جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله

بزی | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده میرعبدالله

اذان صبح: ٠٣:٥٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣١:٠٧
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٣٤
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٣:٢٧

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای ده میرعبدالله)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده میرعبدالله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده میرعبدالله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

پائولو كوئیلو
وقتی تو چیزی را می خواهی همه ی جهان دست به یكی می كند تا تو آرزویت را برآورده سازی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده میرعبدالله

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده میرعبدالله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده میرعبدالله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده میرعبدالله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده میرعبدالله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٨٠٥:٥٧:١٢١٢:٢٤:٠٩١٨:٥١:٣٤١٩:٠٩:١٠٢٣:٤٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٦:٠٤١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:٥١٢٣:٤٢:٠٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٤:٥٥١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٢:٥٤١٩:١٠:٣٣٢٣:٤١:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٦٠٥:٥٣:٤٨١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٣:٣٣١٩:١١:١٥٢٣:٤١:٢٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٢:٤١١٢:٢٣:١٣١٨:٥٤:١٣١٩:١١:٥٦٢٣:٤١:٠٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥١:٣٥١٢:٢٣:٠٠١٨:٥٤:٥٣١٩:١٢:٣٨٢٣:٤٠:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٠:٢٩١٢:٢٢:٤٧١٨:٥٥:٣٣١٩:١٣:٢٠٢٣:٤٠:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٤٩:٢٥١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٦:١٣١٩:١٤:٠٣٢٣:٤٠:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٤٨:٢١١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٦:٥٤١٩:١٤:٤٥٢٣:٣٩:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٤٠٥:٤٧:١٨١٢:٢٢:١٢١٨:٥٧:٣٤١٩:١٥:٢٧٢٣:٣٩:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٨٠٥:٤٦:١٥١٢:٢٢:٠١١٨:٥٨:١٤١٩:١٦:١٠٢٣:٣٩:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٥:١٤١٢:٢١:٥٠١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٥٣٢٣:٣٨:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٤:١٣١٢:٢١:٤٠١٨:٥٩:٣٥١٩:١٧:٣٥٢٣:٣٨:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٣:١٣١٢:٢١:٣١١٩:٠٠:١٦١٩:١٨:١٨٢٣:٣٨:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٧٠٥:٤٢:١٤١٢:٢١:٢٢١٩:٠٠:٥٦١٩:١٩:٠١٢٣:٣٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٤٠٥:٤١:١٦١٢:٢١:١٣١٩:٠١:٣٧١٩:١٩:٤٤٢٣:٣٧:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٠:٢٠١٢:٢١:٠٥١٩:٠٢:١٨١٩:٢٠:٢٨٢٣:٣٧:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٤٩٠٥:٣٩:٢٤١٢:٢٠:٥٨١٩:٠٢:٥٩١٩:٢١:١١٢٣:٣٧:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٩٠٥:٣٨:٢٩١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:٤٠١٩:٢١:٥٤٢٣:٣٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٩٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٤:٢١١٩:٢٢:٣٨٢٣:٣٦:٥٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢٠٠٥:٣٦:٤٢١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٣:٢١٢٣:٣٦:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١٢٠٥:٣٥:٥١١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٤:٠٥٢٣:٣٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٣٥:٠٠١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٢٤١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٦:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٤:١١١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٧:٠٥١٩:٢٥:٣٢٢٣:٣٦:٠٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٥٠٥:٣٣:٢٣١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٤٦١٩:٢٦:١٦٢٣:٣٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥١٠٥:٣٢:٣٦١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:٢٧١٩:٢٦:٥٩٢٣:٣٥:٣٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٩٠٥:٣١:٥٠١٢:٢٠:١٧١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:٤٣٢٣:٣٥:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٧٠٥:٣١:٠٥١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:٢٦٢٣:٣٥:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٤٨٠٥:٣٠:٢٢١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:٢٩١٩:٢٩:٠٩٢٣:٣٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده میرعبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده میرعبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده میرعبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده میرعبدالله

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده میرعبدالله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده میرعبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده میرعبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ده میرعبدالله

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده میرعبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده میرعبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ده میرعبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده میرعبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده میرعبدالله

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ده میرعبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده میرعبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده میرعبدالله

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده میرعبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده میرعبدالله روستای ده میرعبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ده میرعبدالله روستای ده میرعبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ده میرعبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده میرعبدالله

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میرعبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده میرعبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده میرعبدالله

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:٢٠:٣٣١٢:٢٥:٤٥١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:٣٩٢٣:٣٧:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٢٠٥:٢٠:٤٦١٢:٢٥:٥٨١٩:٣١:٠٨١٩:٥٠:٥٠٢٣:٣٧:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٨٠٥:٢١:٠٢١٢:٢٦:١١١٩:٣١:١٨١٩:٥١:٠٠٢٣:٣٧:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٦٠٥:٢١:١٨١٢:٢٦:٢٤١٩:٣١:٢٧١٩:٥١:٠٩٢٣:٣٨:١١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٥٠٥:٢١:٣٥١٢:٢٦:٣٧١٩:٣١:٣٥١٩:٥١:١٦٢٣:٣٨:٢٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٧٠٥:٢١:٥٤١٢:٢٦:٤٩١٩:٣١:٤١١٩:٥١:٢٢٢٣:٣٨:٤٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٠٠٥:٢٢:١٣١٢:٢٧:٠٢١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:٢٦٢٣:٣٨:٥٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٥٠٥:٢٢:٣٤١٢:٢٧:١٤١٩:٣١:٤٩١٩:٥١:٢٨٢٣:٣٩:١٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣١٠٥:٢٢:٥٥١٢:٢٧:٢٦١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٢٩٢٣:٣٩:٢٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٩٠٥:٢٣:١٨١٢:٢٧:٣٨١٩:٣١:٥١١٩:٥١:٢٩٢٣:٣٩:٤٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٢٣:٤١١٢:٢٧:٤٩١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٢٦٢٣:٣٩:٥٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٠٠٥:٢٤:٠٦١٢:٢٨:٠١١٩:٣١:٤٧١٩:٥١:٢٣٢٣:٤٠:١٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٣٠٥:٢٤:٣١١٢:٢٨:١٢١٩:٣١:٤٣١٩:٥١:١٧٢٣:٤٠:٢٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٧٠٥:٢٤:٥٧١٢:٢٨:٢٢١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:١١٢٣:٤٠:٤٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٣٠٥:٢٥:٢٤١٢:٢٨:٣٢١٩:٣١:٣٠١٩:٥١:٠٢٢٣:٤٠:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٩٠٥:٢٥:٥٢١٢:٢٨:٤٢١٩:٣١:٢٢١٩:٥٠:٥٢٢٣:٤١:١٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٨٠٥:٢٦:٢٠١٢:٢٨:٥٢١٩:٣١:١٢١٩:٥٠:٤١٢٣:٤١:٢٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٦:٥٠١٢:٢٩:٠١١٩:٣١:٠٠١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤١:٣٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٨٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢٩:١٠١٩:٣٠:٤٧١٩:٥٠:١٣٢٣:٤١:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٩٠٥:٢٧:٥٠١٢:٢٩:١٨١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٩:٥٦٢٣:٤٢:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٢٠٥:٢٨:٢٢١٢:٢٩:٢٦١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٣٩٢٣:٤٢:٢١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٢٨:٥٤١٢:٢٩:٣٤١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:١٩٢٣:٤٢:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:١١٠٥:٢٩:٢٦١٢:٢٩:٤١١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٨:٥٨٢٣:٤٢:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٢٩:٥٩١٢:٢٩:٤٧١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٣٦٢٣:٤٣:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٤٠٥:٣٠:٣٣١٢:٢٩:٥٤١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:١٢٢٣:٤٣:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٣١:٠٧١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤٣:٢٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٠٠٥:٣١:٤٢١٢:٣٠:٠٤١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:١٩٢٣:٤٣:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١٠٠٥:٣٢:١٧١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٥٠٢٣:٤٣:٥١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٢:٥٣١٢:٣٠:١٣١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٢٠٢٣:٤٤:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٠:١٦١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:٤٩٢٣:٤٤:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤١٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٠:١٩١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:١٦٢٣:٤٤:٢٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده میرعبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده میرعبدالله روستای ده میرعبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ده میرعبدالله روستای ده میرعبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده میرعبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده میرعبدالله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده میرعبدالله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده میرعبدالله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده میرعبدالله

روستای ده میرعبدالله بر روی نقشه

روستای ده میرعبدالله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده میرعبدالله
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ده میرعبدالله + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ده میرعبدالله + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ده میرعبدالله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده میرعبدالله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ده میرعبدالله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ده میرعبدالله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده میرعبدالله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده میرعبدالله
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ده میرعبدالله دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده میرعبدالله دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده میرعبدالله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ده میرعبدالله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده میرعبدالله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو