جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دوست محمد

هیرمند | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز دوست محمد

اذان صبح: ٠٣:٥١:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٥:١٠:٣٥
اذان ظهر: ١١:١٥:٤٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٠:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٣٧:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٦:٠٩

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوست محمد (شهرستان هیرمند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر دوست محمد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر دوست محمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوست محمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

روزا لوكزامبورگ
آزادی یعنی آزادی دگراندیشان.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوست محمد

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوست محمد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوست محمد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دوست محمد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوست محمد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوست محمد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٢:١٥٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٢:٥٢١٨:٥١:١٢١٩:٠٨:٤٩٢٣:٤١:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٣:٥٣١٢:٢٢:٣٨١٨:٥١:٥٢١٩:٠٩:٣١٢٣:٤٠:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٩:٣٤٠٥:٥٢:٤٦١٢:٢٢:٢٤١٨:٥٢:٣١١٩:١٠:١٣٢٣:٤٠:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:١٤٠٥:٥١:٣٩١٢:٢٢:١١١٨:٥٣:١١١٩:١٠:٥٤٢٣:٤٠:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٠:٣٣١٢:٢١:٥٨١٨:٥٣:٥١١٩:١١:٣٦٢٣:٣٩:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٤٩:٢٧١٢:٢١:٤٥١٨:٥٤:٣١١٩:١٢:١٨٢٣:٣٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٨:٢٢١٢:٢١:٣٣١٨:٥٥:١١١٩:١٣:٠١٢٣:٣٩:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٧:١٨١٢:٢١:٢١١٨:٥٥:٥١١٩:١٣:٤٣٢٣:٣٨:٤٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٦:١٥١٢:٢١:٠٩١٨:٥٦:٣٢١٩:١٤:٢٥٢٣:٣٨:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٢٥٠٥:٤٥:١٣١٢:٢٠:٥٨١٨:٥٧:١٢١٩:١٥:٠٨٢٣:٣٨:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٩٠٥:٤٤:١١١٢:٢٠:٤٨١٨:٥٧:٥٢١٩:١٥:٥١٢٣:٣٧:٥٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٥٣٠٥:٤٣:١١١٢:٢٠:٣٨١٨:٥٨:٣٣١٩:١٦:٣٣٢٣:٣٧:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٢:١١١٢:٢٠:٢٨١٨:٥٩:١٤١٩:١٧:١٦٢٣:٣٧:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤١:١٢١٢:٢٠:١٩١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٥٩٢٣:٣٧:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٤:١١٠٥:٤٠:١٤١٢:٢٠:١١١٩:٠٠:٣٥١٩:١٨:٤٢٢٣:٣٦:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٩:١٧١٢:٢٠:٠٣١٩:٠١:١٦١٩:١٩:٢٦٢٣:٣٦:٣١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٨:٢١١٢:١٩:٥٦١٩:٠١:٥٧١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٦:١٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٠:٣٦٠٥:٣٧:٢٦١٢:١٩:٤٩١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٥٢٢٣:٣٦:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٣٦:٣٣١٢:١٩:٤٢١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٣٦٢٣:٣٥:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٥:٤٠١٢:١٩:٣٧١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:١٩٢٣:٣٥:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٣٤:٤٨١٢:١٩:٣١١٩:٠٤:٤١١٩:٢٣:٠٣٢٣:٣٥:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣٣:٥٨١٢:١٩:٢٧١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٤٧٢٣:٣٥:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٣:٠٨١٢:١٩:٢٣١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٣٠٢٣:٣٤:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٣٢:٢٠١٢:١٩:٢٠١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٥:١٤٢٣:٣٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٣١:٣٣١٢:١٩:١٧١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٥٧٢٣:٣٤:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٤٦٠٥:٣٠:٤٧١٢:١٩:١٤١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٤١٢٣:٣٤:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٣٠:٠٣١٢:١٩:١٣١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:٢٤٢٣:٣٤:١٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٤٥٠٥:٢٩:٢٠١٢:١٩:١٢١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٨:٠٨٢٣:٣٤:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٢٨:٣٧١٢:١٩:١١١٩:١٠:٠٨١٩:٢٨:٥١٢٣:٣٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوست محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوست محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوست محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوست محمد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دوست محمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دوست محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوست محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دوست محمد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دوست محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوست محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوست محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوست محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوست محمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوست محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دوست محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوست محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوست محمد

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دوست محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوست محمد شهر دوست محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوست محمد شهر دوست محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دوست محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوست محمد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دوست محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوست محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوست محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دوست محمد

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٣:٠٢١٢:٢٥:٣٩١٨:٥٧:٤٩١٩:١٥:٣٣٢٣:٤٣:٤٨
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٥:٥٣:٣٨١٢:٢٥:٢٤١٨:٥٦:٤١١٩:١٤:٢٣٢٣:٤٣:٣٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٤:١٤١٢:٢٥:٠٧١٨:٥٥:٣٢١٩:١٣:١٣٢٣:٤٣:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٤:٥٠١٢:٢٤:٥١١٨:٥٤:٢٣١٩:١٢:٠١٢٣:٤٣:١٩
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٤٠٥:٥٥:٢٦١٢:٢٤:٣٤١٨:٥٣:١٣١٩:١٠:٥٠٢٣:٤٣:٠٨
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٦:٠٢١٢:٢٤:١٧١٨:٥٢:٠٣١٩:٠٩:٣٧٢٣:٤٢:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٠٠٥:٥٦:٣٨١٢:٢٣:٥٩١٨:٥٠:٥١١٩:٠٨:٢٤٢٣:٤٢:٤٤
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٧:١٣١٢:٢٣:٤١١٨:٤٩:٤٠١٩:٠٧:١١٢٣:٤٢:٣٢
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٥:٥٧:٤٩١٢:٢٣:٢٢١٨:٤٨:٢٧١٩:٠٥:٥٧٢٣:٤٢:١٩
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٨:٢٤١٢:٢٣:٠٤١٨:٤٧:١٤١٩:٠٤:٤٢٢٣:٤٢:٠٦
١١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٨:٥٩١٢:٢٢:٤٤١٨:٤٦:٠١١٩:٠٣:٢٧٢٣:٤١:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٣٠٥:٥٩:٣٤١٢:٢٢:٢٥١٨:٤٤:٤٧١٩:٠٢:١٢٢٣:٤١:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٠:٠٩١٢:٢٢:٠٥١٨:٤٣:٣٣١٩:٠٠:٥٦٢٣:٤١:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٠:٤٤١٢:٢١:٤٥١٨:٤٢:١٨١٨:٥٩:٤٠٢٣:٤١:٠٨
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠١:١٨١٢:٢١:٢٥١٨:٤١:٠٣١٨:٥٨:٢٤٢٣:٤٠:٥٢
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠١:٥٣١٢:٢١:٠٥١٨:٣٩:٤٨١٨:٥٧:٠٧٢٣:٤٠:٣٧
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٢:٢٨١٢:٢٠:٤٤١٨:٣٨:٣٢١٨:٥٥:٥٠٢٣:٤٠:٢٠
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٣:٠٣١٢:٢٠:٢٤١٨:٣٧:١٦١٨:٥٤:٣٣٢٣:٤٠:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٣:٣٧١٢:٢٠:٠٣١٨:٣٥:٥٩١٨:٥٣:١٦٢٣:٣٩:٤٧
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٠٤:١٢١٢:١٩:٤٢١٨:٣٤:٤٣١٨:٥١:٥٨٢٣:٣٩:٣٠
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٤:٤٦١٢:١٩:٢١١٨:٣٣:٢٦١٨:٥٠:٤٠٢٣:٣٩:١٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٥:٢١١٢:١٩:٠٠١٨:٣٢:٠٩١٨:٤٩:٢٢٢٣:٣٨:٥٥
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٥:٥٦١٢:١٨:٣٨١٨:٣٠:٥٢١٨:٤٨:٠٤٢٣:٣٨:٣٨
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٦:٣١١٢:١٨:١٧١٨:٢٩:٣٥١٨:٤٦:٤٦٢٣:٣٨:٢٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٧:٠٥١٢:١٧:٥٦١٨:٢٨:١٧١٨:٤٥:٢٨٢٣:٣٨:٠١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٠٧:٤٠١٢:١٧:٣٤١٨:٢٧:٠٠١٨:٤٤:١٠٢٣:٣٧:٤٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٠٨:١٥١٢:١٧:١٣١٨:٢٥:٤٢١٨:٤٢:٥٢٢٣:٣٧:٢٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٠٨:٥٠١٢:١٦:٥٢١٨:٢٤:٢٥١٨:٤١:٣٤٢٣:٣٧:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٠٩:٢٥١٢:١٦:٣٠١٨:٢٣:٠٧١٨:٤٠:١٦٢٣:٣٦:٤٧
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٠:٠٠١٢:١٦:٠٩١٨:٢١:٤٩١٨:٣٨:٥٨٢٣:٠٦:٢٨
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٧٠٥:١٠:٣٥١١:١٥:٤٨١٧:٢٠:٣٢١٧:٣٧:٤٠٢٢:٣٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دوست محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دوست محمد شهر دوست محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر دوست محمد شهر دوست محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوست محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوست محمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوست محمد

دوست‌مُحمدخان مرکز شهرستان هیرمند، استان سیستان و بلوچستان است. این شهر مرکز بخش مرکزی شهرستان هیرمند است و در۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر زابل و چند متری مرز افغانستان قرار دارد

شهر دوست محمد در ویکیپدیا

شهر دوست محمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوست محمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوست محمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوست محمد بر روی نقشه

شهر دوست محمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوست محمد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوست محمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوست محمد
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر دوست محمد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دوست محمد + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دوست محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوست محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دوست محمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوست محمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوست محمد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوست محمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوست محمد
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ دوست محمد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوست محمد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوست محمد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوست محمد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ دوست محمد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوست محمد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوست محمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو