جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دوزخ دره

ناصریه | ریگان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز دوزخ دره


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٠٦
اذان ظهر: ١١:٢٩:١٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٠:١٣
اذان مغرب: ١٦:٥٨:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٤٨:١٣

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوزخ دره (شهرستان ریگان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای دوزخ دره)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دوزخ دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوزخ دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بدترین (فرد از میان) مردم دارای دو رو است كه با یك گروه، با رویی و با گروه مردم با رویی دیگر مواجه می‌شود. (یعنی منافق است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوزخ دره

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوزخ دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوزخ دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دوزخ دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوزخ دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوزخ دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٠:٢٤١٢:٣٣:٣٩١٩:٠٧:٢٠١٩:٢٤:٤٦٢٣:٥٢:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٦٠٥:٥٩:٢٩١٢:٣٣:٣٠١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٥:٢٣٢٣:٥١:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٨:٣٥١٢:٣٣:٢٠١٩:٠٨:٣١١٩:٢٦:٠١٢٣:٥١:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٣:١٢١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٦:٣٩٢٣:٥١:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٦٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٣:٠٣١٩:٠٩:٤٢١٩:٢٧:١٧٢٣:٥١:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٢:٥٦١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٥٤٢٣:٥٠:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٢:٤٩١٩:١٠:٥٣١٩:٢٨:٣٢٢٣:٥٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٤:١٨١٢:٣٢:٤٢١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:١١٢٣:٥٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٣١٠٥:٥٣:٢٩١٢:٣٢:٣٦١٩:١٢:٠٥١٩:٢٩:٤٩٢٣:٥٠:١٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٢:٣٠١٩:١٢:٤١١٩:٣٠:٢٧٢٣:٥٠:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٢:٢٥١٩:١٣:١٧١٩:٣١:٠٥٢٣:٤٩:٥٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٢٩٠٥:٥١:١٠١٢:٣٢:٢٠١٩:١٣:٥٣١٩:٣١:٤٤٢٣:٤٩:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٢:١٦١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٢٢٢٣:٤٩:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٩:٤٢١٢:٣٢:١٣١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٠٠٢٣:٤٩:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣٦٠٥:٤٩:٠٠١٢:٣٢:١٠١٩:١٥:٤٢١٩:٣٣:٣٩٢٣:٤٩:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٨:١٩١٢:٣٢:٠٨١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:١٧٢٣:٤٩:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤٧:٣٩١٢:٣٢:٠٦١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٥٦٢٣:٤٨:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٢:٠٥١٩:١٧:٣٠١٩:٣٥:٣٤٢٣:٤٨:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٠١٠٥:٤٦:٢٣١٢:٣٢:٠٥١٩:١٨:٠٦١٩:٣٦:١٢٢٣:٤٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:١١٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٢:٠٥١٩:١٨:٤٢١٩:٣٦:٥١٢٣:٤٨:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٢:٠٥١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٢٩٢٣:٤٨:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٢:٠٧١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٠٧٢٣:٤٨:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٤٧٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:٤٥٢٣:٤٨:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٢٠٥:٤٣:٣٥١٢:٣٢:١١١٩:٢١:٠٥١٩:٣٩:٢٢٢٣:٤٨:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١٩٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٢:١٤١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٠٠٢٣:٤٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٣٧٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣٢:١٧١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٣٧٢٣:٤٨:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٥٦٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٢:٢١١٩:٢٢:٥٠١٩:٤١:١٤٢٣:٤٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:١٧٠٥:٤١:٤٤١٢:٣٢:٢٦١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٥١٢٣:٤٨:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٩٠٥:٤١:١٩١٢:٣٢:٣١١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٢٧٢٣:٤٨:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوزخ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوزخ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوزخ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوزخ دره

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دوزخ دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوزخ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوزخ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای دوزخ دره

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوزخ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دوزخ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای دوزخ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوزخ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوزخ دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دوزخ دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوزخ دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوزخ دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دوزخ دره

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٨٠٦:٠٣:٠٣١١:٢١:٤٢١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٨:٠٢٢٢:٤١:٣٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٣:٥١١١:٢١:٥٨١٦:٣٩:٥١١٦:٥٧:٤٩٢٢:٤١:٤٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٤:٣٩١١:٢٢:١٥١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٧:٣٧٢٢:٤٢:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٥:٢٦١١:٢٢:٣٣١٦:٣٩:٢٦١٦:٥٧:٢٧٢٢:٤٢:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٠٦:١٤١١:٢٢:٥١١٦:٣٩:١٦١٦:٥٧:١٨٢٢:٤٢:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٧:٠١١١:٢٣:١٠١٦:٣٩:٠٧١٦:٥٧:١١٢٢:٤٢:٤٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٧:٤٨١١:٢٣:٣٠١٦:٣٩:٠٠١٦:٥٧:٠٦٢٢:٤٣:٠٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٨:٣٥١١:٢٣:٥١١٦:٣٨:٥٥١٦:٥٧:٠٢٢٢:٤٣:٢٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:٠٩:٢٢١١:٢٤:١٢١٦:٣٨:٥١١٦:٥٧:٠٠٢٢:٤٣:٣٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٠:٠٨١١:٢٤:٣٤١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٧:٠٠٢٢:٤٣:٥٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٠:٥٤١١:٢٤:٥٦١٦:٣٨:٤٩١٦:٥٧:٠١٢٢:٤٤:١٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١١:٤٠١١:٢٥:٢٠١٦:٣٨:٥٠١٦:٥٧:٠٣٢٢:٤٤:٣٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٢:٢٥١١:٢٥:٤٣١٦:٣٨:٥٣١٦:٥٧:٠٨٢٢:٤٥:٠٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٣:١٠١١:٢٦:٠٨١٦:٣٨:٥٧١٦:٥٧:١٣٢٢:٤٥:٢٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٣:٥٤١١:٢٦:٣٣١٦:٣٩:٠٣١٦:٥٧:٢١٢٢:٤٥:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٤:٣٧١١:٢٦:٥٨١٦:٣٩:١١١٦:٥٧:٣٠٢٢:٤٦:٠٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٥:٢٠١١:٢٧:٢٤١٦:٣٩:٢٠١٦:٥٧:٤٠٢٢:٤٦:٣٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٦:٠٣١١:٢٧:٥٠١٦:٣٩:٣١١٦:٥٧:٥٢٢٢:٤٦:٥٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١٦:٤٤١١:٢٨:١٧١٦:٣٩:٤٤١٦:٥٨:٠٥٢٢:٤٧:٢١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٧:٢٥١١:٢٨:٤٤١٦:٣٩:٥٧١٦:٥٨:٢٠٢٢:٤٧:٤٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٨:٠٦١١:٢٩:١٢١٦:٤٠:١٣١٦:٥٨:٣٦٢٢:٤٨:١٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٨:٤٥١١:٢٩:٤٠١٦:٤٠:٣٠١٦:٥٨:٥٤٢٢:٤٨:٣٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٨٠٦:١٩:٢٤١١:٣٠:٠٨١٦:٤٠:٤٨١٦:٥٩:١٣٢٢:٤٩:٠٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٠:٠١١١:٣٠:٣٧١٦:٤١:٠٨١٦:٥٩:٣٤٢٢:٤٩:٣٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٣٨١١:٣١:٠٦١٦:٤١:٣٠١٦:٥٩:٥٦٢٢:٥٠:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢١:١٤١١:٣١:٣٥١٦:٤١:٥٣١٧:٠٠:١٩٢٢:٥٠:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢١:٤٩١١:٣٢:٠٤١٦:٤٢:١٧١٧:٠٠:٤٤٢٢:٥٠:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٢:٣٤١٦:٤٢:٤٣١٧:٠١:١٠٢٢:٥١:٢٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٢:٥٦١١:٣٣:٠٣١٦:٤٣:١٠١٧:٠١:٣٧٢٢:٥١:٥٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٣:٢٧١١:٣٣:٣٣١٦:٤٣:٣٩١٧:٠٢:٠٦٢٢:٥٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دوزخ دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دوزخ دره روستای دوزخ دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای دوزخ دره روستای دوزخ دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوزخ دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوزخ دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوزخ دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوزخ دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوزخ دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوزخ دره

روستای دوزخ دره بر روی نقشه

روستای دوزخ دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوزخ دره

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوزخ دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوزخ دره
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای دوزخ دره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای دوزخ دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوزخ دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوزخ دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوزخ دره رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوزخ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دوزخ دره دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوزخ دره
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوزخ دره
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوزخ دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوزخ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوزخ دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوزخ دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوزخ دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو