جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای دوانه

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز دوانه

اذان صبح: ٠٥:٠٨:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٥٨
غروب آفتاب: ٢٠:٢١:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٠١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٥:٢٣

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای دوانه (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای دوانه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دوانه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوانه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
امام هادی(ع) به یکی از دوستانش فرمود: فلانی را توبیخ کن و به او بگو: خداوند چون خیر بنده‌ای خواهد، هر گاه توبیخ شود، بپذیرد (و در صد جبران نقص براید).

اوقات شرعی ماه جاری روستای دوانه

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای دوانه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوانه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای دوانه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای دوانه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوانه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٣٠:٤٨٠٦:٥٥:٥٩١٣:٢٥:١٦١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:١٠٠٠:٤٢:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٤:٤٥١٣:٢٥:٠١١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٣:٥٧٠٠:٤١:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٣:٣٢١٣:٢٤:٤٧١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٤:٤٤٠٠:٤١:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٥٢:١٩١٣:٢٤:٣٣١٩:٥٧:١٩٢٠:١٥:٣١٠٠:٤١:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٤:٢٠١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٦:١٨٠٠:٤٠:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٩:٥٦١٣:٢٤:٠٧١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٠٥٠٠:٤٠:٢٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٢:٠٨٠٦:٤٨:٤٦١٣:٢٣:٥٤١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٧:٥٣٠٠:٤٠:٠٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٧:٣٦١٣:٢٣:٤٢٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٨:٤٠٠٠:٣٩:٤٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٦:٢٧١٣:٢٣:٣٠٢٠:٠١:٠٥٢٠:١٩:٢٨٠٠:٣٩:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٥:١٩١٣:٢٣:١٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٩:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٦:٣٠٠٦:٤٤:١١١٣:٢٣:٠٨٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٠٣٠٠:٣٨:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٣:٠٥١٣:٢٢:٥٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢١:٥١٠٠:٣٨:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٤٤٠٦:٤٢:٠٠١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٣٨:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٢٣٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٢٧٠٠:٣٧:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٩:٥١١٣:٢٢:٢٩٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:٣٧:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٨:٤٩١٣:٢٢:٢٠٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٣٧:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٢:١٣٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٥:٥١٠٠:٣٧:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٣٦:٤٦١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٦:٣٩٠٠:٣٦:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٥:٤٧١٣:٢١:٥٨٢٠:٠٨:٣٩٢٠:٢٧:٢٨٠٠:٣٦:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٤:٤٨١٣:٢١:٥٢٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٦:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٣:٥١١٣:٢١:٤٦٢٠:١٠:١٠٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٣٦:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٥٩٠٦:٣٢:٥٥١٣:٢١:٤١٢٠:١٠:٥٦٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٣٥:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٢:٠٠١٣:٢١:٣٧٢٠:١١:٤٢٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٥:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣١:٠٦١٣:٢١:٣٣٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٢٩٠٠:٣٥:٢٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٠:١٤١٣:٢١:٢٩٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٢:١٨٠٠:٣٥:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢١:٢٧٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٣٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٨:٣٣١٣:٢١:٢٤٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٣:٥٤٠٠:٣٤:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢١:٢٣٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٣٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٦:٥٦١٣:٢١:٢٢٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای دوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوانه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دوانه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای دوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای دوانه

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای دوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای دوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای دوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوانه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای دوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوانه

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوانه روستای دوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای دوانه روستای دوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای دوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوانه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوانه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای دوانه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای دوانه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوانه

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤١٠٦:٣٠:٤٤١٣:٣١:٣٠٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥١:٢٩٠٠:٤٣:٤٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٣١:٢٤١٣:٣١:٣١٢٠:٣١:١٦٢٠:٥٠:٤٩٠٠:٤٣:٥٧
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٣٢:٠٥١٣:٣١:٣٣٢٠:٣٠:٣٧٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٤٤:٠٧
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٣٢:٤٦١٣:٣١:٣٣٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٤٩:٢٥٠٠:٤٤:١٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٣٣:٢٧١٣:٣١:٣٣٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٨:٤١٠٠:٤٤:٢٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣٤:٠٨١٣:٣١:٣٢٢٠:٢٨:٣٢٢٠:٤٧:٥٥٠٠:٤٤:٣٤
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٦٠٦:٣٤:٥٠١٣:٣١:٣١٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٤٤:٤٢
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٣٥:٣١١٣:٣١:٢٩٢٠:٢٧:٠١٢٠:٤٦:١٩٠٠:٤٤:٤٩
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٣٦:١٣١٣:٣١:٢٧٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٥:٢٩٠٠:٤٤:٥٦
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٦:٥٥١٣:٣١:٢٣٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٤٥:٠٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٧:٣٧١٣:٣١:٢٠٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٤٥:٠٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٣٨:١٩١٣:٣١:١٥٢٠:٢٣:٤٤٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٤٥:١٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٩:٠٢١٣:٣١:١٠٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤١:٥٥٠٠:٤٥:١٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤١٠٦:٣٩:٤٤١٣:٣١:٠٥٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤٠:٥٨٠٠:٤٥:٢٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٤٠:٢٦١٣:٣٠:٥٨٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٠:٠١٠٠:٤٥:٢٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٤١:٠٩١٣:٣٠:٥٢٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٣٩:٠٢٠٠:٤٥:٢٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٤٠٦:٤١:٥١١٣:٣٠:٤٤٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٨:٠١٠٠:٤٥:٢٧
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٤٢:٣٣١٣:٣٠:٣٦٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٤٥:٢٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤٣:١٦١٣:٣٠:٢٨٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٥:٥٨٠٠:٤٥:٢٨
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٣:٥٨١٣:٣٠:١٩٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٤:٥٤٠٠:٤٥:٢٨
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٤:٤١١٣:٣٠:٠٩٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٤٥:٢٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٥:٢٣١٣:٢٩:٥٩٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٢:٤٤٠٠:٤٥:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٦:٠٥١٣:٢٩:٤٨٢٠:١٣:٠١٢٠:٣١:٣٧٠٠:٤٥:٢٣
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٦٠٦:٤٦:٤٨١٣:٢٩:٣٧٢٠:١١:٥٦٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٤٥:٢٠
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤٧:٣٠١٣:٢٩:٢٥٢٠:١٠:٥٠٢٠:٢٩:٢١٠٠:٤٥:١٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٨:١٢١٣:٢٩:١٣٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٨:١٢٠٠:٤٥:١٣
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٨:٥٤١٣:٢٩:٠٠٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٠٢٠٠:٤٥:٠٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٤١٠٦:٤٩:٣٦١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٤٥:٠٣
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٥٠:١٨١٣:٢٨:٣٣٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٤٤:٥٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٥١:٠٠١٣:٢٨:١٨٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٤٤:٥٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٤٠٦:٥١:٤١١٣:٢٨:٠٤٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٢:١٢٠٠:٤٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای دوانه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوانه روستای دوانه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای دوانه روستای دوانه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای دوانه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای دوانه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای دوانه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای دوانه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای دوانه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای دوانه

روستای دوانه بر روی نقشه

روستای دوانه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای دوانه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای دوانه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای دوانه
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای دوانه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای دوانه + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای دوانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای دوانه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای دوانه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای دوانه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای دوانه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا دوانه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوانه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا دوانه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوانه
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دوانه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوانه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوانه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوانه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای دوانه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو