جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز دوآب مازندران


اذان صبح: ٠٣:٥٩:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٤٧

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ شهر دوآب مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دوآب مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوآب مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
كامیابی، راز نیست، نظام [ =سامانه ] است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوآب مازندران

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوآب مازندران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب مازندران ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دوآب مازندران (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب مازندران ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوآب مازندران ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٢:٣٠١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٩:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٤:٤٢١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٩:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٩:٠٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٤:١٤١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٨:٤٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٤:٠١١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٨:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٢١٠٠:١٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٣:٣٥١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٧:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٧:٢٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٣:١١١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٦:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٦:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٦:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٨:١٩١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٥:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٥:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٢:١٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٥:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٢:١٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:٥٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٢:٠١١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٤:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٢:٢٧١٣:٠١:٥٣١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٢٥٠٠:١٤:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١١:٢٠١٣:٠١:٤٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٢١٠٠:١٤:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:١٤١٣:٠١:٣٩١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:١٦٠٠:١٣:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠١:٣٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:١١٠٠:١٣:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠١:٢٧١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٣:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠١:٢٢١٩:٥٦:١٣٢٠:١٦:٠١٠٠:١٢:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠١:١٧١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٢:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠١:١٣١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٥١٠٠:١٢:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٢:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠١:٠٧١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٢:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٢:١٠١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١١:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠١:١٥١٣:٠١:٠٣٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٢٩٠٠:١١:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١١:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوآب مازندران

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دوآب مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دوآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری شهر دوآب مازندران

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب مازندران

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٣٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠١:١٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٠٩:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠١:٢٣٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣١:١٢٠٠:٠٩:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٥٠٥:٥٢:٠٦١٣:٠١:٢٨٢٠:١١:١٥٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٠٩:٤٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٩٠٥:٥١:٣١١٣:٠١:٣٤٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣٢:٤٨٠٠:٠٩:٤٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٥٠:٥٨١٣:٠١:٤٠٢٠:١٢:٤٤٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٠٩:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٥٠:٢٧١٣:٠١:٤٦٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٠٩:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٤٩:٥٧١٣:٠١:٥٣٢٠:١٤:١١٢٠:٣٥:٠٨٠٠:٠٩:٣٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٩:٢٩١٣:٠٢:٠١٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٠٩:٣٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٠٠٥:٤٩:٠٣١٣:٠٢:٠٩٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٠٩:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٧٠٥:٤٨:٣٩١٣:٠٢:١٧٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٧:١٩٠٠:٠٩:٣٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٤٨:١٦١٣:٠٢:٢٦٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٨:٠١٠٠:٠٩:٣١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٤٧:٥٥١٣:٠٢:٣٥٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٨:٤٢٠٠:٠٩:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٠٠٥:٤٧:٣٥١٣:٠٢:٤٥٢٠:١٨:١١٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٠٩:٣٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٦٠٥:٤٧:١٨١٣:٠٢:٥٤٢٠:١٨:٤٧٢٠:٤٠:٠٠٠٠:٠٩:٣٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٤٠٥:٤٧:٠٢١٣:٠٣:٠٥٢٠:١٩:٢٣٢٠:٤٠:٣٨٠٠:٠٩:٣٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٤٦:٤٧١٣:٠٣:١٥٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤١:١٤٠٠:٠٩:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٨٠٥:٤٦:٣٥١٣:٠٣:٢٦٢٠:٢٠:٣٠٢٠:٤١:٤٩٠٠:٠٩:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٤٦:٢٤١٣:٠٣:٣٧٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٠٩:٥٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٤٦:١٥١٣:٠٣:٤٩٢٠:٢١:٣٤٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٠٩:٥٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٣٠٥:٤٦:٠٨١٣:٠٤:٠٠٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤٣:٢٧٠٠:١٠:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٦٠٥:٤٦:٠٢١٣:٠٤:١٢٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٣:٥٧٠٠:١٠:١٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٤٥:٥٨١٣:٠٤:٢٤٢٠:٢٢:٥٩٢٠:٤٤:٢٥٠٠:١٠:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٤٥:٥٦١٣:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٢٥٢٠:٤٤:٥٢٠٠:١٠:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٤٥:٥٦١٣:٠٤:٤٩٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٥:١٨٠٠:١٠:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٥٠٥:٤٥:٥٧١٣:٠٥:٠٢٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٥:٤٢٠٠:١٠:٤٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٤٦:٠٠١٣:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٣٥٢٠:٤٦:٠٥٠٠:١٠:٥٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢١٠٥:٤٦:٠٤١٣:٠٥:٢٨٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٦:٢٦٠٠:١١:٠٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٤٦:١١١٣:٠٥:٤١٢٠:٢٥:١٤٢٠:٤٦:٤٥٠٠:١١:٢٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٤٦:١٩١٣:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٧:٠٣٠٠:١١:٣٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٤٦:٢٨١٣:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٤٧٢٠:٤٧:١٩٠٠:١١:٤٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٣٠٥:٤٦:٣٩١٣:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٧:٣٣٠٠:١١:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوآب مازندران

روستای دوآب در شهرستان سوادکوه، استان مازندران واقع شده است

شهر دوآب مازندران در ویکیپدیا

شهر دوآب مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوآب مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوآب مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوآب مازندران بر روی نقشه

شهر دوآب مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوآب مازندران
اوقات شرعی خرداد ٩٩ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوآب مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوآب مازندران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوآب مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوآب مازندران
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ دوآب مازندران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوآب مازندران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق دوآب مازندران
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوآب مازندران
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوآب مازندران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو