جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده میان

عمادده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ده میان


اذان صبح: ٠٥:٠٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٣
غروب آفتاب: ١٩:٢٨:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٤٥:١٤
نیمه شب: ٠٠:١٧:٤٥

سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨
١٨ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٠ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده میان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مرداد ٩٨ روستای ده میان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ده میان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده میان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام رضا (ع)
كسى كه در روز (غدير) مؤمنى را ديدار كند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى كند و قبرش را توسعه مى‏ دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زيارت مى‏ كنند و او را به بهشت بشارت مى‏ دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده میان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده میان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده میان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده میان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده میان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده میان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٠:٢٦١٢:٥٢:٣٠١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:١٢٠٠:١١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٢:٢٠١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٤٧٠٠:١١:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:١٨:٤١١٢:٥٢:١١١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٣:٢٣٠٠:١١:٠١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥٨٠٦:١٧:٥٠١٢:٥٢:٠٢١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٣:٥٩٠٠:١٠:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٥٥٠٦:١٦:٥٩١٢:٥١:٥٤١٩:٢٧:١١١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٦:٠٩١٢:٥١:٤٦١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٥:١١٠٠:١٠:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٥٠٠٦:١٥:٢١١٢:٥١:٣٩١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٧٠٠:١٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٤:٣٣١٢:٥١:٣٢١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٢٤٠٠:٠٩:٥١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٣:٤٦١٢:٥١:٢٦١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٠٠٠٠:٠٩:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٣:٠٠١٢:٥١:٢٠١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٣٦٠٠:٠٩:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٢:١٦١٢:٥١:١٥١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:١٣٠٠:٠٩:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١١:٣٢١٢:٥١:١٠١٩:٣١:١١١٩:٤٨:٥٠٠٠:٠٩:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٠:٤٩١٢:٥١:٠٦١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٨:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٠:٠٨١٢:٥١:٠٣١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٨:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥١:٠٠١٩:٣٢:٥٤١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٨:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٤٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:١٧٠٠:٠٨:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٨:١٠١٢:٥٠:٥٦١٩:٣٤:٠٣١٩:٥١:٥٣٠٠:٠٨:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٧:٣٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٨:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٦:٥٧١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٨:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٦:٢٢١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٧:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٠:٥٥١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٧:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٢١٠٦:٠٥:١٦١٢:٥٠:٥٧١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٧:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:٠٤:٤٥١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٧:٤٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٤:١٦١٢:٥١:٠١١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٧:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥١:٠٤١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٤٥٠٠:٠٧:٣٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥١:٠٧١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٢١٠٠:٠٧:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥١:١٢١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٧:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٦٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥١:١٦١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٣٢٠٠:٠٧:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥١:٢١١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٧:٢٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده میان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده میان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ده میان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده میان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده میان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ده میان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ده میان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده میان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده میان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده میان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده میان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده میان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده میان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده میان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده میان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٣:٠٠١٣:٠١:٠٣١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٧:٤٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٣:٣١١٣:٠١:٠٥١٩:٤٨:٢١٢٠:٠٦:٢٦٠٠:١٧:٥٥
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٤:٠٣١٣:٠١:٠٦١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٨:٠٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٣٠٦:١٤:٣٥١٣:٠١:٠٦١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٨:٠٩
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٥:٠٧١٣:٠١:٠٦١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٤٦٠٠:١٨:١٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٥:٣٩١٣:٠١:٠٥١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:١٠٠٠:١٨:٢١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٦:١١١٣:٠١:٠٤١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٨:٢٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٦:٤٣١٣:٠١:٠٢١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٨:٣١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٧:١٥١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٨:٣٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٦٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٠:٥٦١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٨:٣٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠٠:٥١٠٠:١٨:٤١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٨:٤٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٠:٤٣١٩:٤١:٤٢١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٨:٤٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٨:٤٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٠:٢٧١٣:٠٠:٣١١٩:٤٠:١٤١٩:٥٧:٥١٠٠:١٨:٤٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٠:٥٩١٣:٠٠:٢٤١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٠٣٠٠:١٨:٤٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢١:٣٠١٣:٠٠:١٧١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:١٤٠٠:١٨:٤٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠٠:٠٩١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٥:٢٤٠٠:١٨:٤٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٤:٣٣٠٠:١٨:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٣:٠٤١٢:٥٩:٥١١٩:٣٦:١٥١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٨:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٩:٤١١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٢:٤٩٠٠:١٨:٣٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٥٠٦:٢٤:٠٦١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٤:٣٣١٩:٥١:٥٥٠٠:١٨:٣١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٤:٣٦١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٣:٤٠١٩:٥١:٠٠٠٠:١٨:٢٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٢٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٩:٠٨١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٠٤٠٠:١٨:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٢٥:٣٧١٢:٥٨:٥٦١٩:٣١:٥٢١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٨:١٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٦:٠٧١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:١١٠٠:١٨:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٦:٣٧١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٧:١٣٠٠:١٨:٠١
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠١٠٦:٢٧:٠٦١٢:٥٨:١٧١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٦:١٤٠٠:١٧:٥٣
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٢٧:٣٦١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:١٤٠٠:١٧:٤٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٢٨:٠٥١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٤:١٤٠٠:١٧:٣٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٨:٣٤١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٣:١٢٠٠:١٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده میان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده میان روستای ده میان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ده میان روستای ده میان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده میان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده میان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده میان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده میان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده میان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده میان

روستای ده میان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده میان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده میان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده میان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ده میان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ده میان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده میان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده میان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده میان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده میان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ده میان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده میان
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده میان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده میان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده میان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده میان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده میان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده میان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو