جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده گت

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده گت


اذان صبح: ٠٣:٤٩:١٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٥٨
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٤٢
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٣٤:١٠

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده گت (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای ده گت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده گت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده گت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الین چانك
آدم شجاع یك بار می میرد، اما ترسو هزار بار.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده گت

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده گت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده گت ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده گت (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده گت ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده گت ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٧:١٣١٢:٢٤:٠٩١٨:٥١:٣٤١٩:٠٩:٠٩٢٣:٤٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٦:٠٤١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٢:١٣١٩:٠٩:٥٠٢٣:٤٢:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٤:٥٦١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٢:٥٣١٩:١٠:٣٢٢٣:٤١:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٣:٤٩١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٣:٣٣١٩:١١:١٣٢٣:٤١:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٨٠٥:٥٢:٤٢١٢:٢٣:١٣١٨:٥٤:١٢١٩:١١:٥٥٢٣:٤١:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥١:٣٦١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٤:٥٢١٩:١٢:٣٧٢٣:٤٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٠:٣٠١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٥:٣٢١٩:١٣:١٩٢٣:٤٠:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٢٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٦:١٢١٩:١٤:٠١٢٣:٤٠:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٤٨:٢٢١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٦:٥٢١٩:١٤:٤٤٢٣:٣٩:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٤٧:١٩١٢:٢٢:١٢١٨:٥٧:٣٣١٩:١٥:٢٦٢٣:٣٩:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٦:١٦١٢:٢٢:٠١١٨:٥٨:١٣١٩:١٦:٠٩٢٣:٣٩:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١٤٠٥:٤٥:١٥١٢:٢١:٥٠١٨:٥٨:٥٣١٩:١٦:٥١٢٣:٣٨:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٤:١٤١٢:٢١:٤٠١٨:٥٩:٣٤١٩:١٧:٣٤٢٣:٣٨:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٣:١٤١٢:٢١:٣١١٩:٠٠:١٤١٩:١٨:١٧٢٣:٣٨:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٢:١٦١٢:٢١:٢٢١٩:٠٠:٥٥١٩:١٩:٠٠٢٣:٣٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٤١:١٨١٢:٢١:١٣١٩:٠١:٣٦١٩:١٩:٤٣٢٣:٣٧:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٠:٢١١٢:٢١:٠٥١٩:٠٢:١٦١٩:٢٠:٢٦٢٣:٣٧:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٢٠٥:٣٩:٢٥١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٥٧١٩:٢١:٠٩٢٣:٣٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤١٠٥:٣٨:٣٠١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:٣٨١٩:٢١:٥٣٢٣:٣٧:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٧:٣٦١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٤:١٩١٩:٢٢:٣٦٢٣:٣٦:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٦:٤٤١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٥:٠٠١٩:٢٣:٢٠٢٣:٣٦:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١٤٠٥:٣٥:٥٢١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٤١١٩:٢٤:٠٣٢٣:٣٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٣٥:٠٢١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٢٢١٩:٢٤:٤٧٢٣:٣٦:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣٤:١٢١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٥:٣٠٢٣:٣٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٣:٢٤١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٦:١٤٢٣:٣٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٤٠٥:٣٢:٣٧١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:٢٥١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٥:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥١٠٥:٣١:٥١١٢:٢٠:١٧١٩:٠٩:٠٦١٩:٢٧:٤١٢٣:٣٥:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٠٠٥:٣١:٠٧١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٤٧١٩:٢٨:٢٤٢٣:٣٥:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٠:٢٤١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٠٨٢٣:٣٥:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده گت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده گت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده گت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده گت

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده گت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده گت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده گت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده گت

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده گت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده گت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده گت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده گت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده گت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده گت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده گت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده گت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده گت

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٢٤:٤٥١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:٣٤١٩:٣٥:٣٧٢٣:٣٤:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٨٠٥:٢٤:١٦١٢:٢٠:٣٥١٩:١٧:١٣١٩:٣٦:١٧٢٣:٣٤:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٤٠٥:٢٣:٤٨١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:٥٨٢٣:٣٤:١٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٢٣:٢١١٢:٢٠:٤٥١٩:١٨:٢٨١٩:٣٧:٣٧٢٣:٣٤:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٣٠٥:٢٢:٥٦١٢:٢٠:٥١١٩:١٩:٠٥١٩:٣٨:١٦٢٣:٣٤:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٥٠٥:٢٢:٣٢١٢:٢٠:٥٨١٩:١٩:٤٢١٩:٣٨:٥٥٢٣:٣٤:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٨٠٥:٢٢:٠٩١٢:٢١:٠٥١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٣٣٢٣:٣٤:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٣٠٥:٢١:٤٨١٢:٢١:١٣١٩:٢٠:٥٣١٩:٤٠:١٠٢٣:٣٤:١٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢١:٢٩١٢:٢١:٢٠١٩:٢١:٢٨١٩:٤٠:٤٧٢٣:٣٤:١٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢١:١١١٢:٢١:٢٩١٩:٢٢:٠٢١٩:٤١:٢٣٢٣:٣٤:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٠٠٥:٢٠:٥٤١٢:٢١:٣٨١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٥٩٢٣:٣٤:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٣٠٥:٢٠:٣٩١٢:٢١:٤٧١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٣٣٢٣:٣٤:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٧٠٥:٢٠:٢٥١٢:٢١:٥٦١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٣:٠٧٢٣:٣٤:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٠:١٣١٢:٢٢:٠٦١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٤٠٢٣:٣٤:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٢٠٥:٢٠:٠٢١٢:٢٢:١٦١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٤:١٢٢٣:٣٤:٣٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٣٠٥:١٩:٥٣١٢:٢٢:٢٧١٩:٢٥:١٢١٩:٤٤:٤٣٢٣:٣٤:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٥٠٥:١٩:٤٥١٢:٢٢:٣٧١٩:٢٥:٤١١٩:٤٥:١٣٢٣:٣٤:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٢:٤٩١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٥:٤٣٢٣:٣٤:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:١٩:٣٣١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٦:١١٢٣:٣٥:٠٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٣:١٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٣٨٢٣:٣٥:١٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٤٠٥:١٩:٢٧١٢:٢٣:٢٤١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٧:٠٥٢٣:٣٥:٢٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:١٩:٢٧١٢:٢٣:٣٦١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٧:٣٠٢٣:٣٥:٣١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:١٩:٢٧١٢:٢٣:٤٨١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٥٤٢٣:٣٥:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:١٩:٢٩١٢:٢٤:٠١١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٨:١٧٢٣:٣٥:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:١٩:٣٣١٢:٢٤:١٣١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٣٩٢٣:٣٦:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٧٠٥:١٩:٣٨١٢:٢٤:٢٦١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٥٩٢٣:٣٦:١٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٩:٤٤١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:١٩٢٣:٣٦:٢٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٤٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٤:٥٢١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٣٧٢٣:٣٦:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٠٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٥:٠٥١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٥٤٢٣:٣٦:٥٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٨٠٥:٢٠:١١١٢:٢٥:١٨١٩:٣٠:٢٧١٩:٥٠:٠٩٢٣:٣٧:٠٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٢٠:٢٢١٢:٢٥:٣٢١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٢٤٢٣:٣٧:١٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده گت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده گت روستای ده گت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده گت روستای ده گت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده گت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده گت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده گت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده گت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده گت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده گت

روستای ده گت بر روی نقشه

روستای ده گت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده گت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده گت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده گت
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده گت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده گت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده گت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده گت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده گت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده گت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده گت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده گت
زمان پخش اذان زنده به افق ده گت
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده گت دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده گت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده گت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده گت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده گت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو