جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دوراهان رستم

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دوراهان رستم


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٠:٤٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٤٥
نیمه شب: ٠٠:١٤:١٩

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوراهان رستم (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای دوراهان رستم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دوراهان رستم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوراهان رستم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیزریلی
بزرگترین نیكی شما در حق دیگران این نیست كه بخشی از ثروت خود را به آنها ببخشید، بلكه این است كه ثروتهای خودشان را بر آنان آشكار سازید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوراهان رستم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوراهان رستم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوراهان رستم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دوراهان رستم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوراهان رستم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوراهان رستم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٠٥٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٤:٤١١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:٢١٠٠:٢٢:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٤٣٠٦:٣٦:٠٣١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥١:٠٤٠٠:٢٢:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٢١٠٦:٣٤:٥٤١٣:٠٤:١٣١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٤٧٠٠:٢٢:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٣:٤٦١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:٢٩٠٠:٢١:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٣٢:٣٨١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٣:١٢٠٠:٢١:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٧٠٦:٣١:٣٠١٣:٠٣:٣٢١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٣:٥٦٠٠:٢١:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٧٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٤:٣٩٠٠:٢٠:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٣:٠٨١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٢٢٠٠:٢٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٨:١٣١٣:٠٢:٥٦١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٠:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٢:٤٤١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٩:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:٣٣٠٠:١٩:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٥:٠٣١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:١٧٠٠:١٩:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٢:١٣١٩:٤٠:٥٣١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٨:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٢:٠٣١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٤٤٠٠:١٨:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٢:٠٠١٣:٠١:٥٤١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١٨:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢١:٠١١٣:٠١:٤٦١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:١٣٠٠:١٨:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٥٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠١:٣٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٧:٤٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٩:٠٧١٣:٠١:٣١١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٧:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٨:١١١٣:٠١:٢٤١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٧:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٧:١٦١٣:٠١:١٧١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١١٠٠:١٧:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:١٨٠٦:١٦:٢٢١٣:٠١:١٢١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٥٥٠٠:١٦:٤٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٥:٣٠١٣:٠١:٠٧١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٤:٣٨١٣:٠١:٠٢١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٦:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٦:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٧٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٢:١١١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٥:٤٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٩٠٦:١١:٢٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٥:٣٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٠:٤٨١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٥:٢٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٥١٠٠:١٥:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوراهان رستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوراهان رستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دوراهان رستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوراهان رستم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دوراهان رستم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوراهان رستم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوراهان رستم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دوراهان رستم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوراهان رستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دوراهان رستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دوراهان رستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوراهان رستم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوراهان رستم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوراهان رستم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوراهان رستم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوراهان رستم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوراهان رستم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠١:٠٣١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٤:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠١:٠٨١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١٠٠٠:١٤:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٣:١٠١٣:٠١:١٣١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٥١٠٠:١٤:١٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠١:١٩٢٠:٠٠:١٤٢٠:١٩:٣١٠٠:١٤:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٢:١٦١٣:٠١:٢٥٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:١١٠٠:١٤:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠١:٥٢١٣:٠١:٣١٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢٠:٥١٠٠:١٤:١٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:٢٩١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٤:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٨٠٦:٠١:٠٧١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٠٧٠٠:١٤:١٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٤:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٠:٢٨١٣:٠٢:٠٢٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٤:٢١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٢٠٦:٠٠:١١١٣:٠٢:١١٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٥٧٠٠:١٤:٢٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٣٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٣٢٠٠:١٤:٢٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٩:٤١١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٥:٠٧٠٠:١٤:٣٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٤:٣٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٠٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:١٣٠٠:١٤:٤٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٤٤٠٠:١٤:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٣:١١٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:١٥٠٠:١٤:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٣:٢٢٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٤٥٠٠:١٥:٠١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٥:٠٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٣:٤٥٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤١٠٠:١٥:١٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٩:٠٨٠٠:١٥:٢٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٥:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٢١٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٥٨٠٠:١٥:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٢١٠٠:١٥:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٤٥١٣:٠٤:٤٧٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٦:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٥:٠٠٢٠:١١:١٣٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٦:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٥:١٢٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٦:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٩:٠٣١٣:٠٥:٢٦٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤١٠٠:١٦:٤١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٦:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٩:٢٢١٣:٠٥:٥٢٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:١٤٠٠:١٧:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥١٠٥:٥٩:٣٤١٣:٠٦:٠٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٢٨٠٠:١٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دوراهان رستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوراهان رستم روستای دوراهان رستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوراهان رستم روستای دوراهان رستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوراهان رستم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوراهان رستم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوراهان رستم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوراهان رستم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوراهان رستم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوراهان رستم

روستای دوراهان رستم بر روی نقشه

روستای دوراهان رستم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوراهان رستم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوراهان رستم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوراهان رستم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دوراهان رستم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دوراهان رستم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوراهان رستم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوراهان رستم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوراهان رستم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دوراهان رستم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوراهان رستم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوراهان رستم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوراهان رستم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوراهان رستم
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دوراهان رستم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوراهان رستم
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوراهان رستم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوراهان رستم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو