جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده نساسفلی

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز ده نساسفلی


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٣٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٣٣
نیمه شب: ٠٠:٢٥:٠٧

سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨
١٨ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٠ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده نساسفلی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مرداد ٩٨ روستای ده نساسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ده نساسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده نساسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام رضا (ع)
كسى كه در روز (غدير) مؤمنى را ديدار كند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى كند و قبرش را توسعه مى‏ دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زيارت مى‏ كنند و او را به بهشت بشارت مى‏ دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده نساسفلی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده نساسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نساسفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده نساسفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده نساسفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده نساسفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠١:٥٩١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٣:٣٠١٣:٠١:٤٩١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠١:٤٠١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢١:٣١١٣:٠١:٣١١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥١٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠١:٢٣١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٩:٣٥١٣:٠١:١٦١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٥٠٦:١٨:٣٨١٣:٠١:٠٨١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٤٣١٣:٠١:٠٢١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٦:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٦:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٥٠٦:١٤:١٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٦:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٢٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٦:٥١٠٠:١٥:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٣٥٠٠:١٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٨٠٦:١١:٤٥١٣:٠٠:٣٠١٩:٤٩:٤٠٢٠:٠٨:١٩٠٠:١٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٥٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٠٤٠٠:١٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٠:١٤١٣:٠٠:٢٦١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٠:٢٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٣١٠٠:١٤:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:١٥٠٠:١٤:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٥٩٠٠:١٤:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٠:٢٥١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٤:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٢٦٠٠:١٤:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٦:١٠١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:٠٩٠٠:١٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٠:٣١١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٥١٠٠:١٤:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٥:٠٠١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٣٤٠٠:١٤:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٢٧١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٧:٠٨٢٠:١٦:١٦٠٠:١٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٤١١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٥٧٠٠:١٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٣:٢٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٠:٥١١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:١٩٠٠:١٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نساسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نساسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده نساسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده نساسفلی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ده نساسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده نساسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نساسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ده نساسفلی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ده نساسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده نساسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده نساسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده نساسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نساسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده نساسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده نساسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده نساسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده نساسفلی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٧٠٦:١٤:٠٣١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٢٤:٢٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٤:٤١١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:١٠٠٠:٢٤:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٥:١٨١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢٤:٤٤
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٨٠٦:١٥:٥٦١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٣:٥١٠٠:٢٤:٥٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٦:٣٤١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٠٠٠:٢٥:٠١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٧:١٣١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٢٧٠٠:٢٥:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٧:٥١١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٤٣٠٠:٢٥:١٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٨:٣٠١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٠:٥٧٠٠:٢٥:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٩:٠٨١٣:١٠:٢٩٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢٥:٢٧
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٩:٤٧١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٥:٣٢
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:١٠:٢٢١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٥:٣٧
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢١:٠٥١٣:١٠:١٨١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٤٢٠٠:٢٥:٤٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢١:٤٤١٣:١٠:١٣١٩:٥٨:١٦٢٠:١٦:٥١٠٠:٢٥:٤٤
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٢:٢٣١٣:١٠:٠٧١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٥:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢٣:٠٢١٣:١٠:٠١١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٠٣٠٠:٢٥:٤٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٠٨٠٠:٢٥:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:١١٠٠:٢٥:٥٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٥:٥٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:١٤٠٠:٢٥:٤٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٦:١٦١٣:٠٩:٢٠١٩:٥١:٥٨٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٥:٤٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٦:٥٥١٣:٠٩:١١١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٥:٤٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٥:٤٣
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٧٠٦:٢٨:١١١٣:٠٨:٤٩١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٥:٤٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٢٥:٣٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٨:٢٦١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٥:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٠:٠٦١٣:٠٨:١٣١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٥:٢٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٥:٢٠
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٤٦١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٥:١٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣١:٥٩١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٣٠٠:٢٥:٠٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٧:١٨١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٤:٥٩
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:١٤٠٠:٢٤:٥١

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده نساسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده نساسفلی روستای ده نساسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده نساسفلی روستای ده نساسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده نساسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده نساسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده نساسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده نساسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده نساسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده نساسفلی

روستای ده نساسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده نساسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده نساسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده نساسفلی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ده نساسفلی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ده نساسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده نساسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده نساسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده نساسفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده نساسفلی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده نساسفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده نساسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده نساسفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده نساسفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده نساسفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده نساسفلی
زمان پخش اذان زنده به افق ده نساسفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده نساسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو