جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده پیری

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده پیری


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٧
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده پیری (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده پیری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده پیری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده پیری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده پیری

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده پیری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده پیری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده پیری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده پیری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده پیری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٥:١٦١٢:٢١:٤٨١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٤٤٢٣:٣٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٠٠٥:٤٤:١٦١٢:٢١:٣٨١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٢٧٢٣:٣٨:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٦٠٥:٤٣:١٧١٢:٢١:٢٩١٩:٠٠:٠٩١٩:١٨:٠٩٢٣:٣٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٢٠٥:٤٢:١٩١٢:٢١:٢٠١٩:٠٠:٤٩١٩:١٨:٥٢٢٣:٣٨:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤١:٢٢١٢:٢١:١٢١٩:٠١:٣٠١٩:١٩:٣٥٢٣:٣٧:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٨٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢١:٠٤١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:١٨٢٣:٣٧:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٧٠٥:٣٩:٣٠١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٢:٥١١٩:٢١:٠١٢٣:٣٧:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٧٠٥:٣٨:٣٦١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:٣١١٩:٢١:٤٤٢٣:٣٧:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٨٠٥:٣٧:٤٣١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:١٢١٩:٢٢:٢٧٢٣:٣٦:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٣٦:٥١١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٦:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٦:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٥:١٠١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٣٦٢٣:٣٦:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٣٤:٢١١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٦:٥٤١٩:٢٥:١٩٢٣:٣٦:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٨٠٥:٣٣:٣٣١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٦:٠٢٢٣:٣٥:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٥٠٥:٣٢:٤٧١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:١٥١٩:٢٦:٤٥٢٣:٣٥:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٣٠٥:٣٢:٠٢١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٥٥١٩:٢٧:٢٨٢٣:٣٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣١:١٨١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٨:١١٢٣:٣٥:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١٤٠٥:٣٠:٣٥١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:١٦١٩:٢٨:٥٣٢٣:٣٥:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٦٠٥:٢٩:٥٣١٢:٢٠:١٣١٩:١٠:٥٦١٩:٢٩:٣٦٢٣:٣٥:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٩٠٥:٢٩:١٣١٢:٢٠:١٣١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:١٩٢٣:٣٥:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٠:١٤١٩:١٢:١٦١٩:٣١:٠١٢٣:٣٤:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٣٠٠٥:٢٧:٥٧١٢:٢٠:١٥١٩:١٢:٥٥١٩:٣١:٤٣٢٣:٣٤:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٢٧:٢١١٢:٢٠:١٧١٩:١٣:٣٥١٩:٣٢:٢٥٢٣:٣٤:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٧٠٥:٢٦:٤٦١٢:٢٠:١٩١٩:١٤:١٤١٩:٣٣:٠٦٢٣:٣٤:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٨٠٥:٢٦:١٢١٢:٢٠:٢٢١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٤٨٢٣:٣٤:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:١٠٠٥:٢٥:٤٠١٢:٢٠:٢٦١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٢٩٢٣:٣٤:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٢٥:٠٩١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:١٠١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٤:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٤:٤٠١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٥٠٢٣:٣٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٧٠٥:٢٤:١٢١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٢٦١٩:٣٦:٣٠٢٣:٣٤:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده پیری

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده پیری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده پیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده پیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده پیری

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده پیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده پیری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده پیری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده پیری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده پیری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده پیری

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٨٠٥:١٢:٢٠١١:١٦:٢٢١٧:١٩:٥٦١٧:٣٧:٠٢٢٢:٣٦:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٧٠٥:١٢:٥٥١١:١٦:٠١١٧:١٨:٣٩١٧:٣٥:٤٥٢٢:٣٦:٣٢
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٥٠٥:١٣:٣٠١١:١٥:٤١١٧:١٧:٢٣١٧:٣٤:٢٨٢٢:٣٦:١٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٤٠٥:١٤:٠٦١١:١٥:٢٠١٧:١٦:٠٦١٧:٣٣:١١٢٢:٣٥:٥٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٢٠٥:١٤:٤١١١:١٥:٠٠١٧:١٤:٥٠١٧:٣١:٥٥٢٢:٣٥:٣٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢١٠٥:١٥:١٧١١:١٤:٣٩١٧:١٣:٣٤١٧:٣٠:٣٩٢٢:٣٥:١٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٩٠٥:١٥:٥٣١١:١٤:١٩١٧:١٢:١٨١٧:٢٩:٢٣٢٢:٣٤:٥٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٧٠٥:١٦:٢٩١١:١٣:٥٩١٧:١١:٠٢١٧:٢٨:٠٨٢٢:٣٤:٣٨
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٥٠٥:١٧:٠٥١١:١٣:٤٠١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٦:٥٣٢٢:٣٤:٢٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٢٠٥:١٧:٤٢١١:١٣:٢١١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٥:٣٨٢٢:٣٤:٠١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٠٠٥:١٨:١٩١١:١٣:٠٢١٧:٠٧:١٧١٧:٢٤:٢٤٢٢:٣٣:٤٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٨٠٥:١٨:٥٦١١:١٢:٤٣١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٣:١٠٢٢:٣٣:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٥٠٥:١٩:٣٣١١:١٢:٢٥١٧:٠٤:٤٩١٧:٢١:٥٧٢٢:٣٣:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢٣٠٥:٢٠:١٠١١:١٢:٠٧١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٠:٤٤٢٢:٣٢:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٠٠٥:٢٠:٤٨١١:١١:٤٩١٧:٠٢:٢٣١٧:١٩:٣٢٢٢:٣٢:٣٠
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٢١:٢٦١١:١١:٣٢١٧:٠١:١٠١٧:١٨:٢٠٢٢:٣٢:١٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٦٠٥:٢٢:٠٥١١:١١:١٥١٦:٥٩:٥٩١٧:١٧:٠٩٢٢:٣١:٥٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٣٠٥:٢٢:٤٣١١:١٠:٥٩١٦:٥٨:٤٧١٧:١٥:٥٨٢٢:٣١:٣٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣١٠٥:٢٣:٢٢١١:١٠:٤٣١٦:٥٧:٣٦١٧:١٤:٤٨٢٢:٣١:٢٢
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٢٤:٠٢١١:١٠:٢٧١٦:٥٦:٢٦١٧:١٣:٣٩٢٢:٣١:٠٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٦٠٥:٢٤:٤١١١:١٠:١٢١٦:٥٥:١٧١٧:١٢:٣١٢٢:٣٠:٥٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٢٥:٢١١١:٠٩:٥٨١٦:٥٤:٠٨١٧:١١:٢٣٢٢:٣٠:٣٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٢٦:٠٢١١:٠٩:٤٤١٦:٥٣:٠٠١٧:١٠:١٦٢٢:٣٠:٢٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٢٦:٤٣١١:٠٩:٣٠١٦:٥١:٥٢١٧:٠٩:١٠٢٢:٣٠:٠٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٨٠٥:٢٧:٢٤١١:٠٩:١٨١٦:٥٠:٤٦١٧:٠٨:٠٤٢٢:٢٩:٥١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٢٨:٠٥١١:٠٩:٠٥١٦:٤٩:٤٠١٧:٠٧:٠٠٢٢:٢٩:٣٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٢٨:٤٧١١:٠٨:٥٤١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٥:٥٦٢٢:٢٩:٢٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٣٠٥:٢٩:٣٠١١:٠٨:٤٣١٦:٤٧:٣١١٧:٠٤:٥٤٢٢:٢٩:١١
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٣٠:١٣١١:٠٨:٣٣١٦:٤٦:٢٨١٧:٠٣:٥٢٢٢:٢٨:٥٩
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣١٠٥:٣٠:٥٦١١:٠٨:٢٣١٦:٤٥:٢٦١٧:٠٢:٥١٢٢:٢٨:٤٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده پیری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده پیری روستای ده پیری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده پیری روستای ده پیری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده پیری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده پیری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده پیری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده پیری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده پیری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده پیری

روستای ده پیری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده پیری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده پیری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده پیری
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده پیری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده پیری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده پیری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده پیری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده پیری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده پیری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده پیری دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده پیری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده پیری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده پیری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده پیری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده پیری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده پیری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده پیری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو