جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز دورآب علیاجدید


اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:١٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٧

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای دورآب علیاجدید)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دورآب علیاجدید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دورآب علیاجدید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
ای بندگان خدا! از مرگ و نزدیكی آن برحذر باشید و توشه‌ی آن را مهیا سازید، زیرا مرگ حقیقتی با عظمت و حادثه‌ای بزرگ با خود خواهد آورد: یا خیر [و سعادتی] كه هرگز شرّی پس از آن وجود نخواهد داشت و یا شرّ [و شقاوتی] كه هرگز خیری پس از آن نخواهد بود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دورآب علیاجدید

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دورآب علیاجدید ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دورآب علیاجدید (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دورآب علیاجدید ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دورآب علیاجدید ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٢٠٦:٤٢:٤٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٤:٤١٠٠:٢٧:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥١٠٦:٤١:٣٦١٣:٠٩:٢٦١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٢٢٠٠:٢٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٠:٢٨١٣:٠٩:١٢١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٧:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١١٠٦:٣٩:٢٠١٣:٠٨:٥٨١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٦:٤٥٠٠:٢٦:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٨:١٣١٣:٠٨:٤٤١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٢٧٠٠:٢٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠٨:٣١١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٨:٠٩٠٠:٢٦:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٨:١٩١٩:٤١:٠٤١٩:٥٨:٥١٠٠:٢٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٤:٥٧١٣:٠٨:٠٦١٩:٤١:٤٤١٩:٥٩:٣٣٠٠:٢٥:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:١٥٠٠:٢٥:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٥:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٤:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٢٢٠٠:٢٤:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣١٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٧:١٢١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٢٤:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٧:٠٢١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٤٨٠٠:٢٣:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٢٧:٤٨١٣:٠٦:٥٣١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٣١٠٠:٢٣:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٢٦:٥٠١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٣:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٧٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٦:٣٧١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٣:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٦:٢٩١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٢:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٥٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٦:٢٣١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٢٢:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٦:١٦١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٢:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٢:١٦١٣:٠٦:١١١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢٢:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢١:٢٥١٣:٠٦:٠٦١٩:٥١:١٢٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٢١:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٢٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٦:٠١١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:١٧٠٠:٢١:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٩:٤٥١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٢:٣٤٢٠:١١:٠١٠٠:٢١:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٨:٥٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤٥٠٠:٢١:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٨:١٠١٣:٠٥:٥١١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢١:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٦٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١١٠٠:٢١:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:٢٠:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٥٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٣٨٠٠:٢٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دورآب علیاجدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دورآب علیاجدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای دورآب علیاجدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دورآب علیاجدید

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دورآب علیاجدید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دورآب علیاجدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دورآب علیاجدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای دورآب علیاجدید

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای دورآب علیاجدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دورآب علیاجدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای دورآب علیاجدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دورآب علیاجدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دورآب علیاجدید

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دورآب علیاجدید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دورآب علیاجدید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دورآب علیاجدید

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٠:١٩١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٩:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٩:٥٠١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢١:٤٧٠٠:١٩:٤٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٦:١٢٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٩:٤٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٦:١٨٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٩:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٨:٣٠١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٤٦٠٠:١٩:٤٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٦:٣٠٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٤:٢٥٠٠:١٩:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٧:٤٤١٣:٠٦:٣٧٢٠:٠٥:٤٨٢٠:٢٥:٠٣٠٠:١٩:٤٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٩:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٩:٤٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٦:٤٥١٣:٠٧:٠١٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٥٣٠٠:١٩:٤٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٧٠٦:٠٦:٢٩١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٢٨٠٠:١٩:٥٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٦:١٤١٣:٠٧:١٩٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٠٣٠٠:١٩:٥٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٦:٠٠١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٠:٠٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٠٩٠٠:٢٠:٠٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢٠:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٢٠٠:٢٠:١٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٥:٢٠١٣:٠٨:١٠٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٢٠:٢٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٨:٢١٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٠:٣١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٨:٣٢٢٠:١٢:٠٦٢٠:٣١:٤٠٠٠:٢٠:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٢٠:٤٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٢٠:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٩:٠٨٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٢:٥٩٠٠:٢١:٠٥
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٩٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:٤٤٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢١:١٥
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٢١:٢٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢١:٣٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٩:٥٩٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٢١:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٥:٢٠١٣:١٠:١١٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢١:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:٢٧١٣:١٠:٢٥٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٥:٠٦٠٠:٢٢:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٥:٣٦١٣:١٠:٣٨٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٢٢:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٥:٤٦١٣:١٠:٥١٢٠:١٥:٥٦٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٢٢:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:٥٨١٣:١١:٠٤٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دورآب علیاجدید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دورآب علیاجدید روستای دورآب علیاجدید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دورآب علیاجدید روستای دورآب علیاجدید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دورآب علیاجدید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دورآب علیاجدید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دورآب علیاجدید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دورآب علیاجدید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دورآب علیاجدید

روستای دورآب علیاجدید بر روی نقشه

روستای دورآب علیاجدید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دورآب علیاجدید
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای دورآب علیاجدید + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای دورآب علیاجدید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دورآب علیاجدید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دورآب علیاجدید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق دورآب علیاجدید
افق شرعی امروز فردا دورآب علیاجدید دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دورآب علیاجدید
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دورآب علیاجدید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دورآب علیاجدید ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا دورآب علیاجدید دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دورآب علیاجدید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دورآب علیاجدید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو