جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده نساعلیا

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ده نساعلیا


اذان صبح: ٠٤:٢٤:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٤٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٣:٢١
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٢

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده نساعلیا (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای ده نساعلیا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده نساعلیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده نساعلیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

والت دیسنی
اگر بتوانید آرزوهای خود را تجسم كنید، بی‌گمان به آنها دست پیدا خواهید كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده نساعلیا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده نساعلیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نساعلیا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده نساعلیا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نساعلیا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده نساعلیا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٤٨٠٦:٣٦:٥١١٣:٠٤:١٥١٩:٣٢:١٠١٩:٤٩:٥١٠٠:٢٢:١٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٥:٤١١٣:٠٤:٠١١٩:٣٢:٥٠١٩:٥٠:٣٣٠٠:٢١:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٤٠٦:٣٤:٣٢١٣:٠٣:٤٧١٩:٣٣:٣١١٩:٥١:١٦٠٠:٢١:٣٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٣:٢٤١٣:٠٣:٣٣١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٥٨٠٠:٢١:١٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢١٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٣:٢٠١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٢:٤١٠٠:٢٠:٥٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢٤٠٠:٢٠:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٠:٠٣١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٠٧٠٠:٢٠:١٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٨:٥٧١٣:٠٢:٤٢١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٥٠٠٠:١٩:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٥:٣٤٠٠:١٩:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٢:١٨١٩:٣٨:١٨١٩:٥٦:١٧٠٠:١٩:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٢:٠٧١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٧:٠١٠٠:١٩:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٤:٤٢١٣:٠١:٥٧١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٨:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٣:٤١١٣:٠١:٤٧١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٨:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٢:٤٠١٣:٠١:٣٧١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١٢٠٠:١٨:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢١:٤٠١٣:٠١:٢٨١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٥٦٠٠:١٧:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٠:٤١١٣:٠١:٢٠١٩:٤٢:٢٦٢٠:٠٠:٤٠٠٠:١٧:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٩:٤٤١٣:٠١:١٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٧:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٨:٤٧١٣:٠١:٠٥١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٠٨٠٠:١٧:٠٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٥١١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٥٣٠٠:١٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٥:١٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٦:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٦:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:١٠١٣:٠٠:٤١١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٦:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:١٩١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٦:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٣:٢٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٣٥٠٠:١٥:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٢:٤٠١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٠٠٠:١٥:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١١:٥٢١٣:٠٠:٢٦١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٨:٠٤٠٠:١٥:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٦٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٥:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٠:٢٠١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٠:٤٨٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٥:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٩:٣٦١٣:٠٠:٢١١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:١٧٠٠:١٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده نساعلیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده نساعلیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده نساعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نساعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده نساعلیا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده نساعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نساعلیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده نساعلیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نساعلیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نساعلیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده نساعلیا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٤٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٤:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٨٠٦:٠٣:٢١١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٣:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:١٥٠٠:١٣:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٢:٢٥١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٥٦٠٠:١٣:٥٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٠٠٦:٠١:٥٩١٣:٠٠:٥٩٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٣:٥٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠١:٣٥١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٣:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٦:٠١:١٢١٣:٠١:١٢٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٥٣٠٠:١٣:٥٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٨٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢١:٣١٠٠:١٣:٥٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠١:٢٨٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٠٨٠٠:١٣:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٦:٠٠:١٢١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٤٥٠٠:١٣:٥٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٣:٢١٠٠:١٤:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٤:٠٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٨٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٣٠٠٠:١٤:١٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٤٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٠٤٠٠:١٤:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٣٦٠٠:١٤:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٨:٥١١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٦:٢٨٢٠:٢٦:٠٨٠٠:١٤:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥٨:٤٣١٣:٠٢:٤٥٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٣٨٠٠:١٤:٣٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٧:٢٦٢٠:٢٧:٠٨٠٠:١٤:٣٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٣:٠٧٢٠:٠٧:٥٣٢٠:٢٧:٣٧٠٠:١٤:٤٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٥٨:٢٧١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٨:٠٤٠٠:١٤:٥٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٣١٠٠:١٥:٠٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٨:٢٣١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٥:١٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٢٤١٣:٠٣:٥٦٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٥:٢٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:٢٦١٣:٠٤:٠٨٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١٥:٣٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٤:٢١٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٠٦٠٠:١٥:٤٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٤:٣٤٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٢٦٠٠:١٥:٥٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٤٧٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٤٦٠٠:١٦:٠٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٤٨١٣:٠٥:٠٠٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٦:١٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٥:١٣٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢١٠٠:١٦:٣١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:٢٦٢٠:١١:٤٦٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٦:٤٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٥:٣٩٢٠:١٢:٠٠٢٠:٣١:٥١٠٠:١٦:٥٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده نساعلیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده نساعلیا روستای ده نساعلیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده نساعلیا روستای ده نساعلیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده نساعلیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نساعلیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده نساعلیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده نساعلیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده نساعلیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده نساعلیا

روستای ده نساعلیا بر روی نقشه

روستای ده نساعلیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده نساعلیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده نساعلیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده نساعلیا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده نساعلیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده نساعلیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده نساعلیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده نساعلیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده نساعلیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده نساعلیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده نساعلیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده نساعلیا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده نساعلیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده نساعلیا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ده نساعلیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده نساعلیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده نساعلیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده نساعلیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو