جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دوآب نوسود

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز دوآب نوسود


اذان صبح: ٠٥:٥٦:٤٩
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٦:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٥٨

دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨
١٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٦ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ آذر ٩٨ شهر دوآب نوسود)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر دوآب نوسود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوآب نوسود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز پژوهش

كریستین آندرسن
هزار آسایش، به خوشی یك پیروزی پس از رنج و تلاش نمی ارزد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوآب نوسود

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوآب نوسود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب نوسود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دوآب نوسود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب نوسود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوآب نوسود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٠٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٣:٠٣٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤٠:٢٣١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٧:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٩:١٥١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٣٦:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٨:٠٧١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٣٦:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٣٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٤:٤٩١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢١:٥٥٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٥:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣١:٤١١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٤٧٠٠:٣٤:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٣٠:٤١١٣:٢١:٤٤٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٣٤:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٩:٤٢١٣:٢١:٣٩٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٤:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٣٤:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:٢١:٣٠٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:١٤٠٠:٣٣:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٦:٥١١٣:٢١:٢٧٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٣:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣٣:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢١:٢٢٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٣:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٤:١٢١٣:٢١:٢٠٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٣:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:٣٣١٣:٢١:١٨٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٢:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢١:٤٦١٣:٢١:١٨٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٢:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٠:٥٩١٣:٢١:١٩٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣٢:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٢٠:١٥١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٣٢:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٩:٣٢١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٢:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٣٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٨:١٠١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:١٦٠٠:٣١:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٧:٣١١٣:٢١:٣١٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٠٤٠٠:٣١:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٦:٥٤١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٦:٤٠٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٣١:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٦:١٩١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٣١:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٥:٤٥١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوآب نوسود

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر دوآب نوسود

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر دوآب نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر دوآب نوسود

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١١:٣٥١٢:١٢:٤٥١٧:١٣:٤٠١٧:٣٣:٢٠٢٣:٢٩:٠٨
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٢:٣٠١٢:١٣:٠٥١٧:١٣:٢٦١٧:٣٣:٠٩٢٣:٢٩:٢٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١٣:٢٥١٢:١٣:٢٦١٧:١٣:١٤١٧:٣٢:٥٩٢٣:٢٩:٤٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٤٦:١١٠٧:١٤:١٩١٢:١٣:٤٨١٧:١٣:٠٤١٧:٣٢:٥١٢٣:٣٠:٠١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٥:١٣١٢:١٤:١١١٧:١٢:٥٧١٧:٣٢:٤٥٢٣:٣٠:٢١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٦:٠٦١٢:١٤:٣٤١٧:١٢:٥١١٧:٣٢:٤١٢٣:٣٠:٤١
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٦:٥٨١٢:١٤:٥٨١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٣٩٢٣:٣١:٠١
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٧:٤٩١٢:١٥:٢٢١٧:١٢:٤٥١٧:٣٢:٣٩٢٣:٣١:٢٣
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٨:٤٠١٢:١٥:٤٧١٧:١٢:٤٥١٧:٣٢:٤٠٢٣:٣١:٤٥
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٩:٢٩١٢:١٦:١٣١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٤٤٢٣:٣٢:٠٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٥١:٢٩٠٧:٢٠:١٨١٢:١٦:٣٩١٧:١٢:٥١١٧:٣٢:٤٩٢٣:٣٢:٣١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٥٢:١١٠٧:٢١:٠٥١٢:١٧:٠٥١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٥٦٢٣:٣٢:٥٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢١:٥٢١٢:١٧:٣٢١٧:١٣:٠٤١٧:٣٣:٠٥٢٣:٣٣:٢٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٥٣:٣٥٠٧:٢٢:٣٧١٢:١٧:٥٩١٧:١٣:١٤١٧:٣٣:١٦٢٣:٣٣:٤٥
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٣:٢١١٢:١٨:٢٧١٧:١٣:٢٥١٧:٣٣:٢٨٢٣:٣٤:١٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٤:٠٥١٢:١٨:٥٥١٧:١٣:٣٩١٧:٣٣:٤٣٢٣:٣٤:٣٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٥٥:٣٤٠٧:٢٤:٤٦١٢:١٩:٢٣١٧:١٣:٥٤١٧:٣٣:٥٩٢٣:٣٥:٠٣
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢٥:٢٧١٢:١٩:٥١١٧:١٤:١١١٧:٣٤:١٧٢٣:٣٥:٣٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٦:٠٦١٢:٢٠:٢٠١٧:١٤:٣٠١٧:٣٤:٣٧٢٣:٣٥:٥٨
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٦:٤٤١٢:٢٠:٥٠١٧:١٤:٥١١٧:٣٤:٥٨٢٣:٣٦:٢٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٧:٢١١٢:٢١:١٩١٧:١٥:١٤١٧:٣٥:٢١٢٣:٣٦:٥٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٨:٣٤٠٧:٢٧:٥٦١٢:٢١:٤٨١٧:١٥:٣٩١٧:٣٥:٤٦٢٣:٣٧:٢٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٩:٠٧٠٧:٢٨:٣٠١٢:٢٢:١٨١٧:١٦:٠٥١٧:٣٦:١٣٢٣:٣٧:٥٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٩:٣٩٠٧:٢٩:٠٢١٢:٢٢:٤٨١٧:١٦:٣٣١٧:٣٦:٤١٢٣:٣٨:٢١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٦:٠٠:٠٩٠٧:٢٩:٣٣١٢:٢٣:١٨١٧:١٧:٠٣١٧:٣٧:١١٢٣:٣٨:٥١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٦:٠٠:٣٩٠٧:٣٠:٠٢١٢:٢٣:٤٨١٧:١٧:٣٤١٧:٣٧:٤٢٢٣:٣٩:٢٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٦:٠١:٠٧٠٧:٣٠:٣٠١٢:٢٤:١٨١٧:١٨:٠٧١٧:٣٨:١٥٢٣:٣٩:٥٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٦:٠١:٣٤٠٧:٣٠:٥٦١٢:٢٤:٤٨١٧:١٨:٤٢١٧:٣٨:٤٩٢٣:٤٠:٢١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٦:٠١:٥٩٠٧:٣١:٢٠١٢:٢٥:١٨١٧:١٩:١٨١٧:٣٩:٢٥٢٣:٤٠:٥١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٦:٠٢:٢٤٠٧:٣١:٤٢١٢:٢٥:٤٧١٧:١٩:٥٦١٧:٤٠:٠٢٢٣:٤١:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوآب نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب نوسود

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر دوآب نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب نوسود

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٢٠٧:٠٥:٥٣١٢:١٠:٥٦١٧:١٥:٤٢١٧:٣٥:٠٩٢٣:٢٧:٤٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٦:٥١١٢:١١:١٢١٧:١٥:١٧١٧:٣٤:٤٦٢٣:٢٧:٥٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٧:٤٨١٢:١١:٢٩١٧:١٤:٥٣١٧:٣٤:٢٥٢٣:٢٨:٠٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢١٠٧:٠٨:٤٦١٢:١١:٤٧١٧:١٤:٣٢١٧:٣٤:٠٦٢٣:٢٨:٢١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٩:٤٢١٢:١٢:٠٥١٧:١٤:١٣١٧:٣٣:٤٩٢٣:٢٨:٣٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٩٠٧:١٠:٣٩١٢:١٢:٢٥١٧:١٣:٥٥١٧:٣٣:٣٤٢٣:٢٨:٥١
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١١:٣٥١٢:١٢:٤٥١٧:١٣:٤٠١٧:٣٣:٢٠٢٣:٢٩:٠٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٢:٣٠١٢:١٣:٠٥١٧:١٣:٢٦١٧:٣٣:٠٩٢٣:٢٩:٢٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١٣:٢٥١٢:١٣:٢٦١٧:١٣:١٤١٧:٣٢:٥٩٢٣:٢٩:٤٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١١٠٧:١٤:١٩١٢:١٣:٤٨١٧:١٣:٠٤١٧:٣٢:٥١٢٣:٣٠:٠١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٨٠٧:١٥:١٣١٢:١٤:١١١٧:١٢:٥٧١٧:٣٢:٤٥٢٣:٣٠:٢١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٤٠٧:١٦:٠٦١٢:١٤:٣٤١٧:١٢:٥١١٧:٣٢:٤١٢٣:٣٠:٤١
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٠٠٧:١٦:٥٨١٢:١٤:٥٨١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٣٩٢٣:٣١:٠١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٦٠٧:١٧:٤٩١٢:١٥:٢٢١٧:١٢:٤٥١٧:٣٢:٣٩٢٣:٣١:٢٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠١٠٧:١٨:٤٠١٢:١٥:٤٧١٧:١٢:٤٥١٧:٣٢:٤٠٢٣:٣١:٤٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٩:٢٩١٢:١٦:١٣١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:٤٤٢٣:٣٢:٠٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٩٠٧:٢٠:١٨١٢:١٦:٣٩١٧:١٢:٥١١٧:٣٢:٤٩٢٣:٣٢:٣١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:١١٠٧:٢١:٠٥١٢:١٧:٠٥١٧:١٢:٥٦١٧:٣٢:٥٦٢٣:٣٢:٥٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٥٤٠٧:٢١:٥٢١٢:١٧:٣٢١٧:١٣:٠٤١٧:٣٣:٠٥٢٣:٣٣:٢٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٥٠٧:٢٢:٣٧١٢:١٧:٥٩١٧:١٣:١٤١٧:٣٣:١٦٢٣:٣٣:٤٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٥٠٧:٢٣:٢١١٢:١٨:٢٧١٧:١٣:٢٥١٧:٣٣:٢٨٢٣:٣٤:١٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٤:٠٥١٢:١٨:٥٥١٧:١٣:٣٩١٧:٣٣:٤٣٢٣:٣٤:٣٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٤٠٧:٢٤:٤٦١٢:١٩:٢٣١٧:١٣:٥٤١٧:٣٣:٥٩٢٣:٣٥:٠٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢٥:٢٧١٢:١٩:٥١١٧:١٤:١١١٧:٣٤:١٧٢٣:٣٥:٣٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٩٠٧:٢٦:٠٦١٢:٢٠:٢٠١٧:١٤:٣٠١٧:٣٤:٣٧٢٣:٣٥:٥٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٥٠٧:٢٦:٤٤١٢:٢٠:٥٠١٧:١٤:٥١١٧:٣٤:٥٨٢٣:٣٦:٢٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٠٠٧:٢٧:٢١١٢:٢١:١٩١٧:١٥:١٤١٧:٣٥:٢١٢٣:٣٦:٥٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٤٠٧:٢٧:٥٦١٢:٢١:٤٨١٧:١٥:٣٩١٧:٣٥:٤٦٢٣:٣٧:٢٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٧٠٧:٢٨:٣٠١٢:٢٢:١٨١٧:١٦:٠٥١٧:٣٦:١٣٢٣:٣٧:٥٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٩٠٧:٢٩:٠٢١٢:٢٢:٤٨١٧:١٦:٣٣١٧:٣٦:٤١٢٣:٣٨:٢١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب نوسود شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب نوسود شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوآب نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوآب نوسود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوآب نوسود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوآب نوسود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوآب نوسود

شهر دوآب نوسود بر روی نقشه

شهر دوآب نوسود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوآب نوسود
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر دوآب نوسود + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر دوآب نوسود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوآب نوسود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوآب نوسود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوآب نوسود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دوآب نوسود
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوآب نوسود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا دوآب نوسود دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوآب نوسود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوآب نوسود
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوآب نوسود
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوآب نوسود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو