جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده نهور

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده نهور


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٤
اذان ظهر: ١١:٠٨:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٠٥

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده نهور (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده نهور)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده نهور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده نهور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده نهور

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده نهور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نهور ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده نهور (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نهور ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده نهور ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٤:٥٢١٢:٢١:٣١١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:٣٤٢٣:٣٨:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٣:٥٢١٢:٢١:٢١١٨:٥٩:١٨١٩:١٧:١٧٢٣:٣٨:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢١:١٢١٨:٥٩:٥٨١٩:١٨:٠٠٢٣:٣٨:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤١:٥٥١٢:٢١:٠٣١٩:٠٠:٣٩١٩:١٨:٤٣٢٣:٣٧:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٠:٥٧١٢:٢٠:٥٥١٩:٠١:١٩١٩:١٩:٢٦٢٣:٣٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٨٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٢:٠٠١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٧:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٧٠٥:٣٩:٠٦١٢:٢٠:٤٠١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٥٢٢٣:٣٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٨:١١١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:٢١١٩:٢١:٣٥٢٣:٣٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٧٠٥:٣٧:١٨١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٢:١٨٢٣:٣٦:٣٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٣٦:٢٦١٢:٢٠:٢١١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٣:٠١٢٣:٣٦:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٥:٣٤١٢:٢٠:١٦١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٤٥٢٣:٣٦:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٣٤:٤٤١٢:٢٠:١٢١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٢٨٢٣:٣٥:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٣:٥٥١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٥:١١٢٣:٣٥:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٦٠٥:٣٣:٠٨١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٧:٢٦١٩:٢٥:٥٤٢٣:٣٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٣٢:٢١١٢:٢٠:٠١١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٣٧٢٣:٣٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤١٠٥:٣١:٣٦١٢:١٩:٥٩١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:٢٠٢٣:٣٥:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٤٠٠٥:٣٠:٥٢١٢:١٩:٥٧١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٨:٠٣٢٣:٣٥:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤١٠٥:٣٠:٠٩١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٤٦٢٣:٣٤:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٢٩:٢٧١٢:١٩:٥٦١٩:١٠:٤٨١٩:٢٩:٢٩٢٣:٣٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٢٨:٤٧١٢:١٩:٥٦١٩:١١:٢٨١٩:٣٠:١٢٢٣:٣٤:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥١٠٥:٢٨:٠٨١٢:١٩:٥٧١٩:١٢:٠٨١٩:٣٠:٥٤٢٣:٣٤:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٧٠٥:٢٧:٣٠١٢:١٩:٥٨١٩:١٢:٤٨١٩:٣١:٣٦٢٣:٣٤:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٤٠٥:٢٦:٥٤١٢:٢٠:٠٠١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:١٨٢٣:٣٤:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٣٠٥:٢٦:١٩١٢:٢٠:٠٢١٩:١٤:٠٦١٩:٣٣:٠٠٢٣:٣٤:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٢٥:٤٥١٢:٢٠:٠٥١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:٤١٢٣:٣٤:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٢٥:١٣١٢:٢٠:٠٨١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:٢٣٢٣:٣٤:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢٠:١٢١٩:١٦:٠٣١٩:٣٥:٠٣٢٣:٣٤:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٢٤:١٣١٢:٢٠:١٧١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٤٤٢٣:٣٤:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٢٠٥:٢٣:٤٥١٢:٢٠:٢٢١٩:١٧:١٩١٩:٣٦:٢٤٢٣:٣٣:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نهور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نهور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نهور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده نهور

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده نهور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده نهور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نهور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده نهور

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده نهور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده نهور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده نهور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده نهور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نهور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده نهور

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده نهور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نهور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده نهور

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٦٠٥:١٢:٠٣١١:١٦:٠٥١٧:١٩:٣٩١٧:٣٦:٤٥٢٢:٣٦:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٢٥٠٥:١٢:٣٨١١:١٥:٤٤١٧:١٨:٢٢١٧:٣٥:٢٨٢٢:٣٦:١٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٤٠٥:١٣:١٣١١:١٥:٢٣١٧:١٧:٠٥١٧:٣٤:١١٢٢:٣٥:٥٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٣٠٥:١٣:٤٩١١:١٥:٠٣١٧:١٥:٤٨١٧:٣٢:٥٤٢٢:٣٥:٣٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢١٠٥:١٤:٢٤١١:١٤:٤٢١٧:١٤:٣٢١٧:٣١:٣٨٢٢:٣٥:١٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٠٠٥:١٥:٠٠١١:١٤:٢٢١٧:١٣:١٦١٧:٣٠:٢٢٢٢:٣٤:٥٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٣٨٠٥:١٥:٣٦١١:١٤:٠٢١٧:١٢:٠٠١٧:٢٩:٠٦٢٢:٣٤:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:١٦٠٥:١٦:١٣١١:١٣:٤٢١٧:١٠:٤٤١٧:٢٧:٥٠٢٢:٣٤:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٤٠٥:١٦:٤٩١١:١٣:٢٢١٧:٠٩:٢٨١٧:٢٦:٣٥٢٢:٣٤:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٢٠٥:١٧:٢٦١١:١٣:٠٣١٧:٠٨:١٣١٧:٢٥:٢٠٢٢:٣٣:٤٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٠٠٥:١٨:٠٣١١:١٢:٤٤١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٤:٠٦٢٢:٣٣:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٨٠٥:١٨:٤٠١١:١٢:٢٦١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٢:٥٢٢٢:٣٣:٠٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٢٦٠٥:١٩:١٧١١:١٢:٠٧١٧:٠٤:٣٠١٧:٢١:٣٨٢٢:٣٢:٤٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٤٠٥:١٩:٥٥١١:١١:٤٩١٧:٠٣:١٦١٧:٢٠:٢٥٢٢:٣٢:٢٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤١٠٥:٢٠:٣٣١١:١١:٣٢١٧:٠٢:٠٣١٧:١٩:١٣٢٢:٣٢:١١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٩٠٥:٢١:١١١١:١١:١٤١٧:٠٠:٥١١٧:١٨:٠١٢٢:٣١:٥٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٥٧٠٥:٢١:٥٠١١:١٠:٥٨١٦:٥٩:٣٨١٧:١٦:٥٠٢٢:٣١:٣٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٣٤٠٥:٢٢:٢٩١١:١٠:٤١١٦:٥٨:٢٧١٧:١٥:٣٩٢٢:٣١:٢٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٢٠٥:٢٣:٠٨١١:١٠:٢٥١٦:٥٧:١٦١٧:١٤:٢٩٢٢:٣١:٠٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٢٣:٤٧١١:١٠:١٠١٦:٥٦:٠٦١٧:١٣:٢٠٢٢:٣٠:٤٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٨٠٥:٢٤:٢٧١١:٠٩:٥٥١٦:٥٤:٥٦١٧:١٢:١١٢٢:٣٠:٣١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٠٦٠٥:٢٥:٠٧١١:٠٩:٤٠١٦:٥٣:٤٧١٧:١١:٠٣٢٢:٣٠:١٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٢٥:٤٨١١:٠٩:٢٦١٦:٥٢:٣٩١٧:٠٩:٥٦٢٢:٣٠:٠٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٢٠٥:٢٦:٢٩١١:٠٩:١٣١٦:٥١:٣١١٧:٠٨:٤٩٢٢:٢٩:٤٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٢٧:١٠١١:٠٩:٠٠١٦:٥٠:٢٤١٧:٠٧:٤٤٢٢:٢٩:٣٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٢٧:٥٢١١:٠٨:٤٨١٦:٤٩:١٩١٧:٠٦:٣٩٢٢:٢٩:١٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٧٠٥:٢٨:٣٤١١:٠٨:٣٧١٦:٤٨:١٣١٧:٠٥:٣٦٢٢:٢٩:٠٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٦٠٥:٢٩:١٧١١:٠٨:٢٦١٦:٤٧:٠٩١٧:٠٤:٣٣٢٢:٢٨:٥٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٥٠٥:٣٠:٠٠١١:٠٨:١٥١٦:٤٦:٠٦١٧:٠٣:٣١٢٢:٢٨:٤٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٤٠٥:٣٠:٤٣١١:٠٨:٠٦١٦:٤٥:٠٣١٧:٠٢:٣٠٢٢:٢٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده نهور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده نهور روستای ده نهور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده نهور روستای ده نهور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده نهور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نهور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده نهور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده نهور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده نهور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده نهور

روستای ده نهور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده نهور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده نهور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده نهور
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده نهور + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده نهور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده نهور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده نهور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده نهور رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده نهور دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده نهور دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده نهور
افق شرعی امروز فردا ده نهور دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده نهور دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده نهور
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده نهور
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده نهور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده نهور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو