جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز دوآب مازندران


اذان صبح: ٠٥:٢٦:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:١٤
اذان ظهر: ١٢:١٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٤٦:٣٩
اذان مغرب: ١٨:٠٥:٢٤
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٥٧

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ شهر دوآب مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر دوآب مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوآب مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
نابغه همنشین خود را فراموش می كند و بی توجه به اینكه آیا وی سخنان او را می فهمد یا نه، چنان به حرف زدن ادامه می دهد كه گویی كودكی با عروسكش سخن می گوید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوآب مازندران

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوآب مازندران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب مازندران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دوآب مازندران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب مازندران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوآب مازندران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٩:١٥١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٦:٠٩٠٠:١٦:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٢:٣٦١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٥:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٥:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٢:١٧١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٤:٥٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٤:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٢:١٢١٣:٠١:٥٣١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٤٠٠٠:١٤:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١١:٠٥١٣:٠١:٤٥١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٤:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١٠:٠٠١٣:٠١:٣٩١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٣١٠٠:١٣:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠١:٣٣١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٣:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠١:٢٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٢١٠٠:١٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠١:٢٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:١٦٠٠:١٢:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠١:١٧١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:١١٠٠:١٢:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠١:١٣١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٢:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠١:١٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٢:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠١:٠٧١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٥٤٠٠:١١:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠١:٥٧١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١١:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠١:٠٣١٣:٠١:٠٣٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٤٢٠٠:١١:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٠:١٠١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١١:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٩:١٨١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١١:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٠:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٠:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٣٩٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٠:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٦:٠٧١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٠:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٥٥:٢٢١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٠:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٤:٤٠١٣:٠١:١١٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٠:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٣:٥٩١٣:٠١:١٤٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:١٣٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠١:١٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٠٩:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠١:٢٣٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣١:١٢٠٠:٠٩:٥٢
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:١٥٠٥:٥٢:٠٦١٣:٠١:٢٨٢٠:١١:١٥٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٠٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوآب مازندران

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دوآب مازندران

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر دوآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر دوآب مازندران

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٤٧٠٧:١٠:٢٧١٢:١٧:١٧١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٤:٠٤٢٣:٣٣:٢٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٩:٤٧١٢:١٧:٢٩١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٥:٠٦٢٣:٣٣:٣٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٩:٠٦١٢:١٧:٤١١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٦:٠٨٢٣:٣٣:٥٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٨:٢٣١٢:١٧:٥١١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٧:١٠٢٣:٣٤:٠٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٧:٣٩١٢:١٨:٠١١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٨:١١٢٣:٣٤:٢٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٦:٥٢١٢:١٨:١٠١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:١٣٢٣:٣٤:٣٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٦:٠٥١٢:١٨:١٨١٧:٣٠:٥٦١٧:٥٠:١٥٢٣:٣٤:٤٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٥:١٥١٢:١٨:٢٥١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:١٧٢٣:٣٤:٥٧
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٤:٢٤١٢:١٨:٣١١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٢:١٨٢٣:٣٥:٠٧
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٣:٣٢١٢:١٨:٣٧١٧:٣٤:٠٨١٧:٥٣:٢٠٢٣:٣٥:١٦
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٢:٣٨١٢:١٨:٤٢١٧:٣٥:١٢١٧:٥٤:٢١٢٣:٣٥:٢٤
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠١:٤٢١٢:١٨:٤٦١٧:٣٦:١٥١٧:٥٥:٢٢٢٣:٣٥:٣١
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٠:٤٥١٢:١٨:٤٩١٧:٣٧:١٩١٧:٥٦:٢٣٢٣:٣٥:٣٧
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٣:٥٦٠٦:٥٩:٤٧١٢:١٨:٥١١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٧:٢٤٢٣:٣٥:٤٣
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٨:٤٧١٢:١٨:٥٢١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٢٥٢٣:٣٥:٤٨
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٧:٤٦١٢:١٨:٥٣١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٩:٢٥٢٣:٣٥:٥١
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٦:٤٤١٢:١٨:٥٣١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٢٥٢٣:٣٥:٥٤
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٥:٤١١٢:١٨:٥٢١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:٢٦٢٣:٣٥:٥٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٤:٣٦١٢:١٨:٥١١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:٢٥٢٣:٣٥:٥٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٣:٣٠١٢:١٨:٤٩١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٣:٢٥٢٣:٣٥:٥٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٨:٤٦١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٤:٢٥٢٣:٣٥:٥٨
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥١:١٤١٢:١٨:٤٢١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٥:٢٤٢٣:٣٥:٥٧
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٠:٠٥١٢:١٨:٣٨١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٦:٢٣٢٣:٣٥:٥٥
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٨:٥٥١٢:١٨:٣٣١٧:٤٨:٤١١٨:٠٧:٢٢٢٣:٣٥:٥٢
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٧:٤٣١٢:١٨:٢٧١٧:٤٩:٤١١٨:٠٨:٢٠٢٣:٣٥:٤٨
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢١:٥٥٠٦:٤٦:٣١١٢:١٨:٢١١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٩:١٩٢٣:٣٥:٤٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٠:٤٧٠٦:٤٥:١٧١٢:١٨:١٤١٧:٥١:٤١١٨:١٠:١٧٢٣:٣٥:٣٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:١٩:٣٦٠٦:٤٤:٠٣١٢:١٨:٠٦١٧:٥٢:٤١١٨:١١:١٤٢٣:٣٥:٣٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٨:٢٥٠٦:٤٢:٤٨١٢:١٧:٥٨١٧:٥٣:٤٠١٨:١٢:١٢٢٣:٣٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر دوآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب مازندران

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١٣:٤٦١٢:١٥:٤٧١٧:١٨:٠٨١٧:٣٧:٥٨٢٣:٣١:٣١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٣:١٧١٢:١٦:٠٤١٧:١٩:١١١٧:٣٨:٥٨٢٣:٣١:٥١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١٢:٤٧١٢:١٦:٢٠١٧:٢٠:١٤١٧:٣٩:٥٩٢٣:٣٢:١١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٨٠٧:١٢:١٤١٢:١٦:٣٦١٧:٢١:١٨١٧:٤١:٠٠٢٣:٣٢:٣٠
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٤٣٠٧:١١:٤٠١٢:١٦:٥٠١٧:٢٢:٢١١٧:٤٢:٠١٢٣:٣٢:٤٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٦٠٧:١١:٠٤١٢:١٧:٠٤١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٣:٠٣٢٣:٣٣:٠٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٧٠٧:١٠:٢٧١٢:١٧:١٧١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٤:٠٤٢٣:٣٣:٢٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٩:٤٧١٢:١٧:٢٩١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٥:٠٦٢٣:٣٣:٣٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٤٠٧:٠٩:٠٦١٢:١٧:٤١١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٦:٠٨٢٣:٣٣:٥٤
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٨:٢٣١٢:١٧:٥١١٧:٢٧:٤٣١٧:٤٧:١٠٢٣:٣٤:٠٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٧:٣٩١٢:١٨:٠١١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٨:١١٢٣:٣٤:٢٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٦٠٧:٠٦:٥٢١٢:١٨:١٠١٧:٢٩:٥١١٧:٤٩:١٣٢٣:٣٤:٣٤
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٦:٠٥١٢:١٨:١٨١٧:٣٠:٥٦١٧:٥٠:١٥٢٣:٣٤:٤٦
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٥:١٥١٢:١٨:٢٥١٧:٣٢:٠٠١٧:٥١:١٧٢٣:٣٤:٥٧
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٤٠٧:٠٤:٢٤١٢:١٨:٣١١٧:٣٣:٠٤١٧:٥٢:١٨٢٣:٣٥:٠٧
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٣:٣٢١٢:١٨:٣٧١٧:٣٤:٠٨١٧:٥٣:٢٠٢٣:٣٥:١٦
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٢:٣٨١٢:١٨:٤٢١٧:٣٥:١٢١٧:٥٤:٢١٢٣:٣٥:٢٤
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٧:٠١:٤٢١٢:١٨:٤٦١٧:٣٦:١٥١٧:٥٥:٢٢٢٣:٣٥:٣١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٠:٤٥١٢:١٨:٤٩١٧:٣٧:١٩١٧:٥٦:٢٣٢٣:٣٥:٣٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٦٠٦:٥٩:٤٧١٢:١٨:٥١١٧:٣٨:٢٢١٧:٥٧:٢٤٢٣:٣٥:٤٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٨:٤٧١٢:١٨:٥٢١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٨:٢٥٢٣:٣٥:٤٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٧:٤٦١٢:١٨:٥٣١٧:٤٠:٢٨١٧:٥٩:٢٥٢٣:٣٥:٥١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٦:٤٤١٢:١٨:٥٣١٧:٤١:٣٠١٨:٠٠:٢٥٢٣:٣٥:٥٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٥:٤١١٢:١٨:٥٢١٧:٤٢:٣٣١٨:٠١:٢٦٢٣:٣٥:٥٧
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٤:٣٦١٢:١٨:٥١١٧:٤٣:٣٥١٨:٠٢:٢٥٢٣:٣٥:٥٨
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢١٠٦:٥٣:٣٠١٢:١٨:٤٩١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٣:٢٥٢٣:٣٥:٥٨
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٢:٢٣١٢:١٨:٤٦١٧:٤٥:٣٨١٨:٠٤:٢٥٢٣:٣٥:٥٨
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٨٠٦:٥١:١٤١٢:١٨:٤٢١٧:٤٦:٣٩١٨:٠٥:٢٤٢٣:٣٥:٥٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٤٠٦:٥٠:٠٥١٢:١٨:٣٨١٧:٤٧:٤٠١٨:٠٦:٢٣٢٣:٣٥:٥٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٨:٥٥١٢:١٨:٣٣١٧:٤٨:٤١١٨:٠٧:٢٢٢٣:٣٥:٥٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوآب مازندران

روستای دوآب در شهرستان سوادکوه، استان مازندران واقع شده است

شهر دوآب مازندران در ویکیپدیا

شهر دوآب مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوآب مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوآب مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوآب مازندران بر روی نقشه

شهر دوآب مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوآب مازندران
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوآب مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوآب مازندران
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوآب مازندران دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق دوآب مازندران
افق شرعی امروز فردا دوآب مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوآب مازندران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ دوآب مازندران دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ دوآب مازندران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوآب مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو