جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دورآب قدیم

بهمیی گرمسیری شمالی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دورآب قدیم


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٤
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٤٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:١٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٤٤
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٠

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دورآب قدیم (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای دورآب قدیم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دورآب قدیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دورآب قدیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

بودا
آن كه صد سال تنبل و سست زیَد، زندگی یكروزه‌ی آن كه نیروی استوار یافته، بهتر از آن صد سال است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دورآب قدیم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دورآب قدیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دورآب قدیم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دورآب قدیم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دورآب قدیم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دورآب قدیم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٢:٤٣١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٤:٤٢٠٠:٢٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤١:٣٤١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٢٣٠٠:٢٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٨٠٦:٤٠:٢٦١٣:٠٩:١١١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:٠٥٠٠:٢٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٩:١٩١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٦:٤٦٠٠:٢٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٨٠٦:٣٨:١٢١٣:٠٨:٤٤١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٢٨٠٠:٢٦:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٩٠٦:٣٧:٠٦١٣:٠٨:٣١١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٦:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٦:٠٠١٣:٠٨:١٨١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٥٢٠٠:٢٥:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٤:٥٦١٣:٠٨:٠٦١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٣٤٠٠:٢٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٣:٥٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:١٦٠٠:٢٥:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٢:٤٩١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٢٥:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٤:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٠:٤٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٤:٢٦٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٤:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٩:٤٤١٣:٠٧:١٢١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٠٧٠٠:٢٤:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٣٠٦:٢٨:٤٥١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢٣:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٧:٤٦١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٣:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:١٦٠٠:٢٣:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٥:٥١١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٥٩٠٠:٢٣:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٢٢:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٩:١١٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٢٢:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠٦:١٦١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٠٩٠٠:٢٢:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٢:١٤١٣:٠٦:١٠١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٨:٥٢٠٠:٢٢:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢١:٢٣١٣:٠٦:٠٥١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢١:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠٦:٠١١٩:٥١:٥٥٢٠:١٠:١٩٠٠:٢١:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٩:٤٣١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٠٣٠٠:٢١:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٣:١٧٢٠:١١:٤٧٠٠:٢١:٢١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٨:٠٨١٣:٠٥:٥١١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢١:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٢٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:١٤٠٠:٢١:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٠:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٤٠٠٠:٢٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دورآب قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دورآب قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دورآب قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دورآب قدیم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دورآب قدیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دورآب قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دورآب قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دورآب قدیم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دورآب قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دورآب قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دورآب قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دورآب قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دورآب قدیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دورآب قدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دورآب قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دورآب قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دورآب قدیم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٠:١٧١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٠٩٠٠:١٩:٤٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٩:٤٧١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٥٠٠٠:١٩:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٩:١٩١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٢:٣٠٠٠:١٩:٤٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٤٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٩:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٦:٢٣٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٤٩٠٠:١٩:٤٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٩:٤٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٠٥٠٠:١٩:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٩:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٦:٥٢٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:٢٠٠٠:١٩:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٩:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٢٦١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٩:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٦:١١١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٠٥٠٠:١٩:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٥٧١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٩:١٣٢٠:٢٨:٣٩٠٠:١٩:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٥:٤٥١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٩:١٢٠٠:٢٠:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٠:١٤٢٠:٢٩:٤٤٠٠:٢٠:١٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣٠:١٥٠٠:٢٠:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٨:١٠٢٠:١١:١٣٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٠:٢٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣١٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٨:٢١٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٠:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٠:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:١٠٠٠:٢٠:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٠:٥٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٤:٥٩١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢١:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٣:٢٦٠٠:٢١:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٢١:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٤٥٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:١١٠٠:٢١:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٩٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٩:٥٨٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٤:٣١٠٠:٢١:٤٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٦:٠٥:١٦١٣:١٠:١١٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٤:٥١٠٠:٢١:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٥:٢٤١٣:١٠:٢٤٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٠٩٠٠:٢٢:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٥:٣٣١٣:١٠:٣٧٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٢٦٠٠:٢٢:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٤٣١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٢:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٥٥١٣:١١:٠٤٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دورآب قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دورآب قدیم روستای دورآب قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دورآب قدیم روستای دورآب قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دورآب قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دورآب قدیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دورآب قدیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دورآب قدیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دورآب قدیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دورآب قدیم

روستای دورآب قدیم بر روی نقشه

روستای دورآب قدیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دورآب قدیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دورآب قدیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دورآب قدیم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دورآب قدیم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دورآب قدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دورآب قدیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دورآب قدیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دورآب قدیم رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دورآب قدیم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دورآب قدیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق دورآب قدیم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دورآب قدیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دورآب قدیم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دورآب قدیم
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دورآب قدیم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دورآب قدیم دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دورآب قدیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو