جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده گت

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده گت


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٨
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٨
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٠

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده گت (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده گت)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده گت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده گت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده گت

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده گت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده گت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده گت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده گت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده گت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٦٠٥:٤٥:٠١١٢:٢١:٤٨١٨:٥٩:٠٤١٩:١٧:٠٢٢٣:٣٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤١٠٥:٤٤:٠٠١٢:٢١:٣٩١٨:٥٩:٤٥١٩:١٧:٤٥٢٣:٣٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٣:٠١١٢:٢١:٢٩١٩:٠٠:٢٥١٩:١٨:٢٨٢٣:٣٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤٢:٠٢١٢:٢١:٢١١٩:٠١:٠٦١٩:١٩:١١٢٣:٣٨:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤١:٠٥١٢:٢١:١٢١٩:٠١:٤٧١٩:١٩:٥٥٢٣:٣٧:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٠:٠٨١٢:٢١:٠٥١٩:٠٢:٢٨١٩:٢٠:٣٨٢٣:٣٧:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٩:١٣١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٣:٠٩١٩:٢١:٢١٢٣:٣٧:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٨:١٨١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:٥٠١٩:٢٢:٠٥٢٣:٣٧:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٦٠٥:٣٧:٢٥١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:٣١١٩:٢٢:٤٨٢٣:٣٦:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٣٦:٣٢١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٣٢٢٣:٣٦:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٣٥:٤١١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٤:١٥٢٣:٣٦:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٣٤:٥١١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٥٨٢٣:٣٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٣٤:٠١١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٤٢٢٣:٣٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٣:١٣١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٦:٢٥٢٣:٣٥:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٢:٢٧١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٠٩٢٣:٣٥:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣١:٤١١٢:٢٠:١٧١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٥٢٢٣:٣٥:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٠:٥٧١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٣٥٢٣:٣٥:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٠:١٤١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:٣٨١٩:٢٩:١٨٢٣:٣٥:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٨٠٥:٢٩:٣٢١٢:٢٠:١٣١٩:١١:١٨١٩:٣٠:٠١٢٣:٣٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤١٠٥:٢٨:٥١١٢:٢٠:١٣١٩:١١:٥٨١٩:٣٠:٤٤٢٣:٣٤:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٦٠٥:٢٨:١٢١٢:٢٠:١٤١٩:١٢:٣٩١٩:٣١:٢٦٢٣:٣٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥١٠٥:٢٧:٣٤١٢:٢٠:١٥١٩:١٣:١٨١٩:٣٢:٠٩٢٣:٣٤:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٩٠٥:٢٦:٥٨١٢:٢٠:١٧١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:٥١٢٣:٣٤:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٢٦:٢٣١٢:٢٠:٢٠١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:٣٣٢٣:٣٤:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١٨٠٥:٢٥:٤٩١٢:٢٠:٢٢١٩:١٥:١٧١٩:٣٤:١٥٢٣:٣٤:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٢٥:١٦١٢:٢٠:٢٦١٩:١٥:٥٦١٩:٣٤:٥٦٢٣:٣٤:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٢٤:٤٥١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٣٧٢٣:٣٤:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥٨٠٥:٢٤:١٦١٢:٢٠:٣٥١٩:١٧:١٣١٩:٣٦:١٧٢٣:٣٤:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٤٠٥:٢٣:٤٨١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٥٨٢٣:٣٤:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده گت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده گت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده گت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده گت

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده گت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده گت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده گت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده گت

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده گت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده گت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده گت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده گت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده گت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده گت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده گت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده گت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده گت

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٨٠٥:١٢:٢٠١١:١٦:٢٣١٧:١٩:٥٧١٧:٣٧:٠٤٢٢:٣٦:٤٧
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٧٠٥:١٢:٥٥١١:١٦:٠٢١٧:١٨:٤٠١٧:٣٥:٤٧٢٢:٣٦:٢٨
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٦٠٥:١٣:٣١١١:١٥:٤١١٧:١٧:٢٢١٧:٣٤:٣٠٢٢:٣٦:٠٩
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٥٠٥:١٤:٠٧١١:١٥:٢٠١٧:١٦:٠٥١٧:٣٣:١٣٢٢:٣٥:٥٠
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٤٠٥:١٤:٤٢١١:١٥:٠٠١٧:١٤:٤٩١٧:٣١:٥٦٢٢:٣٥:٣١
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٢٠٥:١٥:١٩١١:١٤:٣٩١٧:١٣:٣٢١٧:٣٠:٣٩٢٢:٣٥:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥١٠٥:١٥:٥٥١١:١٤:١٩١٧:١٢:١٦١٧:٢٩:٢٣٢٢:٣٤:٥٣
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٩٠٥:١٦:٣١١١:١٤:٠٠١٧:١١:٠٠١٧:٢٨:٠٧٢٢:٣٤:٣٤
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٨٠٥:١٧:٠٨١١:١٣:٤٠١٧:٠٩:٤٤١٧:٢٦:٥٢٢٢:٣٤:١٥
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٦٠٥:١٧:٤٥١١:١٣:٢١١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٥:٣٧٢٢:٣٣:٥٦
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٤٠٥:١٨:٢٢١١:١٣:٠٢١٧:٠٧:١٤١٧:٢٤:٢٢٢٢:٣٣:٣٨
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٢٠٥:١٩:٠٠١١:١٢:٤٣١٧:٠٥:٥٩١٧:٢٣:٠٨٢٢:٣٣:٢٠
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٠٠٥:١٩:٣٨١١:١٢:٢٥١٧:٠٤:٤٥١٧:٢١:٥٤٢٢:٣٣:٠٢
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٨٠٥:٢٠:١٥١١:١٢:٠٧١٧:٠٣:٣١١٧:٢٠:٤١٢٢:٣٢:٤٤
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٦٠٥:٢٠:٥٤١١:١١:٤٩١٧:٠٢:١٧١٧:١٩:٢٨٢٢:٣٢:٢٦
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٢١:٣٢١١:١١:٣٢١٧:٠١:٠٥١٧:١٨:١٦٢٢:٣٢:٠٨
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٢٠٥:٢٢:١١١١:١١:١٥١٦:٥٩:٥٢١٧:١٧:٠٥٢٢:٣١:٥١
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٠٠٥:٢٢:٥٠١١:١٠:٥٩١٦:٥٨:٤٠١٧:١٥:٥٤٢٢:٣١:٣٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٢٣:٣٠١١:١٠:٤٣١٦:٥٧:٢٩١٧:١٤:٤٣٢٢:٣١:١٨
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٢٤:٠٩١١:١٠:٢٧١٦:٥٦:١٩١٧:١٣:٣٤٢٢:٣١:٠٢
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٢٤:٤٩١١:١٠:١٢١٦:٥٥:٠٩١٧:١٢:٢٥٢٢:٣٠:٤٦
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٢٥:٣٠١١:٠٩:٥٨١٦:٥٤:٠٠١٧:١١:١٧٢٢:٣٠:٣٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٢٦:١١١١:٠٩:٤٤١٦:٥٢:٥١١٧:١٠:٠٩٢٢:٣٠:١٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٢٦:٥٢١١:٠٩:٣١١٦:٥١:٤٣١٧:٠٩:٠٣٢٢:٣٠:٠١
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٨٠٥:٢٧:٣٤١١:٠٩:١٨١٦:٥٠:٣٦١٧:٠٧:٥٧٢٢:٢٩:٤٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٢٨:١٦١١:٠٩:٠٦١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٦:٥٢٢٢:٢٩:٣٣
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٢٨:٥٨١١:٠٨:٥٤١٦:٤٨:٢٥١٧:٠٥:٤٨٢٢:٢٩:٢٠
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٤٠٥:٢٩:٤١١١:٠٨:٤٣١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٤:٤٥٢٢:٢٩:٠٧
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٤٠٥:٣٠:٢٤١١:٠٨:٣٣١٦:٤٦:١٧١٧:٠٣:٤٣٢٢:٢٨:٥٥
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٣٠٥:٣١:٠٨١١:٠٨:٢٣١٦:٤٥:١٤١٧:٠٢:٤٢٢٢:٢٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده گت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده گت روستای ده گت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده گت روستای ده گت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده گت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده گت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده گت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده گت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده گت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده گت

روستای ده گت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده گت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده گت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده گت
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده گت + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده گت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده گت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده گت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده گت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده گت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده گت
افق شرعی امروز فردا ده گت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده گت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده گت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده گت
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده گت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده گت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده گت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو