جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده کریم دهمرده ه


اذان صبح: ٠٣:٤٩:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١٥
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٥٦

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای ده کریم دهمرده ه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده کریم دهمرده ه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده کریم دهمرده ه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
تفاوت زن و مرد در این است كه مردان همیشه آینده را می نگرند و زنها گذشته را به یاد می آورند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده کریم دهمرده ه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده کریم دهمرده ه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده کریم دهمرده ه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده کریم دهمرده ه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده کریم دهمرده ه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٦:٥٩١٢:٢٣:٥١١٨:٥١:١٢١٩:٠٨:٤٧٢٣:٤٢:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٥:٥١١٢:٢٣:٣٧١٨:٥١:٥١١٩:٠٩:٢٨٢٣:٤١:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٤:٤٣١٢:٢٣:٢٣١٨:٥٢:٣١١٩:١٠:٠٩٢٣:٤١:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٣:٣٦١٢:٢٣:٠٩١٨:٥٣:١١١٩:١٠:٥١٢٣:٤١:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٢:٢٩١٢:٢٢:٥٥١٨:٥٣:٥٠١٩:١١:٣٢٢٣:٤٠:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥١:٢٣١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٤:٣٠١٩:١٢:١٤٢٣:٤٠:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٠:١٨١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٥:١٠١٩:١٢:٥٦٢٣:٤٠:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٤٠٥:٤٩:١٣١٢:٢٢:١٧١٨:٥٥:٥٠١٩:١٣:٣٨٢٣:٣٩:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٤٨:٠٩١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٦:٣٠١٩:١٤:٢٠٢٣:٣٩:٣٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢١:٥٤١٨:٥٧:١٠١٩:١٥:٠٢٢٣:٣٩:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٢٠٥:٤٦:٠٤١٢:٢١:٤٣١٨:٥٧:٥٠١٩:١٥:٤٥٢٣:٣٨:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢١:٣٣١٨:٥٨:٣٠١٩:١٦:٢٧٢٣:٣٨:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٤:٠٢١٢:٢١:٢٣١٨:٥٩:١٠١٩:١٧:١٠٢٣:٣٨:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٦٠٥:٤٣:٠٣١٢:٢١:١٣١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٥٢٢٣:٣٨:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٤٢:٠٤١٢:٢١:٠٤١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:٣٥٢٣:٣٧:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤١:٠٦١٢:٢٠:٥٦١٩:٠١:١٢١٩:١٩:١٨٢٣:٣٧:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٠:١٠١٢:٢٠:٤٨١٩:٠١:٥٣١٩:٢٠:٠١٢٣:٣٧:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٦٠٥:٣٩:١٤١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٤٤٢٣:٣٧:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٥٠٥:٣٨:١٩١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٢٨٢٣:٣٦:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٥٠٥:٣٧:٢٥١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٣:٥٥١٩:٢٢:١١٢٣:٣٦:٣٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١٧٠٥:٣٦:٣٣١٢:٢٠:٢١١٩:٠٤:٣٦١٩:٢٢:٥٤٢٣:٣٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٣٥:٤١١٢:٢٠:١٦١٩:٠٥:١٧١٩:٢٣:٣٨٢٣:٣٦:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٣٤:٥١١٢:٢٠:١٢١٩:٠٥:٥٨١٩:٢٤:٢١٢٣:٣٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٦:٣٩١٩:٢٥:٠٥٢٣:٣٥:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٢٠٥:٣٣:١٤١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٧:١٩١٩:٢٥:٤٨٢٣:٣٥:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٣٢:٢٧١٢:٢٠:٠١١٩:٠٨:٠٠١٩:٢٦:٣١٢٣:٣٥:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣١:٤١١٢:١٩:٥٩١٩:٠٨:٤١١٩:٢٧:١٥٢٣:٣٥:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٦٠٥:٣٠:٥٧١٢:١٩:٥٧١٩:٠٩:٢٢١٩:٢٧:٥٨٢٣:٣٥:٠٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٦٠٥:٣٠:١٤١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:٠٢١٩:٢٨:٤١٢٣:٣٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده کریم دهمرده ه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده کریم دهمرده ه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده کریم دهمرده ه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده کریم دهمرده ه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده کریم دهمرده ه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده کریم دهمرده ه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده کریم دهمرده ه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده کریم دهمرده ه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده کریم دهمرده ه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده کریم دهمرده ه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده کریم دهمرده ه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده کریم دهمرده ه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٤:٣٧١٢:٢٠:١٢١٩:١٦:٠٨١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٠٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٢٤:٠٧١٢:٢٠:١٧١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٣:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٢٠٥:٢٣:٣٩١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٣٠٢٣:٣٣:٥٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣١٠٥:٢٣:١٢١٢:٢٠:٢٨١٩:١٨:٠١١٩:٣٧:٠٩٢٣:٣٣:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥١٠٥:٢٢:٤٧١٢:٢٠:٣٤١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:٤٩٢٣:٣٣:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٣٠٥:٢٢:٢٣١٢:٢٠:٤٠١٩:١٩:١٥١٩:٣٨:٢٧٢٣:٣٣:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٧٠٥:٢٢:٠١١٢:٢٠:٤٨١٩:١٩:٥١١٩:٣٩:٠٥٢٣:٣٣:٥٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٢١:٤٠١٢:٢٠:٥٥١٩:٢٠:٢٦١٩:٣٩:٤٢٢٣:٣٣:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٢١:٢١١٢:٢١:٠٣١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:١٩٢٣:٣٣:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٢١:٠٣١٢:٢١:١١١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٥٥٢٣:٣٤:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٩٠٥:٢٠:٤٦١٢:٢١:٢٠١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:٣٠٢٣:٣٤:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٢٠٥:٢٠:٣١١٢:٢١:٢٩١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٠٥٢٣:٣٤:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٧٠٥:٢٠:١٧١٢:٢١:٣٩١٩:٢٣:١٣١٩:٤٢:٣٨٢٣:٣٤:١٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢١:٤٨١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٣:١١٢٣:٣٤:١٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٢٠٥:١٩:٥٤١٢:٢١:٥٩١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٤٣٢٣:٣٤:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٢٠٥:١٩:٤٥١٢:٢٢:٠٩١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٤:١٤٢٣:٣٤:٣٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٥٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٢:٢٠١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٤٥٢٣:٣٤:٣٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:١٩:٣١١٢:٢٢:٣١١٩:٢٥:٤١١٩:٤٥:١٤٢٣:٣٤:٤٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٢:٤٢١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٤٢٢٣:٣٤:٥١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:١٩:٢٢١٢:٢٢:٥٤١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٦:١٠٢٣:٣٤:٥٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٤٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٣:٠٦١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٣٦٢٣:٣٥:٠٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:١٩:١٩١٢:٢٣:١٨١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٧:٠١٢٣:٣٥:١٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١١٠٥:١٩:٢٠١٢:٢٣:٣١١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٢٥٢٣:٣٥:٢٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٨٠٥:١٩:٢٢١٢:٢٣:٤٣١٩:٢٨:١٠١٩:٤٧:٤٨٢٣:٣٥:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٣:٥٦١٩:٢٨:٣١١٩:٤٨:١٠٢٣:٣٥:٤٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٧٠٥:١٩:٣٠١٢:٢٤:٠٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٨:٣٠٢٣:٣٦:٠٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٤:٢٢١٩:٢٩:١٠١٩:٤٨:٥٠٢٣:٣٦:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٤٠٥:١٩:٤٤١٢:٢٤:٣٥١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠٨٢٣:٣٦:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٠٠٥:١٩:٥٣١٢:٢٤:٤٨١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:٢٥٢٣:٣٦:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:٢٠:٠٣١٢:٢٥:٠١١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:٤٠٢٣:٣٦:٤٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٢٠:١٥١٢:٢٥:١٤١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٥٥٢٣:٣٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده کریم دهمرده ه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده کریم دهمرده ه روستای ده کریم دهمرده ه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده کریم دهمرده ه روستای ده کریم دهمرده ه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده کریم دهمرده ه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده کریم دهمرده ه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده کریم دهمرده ه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده کریم دهمرده ه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده کریم دهمرده ه

روستای ده کریم دهمرده ه بر روی نقشه

روستای ده کریم دهمرده ه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده کریم دهمرده ه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده کریم دهمرده ه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده کریم دهمرده ه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده کریم دهمرده ه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده کریم دهمرده ه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده کریم دهمرده ه
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده کریم دهمرده ه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده کریم دهمرده ه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده کریم دهمرده ه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده کریم دهمرده ه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ده کریم دهمرده ه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده کریم دهمرده ه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده کریم دهمرده ه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو