جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده نو

علی جمال | بشرویه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ده نو


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٥
اذان ظهر: ١٢:٤٣:١٠
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٣٧:١٩
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٨

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده نو (شهرستان بشرویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای ده نو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ده نو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده نو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جك كانفیلد
اگرچه در بسیاری از موارد می‌ترسیم كه اگر كارمان را به فرد دیگری بسپاریم، آن را خوب انجام ندهد، افراد بسیاری، عاشق انجام كاری هستند كه شما از آن بیزارید و آن كار را بسیار بهتر از خودتان انجام می‌دهند؛ با هزینه‌ای بسیار كمتر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده نو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده نو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده نو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده نو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٥٩٠٥:٥٧:٠٧١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٣:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٦:٠١١٢:٣٨:١٢١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٤١٢٣:٥٣:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٤:٥٤١٢:٣٨:٠٣١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٣:٤٩١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:٢١٢٣:٥٢:٢٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٢:٤٥١٢:٣٧:٤٦١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:١٢٢٣:٥٢:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥١:٤٢١٢:٣٧:٣٨١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٠٢٢٣:٥١:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٤٢٠٥:٥٠:٤٠١٢:٣٧:٣١١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥١:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٧:٢٤١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٤٢٢٣:٥١:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٧:١٨١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٣٢٢٣:٥١:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٧:١٣١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٠:٥١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٦:٤٣١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٧:١٢٢٣:٥٠:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:١٢٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٠:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٦:٥٩١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٨:٥٢٢٣:٥٠:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٤٣٠٥:٤٣:٥٨١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٤١٢٣:٤٩:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٦:٥٣١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٣١٢٣:٤٩:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:١٩٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٦:٥٠١٩:٣١:٥٥١٩:٥١:٢٠٢٣:٤٩:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤١:٢٣١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:١٠٢٣:٤٩:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٦:٠١٠٥:٤٠:٣٥١٢:٣٦:٤٨١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤٩:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٦:٤٧١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٩:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٣٩:٠١١٢:٣٦:٤٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٣٦٢٣:٤٨:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:٤٣٠٥:٣٨:١٧١٢:٣٦:٤٨١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:٢٤٢٣:٤٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٧:٣٣١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٦:٣٠١٩:٥٦:١٣٢٣:٤٨:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٣٦:٥٢١٢:٣٦:٥١١٩:٣٧:١٥١٩:٥٧:٠٠٢٣:٤٨:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٦:١١١٢:٣٦:٥٣١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٤٨٢٣:٤٨:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٤١٠٥:٣٥:٣٣١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٨:٣٥٢٣:٤٨:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٤٤٠٥:٣٤:٥٥١٢:٣٧:٠٠١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٩:٢١٢٣:٤٨:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٤٩٠٥:٣٤:٢٠١٢:٣٧:٠٤١٩:٤٠:١١٢٠:٠٠:٠٧٢٣:٤٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٥٦٠٥:٣٣:٤٥١٢:٣٧:٠٩١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٥٣٢٣:٤٨:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٠٥٠٥:٣٣:١٣١٢:٣٧:١٤١٩:٤١:٣٦٢٠:٠١:٣٨٢٣:٤٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده نو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ده نو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده نو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ده نو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ده نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده نو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده نو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده نو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده نو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٦:٥٥١٢:٤٣:١٠١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٩:٢٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٢:٥٥١٩:١٧:٣٨١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥٩:٢٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٨:٢١١٢:٤٢:٣٨١٩:١٦:٢٣١٩:٣٤:٤٤٢٣:٥٩:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٩٠٦:٠٩:٠٤١٢:٤٢:٢٢١٩:١٥:٠٧١٩:٣٣:٢٦٢٣:٥٩:٠١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٩:٤٧١٢:٤٢:٠٥١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٠٧٢٣:٥٨:٥٢
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٠:٣٠١٢:٤١:٤٧١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٤٧٢٣:٥٨:٤١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:١١:١٣١٢:٤١:٣٠١٩:١١:١٤١٩:٢٩:٢٧٢٣:٥٨:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١١:٥٥١٢:٤١:١٢١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:٠٦٢٣:٥٨:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٢:٣٨١٢:٤٠:٥٣١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٦:٤٥٢٣:٥٨:٠٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٣:٢٠١٢:٤٠:٣٤١٩:٠٧:١٦١٩:٢٥:٢٣٢٣:٥٧:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٤:٠٢١٢:٤٠:١٥١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٤:٠١٢٣:٥٧:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٤:٤٥١٢:٣٩:٥٦١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٣٩٢٣:٥٧:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٣٠٦:١٥:٢٧١٢:٣٩:٣٦١٩:٠٣:١٣١٩:٢١:١٦٢٣:٥٧:١٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٦:٠٩١٢:٣٩:١٧١٩:٠١:٥١١٩:١٩:٥٢٢٣:٥٧:٠١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٦:٥١١٢:٣٨:٥٦١٩:٠٠:٢٩١٩:١٨:٢٨٢٣:٥٦:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٧:٣٣١٢:٣٨:٣٦١٨:٥٩:٠٦١٩:١٧:٠٤٢٣:٥٦:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٨:١٥١٢:٣٨:١٦١٨:٥٧:٤٣١٩:١٥:٤٠٢٣:٥٦:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٨:٥٦١٢:٣٧:٥٥١٨:٥٦:٢٠١٩:١٤:١٥٢٣:٥٦:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:١٩:٣٨١٢:٣٧:٣٤١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٥١٢٣:٥٥:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٠:٢٠١٢:٣٧:١٣١٨:٥٣:٣٣١٩:١١:٢٦٢٣:٥٥:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢١:٠٢١٢:٣٦:٥٢١٨:٥٢:٠٩١٩:١٠:٠٠٢٣:٥٥:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢١:٤٣١٢:٣٦:٣٠١٨:٥٠:٤٤١٩:٠٨:٣٥٢٣:٥٤:٥٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٢:٢٥١٢:٣٦:٠٩١٨:٤٩:٢٠١٩:٠٧:١٠٢٣:٥٤:٣٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢٣:٠٧١٢:٣٥:٤٧١٨:٤٧:٥٥١٩:٠٥:٤٤٢٣:٥٤:١٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:٤٩١٢:٣٥:٢٦١٨:٤٦:٣٠١٩:٠٤:١٩٢٣:٥٤:٠٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٤:٣٠١٢:٣٥:٠٤١٨:٤٥:٠٦١٩:٠٢:٥٣٢٣:٥٣:٤٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٩٠٦:٢٥:١٢١٢:٣٤:٤٣١٨:٤٣:٤١١٩:٠١:٢٧٢٣:٥٣:٢٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٥:٥٤١٢:٣٤:٢١١٨:٤٢:١٦١٩:٠٠:٠٢٢٣:٥٣:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٢٦:٣٧١٢:٣٤:٠٠١٨:٤٠:٥١١٨:٥٨:٣٧٢٣:٥٢:٤٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢٧:١٩١٢:٣٣:٣٩١٨:٣٩:٢٦١٨:٥٧:١١٢٣:٢٢:٢٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٢٨:٠١١١:٣٣:١٧١٧:٣٨:٠١١٧:٥٥:٤٦٢٢:٥٢:١٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده نو روستای ده نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ده نو روستای ده نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده نو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده نو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده نو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده نو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده نو

روستای ده نو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده نو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده نو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده نو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ده نو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ده نو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده نو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده نو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده نو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ده نو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده نو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده نو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده نو
زمان پخش اذان زنده به افق ده نو
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ده نو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده نو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده نو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده نو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو