جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید

سرآسیاب یوسفی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دورآب علیاجدید


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٠
اذان ظهر: ١١:٥٤:٢٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٣:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٥١:١٩
نیمه شب: ٢٣:١٤:٥٢

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای دورآب علیاجدید)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دورآب علیاجدید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دورآب علیاجدید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای دورآب علیاجدید

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دورآب علیاجدید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دورآب علیاجدید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دورآب علیاجدید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دورآب علیاجدید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٠:٣٣١٣:٠٧:٢٠١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:٢٤:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٩:٣٢١٣:٠٧:١٠١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:١٦٠٠:٢٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٨:٣٣١٣:٠٧:٠١١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٣:٥٩٠٠:٢٣:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٦:٥٢١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٣:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٦:٣٧١٣:٠٦:٤٤١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٣:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٥:٤١١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٣:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٤:٤٥١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٢:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٦:٢٢١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٢:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٢:٥٧١٣:٠٦:١٦١٩:٥٠:٠٢٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٢:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٦:١١١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٢:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢١:١٣١٣:٠٦:٠٦١٩:٥١:٢٣٢٠:٠٩:٤٦٠٠:٢١:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٧٠٦:٢٠:٢٣١٣:٠٦:٠١١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٠:٢٩٠٠:٢١:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:١٢٠٠:٢١:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٨:٤٦١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٦٠٠:٢١:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٥:٥١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٣٩٠٠:٢١:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١١٠٦:١٧:١٤١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢٢٠٠:٢٠:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١١٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٠:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١١٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٤٨٠٠:٢٠:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:١٣٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٠:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٠:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٢٠٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٠:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٢٦٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٣٩٠٠:٢٠:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٢:٣١١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٠:٠٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١١:٥٦١٣:٠٥:٥٢٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٠٣٠٠:٢٠:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١١:٢٣١٣:٠٥:٥٥٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٩:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٠:١٩١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٩:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٤٧٠٠:١٩:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٩:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دورآب علیاجدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دورآب علیاجدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دورآب علیاجدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دورآب علیاجدید

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دورآب علیاجدید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دورآب علیاجدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دورآب علیاجدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای دورآب علیاجدید

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای دورآب علیاجدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دورآب علیاجدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای دورآب علیاجدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دورآب علیاجدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دورآب علیاجدید

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای دورآب علیاجدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دورآب علیاجدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دورآب علیاجدید

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٥:٥٧:٥٣١٢:٠١:٥٤١٨:٠٥:٢٦١٨:٢٢:٣٤٢٣:٢٢:١٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٥:٥٨:٢٨١٢:٠١:٣٣١٨:٠٤:٠٩١٨:٢١:١٦٢٣:٢٢:٠٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٥:٥٩:٠٤١٢:٠١:١٢١٨:٠٢:٥٢١٨:١٩:٥٩٢٣:٢١:٤١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٩٠٥:٥٩:٤٠١٢:٠٠:٥١١٨:٠١:٣٥١٨:١٨:٤٢٢٣:٢١:٢٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٨٠٦:٠٠:١٥١٢:٠٠:٣١١٨:٠٠:١٨١٨:١٧:٢٥٢٣:٢١:٠٢
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٠:٥٢١٢:٠٠:١١١٧:٥٩:٠٢١٨:١٦:٠٩٢٣:٢٠:٤٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠١:٢٨١١:٥٩:٥١١٧:٥٧:٤٦١٨:١٤:٥٣٢٣:٢٠:٢٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠٢:٠٤١١:٥٩:٣١١٧:٥٦:٣٠١٨:١٣:٣٧٢٣:٢٠:٠٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٢:٤١١١:٥٩:١١١٧:٥٥:١٤١٨:١٢:٢٢٢٣:١٩:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:٠٣:١٨١١:٥٨:٥٢١٧:٥٣:٥٩١٨:١١:٠٧٢٣:١٩:٢٨
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٣:٥٥١١:٥٨:٣٣١٧:٥٢:٤٤١٨:٠٩:٥٢٢٣:١٩:١٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٠٤:٣٣١١:٥٨:١٥١٧:٥١:٢٩١٨:٠٨:٣٨٢٣:١٨:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٥:١٠١١:٥٧:٥٦١٧:٥٠:١٥١٨:٠٧:٢٤٢٣:١٨:٣٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٢٠٦:٠٥:٤٨١١:٥٧:٣٨١٧:٤٩:٠١١٨:٠٦:١١٢٣:١٨:١٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٠٦:٢٦١١:٥٧:٢١١٧:٤٧:٤٨١٨:٠٤:٥٨٢٣:١٧:٥٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٠٧:٠٥١١:٥٧:٠٣١٧:٤٦:٣٥١٨:٠٣:٤٦٢٣:١٧:٤٠
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٠٧:٤٣١١:٥٦:٤٧١٧:٤٥:٢٣١٨:٠٢:٣٥٢٣:١٧:٢٣
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:٠٨:٢٣١١:٥٦:٣٠١٧:٤٤:١١١٨:٠١:٢٤٢٣:١٧:٠٦
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٠٩:٠٢١١:٥٦:١٤١٧:٤٣:٠٠١٨:٠٠:١٤٢٣:١٦:٥٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٠٩:٤٢١١:٥٥:٥٩١٧:٤١:٤٩١٧:٥٩:٠٤٢٣:١٦:٣٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٠:٢٢١١:٥٥:٤٤١٧:٤٠:٤٠١٧:٥٧:٥٥٢٣:١٦:١٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١١:٠٢١١:٥٥:٢٩١٧:٣٩:٣٠١٧:٥٦:٤٧٢٣:١٦:٠٢
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١١:٤٣١١:٥٥:١٥١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٥:٤٠٢٣:١٥:٤٧
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٢:٢٤١١:٥٥:٠٢١٧:٣٧:١٤١٧:٥٤:٣٤٢٣:١٥:٣٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٣:٠٦١١:٥٤:٤٩١٧:٣٦:٠٧١٧:٥٣:٢٨٢٣:١٥:١٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٠٠٦:١٣:٤٨١١:٥٤:٣٧١٧:٣٥:٠١١٧:٥٢:٢٣٢٣:١٥:٠٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:١٤:٣٠١١:٥٤:٢٦١٧:٣٣:٥٦١٧:٥١:١٩٢٣:١٤:٥٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٥:١٣١١:٥٤:١٥١٧:٣٢:٥٢١٧:٥٠:١٦٢٣:١٤:٣٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:١٥:٥٦١١:٥٤:٠٥١٧:٣١:٤٨١٧:٤٩:١٤٢٣:١٤:٢٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٦:٤٠١١:٥٣:٥٥١٧:٣٠:٤٦١٧:٤٨:١٣٢٣:١٤:١٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دورآب علیاجدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دورآب علیاجدید روستای دورآب علیاجدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای دورآب علیاجدید روستای دورآب علیاجدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دورآب علیاجدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دورآب علیاجدید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دورآب علیاجدید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دورآب علیاجدید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دورآب علیاجدید

روستای دورآب علیاجدید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دورآب علیاجدید
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای دورآب علیاجدید + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای دورآب علیاجدید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دورآب علیاجدید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دورآب علیاجدید
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دورآب علیاجدید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دورآب علیاجدید دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دورآب علیاجدید
جدول اوقات شرعی امروز فردا دورآب علیاجدید دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دورآب علیاجدید دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ دورآب علیاجدید دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ دورآب علیاجدید دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو