جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده نهور

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده نهور


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٥١
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٣٨
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٣٢

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده نهور (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای ده نهور)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده نهور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده نهور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
هرچه در ما وجود دارد پیشامد گونه و فریبكارانه است و بلندایی كه در درونمان داریم، در درونمان نداریم؛ ما در بلندی ها، بلندتر از بلندای خودمان نیستیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده نهور

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده نهور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نهور ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده نهور (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نهور ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده نهور ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٥٠٥:٥٧:٠٢١٢:٢٣:٥١١٨:٥١:١٠١٩:٠٨:٤٤٢٣:٤٢:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٥:٥٣١٢:٢٣:٣٧١٨:٥١:٤٩١٩:٠٩:٢٥٢٣:٤١:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٤:٤٦١٢:٢٣:٢٣١٨:٥٢:٢٨١٩:١٠:٠٦٢٣:٤١:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٥٠٥:٥٣:٣٨١٢:٢٣:٠٩١٨:٥٣:٠٨١٩:١٠:٤٧٢٣:٤١:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٢:٣٢١٢:٢٢:٥٥١٨:٥٣:٤٧١٩:١١:٢٩٢٣:٤٠:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥١:٢٦١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٤:٢٧١٩:١٢:١١٢٣:٤٠:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٠:٢١١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٥:٠٧١٩:١٢:٥٢٢٣:٤٠:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٩:١٦١٢:٢٢:١٧١٨:٥٥:٤٧١٩:١٣:٣٤٢٣:٣٩:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٨:١٣١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٦:٢٦١٩:١٤:١٦٢٣:٣٩:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٤٧:١٠١٢:٢١:٥٤١٨:٥٧:٠٦١٩:١٤:٥٨٢٣:٣٩:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٩٠٥:٤٦:٠٨١٢:٢١:٤٣١٨:٥٧:٤٧١٩:١٥:٤١٢٣:٣٩:٠٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٥:٠٦١٢:٢١:٣٣١٨:٥٨:٢٧١٩:١٦:٢٣٢٣:٣٨:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢١:٢٣١٨:٥٩:٠٧١٩:١٧:٠٦٢٣:٣٨:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤٣٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢١:١٣١٨:٥٩:٤٧١٩:١٧:٤٨٢٣:٣٨:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤٢:٠٨١٢:٢١:٠٤١٩:٠٠:٢٨١٩:١٨:٣١٢٣:٣٧:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٤١:١٠١٢:٢٠:٥٦١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:١٤٢٣:٣٧:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٠:١٣١٢:٢٠:٤٨١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٥٧٢٣:٣٧:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٩:١٨١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٢:٢٩١٩:٢٠:٤٠٢٣:٣٧:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٢٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٢٣٢٣:٣٦:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٧:٣٠١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٣:٥١١٩:٢٢:٠٦٢٣:٣٦:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٣٦:٣٧١٢:٢٠:٢١١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٢:٥٠٢٣:٣٦:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٠:١٦١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:٣٣٢٣:٣٦:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:١٠٠٥:٣٤:٥٥١٢:٢٠:١٢١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٤:١٦٢٣:٣٥:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٣٤:٠٦١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٦:٣٤١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٥:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٣:١٨١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٤٣٢٣:٣٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٣٢:٣٢١٢:٢٠:٠١١٩:٠٧:٥٦١٩:٢٦:٢٦٢٣:٣٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٥٠٥:٣١:٤٦١٢:١٩:٥٩١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:١٠٢٣:٣٥:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٤٠٥:٣١:٠٢١٢:١٩:٥٧١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٥٣٢٣:٣٥:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٥٠٥:٣٠:١٩١٢:١٩:٥٦١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٣٦٢٣:٣٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده نهور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده نهور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده نهور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده نهور

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده نهور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده نهور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نهور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده نهور

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده نهور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده نهور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده نهور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده نهور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نهور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده نهور

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نهور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نهور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده نهور

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٠:١٢١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:٠٣٢٣:٣٤:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٢٤:١٣١٢:٢٠:١٧١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٤٤٢٣:٣٤:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٢٠٥:٢٣:٤٥١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٢٤٢٣:٣٣:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٠٠٥:٢٣:١٨١٢:٢٠:٢٨١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:٠٣٢٣:٣٣:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠١٠٥:٢٢:٥٣١٢:٢٠:٣٤١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٤٢٢٣:٣٣:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٢٢:٢٩١٢:٢٠:٤٠١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٢١٢٣:٣٣:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٦٠٥:٢٢:٠٧١٢:٢٠:٤٨١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٥٩٢٣:٣٣:٥٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٢٠٥:٢١:٤٦١٢:٢٠:٥٥١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٣٦٢٣:٣٤:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٩٠٥:٢١:٢٧١٢:٢١:٠٣١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:١٢٢٣:٣٤:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢١:٠٩١٢:٢١:١١١٩:٢١:٢٩١٩:٤٠:٤٨٢٣:٣٤:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٢٠:٥٢١٢:٢١:٢٠١٩:٢٢:٠٢١٩:٤١:٢٤٢٣:٣٤:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٢٠٥:٢٠:٣٧١٢:٢١:٢٩١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٥٨٢٣:٣٤:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٧٠٥:٢٠:٢٣١٢:٢١:٣٩١٩:٢٣:٠٧١٩:٤٢:٣٢٢٣:٣٤:١٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢٠:١١١٢:٢١:٤٨١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٣:٠٥٢٣:٣٤:٢٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٢٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢١:٥٩١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٣٦٢٣:٣٤:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٣٠٥:١٩:٥١١٢:٢٢:٠٩١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٤:٠٨٢٣:٣٤:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٥٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٢:٢٠١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٣٨٢٣:٣٤:٣٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٠٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٢:٣١١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٥:٠٧٢٣:٣٤:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٢:٤٢١٩:٢٦:٠٢١٩:٤٥:٣٥٢٣:٣٤:٥٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٢٨١٢:٢٢:٥٤١٩:٢٦:٢٨١٩:٤٦:٠٣٢٣:٣٥:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٥٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٣:٠٦١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٢٩٢٣:٣٥:١١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٨٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٣:١٨١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٥٤٢٣:٣٥:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:١٩:٢٦١٢:٢٣:٣١١٩:٢٧:٤١١٩:٤٧:١٨٢٣:٣٥:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٩:٢٨١٢:٢٣:٤٣١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٤١٢٣:٣٥:٤٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٧٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٣:٥٦١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٨:٠٣٢٣:٣٥:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:١٩:٣٧١٢:٢٤:٠٩١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٨:٢٣٢٣:٣٦:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٠٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٤:٢٢١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:٤٣٢٣:٣٦:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٥٠٥:١٩:٥١١٢:٢٤:٣٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٩:٠١٢٣:٣٦:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣١٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٤:٤٨١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:١٨٢٣:٣٦:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:٢٠:١٠١٢:٢٥:٠١١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٣٣٢٣:٣٦:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:٢٠:٢١١٢:٢٥:١٤١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٩:٤٧٢٣:٣٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده نهور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده نهور روستای ده نهور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده نهور روستای ده نهور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده نهور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نهور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده نهور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده نهور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده نهور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده نهور

روستای ده نهور بر روی نقشه

روستای ده نهور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده نهور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده نهور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده نهور
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده نهور + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده نهور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده نهور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده نهور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده نهور رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده نهور دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده نهور
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده نهور
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده نهور
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده نهور
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده نهور
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده نهور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده نهور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده نهور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو