جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز دوآب مازندران

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠٦
اذان ظهر: ١١:٥٦:١٤
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٤٧
اذان مغرب: ١٨:١٥:٠١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:٠٥

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر دوآب مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دوآب مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوآب مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
خلافت فقط از آنِ كسى است كه به روش رسول خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) برود، و به طاعتِ خدا عمل كند، و به جان خودم سوگند كه ما اهل بیت نشانه‌هاى هدایت و جلوه‌هاى پرفروغ پرهیزگارى هستیم

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوآب مازندران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوآب مازندران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب مازندران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر دوآب مازندران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب مازندران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان دوآب مازندران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٤:٤٢١٩:٣٨:٥١١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٩:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٩:٤٩١٣:٠٤:٢٨١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٩:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٨:٢٩١٣:٠٤:١٤١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٨:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٧:١٠١٣:٠٤:٠١١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٢٦٠٠:١٨:٢٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٥:٢١٠٦:٢٥:٥٢١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٢١٠٠:١٨:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٤:٣٤١٣:٠٣:٣٥١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:١٥٠٠:١٧:٤١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٣:٢٣١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٣:١١١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٥:٠٠٠٠:١٦:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٩:٣٢١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٥:٥٥٠٠:١٦:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٨:١٩١٣:٠٢:٣٨١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٥:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٢:٢٨١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٥:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٢:١٩١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٥:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٤:٤٥١٣:٠٢:١٠١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٤:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٢:٠١١٩:٥١:٠١٢٠:١٠:٣٠٠٠:١٤:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٢:٢٧١٣:٠١:٥٣١٩:٥١:٥٣٢٠:١١:٢٥٠٠:١٤:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٢٠٦:١١:٢٠١٣:٠١:٤٦١٩:٥٢:٤٥٢٠:١٢:٢١٠٠:١٤:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:١٤١٣:٠١:٣٩١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٣:١٦٠٠:١٣:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٩:٠٩١٣:٠١:٣٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:١١٠٠:١٣:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٣٢٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠١:٢٧١٩:٥٥:٢١٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٣:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠١:٢٢١٩:٥٦:١٣٢٠:١٦:٠١٠٠:١٢:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠١:١٧١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٢:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٢١٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠١:١٣١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٧:٥١٠٠:١٢:٢٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠١:١٠١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٢:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:٠٣:٠٦١٣:٠١:٠٧١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٩:٤٠٠٠:١٢:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٢:١٠١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٣٥٠٠:١١:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠١:١٥١٣:٠١:٠٣٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٢٩٠٠:١١:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٠:٢٢١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٢:١٢٢٠:٢٢:٢٣٠٠:١١:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٣:١٦٠٠:١١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوآب مازندران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دوآب مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دوآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر دوآب مازندران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوآب مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر دوآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوآب مازندران

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر دوآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب مازندران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٢:٤١١١:٥٧:١٧١٨:٠١:١٧١٨:١٩:٣٢٢٣:١٥:٠١
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٣:٢٩١١:٥٦:٥٦١٧:٥٩:٤٧١٨:١٨:٠١٢٣:١٤:٤٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٤:١٧١١:٥٦:٣٥١٧:٥٨:١٧١٨:١٦:٣١٢٣:١٤:٢٤
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٥:٠٦١١:٥٦:١٤١٧:٥٦:٤٧١٨:١٥:٠١٢٣:١٤:٠٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٥:٥٤١١:٥٥:٥٣١٧:٥٥:١٨١٨:١٣:٣١٢٣:١٣:٤٧
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٥:٥٦:٤٣١١:٥٥:٣٣١٧:٥٣:٤٨١٨:١٢:٠٢٢٣:١٣:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٧:٣٢١١:٥٥:١٣١٧:٥٢:١٩١٨:١٠:٣٣٢٣:١٣:١٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠١٠٥:٥٨:٢١١١:٥٤:٥٣١٧:٥٠:٥٠١٨:٠٩:٠٤٢٣:١٢:٥١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٣٠٥:٥٩:١٠١١:٥٤:٣٣١٧:٤٩:٢٢١٨:٠٧:٣٦٢٣:١٢:٣٣
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٥:٥٩:٥٩١١:٥٤:١٣١٧:٤٧:٥٣١٨:٠٦:٠٨٢٣:١٢:١٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٠:٤٩١١:٥٣:٥٤١٧:٤٦:٢٦١٨:٠٤:٤١٢٣:١١:٥٧
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠١:٣٩١١:٥٣:٣٥١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٣:١٤٢٣:١١:٣٩
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٢:٢٩١١:٥٣:١٧١٧:٤٣:٣١١٨:٠١:٤٧٢٣:١١:٢١
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٣:٢٠١١:٥٢:٥٩١٧:٤٢:٠٤١٨:٠٠:٢١٢٣:١١:٠٣
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٤:١١١١:٥٢:٤١١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٨:٥٦٢٣:١٠:٤٦
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٣٠٦:٠٥:٠٢١١:٥٢:٢٤١٧:٣٩:١٣١٧:٥٧:٣١٢٣:١٠:٢٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٥:٥٣١١:٥٢:٠٧١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٦:٠٧٢٣:١٠:١١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٥٠٦:٠٦:٤٥١١:٥١:٥٠١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٤:٤٣٢٣:٠٩:٥٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٧:٣٧١١:٥١:٣٤١٧:٣٤:٥٩١٧:٥٣:٢١٢٣:٠٩:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٨:٢٩١١:٥١:١٩١٧:٣٣:٣٦١٧:٥١:٥٨٢٣:٠٩:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٠٩:٢٢١١:٥١:٠٤١٧:٣٢:١٤١٧:٥٠:٣٧٢٣:٠٩:٠٧
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:١٥١١:٥٠:٤٩١٧:٣٠:٥٢١٧:٤٩:١٧٢٣:٠٨:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥١٠٦:١١:٠٩١١:٥٠:٣٦١٧:٢٩:٣١١٧:٤٧:٥٧٢٣:٠٨:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٢٠٦:١٢:٠٣١١:٥٠:٢٢١٧:٢٨:١١١٧:٤٦:٣٨٢٣:٠٨:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٢:٥٧١١:٥٠:١٠١٧:٢٦:٥١١٧:٤٥:٢٠٢٣:٠٨:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٣:٥١١١:٤٩:٥٧١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٤:٠٣٢٣:٠٧:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٤:٤٦١١:٤٩:٤٦١٧:٢٤:١٥١٧:٤٢:٤٧٢٣:٠٧:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٥:٤١١١:٤٩:٣٥١٧:٢٢:٥٨١٧:٤١:٣١٢٣:٠٧:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٨٠٦:١٦:٣٧١١:٤٩:٢٥١٧:٢١:٤٢١٧:٤٠:١٧٢٣:٠٧:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٧:٣٣١١:٤٩:١٥١٧:٢٠:٢٧١٧:٣٩:٠٤٢٣:٠٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوآب مازندران

روستای دوآب در شهرستان سوادکوه، استان مازندران واقع شده است

شهر دوآب مازندران در ویکیپدیا

شهر دوآب مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوآب مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوآب مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوآب مازندران بر روی نقشه

شهر دوآب مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوآب مازندران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر دوآب مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوآب مازندران
جدول اوقات شرعی امروز فردا دوآب مازندران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق دوآب مازندران ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوآب مازندران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ دوآب مازندران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوآب مازندران
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ دوآب مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق دوآب مازندران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو