جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده نو

علی جمال | بشرویه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ده نو

اذان صبح: ٠٣:٥٠:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٢:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٣٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:٢٥
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٥٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:٣٤

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده نو (شهرستان بشرویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای ده نو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده نو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده نو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

زیگموند فروید
تسلط بر طبیعت تنها شرط نیك بختی انسان نیست، چنان كه تنها هدف كوشش های تمدن هم نیست، اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده نو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده نو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده نو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده نو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١٠:٣٨١٢:٤٠:٤٢١٩:١١:٢١١٩:٢٩:٣٧٢٣:٥٧:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٩:٢٢١٢:٤٠:٢٨١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٢٦٢٣:٥٦:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٨:٠٧١٢:٤٠:١٤١٩:١٢:٥٤١٩:٣١:١٥٢٣:٥٦:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٦:٥٢١٢:٤٠:٠٠١٩:١٣:٤١١٩:٣٢:٠٣٢٣:٥٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٥:٣٨١٢:٣٩:٤٦١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٥٣٢٣:٥٥:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٤:٢٥١٢:٣٩:٣٣١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٤٢٢٣:٥٥:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٣:١٣١٢:٣٩:٢١١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٣١٢٣:٥٥:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٢:٠١١٢:٣٩:٠٩١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٤:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٣٧٠٦:٠٠:٥١١٢:٣٨:٥٧١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:١٠٢٣:٥٤:٢٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:١٠٠٥:٥٩:٤١١٢:٣٨:٤٥١٩:١٨:٢٢١٩:٣٦:٥٩٢٣:٥٤:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٩:٤٤٠٥:٥٨:٣٢١٢:٣٨:٣٤١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٣:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥٧:٢٣١٢:٣٨:٢٤١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٣٩٢٣:٥٣:٢٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٦:١٦١٢:٣٨:١٤١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٢٨٢٣:٥٣:٠٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٥:١٠١٢:٣٨:٠٤١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:١٨٢٣:٥٢:٤٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٦٠٥:٥٤:٠٤١٢:٣٧:٥٥١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٠٨٢٣:٥٢:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٣:٠٠١٢:٣٧:٤٧١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٢:١٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٢١٠٥:٥١:٥٦١٢:٣٧:٣٩١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥١:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٠:٠٠٠٥:٥٠:٥٤١٢:٣٧:٣١١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٣٨٢٣:٥١:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥١:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٨:٥٣١٢:٣٧:١٨١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:١٨٢٣:٥١:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٧:١٣١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٠٨٢٣:٥٠:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٥٨٢٣:٥٠:٣٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٠:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٥:٠٤١٢:٣٦:٥٩١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥٠:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٦:٥٦١٩:٣٠:١٠١٩:٤٩:٢٨٢٣:٤٩:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٣:١٧١٢:٣٦:٥٣١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:١٨٢٣:٤٩:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣٦:٥٠١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٩:٣٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٤١:٣٥١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:٥٧٢٣:٤٩:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:١٧٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٦:٤٨١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٤٧٢٣:٤٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده نو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده نو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده نو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده نو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده نو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده نو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ده نو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده نو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده نو روستای ده نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده نو روستای ده نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ده نو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده نو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده نو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٤٠٥:٢٨:٥١١٢:٤٢:١٩١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٦:٢٨٢٣:٥٠:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٩٠٥:٢٩:٠٥١٢:٤٢:٣٢١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٦:٣٩٢٣:٥١:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٥٠٥:٢٩:٢٠١٢:٤٢:٤٥١٩:٥٦:٠٧٢٠:١٦:٤٩٢٣:٥١:١٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٤٠٥:٢٩:٣٧١٢:٤٢:٥٨١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٥٧٢٣:٥١:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٥٠٥:٢٩:٥٥١٢:٤٣:١١١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٧:٠٣٢٣:٥١:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٣٠:١٤١٢:٤٣:٢٣١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٧:٠٨٢٣:٥٢:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٣٠:٣٥١٢:٤٣:٣٦١٩:٥٦:٣١٢٠:١٧:١٠٢٣:٥٢:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٠٠٥:٣٠:٥٦١٢:٤٣:٤٨١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٧:١٢٢٣:٥٢:٣١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٩٠٥:٣١:١٩١٢:٤٤:٠٠١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٧:١١٢٣:٥٢:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٠٠٥:٣١:٤٣١٢:٤٤:١٢١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:٠٩٢٣:٥٣:٠٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٣٠٥:٣٢:٠٩١٢:٤٤:٢٣١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٧:٠٥٢٣:٥٣:١٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٨٠٥:٣٢:٣٥١٢:٤٤:٣٥١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٦:٥٩٢٣:٥٣:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٤٠٥:٣٣:٠٢١٢:٤٤:٤٦١٩:٥٦:١٩٢٠:١٦:٥١٢٣:٥٣:٥٠
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٢٠٥:٣٣:٣٠١٢:٤٤:٥٦١٩:٥٦:١١٢٠:١٦:٤٢٢٣:٥٤:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٢٠٥:٣٤:٠٠١٢:٤٥:٠٦١٩:٥٦:٠١٢٠:١٦:٣١٢٣:٥٤:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٣٤:٣٠١٢:٤٥:١٦١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٦:١٨٢٣:٥٤:٣٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٣٥:٠١١٢:٤٥:٢٦١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٦:٠٣٢٣:٥٤:٥٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٥:٣٣١٢:٤٥:٣٥١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٤٧٢٣:٥٥:١٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٨٠٥:٣٦:٠٦١٢:٤٥:٤٤١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٥:٢٩٢٣:٥٥:٢٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٣٦:٤٠١٢:٤٥:٥٢١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٥:٠٩٢٣:٥٥:٤١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٤٠٥:٣٧:١٥١٢:٤٦:٠٠١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٤٨٢٣:٥٥:٥٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣٧:٥٠١٢:٤٦:٠٨١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٢٥٢٣:٥٦:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٦٠٥:٣٨:٢٦١٢:٤٦:١٥١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٤:٠٠٢٣:٥٦:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٨٠٥:٣٩:٠٣١٢:٤٦:٢١١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٣:٣٣٢٣:٥٦:٤٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٩:٤٠١٢:٤٦:٢٧١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٠٥٢٣:٥٦:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٧٠٥:٤٠:١٨١٢:٤٦:٣٣١٩:٥٢:٢٨٢٠:١٢:٣٥٢٣:٥٧:١٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٢٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤٦:٣٨١٩:٥١:٥٩٢٠:١٢:٠٣٢٣:٥٧:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٤١:٣٦١٢:٤٦:٤٣١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:٣٠٢٣:٥٧:٣٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٦٠٥:٤٢:١٦١٢:٤٦:٤٧١٩:٥٠:٥٦٢٠:١٠:٥٥٢٣:٥٧:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٥٠٥:٤٢:٥٦١٢:٤٦:٥٠١٩:٥٠:٢٢٢٠:١٠:١٩٢٣:٥٨:٠٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٤٣:٣٧١٢:٤٦:٥٣١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥٨:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده نو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده نو روستای ده نو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده نو روستای ده نو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده نو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده نو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده نو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده نو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده نو

روستای ده نو بر روی نقشه

روستای ده نو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده نو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده نو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده نو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده نو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ده نو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده نو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده نو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ده نو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده نو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده نو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده نو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده نو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده نو
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده نو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده نو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ده نو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده نو
زمان پخش اذان زنده به افق ده نو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده نو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو