جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله

بزی | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده میرعبدالله


اذان صبح: ٠٤:٤٧:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٦
اذان ظهر: ١١:١٧:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٠٩
اذان مغرب: ١٦:٤١:٠٩
نیمه شب: ٢٢:٣٥:١٠

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای ده میرعبدالله)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده میرعبدالله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده میرعبدالله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
صدقه دادن،‌ هفتاد در از مرگ بد را می‌بندد. (و نمی‌گذارد به انسان برسد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده میرعبدالله

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده میرعبدالله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده میرعبدالله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده میرعبدالله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده میرعبدالله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٤:٥٩١٢:٢١:٤٨١٨:٥٩:٠٥١٩:١٧:٠٤٢٣:٣٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٨٠٥:٤٣:٥٩١٢:٢١:٣٩١٨:٥٩:٤٦١٩:١٧:٤٧٢٣:٣٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٤٠٥:٤٣:٠٠١٢:٢١:٢٩١٩:٠٠:٢٧١٩:١٨:٣٠٢٣:٣٨:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٢:٠١١٢:٢١:٢١١٩:٠١:٠٧١٩:١٩:١٣٢٣:٣٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤١:٠٤١٢:٢١:١٢١٩:٠١:٤٨١٩:١٩:٥٦٢٣:٣٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٥٠٥:٤٠:٠٧١٢:٢١:٠٥١٩:٠٢:٢٩١٩:٢٠:٤٠٢٣:٣٧:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٣٠٥:٣٩:١١١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٢٣٢٣:٣٧:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٣٠٥:٣٨:١٧١٢:٢٠:٥١١٩:٠٣:٥١١٩:٢٢:٠٦٢٣:٣٧:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٣٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٢:٥٠٢٣:٣٦:٤٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٣٦:٣١١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٥:١٣١٩:٢٣:٣٣٢٣:٣٦:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٤:١٧٢٣:٣٦:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٣٤:٤٩١٢:٢٠:٢٩١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٥:٠٠٢٣:٣٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٤٠٥:٣٤:٠٠١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٧:١٦١٩:٢٥:٤٤٢٣:٣٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٣٣:١٢١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:٢٧٢٣:٣٥:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٦٠٥:٣٢:٢٥١٢:٢٠:١٩١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٧:١٠٢٣:٣٥:٣٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٣١:٣٩١٢:٢٠:١٧١٩:٠٩:١٨١٩:٢٧:٥٤٢٣:٣٥:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٠:٥٥١٢:٢٠:١٥١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٨:٣٧٢٣:٣٥:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٣٠:١٢١٢:٢٠:١٤١٩:١٠:٣٩١٩:٢٩:٢٠٢٣:٣٥:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٢٩:٣٠١٢:٢٠:١٣١٩:١١:٢٠١٩:٣٠:٠٣٢٣:٣٤:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٢٨:٥٠١٢:٢٠:١٣١٩:١٢:٠٠١٩:٣٠:٤٦٢٣:٣٤:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٢٠٥:٢٨:١٠١٢:٢٠:١٤١٩:١٢:٤٠١٩:٣١:٢٨٢٣:٣٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٨٠٥:٢٧:٣٢١٢:٢٠:١٥١٩:١٣:٢٠١٩:٣٢:١١٢٣:٣٤:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٥٠٥:٢٦:٥٦١٢:٢٠:١٧١٩:١٤:٠٠١٩:٣٢:٥٣٢٣:٣٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠٤٠٥:٢٦:٢١١٢:٢٠:٢٠١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٣٥٢٣:٣٤:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١٤٠٥:٢٥:٤٧١٢:٢٠:٢٢١٩:١٥:١٩١٩:٣٤:١٧٢٣:٣٤:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٢٥:١٥١٢:٢٠:٢٦١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٥٨٢٣:٣٤:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٢٤:٤٤١٢:٢٠:٣٠١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٣٩٢٣:٣٤:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥٤٠٥:٢٤:١٤١٢:٢٠:٣٥١٩:١٧:١٥١٩:٣٦:٢٠٢٣:٣٤:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:١١٠٥:٢٣:٤٦١٢:٢٠:٤٠١٩:١٧:٥٣١٩:٣٧:٠٠٢٣:٣٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میرعبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میرعبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میرعبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده میرعبدالله

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده میرعبدالله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده میرعبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده میرعبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ده میرعبدالله

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده میرعبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده میرعبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ده میرعبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده میرعبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده میرعبدالله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده میرعبدالله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده میرعبدالله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده میرعبدالله

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٦:٢٧١١:٠٩:٥١١٦:٢٢:٥٨١٦:٤١:٢٧٢٢:٢٨:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٧:١٩١١:١٠:٠٧١٦:٢٢:٣٩١٦:٤١:١٠٢٢:٢٨:٤٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٥٠٥:٥٨:١٠١١:١٠:٢٤١٦:٢٢:٢٢١٦:٤٠:٥٥٢٢:٢٩:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٩٠٥:٥٩:٠٢١١:١٠:٤١١٦:٢٢:٠٧١٦:٤٠:٤١٢٢:٢٩:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٥:٥٩:٥٣١١:١١:٠٠١٦:٢١:٥٣١٦:٤٠:٢٩٢٢:٢٩:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٠:٤٣١١:١١:١٩١٦:٢١:٤١١٦:٤٠:١٩٢٢:٢٩:٤٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠١:٣٤١١:١١:٣٩١٦:٢١:٣١١٦:٤٠:١١٢٢:٣٠:٠٣
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٢:٢٤١١:١١:٥٩١٦:٢١:٢٢١٦:٤٠:٠٤٢٢:٣٠:٢٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٣:١٤١١:١٢:٢١١٦:٢١:١٥١٦:٣٩:٥٩٢٢:٣٠:٣٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:٠٤:٠٣١١:١٢:٤٣١٦:٢١:١٠١٦:٣٩:٥٥٢٢:٣٠:٥٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٤:٥٢١١:١٣:٠٥١٦:٢١:٠٧١٦:٣٩:٥٤٢٢:٣١:١٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٨٠٦:٠٥:٤١١١:١٣:٢٨١٦:٢١:٠٥١٦:٣٩:٥٤٢٢:٣١:٣٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:٠٦:٢٩١١:١٣:٥٢١٦:٢١:٠٦١٦:٣٩:٥٥٢٢:٣١:٥٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٧:١٦١١:١٤:١٦١٦:٢١:٠٧١٦:٣٩:٥٩٢٢:٣٢:٢١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٨:٠٢١١:١٤:٤١١٦:٢١:١١١٦:٤٠:٠٤٢٢:٣٢:٤٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٨:٤٨١١:١٥:٠٧١٦:٢١:١٧١٦:٤٠:١١٢٢:٣٣:٠٦
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٠٩:٣٣١١:١٥:٣٢١٦:٢١:٢٤١٦:٤٠:١٩٢٢:٣٣:٣٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٠:١٨١١:١٥:٥٩١٦:٢١:٣٣١٦:٤٠:٢٩٢٢:٣٣:٥٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٥٠٦:١١:٠١١١:١٦:٢٦١٦:٢١:٤٣١٦:٤٠:٤١٢٢:٣٤:١٩
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١١:٤٤١١:١٦:٥٣١٦:٢١:٥٥١٦:٤٠:٥٤٢٢:٣٤:٤٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٢:٢٦١١:١٧:٢٠١٦:٢٢:٠٩١٦:٤١:٠٩٢٢:٣٥:١٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١١٠٦:١٣:٠٧١١:١٧:٤٨١٦:٢٢:٢٥١٦:٤١:٢٥٢٢:٣٥:٣٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٣:٤٧١١:١٨:١٧١٦:٢٢:٤٢١٦:٤١:٤٣٢٢:٣٦:٠٣
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٤٠٦:١٤:٢٥١١:١٨:٤٥١٦:٢٣:٠١١٦:٤٢:٠٣٢٢:٣٦:٣٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٥:٠٣١١:١٩:١٤١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٢:٢٤٢٢:٣٦:٥٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٥:٤٠١١:١٩:٤٣١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٢:٤٦٢٢:٣٧:٢٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٦:١٥١١:٢٠:١٣١٦:٢٤:٠٨١٦:٤٣:١٠٢٢:٣٧:٥٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٦:٥٠١١:٢٠:٤٢١٦:٢٤:٣٣١٦:٤٣:٣٦٢٢:٣٨:٢٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٧:٢٣١١:٢١:١٢١٦:٢٥:٠٠١٦:٤٤:٠٣٢٢:٣٨:٥٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٧:٥٥١١:٢١:٤٢١٦:٢٥:٢٨١٦:٤٤:٣١٢٢:٣٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده میرعبدالله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده میرعبدالله روستای ده میرعبدالله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ده میرعبدالله روستای ده میرعبدالله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده میرعبدالله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده میرعبدالله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده میرعبدالله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده میرعبدالله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده میرعبدالله

روستای ده میرعبدالله بر روی نقشه

روستای ده میرعبدالله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده میرعبدالله
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ده میرعبدالله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ده میرعبدالله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده میرعبدالله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ده میرعبدالله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده میرعبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده میرعبدالله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده میرعبدالله
افق شرعی امروز فردا ده میرعبدالله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده میرعبدالله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده میرعبدالله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده میرعبدالله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده میرعبدالله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو