جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دورود

دورود | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز دورود


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٠١
اذان ظهر: ١٣:١٥:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:٢٦:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٤٦:٥٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣٩

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دورود (شهرستان دورود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر دورود)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دورود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دورود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

منسیوس
مرد بزرگ، كسی است كه كودكی خود را گم نكند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دورود

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دورود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دورود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دورود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دورود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دورود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣١:٣٥١٣:١١:٤١١٩:٥٢:١٧٢٠:١٠:٤٨٠٠:٢٧:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٠:٣٠١٣:١١:٣١١٩:٥٣:٠٣٢٠:١١:٣٦٠٠:٢٦:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٩:٢٦١٣:١١:٢٢١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٦:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٨:٢٣١٣:١١:١٣١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٦:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٧:٢٠١٣:١١:٠٥١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٦:٠٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٦:١٩١٣:١٠:٥٧١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٤٩٠٠:٢٥:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٥:١٩١٣:١٠:٥٠١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٥:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢٤:١٩١٣:١٠:٤٣١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٥:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٣:٢١١٣:١٠:٣٧١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:١٤٠٠:٢٥:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٤٣٠٦:٢٢:٢٤١٣:١٠:٣٢١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٠٢٠٠:٢٤:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢١:٢٨١٣:١٠:٢٧١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٤:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢٠:٣٤١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٣٩٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٤:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٩:٤٠١٣:١٠:١٨٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٤:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:١٨:٤٨١٣:١٠:١٥٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٣:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٤١٠٦:١٧:٥٧١٣:١٠:١٢٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٣:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٧:٠٧١٣:١٠:١٠٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٣:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٥٠٦:١٦:١٨١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٢٣:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٥:٣١١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٢٣:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٤٠٦:١٤:٤٥١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٥:٥٣٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٣:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:١١٠٦:١٤:٠١١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٢٢:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٣:١٨١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٧:٢٢٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٢:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٢:٣٦١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٣٣٠٠:٢٢:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١١:٥٥١٣:١٠:١٠٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٢:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:١٢٠٦:١١:١٧١٣:١٠:١٣٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٢:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٠:٣٩١٣:١٠:١٦٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٩:٥١٠٠:٢٢:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٠:٠٣١٣:١٠:١٩٢٠:١٠:٥٨٢٠:٣٠:٣٦٠٠:٢٢:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٠:٢٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:٢١٠٠:٢٢:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٨:٥٦١٣:١٠:٢٨٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٢٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٨:٢٤١٣:١٠:٣٣٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دورود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دورود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دورود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دورود

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دورود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دورود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دورود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر دورود

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر دورود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دورود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر دورود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دورود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دورود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دورود

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر دورود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دورود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دورود

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:٢١١٣:١٠:٢٤٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٢:٠٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٨:٤٨١٣:١٠:٢٩٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:١٥٠٠:٢٢:٠٤
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٨٠٦:٠٨:١٧١٣:١٠:٣٤٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢٢:٠١
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٧:٤٧١٣:١٠:٤٠٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٢١:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٧:١٩١٣:١٠:٤٦٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٢١:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:٥٢١٣:١٠:٥٢٢٠:١٥:١١٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢١:٥٧
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٦:٢٧١٣:١١:٠٠٢٠:١٥:٥٠٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢١:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٦:٠٤١٣:١١:٠٧٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢١:٥٧
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٥:٤٢١٣:١١:١٥٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢١:٥٨
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٥:٢٢١٣:١١:٢٤٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٧:٤٥٠٠:٢١:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٥:٠٣١٣:١١:٣٣٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٢٢:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٤:٤٦١٣:١١:٤٢٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٢٢:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٦٠٦:٠٤:٣٠١٣:١١:٥٢٢٠:١٩:٢٨٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٢٢:٠٩
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٤:١٦١٣:١٢:٠٢٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:١٢٠٠:٢٢:١٣
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢٥٠٦:٠٤:٠٤١٣:١٢:١٢٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٢٢:١٨
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠٣:٥٣١٣:١٢:٢٣٢٠:٢١:٠٥٢٠:٤١:١٩٠٠:٢٢:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤١٠٦:٠٣:٤٤١٣:١٢:٣٤٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤١:٥١٠٠:٢٢:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠٣:٣٦١٣:١٢:٤٦٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٢٢:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٧٠٦:٠٣:٣٠١٣:١٢:٥٧٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٢٢:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٣٠٦:٠٣:٢٥١٣:١٣:٠٩٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٣:٢١٠٠:٢٢:٥٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٣:٢٢١٣:١٣:٢١٢٠:٢٣:٢٨٢٠:٤٣:٤٨٠٠:٢٣:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٢٠٦:٠٣:٢١١٣:١٣:٣٣٢٠:٢٣:٥٣٢٠:٤٤:١٥٠٠:٢٣:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٣:٢١١٣:١٣:٤٦٢٠:٢٤:١٨٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٢٣:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٣:٢٢١٣:١٣:٥٨٢٠:٢٤:٤٠٢٠:٤٥:٠٣٠٠:٢٣:٢٩
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٧٠٦:٠٣:٢٥١٣:١٤:١١٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٢٦٠٠:٢٣:٣٩
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٦٠٦:٠٣:٢٩١٣:١٤:٢٤٢٠:٢٥:٢٢٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٢٣:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٦:٠٣:٣٥١٣:١٤:٣٦٢٠:٢٥:٤١٢٠:٤٦:٠٦٠٠:٢٤:٠٢
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠٣:٤٢١٣:١٤:٤٩٢٠:٢٥:٥٩٢٠:٤٦:٢٤٠٠:٢٤:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٨٠٦:٠٣:٥١١٣:١٥:٠٢٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٤١٠٠:٢٤:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٦٠٦:٠٤:٠١١٣:١٥:١٥٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٢٤:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠٤:١٣١٣:١٥:٢٨٢٠:٢٦:٤٤٢٠:٤٧:١٠٠٠:٢٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دورود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دورود شهر دورود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر دورود شهر دورود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دورود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دورود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر دورود

دورود یکی از شهرهای استان لرستان و مرکز شهرستان دورود است. جمعیت این شهر در سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۲۱٬۶۳۸ نفر گزارش شده‌است و از نظر جمعیت بعداز خرم آباد و بروجرد سومین شهر پرجمعیت لرستان است

شهر دورود در ویکیپدیا

شهر دورود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دورود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دورود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دورود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دورود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دورود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دورود
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر دورود + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر دورود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دورود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دورود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دورود رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دورود
زمان پخش اذان مستقیم به افق دورود
افق شرعی امروز فردا دورود دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دورود دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دورود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ دورود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دورود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دورود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دورود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو