جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دوآب نوسود

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز دوآب نوسود


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:١٤:٢٢
اذان مغرب: ١٨:٣٢:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٤

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ شهر دوآب نوسود)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دوآب نوسود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوآب نوسود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
تفاوت انسان با حیوان در كنترل هوای نفس و هوس ها است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوآب نوسود

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوآب نوسود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب نوسود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دوآب نوسود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب نوسود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوآب نوسود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٣٠٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٣:٠٣٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٣٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٢٠٦:٤٠:٢٣١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٥:٥٥٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٧:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٣٩:١٥١٣:٢٢:٤٣٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٣٦:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٣٨:٠٧١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٣٦:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٧:٠٠١٣:٢٢:٢٥٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٣٦:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٧٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢٢:١٧٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٦:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٤:٤٩١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٠:٠١٢٠:٢٩:١١٠٠:٣٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٣:٤٦١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٣٥:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢١:٥٥٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٥٠٠:٣٥:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣١:٤١١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣١:٤٧٠٠:٣٤:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٣٠:٤١١٣:٢١:٤٤٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٣٤:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٩:٤٢١٣:٢١:٣٩٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٣٠٠٠:٣٤:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٦٠٦:٢٨:٤٤١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٣٤:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:٢١:٣٠٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:١٤٠٠:٣٣:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٦:٥١١٣:٢١:٢٧٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٣٣:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣٣:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢١:٢٢٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٣:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣١٠٦:٢٤:١٢١٣:٢١:٢٠٢٠:١٨:٥٦٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٣٣:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٤٤٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٣٢:٥٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٢٢:٣٣١٣:٢١:١٨٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٢:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢١:٤٦١٣:٢١:١٨٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٢:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٠:٥٩١٣:٢١:١٩٢٠:٢٢:٠٦٢٠:٤٢:٠٠٠٠:٣٢:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٢٠:١٥١٣:٢١:٢٠٢٠:٢٢:٥٢٢٠:٤٢:٥٠٠٠:٣٢:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٩:٣٢١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٣:٣٩٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٢:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٤:٢٥٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٣٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٨:١٠١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:١٦٠٠:٣١:٥٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٧:٣١١٣:٢١:٣١٢٠:٢٥:٥٥٢٠:٤٦:٠٤٠٠:٣١:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٥٠٦:١٦:٥٤١٣:٢١:٣٥٢٠:٢٦:٤٠٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٣١:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٦:١٩١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٣١:٤٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٥:٤٥١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٣١:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوآب نوسود

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دوآب نوسود

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دوآب نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دوآب نوسود

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٧:٥٤١٢:٣٧:٣٤١٧:٤٧:٣٦١٨:٠٦:٤٨٢٣:٥٤:٢٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠١:١٩٠٧:٢٧:١٧١٢:٣٧:٤٦١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٧:٤٧٢٣:٥٤:٤٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٠:٤٩٠٧:٢٦:٣٨١٢:٣٧:٥٨١٧:٤٩:٣٩١٨:٠٨:٤٦٢٣:٥٤:٥٨
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٠:١٧٠٧:٢٥:٥٨١٢:٣٨:٠٨١٧:٥٠:٤٠١٨:٠٩:٤٥٢٣:٥٥:١٢
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:٤٤٠٧:٢٥:١٧١٢:٣٨:١٨١٧:٥١:٤٢١٨:١٠:٤٤٢٣:٥٥:٢٥
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٩:٠٩٠٧:٢٤:٣٣١٢:٣٨:٢٧١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:٤٣٢٣:٥٥:٣٨
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٨:٣٢٠٧:٢٣:٤٨١٢:٣٨:٣٥١٧:٥٣:٤٥١٨:١٢:٤٢٢٣:٥٥:٤٩
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٣:٠٢١٢:٣٨:٤٢١٧:٥٤:٤٦١٨:١٣:٤١٢٣:٥٦:٠٠
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٢:١٤١٢:٣٨:٤٨١٧:٥٥:٤٧١٨:١٤:٣٩٢٣:٥٦:١٠
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٦:٣٢٠٧:٢١:٢٤١٢:٣٨:٥٤١٧:٥٦:٤٨١٨:١٥:٣٨٢٣:٥٦:١٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٠:٣٣١٢:٣٨:٥٩١٧:٥٧:٤٩١٨:١٦:٣٦٢٣:٥٦:٢٧
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٥:٠٤٠٧:١٩:٤١١٢:٣٩:٠٢١٧:٥٨:٤٩١٨:١٧:٣٥٢٣:٥٦:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٤:١٨٠٧:١٨:٤٧١٢:٣٩:٠٥١٧:٥٩:٤٩١٨:١٨:٣٣٢٣:٥٦:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٣:٣٠٠٧:١٧:٥٢١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٠:٥٠١٨:١٩:٣١٢٣:٥٦:٤٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٤١٠٧:١٦:٥٥١٢:٣٩:٠٩١٨:٠١:٤٩١٨:٢٠:٢٨٢٣:٥٦:٥٠
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:٥٠٠٧:١٥:٥٧١٢:٣٩:١٠١٨:٠٢:٤٩١٨:٢١:٢٦٢٣:٥٦:٥٤
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٥٨٠٧:١٤:٥٨١٢:٣٩:١٠١٨:٠٣:٤٨١٨:٢٢:٢٣٢٣:٥٦:٥٦
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٠:٠٤٠٧:١٣:٥٨١٢:٣٩:٠٩١٨:٠٤:٤٧١٨:٢٣:٢٠٢٣:٥٦:٥٨
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٩:٠٩٠٧:١٢:٥٦١٢:٣٩:٠٨١٨:٠٥:٤٦١٨:٢٤:١٧٢٣:٥٧:٠٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٨:١٣٠٧:١١:٥٤١٢:٣٩:٠٥١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٥:١٣٢٣:٥٧:٠٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٧:١٥٠٧:١٠:٥٠١٢:٣٩:٠٢١٨:٠٧:٤٣١٨:٢٦:٠٩٢٣:٥٦:٥٩
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٦:١٦٠٧:٠٩:٤٥١٢:٣٨:٥٩١٨:٠٨:٤١١٨:٢٧:٠٥٢٣:٥٦:٥٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٥:١٥٠٧:٠٨:٣٩١٢:٣٨:٥٥١٨:٠٩:٣٩١٨:٢٨:٠١٢٣:٥٦:٥٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٤:١٤٠٧:٠٧:٣٢١٢:٣٨:٥٠١٨:١٠:٣٦١٨:٢٨:٥٧٢٣:٥٦:٥٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٦:٢٤١٢:٣٨:٤٤١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٥٢٢٣:٥٦:٥٠
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٥:١٥١٢:٣٨:٣٨١٨:١٢:٣٠١٨:٣٠:٤٧٢٣:٥٦:٤٥
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٤:٠٥١٢:٣٨:٣١١٨:١٣:٢٦١٨:٣١:٤٢٢٣:٥٦:٤٠
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٢:٥٤١٢:٣٨:٢٣١٨:١٤:٢٢١٨:٣٢:٣٦٢٣:٥٦:٣٤
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠١:٤٢١٢:٣٨:١٥١٨:١٥:١٨١٨:٣٣:٣٠٢٣:٥٦:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوآب نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب نوسود

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دوآب نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب نوسود

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٦:٢٤١٢:٣٨:٤٤١٨:١١:٣٣١٨:٢٩:٥٢٢٣:٥٦:٥٠
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٦٠٧:٠٥:١٥١٢:٣٨:٣٨١٨:١٢:٣٠١٨:٣٠:٤٧٢٣:٥٦:٤٥
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٤:٠٥١٢:٣٨:٣١١٨:١٣:٢٦١٨:٣١:٤٢٢٣:٥٦:٤٠
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٤٠٧:٠٢:٥٤١٢:٣٨:٢٣١٨:١٤:٢٢١٨:٣٢:٣٦٢٣:٥٦:٣٤
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٦٠٧:٠١:٤٢١٢:٣٨:١٥١٨:١٥:١٨١٨:٣٣:٣٠٢٣:٥٦:٢٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٧٠٧:٠٠:٢٩١٢:٣٨:٠٦١٨:١٦:١٣١٨:٣٤:٢٤٢٣:٥٦:٢٠
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٧٠٦:٥٩:١٥١٢:٣٧:٥٧١٨:١٧:٠٨١٨:٣٥:١٨٢٣:٥٦:١٢
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٥٠٦:٥٨:٠١١٢:٣٧:٤٧١٨:١٨:٠٣١٨:٣٦:١١٢٣:٥٦:٠٣
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٦:٥٦:٤٦١٢:٣٧:٣٦١٨:١٨:٥٧١٨:٣٧:٠٤٢٣:٥٥:٥٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٥:٣٠١٢:٣٧:٢٥١٨:١٩:٥١١٨:٣٧:٥٧٢٣:٥٥:٤٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٥٠٦:٥٤:١٣١٢:٣٧:١٤١٨:٢٠:٤٥١٨:٣٨:٥٠٢٣:٥٥:٣٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٢:٥٦١٢:٣٧:٠١١٨:٢١:٣٨١٨:٣٩:٤٢٢٣:٥٥:٢٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٢٠٦:٥١:٣٨١٢:٣٦:٤٩١٨:٢٢:٣١١٨:٤٠:٣٤٢٣:٥٥:٠٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٠:١٩١٢:٣٦:٣٦١٨:٢٣:٢٤١٨:٤١:٢٦٢٣:٥٤:٥٥
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٦٠٦:٤٩:٠٠١٢:٣٦:٢٢١٨:٢٤:١٦١٨:٤٢:١٧٢٣:٥٤:٤٢
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٧:٤٠١٢:٣٦:٠٨١٨:٢٥:٠٨١٨:٤٣:٠٨٢٣:٥٤:٢٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٦:٢٠١٢:٣٥:٥٤١٨:٢٦:٠٠١٨:٤٣:٥٩٢٣:٥٤:١٣
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٥٠٦:٤٤:٥٩١٢:٣٥:٣٩١٨:٢٦:٥١١٨:٤٤:٥٠٢٣:٥٣:٥٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٣:٣٨١٢:٣٥:٢٤١٨:٢٧:٤٢١٨:٤٥:٤١٢٣:٥٣:٤١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٤١٠٦:٤٢:١٦١٢:٣٥:٠٨١٨:٢٨:٣٣١٨:٤٦:٣١٢٣:٥٣:٢٥
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٠:٥٤١٢:٣٤:٥٣١٨:٢٩:٢٤١٨:٤٧:٢١٢٣:٥٣:٠٨
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٣٩:٣١١٢:٣٤:٣٦١٨:٣٠:١٤١٨:٤٨:١١٢٣:٥٢:٥١
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٨٠٦:٣٨:٠٩١٢:٣٤:٢٠١٨:٣١:٠٥١٨:٤٩:٠١٢٣:٥٢:٣٣
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٦:٤٦١٢:٣٤:٠٣١٨:٣١:٥٥١٨:٤٩:٥١٢٣:٥٢:١٥
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٥:٢٢١٢:٣٣:٤٧١٨:٣٢:٤٤١٨:٥٠:٤١٢٣:٥١:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٩٠٦:٣٣:٥٨١٢:٣٣:٣٠١٨:٣٣:٣٤١٨:٥١:٣١٢٣:٥١:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٢:٣٥١٢:٣٣:١٢١٨:٣٤:٢٣١٨:٥٢:٢٠٢٣:٥١:١٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣١:١١١٢:٣٢:٥٥١٨:٣٥:١٣١٨:٥٣:١٠٢٣:٥٠:٥٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٢٩:٤٦١٢:٣٢:٣٧١٨:٣٦:٠٢١٨:٥٣:٥٩٢٣:٥٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب نوسود شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب نوسود شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوآب نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوآب نوسود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوآب نوسود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوآب نوسود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوآب نوسود

شهر دوآب نوسود بر روی نقشه

شهر دوآب نوسود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوآب نوسود
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر دوآب نوسود + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر دوآب نوسود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوآب نوسود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوآب نوسود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوآب نوسود
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوآب نوسود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوآب نوسود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق دوآب نوسود
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ دوآب نوسود دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوآب نوسود
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوآب نوسود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوآب نوسود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو