جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده کریم دهمرده ه


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٧
اذان ظهر: ١١:٠٨:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١١
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٤
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٠٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده کریم دهمرده ه)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده کریم دهمرده ه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده کریم دهمرده ه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده کریم دهمرده ه

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده کریم دهمرده ه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده کریم دهمرده ه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده کریم دهمرده ه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده کریم دهمرده ه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٤:٤٩١٢:٢١:٣١١٨:٥٨:٤١١٩:١٦:٣٨٢٣:٣٨:٣٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٣:٤٩١٢:٢١:٢١١٨:٥٩:٢١١٩:١٧:٢١٢٣:٣٨:٢٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٢:٤٩١٢:٢١:١٢١٩:٠٠:٠٢١٩:١٨:٠٤٢٣:٣٨:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤١:٥١١٢:٢١:٠٣١٩:٠٠:٤٢١٩:١٨:٤٧٢٣:٣٧:٤٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٣٠٥:٤٠:٥٤١٢:٢٠:٥٥١٩:٠١:٢٣١٩:١٩:٣٠٢٣:٣٧:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤١٠٥:٣٩:٥٧١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٢:٠٤١٩:٢٠:١٣٢٣:٣٧:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٠٠٥:٣٩:٠٢١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٢:٤٥١٩:٢٠:٥٦٢٣:٣٧:٠٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:١٩٠٥:٣٨:٠٧١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:٢٦١٩:٢١:٤٠٢٣:٣٦:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٠٠٥:٣٧:١٤١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٤:٠٦١٩:٢٢:٢٣٢٣:٣٦:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠١٠٥:٣٦:٢١١٢:٢٠:٢١١٩:٠٤:٤٧١٩:٢٣:٠٦٢٣:٣٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٣٥:٣٠١٢:٢٠:١٦١٩:٠٥:٢٨١٩:٢٣:٥٠٢٣:٣٦:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٣٤:٤٠١٢:٢٠:١٢١٩:٠٦:٠٩١٩:٢٤:٣٣٢٣:٣٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٣٣:٥١١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٦:٤٩١٩:٢٥:١٦٢٣:٣٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٨٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٥:٥٩٢٣:٣٥:٣٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٢:١٦١٢:٢٠:٠١١٩:٠٨:١١١٩:٢٦:٤٣٢٣:٣٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٣١:٣١١٢:١٩:٥٩١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٢٦٢٣:٣٥:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٢٠٥:٣٠:٤٧١٢:١٩:٥٧١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٨:٠٩٢٣:٣٥:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٣٠:٠٤١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٥٢٢٣:٣٤:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٢٩:٢٢١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:٥٣١٩:٢٩:٣٤٢٣:٣٤:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣٧٠٥:٢٨:٤٢١٢:١٩:٥٦١٩:١١:٣٣١٩:٣٠:١٧٢٣:٣٤:٣٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٢٨:٠٣١٢:١٩:٥٧١٩:١٢:١٣١٩:٣١:٠٠٢٣:٣٤:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٢٧:٢٥١٢:١٩:٥٨١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:٤٢٢٣:٣٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٢٦:٤٨١٢:٢٠:٠٠١٩:١٣:٣٢١٩:٣٢:٢٤٢٣:٣٤:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠٤٠٥:٢٦:١٣١٢:٢٠:٠٢١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:٠٦٢٣:٣٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١٥٠٥:٢٥:٤٠١٢:٢٠:٠٥١٩:١٤:٥١١٩:٣٣:٤٧٢٣:٣٤:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٢٥:٠٧١٢:٢٠:٠٨١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٢٩٢٣:٣٤:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٤:٣٧١٢:٢٠:١٢١٩:١٦:٠٨١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥٥٠٥:٢٤:٠٧١٢:٢٠:١٧١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٣:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١٢٠٥:٢٣:٣٩١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٣٠٢٣:٣٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده کریم دهمرده ه

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده کریم دهمرده ه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده کریم دهمرده ه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده کریم دهمرده ه

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده کریم دهمرده ه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده کریم دهمرده ه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده کریم دهمرده ه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده کریم دهمرده ه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده کریم دهمرده ه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده کریم دهمرده ه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده کریم دهمرده ه

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٤٠٥:١٢:٠٢١١:١٦:٠٥١٧:١٩:٣٩١٧:٣٦:٤٦٢٢:٣٦:٣١
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٣٠٥:١٢:٣٨١١:١٥:٤٤١٧:١٨:٢٢١٧:٣٥:٢٩٢٢:٣٦:١٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٢٠٥:١٣:١٣١١:١٥:٢٣١٧:١٧:٠٥١٧:٣٤:١١٢٢:٣٥:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤١٠٥:١٣:٤٩١١:١٥:٠٣١٧:١٥:٤٨١٧:٣٢:٥٥٢٢:٣٥:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٩٠٥:١٤:٢٥١١:١٤:٤٢١٧:١٤:٣٢١٧:٣١:٣٨٢٢:٣٥:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٨٠٥:١٥:٠٠١١:١٤:٢٢١٧:١٣:١٥١٧:٣٠:٢٢٢٢:٣٤:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٦٠٥:١٥:٣٧١١:١٤:٠٢١٧:١١:٥٩١٧:٢٩:٠٦٢٢:٣٤:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٥٠٥:١٦:١٣١١:١٣:٤٢١٧:١٠:٤٣١٧:٢٧:٥٠٢٢:٣٤:١٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٣٠٥:١٦:٥٠١١:١٣:٢٢١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٦:٣٥٢٢:٣٣:٥٩
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣١٠٥:١٧:٢٦١١:١٣:٠٣١٧:٠٨:١٢١٧:٢٥:٢٠٢٢:٣٣:٤١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٩٠٥:١٨:٠٤١١:١٢:٤٤١٧:٠٦:٥٧١٧:٢٤:٠٥٢٢:٣٣:٢٢
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٧٠٥:١٨:٤١١١:١٢:٢٦١٧:٠٥:٤٣١٧:٢٢:٥١٢٢:٣٣:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٥٠٥:١٩:١٨١١:١٢:٠٧١٧:٠٤:٢٩١٧:٢١:٣٨٢٢:٣٢:٤٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٣٠٥:١٩:٥٦١١:١١:٤٩١٧:٠٣:١٥١٧:٢٠:٢٥٢٢:٣٢:٢٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٠٠٥:٢٠:٣٤١١:١١:٣٢١٧:٠٢:٠٢١٧:١٩:١٢٢٢:٣٢:١٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٨٠٥:٢١:١٣١١:١١:١٤١٧:٠٠:٤٩١٧:١٨:٠٠٢٢:٣١:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٢١:٥١١١:١٠:٥٨١٦:٥٩:٣٧١٧:١٦:٤٩٢٢:٣١:٣٥
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٢٢:٣٠١١:١٠:٤١١٦:٥٨:٢٥١٧:١٥:٣٨٢٢:٣١:١٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٢٠٥:٢٣:٠٩١١:١٠:٢٥١٦:٥٧:١٤١٧:١٤:٢٨٢٢:٣١:٠٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٢٣:٤٩١١:١٠:١٠١٦:٥٦:٠٤١٧:١٣:١٨٢٢:٣٠:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٢٤:٢٩١١:٠٩:٥٥١٦:٥٤:٥٤١٧:١٢:١٠٢٢:٣٠:٣٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٢٥:٠٩١١:٠٩:٤٠١٦:٥٣:٤٥١٧:١١:٠٢٢٢:٣٠:١٤
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٢٥:٥٠١١:٠٩:٢٦١٦:٥٢:٣٧١٧:٠٩:٥٤٢٢:٢٩:٥٩
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٢٦:٣١١١:٠٩:١٣١٦:٥١:٢٩١٧:٠٨:٤٨٢٢:٢٩:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٢٧:١٣١١:٠٩:٠٠١٦:٥٠:٢٢١٧:٠٧:٤٢٢٢:٢٩:٣١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٢٧:٥٤١١:٠٨:٤٨١٦:٤٩:١٦١٧:٠٦:٣٧٢٢:٢٩:١٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٨٠٥:٢٨:٣٧١١:٠٨:٣٧١٦:٤٨:١١١٧:٠٥:٣٤٢٢:٢٩:٠٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٢٩:١٩١١:٠٨:٢٦١٦:٤٧:٠٧١٧:٠٤:٣١٢٢:٢٨:٥١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٥٠٥:٣٠:٠٢١١:٠٨:١٥١٦:٤٦:٠٣١٧:٠٣:٢٩٢٢:٢٨:٣٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٥٠٥:٣٠:٤٦١١:٠٨:٠٦١٦:٤٥:٠١١٧:٠٢:٢٨٢٢:٢٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده کریم دهمرده ه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده کریم دهمرده ه روستای ده کریم دهمرده ه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده کریم دهمرده ه روستای ده کریم دهمرده ه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده کریم دهمرده ه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده کریم دهمرده ه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده کریم دهمرده ه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده کریم دهمرده ه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده کریم دهمرده ه

روستای ده کریم دهمرده ه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده کریم دهمرده ه
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده کریم دهمرده ه + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده کریم دهمرده ه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده کریم دهمرده ه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق ده کریم دهمرده ه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده کریم دهمرده ه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده کریم دهمرده ه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده کریم دهمرده ه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده کریم دهمرده ه
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده کریم دهمرده ه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده کریم دهمرده ه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده کریم دهمرده ه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو