جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دورود

دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز دورود

اذان صبح: ٠٤:٤١:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٥٠
اذان مغرب: ١٨:٢٦:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٢٢

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دورود (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر دورود)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دورود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دورود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوئن جكسون
انسان می‌تواند بیست سال، پی كاری را بگیرد و به اندازه‌ی بیست سال، تجربه‌ی گرانبها بیندوزد؛ یا اینكه بیست بار، پی كاری را بگیرد و تنها به اندازه‌ی یك سال تجربه اندوخته باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دورود

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دورود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دورود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دورود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دورود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دورود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٣:٣١١٣:١٣:٤٧١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٣٠:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٢:١٨١٣:١٣:٣٣١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٣٠:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٤١:٠٥١٣:١٣:١٩١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:١٦٠٠:٢٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٩:٥٣١٣:١٣:٠٥١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:٠٣٠٠:٢٩:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٢:٥٢١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٩:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٥٣٠٦:٣٧:٣١١٣:١٢:٤٠١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٨:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٣٦:٢٢١٣:١٢:٢٧١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٨:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣٥:١٣١٣:١٢:١٦١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:١٣٠٠:٢٨:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٤:٠٥١٣:١٢:٠٤١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٠٠٠٠:٢٧:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٢:٥٧١٣:١١:٥٣١٩:٥١:٢٠٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٧:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٣٠٦:٣١:٥١١٣:١١:٤٣١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٣٦٠٠:٢٧:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٠:٤٥١٣:١١:٣٣١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٢٤٠٠:٢٧:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٩:٤١١٣:١١:٢٣١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٦:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٨:٣٧١٣:١١:١٤١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٠٠٠٠:٢٦:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٢٧:٣٤١٣:١١:٠٦١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٣:٤٨٠٠:٢٦:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٠:٥٨١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٥:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٥:٣٢١٣:١٠:٥٠١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٢٤٠٠:٢٥:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٠:٤٤١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:١٣٠٠:٢٥:٢٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:٣٧١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٠:٣٢١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٤٩٠٠:٢٤:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢١:٤١١٣:١٠:٢٧١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٤:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٠:٤٦١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٤:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٩:٥٢١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:١٢٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٤:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٩:٠٠١٣:١٠:١٥٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٨:٠٨١٣:١٠:١٢٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٣:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١٧:١٨١٣:١٠:١٠٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٣:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٦:٢٩١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٢٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٥:٤٢١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٣:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:٥٦١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٣:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دورود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دورود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دورود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دورود

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دورود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دورود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دورود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دورود

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دورود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دورود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دورود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دورود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دورود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دورود

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دورود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دورود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دورود

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دورود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دورود شهر دورود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دورود شهر دورود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دورود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دورود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دورود

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دورود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دورود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دورود

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠١:٥٨١٢:٠٦:٢١١٨:١٠:١٣١٨:٢٧:٤٧٢٣:٢٥:٤١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٢:٣٩١٢:٠٦:٠٠١٨:٠٨:٥٠١٨:٢٦:٢٤٢٣:٢٥:٢٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٣٠٦:٠٣:٢٠١٢:٠٥:٣٩١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٥:٠٢٢٣:٢٥:٠٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٤:٠١١٢:٠٥:١٩١٨:٠٦:٠٥١٨:٢٣:٣٩٢٣:٢٤:٤٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٠٤:٤٢١٢:٠٤:٥٨١٨:٠٤:٤٣١٨:٢٢:١٧٢٣:٢٤:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٠٥:٢٤١٢:٠٤:٣٧١٨:٠٣:٢١١٨:٢٠:٥٥٢٣:٢٤:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٦:٠٥١٢:٠٤:١٧١٨:٠١:٥٩١٨:١٩:٣٣٢٣:٢٣:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٦:٤٧١٢:٠٣:٥٧١٨:٠٠:٣٧١٨:١٨:١٢٢٣:٢٣:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٠٧:٢٩١٢:٠٣:٣٨١٧:٥٩:١٦١٨:١٦:٥١٢٣:٢٣:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٨:١١١٢:٠٣:١٨١٧:٥٧:٥٥١٨:١٥:٣٠٢٣:٢٢:٥١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٧٠٦:٠٨:٥٣١٢:٠٢:٥٩١٧:٥٦:٣٤١٨:١٤:١٠٢٣:٢٢:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣١٠٦:٠٩:٣٦١٢:٠٢:٤٠١٧:٥٥:١٤١٨:١٢:٥٠٢٣:٢٢:١٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٠:١٩١٢:٠٢:٢٢١٧:٥٣:٥٤١٨:١١:٣١٢٣:٢١:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١١:٠٢١٢:٠٢:٠٣١٧:٥٢:٣٥١٨:١٠:١٢٢٣:٢١:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١١:٤٥١٢:٠١:٤٦١٧:٥١:١٦١٨:٠٨:٥٤٢٣:٢١:٢١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٢:٢٩١٢:٠١:٢٨١٧:٤٩:٥٨١٨:٠٧:٣٧٢٣:٢١:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٣:١٣١٢:٠١:١١١٧:٤٨:٤٠١٨:٠٦:٢٠٢٣:٢٠:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٣:٥٨١٢:٠٠:٥٥١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٥:٠٣٢٣:٢٠:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٤:٤٢١٢:٠٠:٣٩١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٣:٤٨٢٣:٢٠:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٥:٢٨١٢:٠٠:٢٤١٧:٤٤:٥١١٨:٠٢:٣٣٢٣:١٩:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٦:١٣١٢:٠٠:٠٩١٧:٤٣:٣٥١٨:٠١:١٩٢٣:١٩:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:١٦:٥٩١١:٥٩:٥٤١٧:٤٢:٢١١٨:٠٠:٠٥٢٣:١٩:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٧:٤٥١١:٥٩:٤٠١٧:٤١:٠٧١٧:٥٨:٥٣٢٣:١٩:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٨:٣٢١١:٥٩:٢٧١٧:٣٩:٥٤١٧:٥٧:٤١٢٣:١٨:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٩٠٦:١٩:١٩١١:٥٩:١٤١٧:٣٨:٤٢١٧:٥٦:٣٠٢٣:١٨:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٠:٠٦١١:٥٩:٠٢١٧:٣٧:٣٠١٧:٥٥:٢٠٢٣:١٨:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٢٠:٥٤١١:٥٨:٥١١٧:٣٦:١٩١٧:٥٤:١٠٢٣:١٨:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢١:٤٢١١:٥٨:٤٠١٧:٣٥:١٠١٧:٥٣:٠٢٢٣:١٨:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٢:٣٠١١:٥٨:٢٩١٧:٣٤:٠١١٧:٥١:٥٥٢٣:١٧:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٣:١٩١١:٥٨:٢٠١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٠:٤٨٢٣:١٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دورود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دورود شهر دورود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دورود شهر دورود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دورود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دورود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دورود

دورود یکی از شهرهای استان لرستان و مرکز شهرستان دورود است. جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۲۱٬۶۳۸ نفر گزارش شده‌است و از نظر جمعیت بعداز خرم آباد و بروجرد سومین شهر پرجمعیت لرستان است

شهر دورود در ویکیپدیا

شهر دورود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دورود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دورود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دورود بر روی نقشه

شهر دورود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دورود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دورود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دورود
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دورود + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دورود + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دورود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دورود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دورود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دورود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دورود رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دورود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دورود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق دورود ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق دورود
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دورود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دورود
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دورود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دورود دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دورود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو