جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دوزخ دره

ناصریه | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دوزخ دره

اذان صبح: ٠٤:١٢:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٥٥:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٥٦

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوزخ دره (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای دوزخ دره)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دوزخ دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوزخ دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

مثل انگلیسی
هر كار ارزشمند، ارزش آن را دارد كه آغاز بدی داشته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوزخ دره

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوزخ دره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوزخ دره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دوزخ دره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوزخ دره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوزخ دره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥١:٣٨٠٦:١١:٣٤١٢:٣٦:٠٠١٩:٠٠:٥٢١٩:١٧:٥٧٢٣:٥٥:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٠:٣١١٢:٣٥:٤٥١٩:٠١:٢٥١٩:١٨:٣٢٢٣:٥٥:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٩:١١٠٦:٠٩:٢٩١٢:٣٥:٣١١٩:٠١:٥٩١٩:١٩:٠٨٢٣:٥٤:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٨:٢٧١٢:٣٥:١٧١٩:٠٢:٣٤١٩:١٩:٤٤٢٣:٥٤:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:٠٧:٢٦١٢:٣٥:٠٤١٩:٠٣:٠٨١٩:٢٠:٢٠٢٣:٥٤:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٦:٢٥١٢:٣٤:٥١١٩:٠٣:٤٢١٩:٢٠:٥٦٢٣:٥٤:٠٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٥:٢٥١٢:٣٤:٣٨١٩:٠٤:١٧١٩:٢١:٣٢٢٣:٥٣:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٤:٢٦١٩:٠٤:٥١١٩:٢٢:٠٩٢٣:٥٣:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٣:٢٧١٢:٣٤:١٤١٩:٠٥:٢٦١٩:٢٢:٤٥٢٣:٥٣:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٢:٣٠١٢:٣٤:٠٣١٩:٠٦:٠١١٩:٢٣:٢٢٢٣:٥٢:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠١:٣٣١٢:٣٣:٥٢١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٣:٥٩٢٣:٥٢:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٠:٣٧١٢:٣٣:٤١١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:٣٦٢٣:٥٢:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٢٢٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٣:٣١١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٥:١٣٢٣:٥٢:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٨:٤٧١٢:٣٣:٢٢١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٥١٢٣:٥١:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠٧٠٥:٥٧:٥٣١٢:٣٣:١٣١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٢٨٢٣:٥١:٢٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٧:٠١١٢:٣٣:٠٤١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٠٦٢٣:٥١:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥٦٠٥:٥٦:٠٩١٢:٣٢:٥٦١٩:١٠:٠٧١٩:٢٧:٤٤٢٣:٥٠:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٥١٠٥:٥٥:١٨١٢:٣٢:٤٩١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٢٢٢٣:٥٠:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٧٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٢:٤٢١٩:١١:١٩١٩:٢٩:٠٠٢٣:٥٠:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥٣:٤٠١٢:٣٢:٣٦١٩:١١:٥٥١٩:٢٩:٣٨٢٣:٥٠:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤٣٠٥:٥٢:٥٢١٢:٣٢:٣٠١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:١٦٢٣:٥٠:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٢:٢٥١٩:١٣:٠٧١٩:٣٠:٥٥٢٣:٤٩:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٥١:٢٠١٢:٣٢:٢٠١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:٣٣٢٣:٤٩:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٥٠:٣٥١٢:٣٢:١٦١٩:١٤:٢٠١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٩:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤٩:٥٢١٢:٣٢:١٣١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٩:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٤٩:١٠١٢:٣٢:١٠١٩:١٥:٣٢١٩:٣٣:٢٩٢٣:٤٩:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٢:٠٨١٩:١٦:٠٩١٩:٣٤:٠٨٢٣:٤٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢١:٥٩٠٥:٤٧:٤٩١٢:٣٢:٠٦١٩:١٦:٤٥١٩:٣٤:٤٦٢٣:٤٨:٥٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٠٦٠٥:٤٧:١٠١٢:٣٢:٠٥١٩:١٧:٢١١٩:٣٥:٢٥٢٣:٤٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوزخ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوزخ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوزخ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوزخ دره

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دوزخ دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوزخ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوزخ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای دوزخ دره

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوزخ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دوزخ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای دوزخ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوزخ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوزخ دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دوزخ دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای دوزخ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوزخ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دوزخ دره

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دوزخ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دوزخ دره روستای دوزخ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای دوزخ دره روستای دوزخ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دوزخ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوزخ دره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دوزخ دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوزخ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوزخ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دوزخ دره

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٣٩:٠١١٢:٣٧:٣٦١٩:٣٦:١١١٩:٥٥:١٠٢٣:٥١:٣٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٩:١٥١٢:٣٧:٤٩١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٢٢٢٣:٥١:٥٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٧٠٥:٣٩:٣٠١٢:٣٨:٠٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٢:٠٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٨:١٥١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٥:٤١٢٣:٥٢:١٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٨:٢٨١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٥:٤٩٢٣:٥٢:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٠:٢٠١٢:٣٨:٤١١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٥٥٢٣:٥٢:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٠:٣٩١٢:٣٨:٥٣١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٠٠٢٣:٥٣:٠١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٩:٠٥١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٦:٠٤٢٣:٥٣:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤١:١٩١٢:٣٩:١٧١٩:٣٧:١٠١٩:٥٦:٠٦٢٣:٥٣:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٤١:٤١١٢:٣٩:٢٩١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٠٧٢٣:٥٣:٤٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٩:٤١١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٠٦٢٣:٥٣:٥٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٤٢:٢٦١٢:٣٩:٥٢١٩:٣٧:١١١٩:٥٦:٠٤٢٣:٥٤:١٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٦٠٥:٤٢:٥٠١٢:٤٠:٠٣١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٦:٠٠٢٣:٥٤:٢٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٤٣:١٤١٢:٤٠:١٣١٩:٣٧:٠٤١٩:٥٥:٥٦٢٣:٥٤:٤٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٣:٣٩١٢:٤٠:٢٤١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٥:٤٩٢٣:٥٤:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٤:٠٥١٢:٤٠:٣٤١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٤١٢٣:٥٥:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٤:٣١١٢:٤٠:٤٣١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٣٢٢٣:٥٥:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٠:٥٢١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٢١٢٣:٥٥:٣٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٠٠٥:٤٥:٢٦١٢:٤١:٠١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٠٩٢٣:٥٥:٥١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤١:١٠١٩:٣٦:١٣١٩:٥٤:٥٦٢٣:٥٦:٠٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤٦:٢٣١٢:٤١:١٨١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٤١٢٣:٥٦:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٦:٥٣١٢:٤١:٢٥١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٦:٣٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤١:٣٢١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٤:٠٦٢٣:٥٦:٤٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤١:٣٩١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٤٧٢٣:٥٦:٥٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٨:٢٣١٢:٤١:٤٥١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٢٦٢٣:٥٧:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٨:٥٤١٢:٤١:٥٠١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٠٤٢٣:٥٧:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٩:٢٦١٢:٤١:٥٦١٩:٣٤:١٠١٩:٥٢:٤٠٢٣:٥٧:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٢:٠٠١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:١٥٢٣:٥٧:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٢:٠٤١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٤٩٢٣:٥٧:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥١:٠٢١٢:٤٢:٠٨١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٢١٢٣:٥٨:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٥١:٣٥١٢:٤٢:١١١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٥٢٢٣:٥٨:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دوزخ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دوزخ دره روستای دوزخ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای دوزخ دره روستای دوزخ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوزخ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوزخ دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوزخ دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوزخ دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوزخ دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوزخ دره

روستای دوزخ دره بر روی نقشه

روستای دوزخ دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوزخ دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوزخ دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوزخ دره
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای دوزخ دره + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای دوزخ دره + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای دوزخ دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوزخ دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دوزخ دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوزخ دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوزخ دره رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دوزخ دره
افق شرعی امروز فردا دوزخ دره دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوزخ دره دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوزخ دره
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ دوزخ دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوزخ دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوزخ دره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوزخ دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوزخ دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو