جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده میریداله راک

راک | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز ده میریداله راک


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٠:١٨
اذان ظهر: ١٣:١٢:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:١٦
اذان مغرب: ١٩:٤٢:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٣٢:١١

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده میریداله راک (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای ده میریداله راک)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ده میریداله راک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده میریداله راک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده میریداله راک

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده میریداله راک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده میریداله راک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده میریداله راک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده میریداله راک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده میریداله راک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٩:١٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٢٢:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:١٤٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٥:٣٧١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٧:١٩١٣:٠٥:٢٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٢٢:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٥:١٩١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٢:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٥:٢٣١٣:٠٥:١١١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢١:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٢٤:٢٧١٣:٠٥:٠٤١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:١٣٠٠:٢١:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:١٢٠٦:٢٣:٣٢١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢١:٢٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٢١:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٢٠:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٠:٥٣١٣:٠٤:٣٨١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٠:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠٤:٣٣١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٠:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٩:١٢١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢٠:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٨:٢٤١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٠:٥٠٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٠:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٤:٢١١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٩:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٦:٥٠١٣:٠٤:١٨١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٤٠٠٠:١٩:٤٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٤:١٦١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٢٣٠٠:١٩:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٥:٢١١٣:٠٤:١٤١٩:٥٣:٣١٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٩:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢١٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٤:١٣١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٩:١٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٤:١٢١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٣٠٠٠:١٩:٠٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٣:١٧١٣:٠٤:١٣١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:١٣٠٠:١٩:٠١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣٢٠٦:١٢:٣٨١٣:٠٤:١٣١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٥٥٠٠:١٨:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٢:٠١١٣:٠٤:١٤١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٨:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١١:٢٥١٣:٠٤:١٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:١٩٠٠:١٨:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٥٥٠٦:١٠:٥٠١٣:٠٤:١٩١٩:٥٨:٠٩٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٨:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١٠:١٦١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٨:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٤:٢٥١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٨:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٤:٢٩٢٠:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٠٣٠٠:١٨:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٤:٣٤٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٨:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٤:٣٩٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٢٣٠٠:١٨:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میریداله راک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میریداله راک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میریداله راک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده میریداله راک

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ده میریداله راک

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میریداله راک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده میریداله راک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ده میریداله راک

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٤:٠١١٣:١٣:٢٦١٩:٢٣:٢١١٩:٤٠:٣٠٠٠:٣٣:١٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٢:٤٧١٣:١٣:٠٨١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٠٩٠٠:٣٢:٥٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠١:٣٢١٣:١٢:٥٠١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٤٨٠٠:٣٢:٣٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠٠:١٨١٣:١٢:٣٢١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:٣٢:١١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٩:٠٦٠٦:٥٩:٠٤١٣:١٢:١٤١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٠٦٠٠:٣١:٥٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:٤٥٠٦:٥٧:٥٠١٣:١١:٥٧١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٣:٤٦٠٠:٣١:٢٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٦:٢٣٠٦:٥٦:٣٦١٣:١١:٣٩١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٢٥٠٠:٣١:٠٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٥:٢٣١٣:١١:٢١١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٠٤٠٠:٣٠:٤٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٤:٠٩١٣:١١:٠٣١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣٠:٢٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٢:٥٦١٣:١٠:٤٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٢٣٠٠:٣٠:٠١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥١:٤٣١٣:١٠:٢٩١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:٠٢٠٠:٢٩:٣٩
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٠:٣١١٣:١٠:١٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٤٢٠٠:٢٩:١٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٩:١٩١٣:٠٩:٥٥١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٢١٠٠:٢٨:٥٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٨:٠٧١٣:٠٩:٣٨١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٠١٠٠:٢٨:٣٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٤٦:٥٦١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٤١٠٠:٢٨:١٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٢١٠٠:٢٧:٥١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٤:٣٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٠١٠٠:٢٧:٣٠
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٣:٢٥١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٤١٠٠:٢٧:٠٩
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٢:١٦١٣:٠٨:١٩١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٢٢٠٠:٢٦:٤٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤١:٠٧١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٠٢٠٠:٢٦:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٧:٢٥٠٦:٣٩:٥٩١٣:٠٧:٤٩١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٤٣٠٠:٢٦:٠٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٨:٥٢١٣:٠٧:٣٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢٥:٤٧
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٧:٤٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٥:٢٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٦:٣٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٤٧٠٠:٢٥:٠٧
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٥:٣٣١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٤:٤٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٤:٢٩١٣:٠٦:٤٣١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:١٠٠٠:٢٤:٢٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٣:٢٥١٣:٠٦:٣١١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٤:١٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٢:٢٢١٣:٠٦:١٩١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٨:٣٣٠٠:٢٣:٥٢
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٠٠٦:٣١:١٩١٣:٠٦:٠٨١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٣:٣٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٠:١٨١٣:٠٥:٥٧١٩:٤٢:٠٥١٩:٥٩:٥٨٠٠:٢٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده میریداله راک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ده میریداله راک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ده میریداله راک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده میریداله راک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده میریداله راک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده میریداله راک

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میریداله راک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده میریداله راک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده میریداله راک

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١١:٢٨١٢:١٥:١٤١٨:١٩:٢٩١٨:٣٦:٣٥٠٠:٠٥:١٨
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٠:١٤١٣:١٤:٥٦١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٧:١٤٠٠:٣٤:٥٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٤٩٠٧:٠٨:٥٩١٣:١٤:٣٨١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٧:٥٤٠٠:٣٤:٣٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٣٠٠٧:٠٧:٤٥١٣:١٤:٢١١٩:٢١:٢٥١٩:٣٨:٣٣٠٠:٣٤:١٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:١٠٠٧:٠٦:٣٠١٣:١٤:٠٣١٩:٢٢:٠٤١٩:٣٩:١٢٠٠:٣٣:٥٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٥٠٠٧:٠٥:١٦١٣:١٣:٤٥١٩:٢٢:٤٢١٩:٣٩:٥١٠٠:٣٣:٣٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٤:٠١١٣:١٣:٢٦١٩:٢٣:٢١١٩:٤٠:٣٠٠٠:٣٣:١٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٩٠٧:٠٢:٤٧١٣:١٣:٠٨١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٠٩٠٠:٣٢:٥٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٨٠٧:٠١:٣٢١٣:١٢:٥٠١٩:٢٤:٣٨١٩:٤١:٤٨٠٠:٣٢:٣٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٧٠٧:٠٠:١٨١٣:١٢:٣٢١٩:٢٥:١٦١٩:٤٢:٢٧٠٠:٣٢:١١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٦٠٦:٥٩:٠٤١٣:١٢:١٤١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٠٦٠٠:٣١:٥٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٥٠٦:٥٧:٥٠١٣:١١:٥٧١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٣:٤٦٠٠:٣١:٢٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٣٠٦:٥٦:٣٦١٣:١١:٣٩١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٢٥٠٠:٣١:٠٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٢٠٦:٥٥:٢٣١٣:١١:٢١١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٥:٠٤٠٠:٣٠:٤٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٤:٠٩١٣:١١:٠٣١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣٠:٢٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٨٠٦:٥٢:٥٦١٣:١٠:٤٦١٩:٢٩:٠٥١٩:٤٦:٢٣٠٠:٣٠:٠١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٥٧٠٦:٥١:٤٣١٣:١٠:٢٩١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٧:٠٢٠٠:٢٩:٣٩
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٠:٣١١٣:١٠:١٢١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٤٢٠٠:٢٩:١٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٣٠٦:٤٩:١٩١٣:٠٩:٥٥١٩:٣١:٠٠١٩:٤٨:٢١٠٠:٢٨:٥٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٢٠٦:٤٨:٠٧١٣:٠٩:٣٨١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٠١٠٠:٢٨:٣٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٤٦:٥٦١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٤١٠٠:٢٨:١٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٥:٤٥١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٢١٠٠:٢٧:٥١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٤:٣٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٠١٠٠:٢٧:٣٠
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٣:٢٥١٣:٠٨:٣٤١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٤١٠٠:٢٧:٠٩
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٦٠٦:٤٢:١٦١٣:٠٨:١٩١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٢٢٠٠:٢٦:٤٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٥٠٦:٤١:٠٧١٣:٠٨:٠٤١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٣:٠٢٠٠:٢٦:٢٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٥٠٦:٣٩:٥٩١٣:٠٧:٤٩١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٣:٤٣٠٠:٢٦:٠٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٣٨:٥٢١٣:٠٧:٣٥١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٤٠٠:٢٥:٤٧
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٧:٤٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٠٥٠٠:٢٥:٢٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٦:٣٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٤٧٠٠:٢٥:٠٧
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٠٩٠٦:٣٥:٣٣١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده میریداله راک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده میریداله راک روستای ده میریداله راک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده میریداله راک روستای ده میریداله راک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده میریداله راک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده میریداله راک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده میریداله راک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده میریداله راک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده میریداله راک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده میریداله راک

روستای ده میریداله راک بر روی نقشه

روستای ده میریداله راک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده میریداله راک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده میریداله راک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده میریداله راک
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ده میریداله راک + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ده میریداله راک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده میریداله راک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده میریداله راک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده میریداله راک رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده میریداله راک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده میریداله راک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده میریداله راک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده میریداله راک
افق شرعی امروز فردا ده میریداله راک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده میریداله راک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده میریداله راک
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده میریداله راک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده میریداله راک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو