جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای دوانه

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دوانه


اذان صبح: ٠٦:٠٢:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٨:١١
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٣١
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٠٧
اذان مغرب: ١٨:٠٢:١٢
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٤٩

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوانه (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای دوانه)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دوانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

بزرگمهر
اگر مرگ حق است، دل بر جهان نهادن عین نادانی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوانه

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوانه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوانه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای دوانه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوانه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوانه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٣:٥٦١٣:٢٣:٠٦٢٠:٠٢:٤٧٢٠:٢١:١٥٠٠:٣٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٢:٥٠١٣:٢٢:٥٦٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤١:٤٤١٣:٢٢:٤٦٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٢:٥١٠٠:٣٨:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:٠٤٠٦:٤٠:٤٠١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٣:٣٩٠٠:٣٧:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٩:٣٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٢٣٠٦:٣٨:٣٥١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:١٦٠٠:٣٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٧:٣٣١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٠٤٠٠:٣٧:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٦:٣٣١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٣٦:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٥:٣٤١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣٦:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٤:٣٦١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٦:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٣:٣٩١٣:٢١:٤٦٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:١٨٠٠:٣٦:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٤٢٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢١:٤١٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٠٦٠٠:٣٥:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣١:٤٨١٣:٢١:٣٧٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٣٥:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣٠:٥٤١٣:٢١:٣٣٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣١:٤٢٠٠:٣٥:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣٠:٠٢١٣:٢١:٢٩٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٥:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٩:١١١٣:٢١:٢٧٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:١٨٠٠:٣٤:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٢٨:٢١١٣:٢١:٢٤٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٠٦٠٠:٣٤:٤٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٧:٣٣١٣:٢١:٢٣٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٤:٣٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٦:٤٥١٣:٢١:٢٢٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٥:٤١٠٠:٣٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٢٦:٠٠١٣:٢١:٢١٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٣٤:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٢٥٠٦:٢٥:١٥١٣:٢١:٢١٢٠:١٧:٥٣٢٠:٣٧:١٥٠٠:٣٤:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٤:٣٢١٣:٢١:٢٢٢٠:١٨:٣٧٢٠:٣٨:٠٢٠٠:٣٤:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٣:٥٠١٣:٢١:٢٣٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٢٣:١٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٣٣:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٢٦٠٦:٢٢:٣١١٣:٢١:٢٧٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤٠:٢١٠٠:٣٣:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢١:٥٤١٣:٢١:٣٠٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٠٦٠٠:٣٣:٣٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٣٦٠٦:٢١:١٨١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤١:٥١٠٠:٣٣:٢٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٠:٤٣١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٢:٥٥٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٣٣:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٥٣٠٦:٢٠:١٠١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٢٠٠٠:٣٣:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:٣٩١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٤:١٧٢٠:٤٤:٠٤٠٠:٣٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوانه

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دوانه

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای دوانه

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٠:٢٨٠٧:٢٧:٥٣١٢:٢٦:٢٠١٧:٢٤:٥٠١٧:٤٤:٢٨٢٣:٤٢:٥٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠٠:٥٠٠٧:٢٨:١٢١٢:٢٦:٤٩١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٥:٠٧٢٣:٤٣:٢٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠١:١٠٠٧:٢٨:٣٠١٢:٢٧:١٨١٧:٢٦:١١١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤٣:٥٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠١:٢٩٠٧:٢٨:٤٧١٢:٢٧:٤٧١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٢٩٢٣:٤٤:٢٠
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٩:٠١١٢:٢٨:١٦١٧:٢٧:٣٧١٧:٤٧:١٢٢٣:٤٤:٥٠
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٢:٠٤٠٧:٢٩:١٤١٢:٢٨:٤٤١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٧:٥٥٢٣:٤٥:٢٠
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٢:١٩٠٧:٢٩:٢٥١٢:٢٩:١٢١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٨:٤٠٢٣:٤٥:٥٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٢٩:٣٤١٢:٢٩:٤٠١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٩:٢٥٢٣:٤٦:١٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٢:٤٤٠٧:٢٩:٤١١٢:٣٠:٠٧١٧:٣٠:٤٢١٧:٥٠:١٢٢٣:٤٦:٤٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٢:٥٤٠٧:٢٩:٤٧١٢:٣٠:٣٤١٧:٣١:٣٠١٧:٥٠:٥٩٢٣:٤٧:١٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٩:٥٠١٢:٣١:٠٠١٧:٣٢:٢٠١٧:٥١:٤٧٢٣:٤٧:٤٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٣:١٠٠٧:٢٩:٥٢١٢:٣١:٢٦١٧:٣٣:١٠١٧:٥٢:٣٦٢٣:٤٨:١٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٣:١٦٠٧:٢٩:٥٢١٢:٣١:٥١١٧:٣٤:٠١١٧:٥٣:٢٥٢٣:٤٨:٤١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٣:٢٠٠٧:٢٩:٥٠١٢:٣٢:١٦١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٤:١٥٢٣:٤٩:٠٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٢٩:٤٦١٢:٣٢:٤٠١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٥:٠٦٢٣:٤٩:٣٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٢٩:٤١١٢:٣٣:٠٣١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٥:٥٨٢٣:٥٠:٠١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٢٩:٣٣١٢:٣٣:٢٦١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٦:٥٠٢٣:٥٠:٢٦
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:٢٠٠٧:٢٩:٢٤١٢:٣٣:٤٩١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٧:٤٢٢٣:٥٠:٥٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٣:١٦٠٧:٢٩:١٣١٢:٣٤:١١١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٨:٣٦٢٣:٥١:١٦
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٣:١٠٠٧:٢٩:٠٠١٢:٣٤:٣٢١٧:٤٠:١٨١٧:٥٩:٢٩٢٣:٥١:٤٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٨:٤٦١٢:٣٤:٥٢١٧:٤١:١٤١٨:٠٠:٢٣٢٣:٥٢:٠٤
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٢:٥٤٠٧:٢٨:٢٩١٢:٣٥:١٢١٧:٤٢:١٠١٨:٠١:١٧٢٣:٥٢:٢٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٢:٤٣٠٧:٢٨:١١١٢:٣٥:٣١١٧:٤٣:٠٧١٨:٠٢:١٢٢٣:٥٢:٤٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:٣١٠٧:٢٧:٥١١٢:٣٥:٤٩١٧:٤٤:٠٤١٨:٠٣:٠٧٢٣:٥٣:١١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:١٧٠٧:٢٧:٢٩١٢:٣٦:٠٧١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٤:٠٣٢٣:٥٣:٣٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٢:٠٢٠٧:٢٧:٠٦١٢:٣٦:٢٤١٧:٤٦:٠٠١٨:٠٤:٥٨٢٣:٥٣:٥٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠١:٤٤٠٧:٢٦:٤١١٢:٣٦:٤٠١٧:٤٦:٥٨١٨:٠٥:٥٤٢٣:٥٤:١١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠١:٢٥٠٧:٢٦:١٤١٢:٣٦:٥٥١٧:٤٧:٥٦١٨:٠٦:٥٠٢٣:٥٤:٣٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠١:٠٥٠٧:٢٥:٤٥١٢:٣٧:١٠١٧:٤٨:٥٤١٨:٠٧:٤٦٢٣:٥٤:٤٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٠:٤٣٠٧:٢٥:١٥١٢:٣٧:٢٤١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٨:٤٢٢٣:٥٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای دوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای دوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوانه

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٩٠٧:٢٥:٢١١٢:٢٣:٢١١٧:٢١:٢٠١٧:٤١:٠٠٢٣:٣٩:٤٩
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٥:٥٠١٢:٢٣:٥١١٧:٢١:٥٢١٧:٤١:٣١٢٣:٤٠:١٩
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٦٠٧:٢٦:١٨١٢:٢٤:٢١١٧:٢٢:٢٥١٧:٤٢:٠٤٢٣:٤٠:٤٩
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٤٠٧:٢٦:٤٤١٢:٢٤:٥٠١٧:٢٢:٥٩١٧:٤٢:٣٨٢٣:٤١:١٩
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٠٠٧:٢٧:٠٩١٢:٢٥:٢٠١٧:٢٣:٣٥١٧:٤٣:١٤٢٣:٤١:٤٩
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٠٤٠٧:٢٧:٣٢١٢:٢٥:٥٠١٧:٢٤:١٢١٧:٤٣:٥٠٢٣:٤٢:٢٠
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٨٠٧:٢٧:٥٣١٢:٢٦:٢٠١٧:٢٤:٥٠١٧:٤٤:٢٨٢٣:٤٢:٥٠
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٥٠٠٧:٢٨:١٢١٢:٢٦:٤٩١٧:٢٥:٣٠١٧:٤٥:٠٧٢٣:٤٣:٢٠
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:١٠٠٧:٢٨:٣٠١٢:٢٧:١٨١٧:٢٦:١١١٧:٤٥:٤٨٢٣:٤٣:٥٠
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٩٠٧:٢٨:٤٧١٢:٢٧:٤٧١٧:٢٦:٥٤١٧:٤٦:٢٩٢٣:٤٤:٢٠
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٩:٠١١٢:٢٨:١٦١٧:٢٧:٣٧١٧:٤٧:١٢٢٣:٤٤:٥٠
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٤٠٧:٢٩:١٤١٢:٢٨:٤٤١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٧:٥٥٢٣:٤٥:٢٠
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٩٠٧:٢٩:٢٥١٢:٢٩:١٢١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٨:٤٠٢٣:٤٥:٥٠
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٢٩:٣٤١٢:٢٩:٤٠١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٩:٢٥٢٣:٤٦:١٩
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٤٠٧:٢٩:٤١١٢:٣٠:٠٧١٧:٣٠:٤٢١٧:٥٠:١٢٢٣:٤٦:٤٨
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٤٠٧:٢٩:٤٧١٢:٣٠:٣٤١٧:٣١:٣٠١٧:٥٠:٥٩٢٣:٤٧:١٧
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٩:٥٠١٢:٣١:٠٠١٧:٣٢:٢٠١٧:٥١:٤٧٢٣:٤٧:٤٥
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٠٠٧:٢٩:٥٢١٢:٣١:٢٦١٧:٣٣:١٠١٧:٥٢:٣٦٢٣:٤٨:١٣
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٦٠٧:٢٩:٥٢١٢:٣١:٥١١٧:٣٤:٠١١٧:٥٣:٢٥٢٣:٤٨:٤١
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٠٠٧:٢٩:٥٠١٢:٣٢:١٦١٧:٣٤:٥٣١٧:٥٤:١٥٢٣:٤٩:٠٨
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٢٩:٤٦١٢:٣٢:٤٠١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٥:٠٦٢٣:٤٩:٣٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٢٩:٤١١٢:٣٣:٠٣١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٥:٥٨٢٣:٥٠:٠١
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٣٠٧:٢٩:٣٣١٢:٣٣:٢٦١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٦:٥٠٢٣:٥٠:٢٦
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٠٠٧:٢٩:٢٤١٢:٣٣:٤٩١٧:٣٨:٢٧١٧:٥٧:٤٢٢٣:٥٠:٥٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٦٠٧:٢٩:١٣١٢:٣٤:١١١٧:٣٩:٢٢١٧:٥٨:٣٦٢٣:٥١:١٦
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٠٠٧:٢٩:٠٠١٢:٣٤:٣٢١٧:٤٠:١٨١٧:٥٩:٢٩٢٣:٥١:٤٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٢٨:٤٦١٢:٣٤:٥٢١٧:٤١:١٤١٨:٠٠:٢٣٢٣:٥٢:٠٤
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٤٠٧:٢٨:٢٩١٢:٣٥:١٢١٧:٤٢:١٠١٨:٠١:١٧٢٣:٥٢:٢٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٣٠٧:٢٨:١١١٢:٣٥:٣١١٧:٤٣:٠٧١٨:٠٢:١٢٢٣:٥٢:٤٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣١٠٧:٢٧:٥١١٢:٣٥:٤٩١٧:٤٤:٠٤١٨:٠٣:٠٧٢٣:٥٣:١١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای دوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوانه روستای دوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای دوانه روستای دوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوانه

روستای دوانه بر روی نقشه

روستای دوانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوانه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوانه
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای دوانه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای دوانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای دوانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوانه رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق دوانه
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دوانه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دوانه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوانه
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ دوانه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوانه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوانه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو