جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ده پابید

خاش | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده پابید


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٤٠
اذان ظهر: ١١:١٠:٥٦
غروب آفتاب: ١٦:٣٤:٥٥
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٣٣
نیمه شب: ٢٢:٣١:١٦

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ده پابید (شهرستان خاش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر ده پابید)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ده پابید)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده پابید)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مادر ترزا
سكوت پیش از آغاز آفرینش به وجود آمده است و آسمانها در فضا پراكنده شدند، بی هیچ حرفی و سخنی.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ده پابید

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ده پابید در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده پابید ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ده پابید (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده پابید ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده پابید ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٤٩٠٥:٥٠:٢٣١٢:٢٤:٣٩١٨:٥٩:١٩١٩:١٦:٥٠٢٣:٤٣:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٤١٠٥:٤٩:٢٩١٢:٢٤:٣٠١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٢٨٢٣:٤٢:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٨:٣٥١٢:٢٤:٢١١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:٠٦٢٣:٤٢:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٤٧:٤٢١٢:٢٤:١٣١٩:٠١:٠٧١٩:١٨:٤٤٢٣:٤٢:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٤٦:٥٠١٢:٢٤:٠٥١٩:٠١:٤٣١٩:١٩:٢٢٢٣:٤٢:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢٣:٥٨١٩:٠٢:١٩١٩:٢٠:٠١٢٣:٤١:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٥:١٠١٢:٢٣:٥١١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:٣٩٢٣:٤١:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٤:٢١١٢:٢٣:٤٥١٩:٠٣:٣٢١٩:٢١:١٨٢٣:٤١:٢٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٣:٣٣١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٤:٠٨١٩:٢١:٥٦٢٣:٤١:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٢:٤٦١٢:٢٣:٣٤١٩:٠٤:٤٥١٩:٢٢:٣٥٢٣:٤٠:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٠٦٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٣:٢٩١٩:٠٥:٢١١٩:٢٣:١٤٢٣:٤٠:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤١:١٦١٢:٢٣:٢٥١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٠:٣٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٠٩٠٥:٤٠:٣٢١٢:٢٣:٢٢١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٤:٣١٢٣:٤٠:٢٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:١٢٠٥:٣٩:٥٠١٢:٢٣:١٩١٩:٠٧:١٠١٩:٢٥:١٠٢٣:٤٠:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٦٠٥:٣٩:٠٩١٢:٢٣:١٧١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٥:٤٩٢٣:٤٠:٠٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٢٢٠٥:٣٨:٢٨١٢:٢٣:١٥١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٢٧٢٣:٣٩:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١١:٢٨٠٥:٣٧:٥٠١٢:٢٣:١٤١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٠٦٢٣:٣٩:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٣٦٠٥:٣٧:١٢١٢:٢٣:١٤١٩:٠٩:٣٦١٩:٢٧:٤٥٢٣:٣٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٦:٣٥١٢:٢٣:١٤١٩:١٠:١٢١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٩:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٦:٠٠١٢:٢٣:١٤١٩:١٠:٤٨١٩:٢٩:٠٢٢٣:٣٩:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٠٧٠٥:٣٥:٢٦١٢:٢٣:١٦١٩:١١:٢٤١٩:٢٩:٤٠٢٣:٣٩:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢٣:١٧١٩:١٢:٠٠١٩:٣٠:١٨٢٣:٣٩:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣٥٠٥:٣٤:٢٢١٢:٢٣:٢٠١٩:١٢:٣٦١٩:٣٠:٥٦٢٣:٣٩:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٥١٠٥:٣٣:٥٢١٢:٢٣:٢٣١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٣٤٢٣:٣٩:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٣٣:٢٣١٢:٢٣:٢٦١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:١١٢٣:٣٩:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٣٢:٥٦١٢:٢٣:٣٠١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٤٩٢٣:٣٩:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٣٢:٣٠١٢:٢٣:٣٥١٩:١٤:٥٧١٩:٣٣:٢٦٢٣:٣٩:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٣٢:٠٥١٢:٢٣:٤٠١٩:١٥:٣٢١٩:٣٤:٠٢٢٣:٣٩:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٢:٣٣٠٥:٣١:٤١١٢:٢٣:٤٦١٩:١٦:٠٦١٩:٣٤:٣٩٢٣:٣٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده پابید

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ده پابید

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ده پابید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده پابید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر ده پابید

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ده پابید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده پابید برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ده پابید

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر ده پابید قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده پابید دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ده پابید

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٦٠٥:٣٢:١٨١١:١١:١٥١٦:٤٩:٤٩١٧:٠٦:٥٢٢٢:٣٢:٣٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:١١٠٥:٣٢:٥٧١١:١١:٠٦١٦:٤٨:٥٤١٧:٠٥:٥٨٢٢:٣٢:٢٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٦٠٥:٣٣:٣٧١١:١٠:٥٩١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٥:٠٥٢٢:٣٢:١٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢١٠٥:٣٤:١٧١١:١٠:٥٢١٦:٤٧:٠٦١٧:٠٤:١٣٢٢:٣٢:٠١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٦٠٥:٣٤:٥٨١١:١٠:٤٦١٦:٤٦:١٣١٧:٠٣:٢٢٢٢:٣١:٥٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٢٠٥:٣٥:٣٩١١:١٠:٤١١٦:٤٥:٢٢١٧:٠٢:٣٢٢٢:٣١:٤٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٨٠٥:٣٦:٢٠١١:١٠:٣٦١٦:٤٤:٣١١٧:٠١:٤٤٢٢:٣١:٣٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٤٠٥:٣٧:٠٢١١:١٠:٣٣١٦:٤٣:٤٢١٧:٠٠:٥٦٢٢:٣١:٣١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٢١٠٥:٣٧:٤٤١١:١٠:٣٠١٦:٤٢:٥٤١٧:٠٠:١٠٢٢:٣١:٢٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٣٨:٢٧١١:١٠:٢٧١٦:٤٢:٠٧١٦:٥٩:٢٥٢٢:٣١:٢١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٣٩:١٠١١:١٠:٢٦١٦:٤١:٢٢١٦:٥٨:٤١٢٢:٣١:١٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١١٠٥:٣٩:٥٤١١:١٠:٢٥١٦:٤٠:٣٧١٦:٥٧:٥٨٢٢:٣١:١٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٩٠٥:٤٠:٣٧١١:١٠:٢٦١٦:٣٩:٥٤١٦:٥٧:١٧٢٢:٣١:١٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤١:٢٢١١:١٠:٢٧١٦:٣٩:١٢١٦:٥٦:٣٧٢٢:٣١:٠٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٤٠٥:٤٢:٠٦١١:١٠:٢٨١٦:٣٨:٣١١٦:٥٥:٥٨٢٢:٣١:٠٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٢:٥١١١:١٠:٣١١٦:٣٧:٥٢١٦:٥٥:٢٠٢٢:٣١:٠٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٥:٤٣:٣٦١١:١٠:٣٤١٦:٣٧:١٤١٦:٥٤:٤٤٢٢:٣١:٠٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٤:٢٢١١:١٠:٣٩١٦:٣٦:٣٧١٦:٥٤:٠٩٢٢:٣١:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٤٥:٠٨١١:١٠:٤٤١٦:٣٦:٠٢١٦:٥٣:٣٦٢٢:٣١:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٧٠٥:٤٥:٥٤١١:١٠:٥٠١٦:٣٥:٢٨١٦:٥٣:٠٤٢٢:٣١:١٢
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٥:٤٦:٤٠١١:١٠:٥٦١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٢:٣٣٢٢:٣١:١٦
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٤٧:٢٧١١:١١:٠٤١٦:٣٤:٢٤١٦:٥٢:٠٤٢٢:٣١:٢٠
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٤٨:١٣١١:١١:١٢١٦:٣٣:٥٥١٦:٥١:٣٧٢٢:٣١:٢٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٤٩:٠٠١١:١١:٢٢١٦:٣٣:٢٦١٦:٥١:١١٢٢:٣١:٣١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٤٩:٤٨١١:١١:٣٢١٦:٣٣:٠٠١٦:٥٠:٤٦٢٢:٣١:٣٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٠:٣٥١١:١١:٤٣١٦:٣٢:٣٥١٦:٥٠:٢٣٢٢:٣١:٤٦
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥١:٢٣١١:١١:٥٥١٦:٣٢:١٢١٦:٥٠:٠١٢٢:٣١:٥٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٧٠٥:٥٢:١٠١١:١٢:٠٨١٦:٣١:٥٠١٦:٤٩:٤٢٢٢:٣٢:٠٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٨٠٥:٥٢:٥٨١١:١٢:٢١١٦:٣١:٢٩١٦:٤٩:٢٣٢٢:٣٢:١٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٩٠٥:٥٣:٤٦١١:١٢:٣٦١٦:٣١:١١١٦:٤٩:٠٦٢٢:٣٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ده پابید

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ده پابید شهر ده پابید در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر ده پابید شهر ده پابید بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ده پابید را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده پابید برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ده پابید

دهپابید یا، ده پابید روستایی است از توابع بخش نوک‌آباد شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان ایران

شهر ده پابید در ویکیپدیا

شهر ده پابید

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ده پابید موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ده پابید برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ده پابید بر روی نقشه

شهر ده پابید بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ده پابید
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر ده پابید + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر ده پابید + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده پابید + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ده پابید

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده پابید دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده پابید
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ده پابید دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده پابید ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ده پابید دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده پابید
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده پابید
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده پابید

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ده پابید یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو