جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دوراهان رستم

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز دوراهان رستم


اذان صبح: ٠٤:٤١:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:١٨
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٤٥

سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٣ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوراهان رستم (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ مرداد ٩٨ روستای دوراهان رستم)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دوراهان رستم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوراهان رستم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد باخ
دگرگونی ناچیز امروز به فردایی سراسر دیگرگون راه می گشاید. به آنان كه در زندگی راههایی دشوار و والا پی می گیرند، پاداشی برتر ارزانی خواهد شد، هر چند پس از گذشت سالها.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوراهان رستم

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوراهان رستم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوراهان رستم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دوراهان رستم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوراهان رستم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوراهان رستم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٢:٢١١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٩:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٣:٤٧١٣:٠٢:١١١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:١٢٠٠:١٨:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٢:٠٢١٩:٤١:٤٦١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٨:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢١:٤٧١٣:٠١:٥٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٤١٠٠:١٨:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٢٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠١:٤٥١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٢٥٠٠:١٧:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٩:٥١١٣:٠١:٣٧١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٠٩٠٠:١٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٨:٥٤١٣:٠١:٣٠١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٧:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٧:٥٨١٣:٠١:٢٤١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٧:١٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٧:٠٤١٣:٠١:١٧١٩:٤٥:٥٨٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٧:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٦:١٠١٣:٠١:١٢١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٠٧٠٠:١٦:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٣٠٦:١٥:١٨١٣:٠١:٠٧١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٦:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١٤:٢٧١٣:٠١:٠٢١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٦:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٦:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٠٥٠٠:١٥:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٠:٥٢١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٤٩٠٠:١٥:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٢٤٠٦:١١:١٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٥:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:١٨٠٠:١٥:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٠٢٠٠:١٥:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:٤٦٠٠:١٥:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٨:٢٠١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٠٠٠:١٥:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:١٣٠٠:١٤:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٤:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٤٠٠٠:١٤:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٦:١٩٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٥:١٤١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٠٥٠٠:١٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٤:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٤:٠٩١٣:٠١:٠٣١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٣:٣٨١٣:٠١:٠٨١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:١٠٠٠:١٤:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٣:١٠١٣:٠١:١٣١٩:٥٩:٣٦٢٠:١٨:٥١٠٠:١٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوراهان رستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوراهان رستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوراهان رستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوراهان رستم

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دوراهان رستم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوراهان رستم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوراهان رستم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای دوراهان رستم

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای دوراهان رستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دوراهان رستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای دوراهان رستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوراهان رستم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوراهان رستم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دوراهان رستم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوراهان رستم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوراهان رستم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دوراهان رستم

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٦:١٤:١٧١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٤:٤٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٤:٥٤١٣:١٠:٥٦٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٥:٤١٠٠:٢٤:٥٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٥:٣٢١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٦:٠١٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٥:٠٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٦:١٠١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:٢٥:١٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٦:٤٨١٣:١٠:٥٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٣:٤١٠٠:٢٥:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٧:٢٧١٣:١٠:٥٧٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٥:٢٧
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٨:٠٥١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٣:٢٢٢٠:٢٢:١٣٠٠:٢٥:٣٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:٤٤١٣:١٠:٥٤٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:٢٨٠٠:٢٥:٤٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤١٠٦:١٩:٢٣١٣:١٠:٥١٢٠:٠١:٥٥٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢٥:٤٦
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٧٠٦:٢٠:٠٢١٣:١٠:٤٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٥٣٠٠:٢٥:٥١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢٠:٤١١٣:١٠:٤٤٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٥:٥٦
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:٢١:٢٠١٣:١٠:٤٠١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٦:٠٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢١:٥٩١٣:١٠:٣٥١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢٦:٠٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٠:٢٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٢٧٠٠:٢٦:٠٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:٢٣:١٧١٣:١٠:٢٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٥:٣٣٠٠:٢٦:٠٧
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٣:٥٦١٣:١٠:١٦١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٦:٠٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٠:٠٨١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٦:٠٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٢٥:١٤١٣:١٠:٠٠١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٦:٠٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٩:٥٢١٩:٥٣:٢٣٢٠:١١:٤٤٠٠:٢٦:٠٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٦:٠٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٧:١١١٣:٠٩:٣٣١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٤٢٠٠:٢٦:٠٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٦:٠٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٩:١١١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢٥:٥٩
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٩:٠٠١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٢٥:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٨:٤٨١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٥:٥١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٠:٢٢١٣:٠٨:٣٥١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٢٥:٤٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٥:١٥٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٥:٤٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٥٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٨:٠٨١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٠٩٠٠:٢٥:٣٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٥:٢٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٣٢:٥٤١٣:٠٧:٤٠١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٥١٠٠:٢٥:١٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٧:٢٥١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٤٢٠٠:٢٥:١١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دوراهان رستم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دوراهان رستم روستای دوراهان رستم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای دوراهان رستم روستای دوراهان رستم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوراهان رستم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوراهان رستم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای دوراهان رستم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوراهان رستم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوراهان رستم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوراهان رستم

روستای دوراهان رستم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوراهان رستم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوراهان رستم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوراهان رستم
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای دوراهان رستم + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای دوراهان رستم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوراهان رستم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوراهان رستم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوراهان رستم رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوراهان رستم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوراهان رستم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دوراهان رستم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوراهان رستم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوراهان رستم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوراهان رستم
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوراهان رستم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوراهان رستم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوراهان رستم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو