جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

چالوس | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز دوآب مازندران


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:١٥
اذان ظهر: ١١:٥٠:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٢٧:٥١
اذان مغرب: ١٧:٤٦:١٩
نیمه شب: ٢٣:٠٨:١٨

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران (شهرستان چالوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ شهر دوآب مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر دوآب مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوآب مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

حضرت محمد (ص)
از زمین محافظت كنید زیرا مانند مادر شماست چون كسی كاری از خوب یا بد روی زمین انجام نمی‌دهد مگر این كه (روز قیامت) خبر می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر دوآب مازندران

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر دوآب مازندران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب مازندران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر دوآب مازندران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر دوآب مازندران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان دوآب مازندران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٨:٠٢١٣:٠٢:٣٦١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٧:٠٤٠٠:١٥:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٥:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٥:٣٩١٣:٠٢:١٧١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٥:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٤:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٣:٢٠١٣:٠٢:٠٠١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٤٥٠٠:١٤:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:١٢:١٢١٣:٠١:٥٣١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٤٠٠٠:١٤:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١١:٠٥١٣:٠١:٤٥١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٣٦٠٠:١٤:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١٠:٠٠١٣:٠١:٣٩١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٣١٠٠:١٣:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠١:٣٣١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:٢٦٠٠:١٣:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠١:٢٧١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٥:٢١٠٠:١٣:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠١:٢٢١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:١٦٠٠:١٢:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠١:١٧١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:١١٠٠:١٢:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٢٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠١:١٣١٩:٥٨:١٠٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٢:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠١:١٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:٠٠٠٠:١٢:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠١:٠٧١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٩:٥٤٠٠:١١:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٢٠٦:٠١:٥٧١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٤٨٠٠:١١:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤٤٠٦:٠١:٠٣١٣:٠١:٠٣٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢١:٤٢٠٠:١١:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٨٠٦:٠٠:١٠١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢٢:٣٦٠٠:١١:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٩:١٨١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١١:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٤:٢٢٠٠:١٠:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٧:٤٩٠٥:٥٧:٣٩١٣:٠١:٠٢٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٠:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٦:٣٩٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٦:٠٧٠٠:١٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٦:٠٧١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٤:٢٣٠٥:٥٥:٢٢١٣:٠١:٠٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٠:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٣:١٨٠٥:٥٤:٤٠١٣:٠١:١١٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٨:٤٢٠٠:١٠:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٢:١٥٠٥:٥٣:٥٩١٣:٠١:١٤٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٩:٣٢٠٠:١٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١١:١٣٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠١:١٨٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٠٩:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٠:١٣٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠١:٢٣٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣١:١٢٠٠:٠٩:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٩:١٥٠٥:٥٢:٠٦١٣:٠١:٢٨٢٠:١١:١٥٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٠٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان دوآب مازندران

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر دوآب مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر دوآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری شهر دوآب مازندران

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر دوآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش شهر دوآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر دوآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب مازندران

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٢:٥١١١:٥٧:١٠١٨:٠٠:٥٤١٨:١٩:٠٩٢٣:١٤:٥٥
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٥٠٥:٥٣:٣٩١١:٥٦:٤٩١٧:٥٩:٢٤١٨:١٧:٣٨٢٣:١٤:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٥:٥٤:٢٧١١:٥٦:٢٨١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:٠٨٢٣:١٤:١٨
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٥:١٦١١:٥٦:٠٨١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٣٩٢٣:١٤:٠٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٦:٠٥١١:٥٥:٤٧١٧:٥٤:٥٥١٨:١٣:٠٩٢٣:١٣:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٦:٥٣١١:٥٥:٢٧١٧:٥٣:٢٦١٨:١١:٤٠٢٣:١٣:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٧:٤٣١١:٥٥:٠٧١٧:٥١:٥٧١٨:١٠:١١٢٣:١٣:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٨:٣٢١١:٥٤:٤٧١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٨:٤٣٢٣:١٢:٤٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٩:٢١١١:٥٤:٢٨١٧:٤٩:٠٠١٨:٠٧:١٤٢٣:١٢:٢٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٠:١١١١:٥٤:٠٨١٧:٤٧:٣٢١٨:٠٥:٤٧٢٣:١٢:١٠
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠١:٠١١١:٥٣:٤٩١٧:٤٦:٠٤١٨:٠٤:١٩٢٣:١١:٥٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠١:٥١١١:٥٣:٣١١٧:٤٤:٣٧١٨:٠٢:٥٣٢٣:١١:٣٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٢:٤٢١١:٥٣:١٢١٧:٤٣:١٠١٨:٠١:٢٦٢٣:١١:١٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٣:٣٢١١:٥٢:٥٤١٧:٤١:٤٤١٨:٠٠:٠١٢٣:١٠:٥٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٤٠٦:٠٤:٢٣١١:٥٢:٣٧١٧:٤٠:١٨١٧:٥٨:٣٥٢٣:١٠:٤١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٥:١٤١١:٥٢:٢٠١٧:٣٨:٥٢١٧:٥٧:١١٢٣:١٠:٢٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٧٠٦:٠٦:٠٦١١:٥٢:٠٣١٧:٣٧:٢٧١٧:٥٥:٤٧٢٣:١٠:٠٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٦:٥٧١١:٥١:٤٦١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٤:٢٣٢٣:٠٩:٥١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٠٧:٥٠١١:٥١:٣١١٧:٣٤:٣٩١٧:٥٣:٠١٢٣:٠٩:٣٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٨:٤٢١١:٥١:١٥١٧:٣٣:١٦١٧:٥١:٣٩٢٣:٠٩:١٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢١٠٦:٠٩:٣٥١١:٥١:٠٠١٧:٣١:٥٤١٧:٥٠:١٧٢٣:٠٩:٠٣
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٠:٢٨١١:٥٠:٤٦١٧:٣٠:٣٢١٧:٤٨:٥٧٢٣:٠٨:٤٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٢٠٦:١١:٢١١١:٥٠:٣٢١٧:٢٩:١١١٧:٤٧:٣٧٢٣:٠٨:٣٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٢:١٥١١:٥٠:١٨١٧:٢٧:٥١١٧:٤٦:١٩٢٣:٠٨:١٨
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٤٠٦:١٣:٠٩١١:٥٠:٠٦١٧:٢٦:٣١١٧:٤٥:٠١٢٣:٠٨:٠٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٤:٠٣١١:٤٩:٥٣١٧:٢٥:١٣١٧:٤٣:٤٤٢٣:٠٧:٥٠
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٤:٥٨١١:٤٩:٤٢١٧:٢٣:٥٥١٧:٤٢:٢٨٢٣:٠٧:٣٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٥:٥٣١١:٤٩:٣١١٧:٢٢:٣٨١٧:٤١:١٢٢٣:٠٧:٢٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٩٠٦:١٦:٤٩١١:٤٩:٢١١٧:٢١:٢٣١٧:٣٩:٥٨٢٣:٠٧:١٢
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٧:٤٥١١:٤٩:١١١٧:٢٠:٠٨١٧:٣٨:٤٥٢٣:٠٧:٠٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر دوآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی شهر دوآب مازندران شهر دوآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر دوآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر دوآب مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر دوآب مازندران

روستای دوآب در شهرستان سوادکوه، استان مازندران واقع شده است

شهر دوآب مازندران در ویکیپدیا

شهر دوآب مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر دوآب مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر دوآب مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر دوآب مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر دوآب مازندران
اوقات شرعی مهر ٩٨ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ شهر دوآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر دوآب مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر دوآب مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق دوآب مازندران
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق دوآب مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا دوآب مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق دوآب مازندران
جدول اوقات شرعی امروز فردا دوآب مازندران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق دوآب مازندران
زمان پخش اذان مستقیم به افق دوآب مازندران
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق دوآب مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر دوآب مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو