جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده پیری

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده پیری


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:١٥
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٤١
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٤٧

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده پیری (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای ده پیری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده پیری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده پیری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

سر آرتور هلپس
بزرگترین لذت دارایی این است كه سبب می‌شود از شنیدن سیل اندرزهای خوب رهایی یابید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده پیری

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده پیری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده پیری ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده پیری (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده پیری ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده پیری ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٧:٢٤١٢:٢٤:٠٩١٨:٥١:٢٢١٩:٠٨:٥٥٢٣:٤٢:٣٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤٢٠٥:٥٦:١٦١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٢:٠٢١٩:٠٩:٣٦٢٣:٤٢:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢٢٠٥:٥٥:٠٨١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٢:٤١١٩:١٠:١٧٢٣:٤١:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٤:٠١١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٣:٢٠١٩:١٠:٥٩٢٣:٤١:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٢:٥٤١٢:٢٣:١٣١٨:٥٣:٥٩١٩:١١:٤٠٢٣:٤١:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥١:٤٩١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٤:٣٩١٩:١٢:٢٢٢٣:٤٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٠:٤٤١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٥:١٩١٩:١٣:٠٣٢٣:٤٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٨٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٥:٥٨١٩:١٣:٤٥٢٣:٤٠:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٨:٣٦١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٦:٣٨١٩:١٤:٢٧٢٣:٣٩:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٧:٣٣١٢:٢٢:١١١٨:٥٧:١٨١٩:١٥:٠٩٢٣:٣٩:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٨٠٥:٤٦:٣١١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٧:٥٨١٩:١٥:٥١٢٣:٣٩:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢١:٥٠١٨:٥٨:٣٨١٩:١٦:٣٣٢٣:٣٩:٠٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٧٠٥:٤٤:٣٠١٢:٢١:٤٠١٨:٥٩:١٨١٩:١٧:١٥٢٣:٣٨:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٢١:٣٠١٨:٥٩:٥٨١٩:١٧:٥٨٢٣:٣٨:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٢:٣٢١٢:٢١:٢١١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٤٠٢٣:٣٨:١٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٦٠٥:٤١:٣٤١٢:٢١:١٣١٩:٠١:١٨١٩:١٩:٢٣٢٣:٣٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٠:٣٨١٢:٢١:٠٥١٩:٠١:٥٩١٩:٢٠:٠٦٢٣:٣٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٢٣٠٥:٣٩:٤٢١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٤٩٢٣:٣٧:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:١٣٠٥:٣٨:٤٨١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:٢٠١٩:٢١:٣٢٢٣:٣٧:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٤٠٥:٣٧:٥٤١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:١٥٢٣:٣٦:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٣٧:٠٢١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٤١١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٦:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٣٦:١١١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٢٤٢٣:٣٦:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٣٤:٣٢١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٥:٠٨٢٣:٣٦:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٣٣:٤٤١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٥١٢٣:٣٥:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٣٢:٥٧١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:٣٤٢٣:٣٥:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٨٠٥:٣٢:١٢١٢:٢٠:١٧١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٧:١٧٢٣:٣٥:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣١:٢٨١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٠٠٢٣:٣٥:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٨٠٥:٣٠:٤٥١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٣٢٣:٣٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده پیری

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده پیری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده پیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده پیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده پیری

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده پیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده پیری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده پیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده پیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده پیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده پیری

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٥:٠٩١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٢٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٤:٤٠١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٤:٢٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٤:١٢١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٣٠٢٣:٣٤:٢١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٦٠٥:٢٣:٤٦١٢:٢٠:٤٥١٩:١٨:٠٣١٩:٣٧:٠٩٢٣:٣٤:١٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٢٣:٢١١٢:٢٠:٥١١٩:١٨:٤٠١٩:٣٧:٤٨٢٣:٣٤:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٨٠٥:٢٢:٥٧١٢:٢٠:٥٨١٩:١٩:١٦١٩:٣٨:٢٦٢٣:٣٤:١٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٢٠٥:٢٢:٣٥١٢:٢١:٠٥١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:٠٤٢٣:٣٤:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٨٠٥:٢٢:١٤١٢:٢١:١٢١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٤١٢٣:٣٤:٢١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٥٠٥:٢١:٥٥١٢:٢١:٢٠١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:١٨٢٣:٣٤:٢٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٥٠٥:٢١:٣٧١٢:٢١:٢٩١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:٥٤٢٣:٣٤:٢٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٦٠٥:٢١:٢٠١٢:٢١:٣٧١٩:٢٢:٠٩١٩:٤١:٢٩٢٣:٣٤:٢٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٩٠٥:٢١:٠٥١٢:٢١:٤٧١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٠٣٢٣:٣٤:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٢٠:٥٢١٢:٢١:٥٦١٩:٢٣:١٣١٩:٤٢:٣٧٢٣:٣٤:٣٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٠:٤٠١٢:٢٢:٠٦١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٣:٠٩٢٣:٣٤:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٩٠٥:٢٠:٢٩١٢:٢٢:١٦١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٤١٢٣:٣٤:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٢:٢٧١٩:٢٤:٤٤١٩:٤٤:١٢٢٣:٣٤:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٢٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٢:٣٧١٩:٢٥:١٣١٩:٤٤:٤٢٢٣:٣٥:٠٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٢:٤٨١٩:٢٥:٤١١٩:٤٥:١٢٢٣:٣٥:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٣٠٥:٢٠:٠١١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٤٠٢٣:٣٥:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٢٠٥:١٩:٥٧١٢:٢٣:١٢١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:٠٧٢٣:٣٥:٢٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٢٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٣:٢٣١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٦:٣٣٢٣:٣٥:٣٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٥٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٣:٣٦١٩:٢٧:٢٣١٩:٤٦:٥٨٢٣:٣٥:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٣:٤٨١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٢٢٢٣:٣٥:٥١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٤:٠٠١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٤٥٢٣:٣٦:٠٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٠:٠١١٢:٢٤:١٣١٩:٢٨:٣٠١٩:٤٨:٠٧٢٣:٣٦:١٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٤:٢٦١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٨:٢٨٢٣:٣٦:٢٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٠:١٢١٢:٢٤:٣٩١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٤٧٢٣:٣٦:٣٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٣٠٥:٢٠:٢٠١٢:٢٤:٥٢١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٩:٠٥٢٣:٣٦:٤٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٩٠٥:٢٠:٢٩١٢:٢٥:٠٥١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٩:٢٢٢٣:٣٧:٠٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:٢٠:٣٩١٢:٢٥:١٨١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:٣٧٢٣:٣٧:١٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٨٠٥:٢٠:٥١١٢:٢٥:٣١١٩:٣٠:١٣١٩:٤٩:٥٢٢٣:٣٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده پیری روستای ده پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده پیری روستای ده پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده پیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده پیری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده پیری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده پیری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده پیری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده پیری

روستای ده پیری بر روی نقشه

روستای ده پیری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده پیری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده پیری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده پیری
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده پیری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده پیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده پیری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده پیری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده پیری رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده پیری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده پیری دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده پیری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده پیری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده پیری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده پیری
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده پیری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده پیری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده پیری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو