جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دوآب نوسود

پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز دوآب نوسود

اذان صبح: ٠٥:٢٠:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٢٧
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:١٨
اذان مغرب: ١٧:٥٠:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٦:٤٤

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر دوآب نوسود)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دوآب نوسود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوآب نوسود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
برای فرزند بر پدر حقی است و برای پدر بر فرزند، حقی. حق پدر بر فرزند این است كه: او را در همه چیز اطاعت كند، جز در معصیتِ خداوند سبحان. و حق فرزند بر پدر آن است كه: نام زیبا بر او بگذارد و فرهنگِ سازنده‌ی او را نیكو كند و قرآن را به او تعلیم دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوآب نوسود

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوآب نوسود در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب نوسود ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دوآب نوسود (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب نوسود ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوآب نوسود
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٧:٠١٠٦:٥٤:١٥١٣:٢٥:١٣١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٥:١٤٠٠:٤١:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٢:٥٧١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٠٥٠٠:٤٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٥٦٠٦:٥١:٤٠١٣:٢٤:٤٤١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٦:٥٦٠٠:٤٠:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٥٠:٢٤١٣:٢٤:٣١١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٤٧٠٠:٤٠:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٥٢٠٦:٤٩:٠٨١٣:٢٤:١٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٣٨٠٠:٣٩:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٧:٥٣١٣:٢٤:٠٤٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٢٩٠٠:٣٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٥٠٠٦:٤٦:٣٩١٣:٢٣:٥٢٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٣٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٥:٢٥١٣:٢٣:٣٩٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:١٢٠٠:٣٨:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٤:١٣١٣:٢٣:٢٧٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٣٨:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:٢٠٠٦:٤٣:٠١١٣:٢٣:١٦٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٣٧:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٥١٠٦:٤١:٥٠١٣:٢٣:٠٥٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٤٦٠٠:٣٧:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٢٣٠٦:٤٠:٤٠١٣:٢٢:٥٥٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٤:٣٨٠٠:٣٧:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٩:٣١١٣:٢٢:٤٥٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٣٧:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٨:٢٢١٣:٢٢:٣٥٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٢١٠٠:٣٦:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٧:١٥١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١٣٠٠:٣٦:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٦:٠٩١٣:٢٢:١٨٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣٦:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٣٠٦:٣٥:٠٤١٣:٢٢:١٠٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٣٥:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٤:٠٠١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٣٥:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٢:٥٧١٣:٢١:٥٦٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٤١٠٠:٣٥:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٣١:٥٥١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:١٥٢٠:٣١:٣٣٠٠:٣٤:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٣٠:٥٤١٣:٢١:٤٤٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٢:٢٥٠٠:٣٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٩:٥٥١٣:٢١:٣٨٢٠:١٣:٥٣٢٠:٣٣:١٧٠٠:٣٤:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٨:٥٧١٣:٢١:٣٤٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٣٤:١٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٧:٥٩١٣:٢١:٣٠٢٠:١٥:٣١٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٣٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٧:٠٤١٣:٢١:٢٧٢٠:١٦:١٩٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٣٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٦:٠٩١٣:٢١:٢٤٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٣٣:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٥:١٦١٣:٢١:٢٢٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٣٥٠٠:٣٣:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٤:٢٤١٣:٢١:٢٠٢٠:١٨:٤٤٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٣٣:١٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٣:٣٤١٣:٢١:١٩٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:١٧٠٠:٣٢:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوآب نوسود

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دوآب نوسود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دوآب نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر دوآب نوسود

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوآب نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوآب نوسود

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر دوآب نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوآب نوسود

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوآب نوسود شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوآب نوسود شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دوآب نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب نوسود

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب نوسود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب نوسود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب نوسود

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٥١٠٦:٣٧:١١١٢:٠٩:٢٣١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:٢٥٢٣:٢٧:٥٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٩٠٦:٣٨:٠٤١٢:٠٩:١٤١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٨:١٧٢٣:٢٧:٤٢
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٧٠٦:٣٨:٥٨١٢:٠٩:٠٦١٧:٣٨:٤٧١٧:٥٧:١٠٢٣:٢٧:٣٢
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٩:٥٢١٢:٠٩:٠٠١٧:٣٧:٣٩١٧:٥٦:٠٤٢٣:٢٧:٢٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٥٠٦:٤٠:٤٦١٢:٠٨:٥٣١٧:٣٦:٣٣١٧:٥٥:٠٠٢٣:٢٧:١٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤١:٤١١٢:٠٨:٤٨١٧:٣٥:٢٧١٧:٥٣:٥٦٢٣:٢٧:٠٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٢٠٦:٤٢:٣٦١٢:٠٨:٤٣١٧:٣٤:٢٣١٧:٥٢:٥٤٢٣:٢٦:٥٧
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٣:٣١١٢:٠٨:٣٩١٧:٣٣:٢٠١٧:٥١:٥٣٢٣:٢٦:٥٠
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٤:٢٧١٢:٠٨:٣٦١٧:٣٢:١٨١٧:٥٠:٥٣٢٣:٢٦:٤٤
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٩٠٦:٤٥:٢٢١٢:٠٨:٣٣١٧:٣١:١٧١٧:٤٩:٥٤٢٣:٢٦:٣٨
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٩٠٦:٤٦:١٩١٢:٠٨:٣١١٧:٣٠:١٨١٧:٤٨:٥٧٢٣:٢٦:٣٣
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:١٥١٢:٠٨:٣٠١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٨:٠٢٢٣:٢٦:٢٩
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٧٠٦:٤٨:١٢١٢:٠٨:٣٠١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٧:٠٧٢٣:٢٦:٢٥
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٤٩:٠٩١٢:٠٨:٣١١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٦:١٤٢٣:٢٦:٢٣
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٠:٠٦١٢:٠٨:٣٣١٧:٢٦:٣٤١٧:٤٥:٢٣٢٣:٢٦:٢١
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥١:٠٤١٢:٠٨:٣٥١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٤:٣٣٢٣:٢٦:١٩
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٢:٠٢١٢:٠٨:٣٨١٧:٢٤:٥١١٧:٤٣:٤٤٢٣:٢٦:١٩
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٣:٠٠١٢:٠٨:٤٢١٧:٢٤:٠١١٧:٤٢:٥٧٢٣:٢٦:١٩
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٣:٥٨١٢:٠٨:٤٧١٧:٢٣:١٤١٧:٤٢:١٢٢٣:٢٦:٢١
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٤:٥٦١٢:٠٨:٥٣١٧:٢٢:٢٧١٧:٤١:٢٨٢٣:٢٦:٢٣
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٥:٥٥١٢:٠٩:٠٠١٧:٢١:٤٣١٧:٤٠:٤٥٢٣:٢٦:٢٥
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٦:٥٤١٢:٠٩:٠٨١٧:٢١:٠٠١٧:٤٠:٠٥٢٣:٢٦:٢٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٧:٥٢١٢:٠٩:١٦١٧:٢٠:١٨١٧:٣٩:٢٦٢٣:٢٦:٣٤
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٨:٥١١٢:٠٩:٢٥١٧:١٩:٣٨١٧:٣٨:٤٩٢٣:٢٦:٣٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٩:٥٠١٢:٠٩:٣٦١٧:١٩:٠٠١٧:٣٨:١٣٢٣:٢٦:٤٥
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٠٠٧:٠٠:٤٩١٢:٠٩:٤٧١٧:١٨:٢٤١٧:٣٧:٣٩٢٣:٢٦:٥٢
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠١:٤٧١٢:٠٩:٥٨١٧:١٧:٥٠١٧:٣٧:٠٧٢٣:٢٧:٠٠
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٢:٤٦١٢:١٠:١١١٧:١٧:١٧١٧:٣٦:٣٧٢٣:٢٧:٠٩
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٣:٤٤١٢:١٠:٢٥١٧:١٦:٤٦١٧:٣٦:٠٨٢٣:٢٧:١٩
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٣٧:٥١٠٧:٠٤:٤٣١٢:١٠:٣٩١٧:١٦:١٦١٧:٣٥:٤١٢٣:٢٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دوآب نوسود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب نوسود شهر دوآب نوسود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب نوسود شهر دوآب نوسود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوآب نوسود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب نوسود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوآب نوسود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوآب نوسود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوآب نوسود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوآب نوسود

شهر دوآب نوسود بر روی نقشه

شهر دوآب نوسود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوآب نوسود
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر دوآب نوسود + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر دوآب نوسود + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر دوآب نوسود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوآب نوسود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دوآب نوسود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوآب نوسود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق دوآب نوسود
جدول اوقات شرعی امروز فردا دوآب نوسود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ دوآب نوسود دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوآب نوسود دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوآب نوسود دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوآب نوسود
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوآب نوسود
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوآب نوسود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوآب نوسود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو