جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده نساعلیا

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ده نساعلیا


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٧
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٣١

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده نساعلیا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای ده نساعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ده نساعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده نساعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
كسى كه در روز (غدير) مؤمنى را ديدار كند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى كند و قبرش را توسعه مى‏ دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زيارت مى‏ كنند و او را به بهشت بشارت مى‏ دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده نساعلیا

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده نساعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نساعلیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده نساعلیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نساعلیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده نساعلیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٤:٢٨١٣:٠١:٥٥١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٥٦٠٠:١٨:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:٢٧١٣:٠١:٤٥١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٨:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٢:٢٦١٣:٠١:٣٦١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:٢٤٠٠:١٨:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢١:٢٧١٣:٠١:٢٧١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٧:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠١:١٩١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١٧:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٤٠٦:١٩:٣١١٣:٠١:١٢١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٧:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢١٠٦:١٨:٣٤١٣:٠١:٠٤١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢١٠٠:١٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٠٩٠٦:١٧:٣٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٥٠٠:١٦:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٦:٤٤١٣:٠٠:٥١١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٦:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٥١١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٣٤٠٠:١٦:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٠:٤١١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٦:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٦:٠٢٠٠:١٥:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٥٠٦:١٣:١٨١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٤٧٠٠:١٥:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٢:٢٩١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣١٠٠:١٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٤١١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:١٥٠٠:١٥:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١١٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٥:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٠:١٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٣٠٠:١٥:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٠٨٠٦:٠٩:٢٦١٣:٠٠:٢١١٩:٥١:٤٠٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:٠٩٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٠:٢٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:١١٠٠:١٤:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٠:٢١١٩:٥٣:٠٢٢٠:١١:٥٥٠٠:١٤:٣٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٠:٢١١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٣٨٠٠:١٤:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:١٨٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٢١٠٠:١٤:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٦:٠٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:١٤:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٥:٣١١٣:٠٠:٢٧١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٤٧٠٠:١٤:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٢٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:١١٠٠:١٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٤:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:١٥٠٠:١٣:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده نساعلیا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ده نساعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده نساعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نساعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ده نساعلیا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ده نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده نساعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نساعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده نساعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده نساعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نساعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده نساعلیا

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:١٤:٠٠١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٤:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٤:٣٧١٣:١٠:٣١٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٢٤:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٥:١٤١٣:١٠:٣١٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٤:٤٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:١٥:٥٢١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٤:٤٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٦:٣٠١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٤:٥٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٧:٠٩١٣:١٠:٣١٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٥:٠٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٧:٤٧١٣:١٠:٣٠٢٠:٠٢:٤٩٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٥:١١
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:٢٦١٣:١٠:٢٨٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٥٣٠٠:٢٥:١٧
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٠٥١٣:١٠:٢٥٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٥:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٤٣١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٠:٣٦٢٠:١٩:١٨٠٠:٢٥:٢٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٠:٢٢١٣:١٠:١٨١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٥:٣٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:٠١١٣:١٠:١٤١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٥:٣٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢١:٤٠١٣:١٠:٠٩١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٤٦٠٠:٢٥:٤٠
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٢:١٩١٣:١٠:٠٣١٩:٥٧:٢١٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٥:٤٢
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٤:٥٩٠٠:٢٥:٤٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢٥:٤٥
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:٢٤:١٦١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٥:٤٦
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٥:٤٦
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:١٠٠٠:٢٥:٤٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٩:١٦١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٠٠٠:٢٥:٤٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٠:٥٥٢٠:٠٩:١٠٠٠:٢٥:٤٢
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٧:٢٩١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٢٥:٣٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٣٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٥:٣٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٠١٠٠:٢٥:٣٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٦:٥١٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٥:٢٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٣٠:٠٢١٣:٠٨:٠٩١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٥١٠٠:٢٥:٢٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٠:٤٠١٣:٠٧:٥٦١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٢:٤٤٠٠:٢٥:١٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣١:١٨١٣:٠٧:٤٢١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠١:٣٧٠٠:٢٥:١٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣١:٥٥١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢٥:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٢:٣٣١٣:٠٧:١٤١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢٤:٥٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٣:١٠١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده نساعلیا روستای ده نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده نساعلیا روستای ده نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده نساعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نساعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ده نساعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده نساعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده نساعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده نساعلیا

روستای ده نساعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده نساعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده نساعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده نساعلیا
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ده نساعلیا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ده نساعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده نساعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده نساعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده نساعلیا رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ده نساعلیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده نساعلیا دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ده نساعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده نساعلیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده نساعلیا
افق شرعی امروز فردا ده نساعلیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده نساعلیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده نساعلیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده نساعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو