١٨:٥٤:٠١١٩:١١:٤٦٢٣:٣٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دوست محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دوست محمد شهر دوست محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر دوست محمد شهر دوست محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوست محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوست محمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوست محمد

دوست‌مُحمدخان مرکز شهرستان هیرمند، استان سیستان و بلوچستان است. این شهر مرکز بخش مرکزی شهرستان هیرمند است و در۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر زابل و چند متری مرز افغانستان قرار دارد

شهر دوست محمد در ویکیپدیا

شهر دوست محمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوست محمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوست محمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوست محمد بر روی نقشه

شهر دوست محمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوست محمد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوست محمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوست محمد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر دوست محمد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر دوست محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوست محمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوست محمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوست محمد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوست محمد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوست محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوست محمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوست محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوست محمد
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ دوست محمد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوست محمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوست محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوست محمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو