جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده مولا

مالمیر | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ده مولا


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٤:٤٩
اذان ظهر: ١٣:١٨:١١
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٤٩:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٢٣

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده مولا (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای ده مولا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ده مولا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده مولا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده مولا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده مولا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده مولا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده مولا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده مولا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده مولا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٣٠:٥٤١٣:١١:٢٦١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٠٥٠٠:٢٦:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٩:٤٨١٣:١١:١٧١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤١٠٦:٢٨:٤٣١٣:١١:٠٧١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٤٣٠٠:٢٦:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٧:٣٩١٣:١٠:٥٩١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٣٢٠٠:٢٥:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٦:٣٦١٣:١٠:٥٠١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٥:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٥:٣٤١٣:١٠:٤٣١٩:٥٦:٢١٢٠:١٥:١٠٠٠:٢٥:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٢٠٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٠:٣٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥٩٠٠:٢٥:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٠:٢٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٤:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٤٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٠:٢٣١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٤:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢١:٣٧١٣:١٠:١٧١٩:٥٩:٢٦٢٠:١٨:٢٥٠٠:٢٤:١٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٠:٤١١٣:١٠:١٢٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٤:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٩:٤٥١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٣:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٨:٥١١٣:١٠:٠٣٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٢٣:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٧:٥٨١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٣:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٢٣:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٦:١٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٣:١٧٠٠:٢٣:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٢:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٢:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٣:٥٣١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٦:١٧٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٢:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٣:٠٨١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢٢:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٩:٥٢٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٢:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١١:٤٢١٣:٠٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٢٠٦:١١:٠١١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٥١٠٠:٢١:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٠:٢١١٣:٠٩:٥٨٢٠:٠٩:٥٨٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢١:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٧٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٠:٠١٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٢٣٠٠:٢١:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٩:٠٧١٣:١٠:٠٤٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٠٩٠٠:٢١:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٥٩٠٦:٠٨:٣٢١٣:١٠:٠٨٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:٥٤٠٠:٢١:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٧:٥٩١٣:١٠:١٣٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢١:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٧:٢٧١٣:١٠:١٨٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٢١:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مولا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مولا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مولا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده مولا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ده مولا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مولا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده مولا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ده مولا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٦:٣٣٠٧:٠٨:٥٢١٣:١٩:٠٦١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٣٥٠٠:٣٧:٢٨
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٧:٣١١٣:١٨:٤٨١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٢٠٠٠:٣٧:٠٦
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٣:٣٧٠٧:٠٦:١٠١٣:١٨:٢٩١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٠٦٠٠:٣٦:٤٥
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٤:٤٩١٣:١٨:١١١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٥٢٠٠:٣٦:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٣:٢٨١٣:١٧:٥٤١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٨٠٠:٣٦:٠٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٢:٠٨١٣:١٧:٣٦١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢٤٠٠:٣٥:٣٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٠:٤٧١٣:١٧:١٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:١٠٠٠:٣٥:١٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٦:١١٠٦:٥٩:٢٧١٣:١٧:٠٠١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٦٠٠:٣٤:٥٣
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٦:٤٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٤٢٠٠:٣٤:٣١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٦:٤٧١٣:١٦:٢٥١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٤:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٥:٢٨١٣:١٦:٠٨١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:١٥٠٠:٣٣:٤٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٤:٠٩١٣:١٥:٥١١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠١٠٠:٣٣:٢٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٢:٥٠١٣:١٥:٣٤١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٤٧٠٠:٣٣:٠١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥١:٣٢١٣:١٥:١٧١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٣٤٠٠:٣٢:٣٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٠:١٤١٣:١٥:٠١١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:٣٢:١٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:٥٧١٣:١٤:٤٥١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٠٧٠٠:٣١:٥٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٧:٤٠١٣:١٤:٢٩١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٥٤٠٠:٣١:٣٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٢٤١٣:١٤:١٣١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣١:١٠
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٥:٠٨١٣:١٣:٥٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢٨٠٠:٣٠:٤٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٣:٥٣١٣:١٣:٤٣١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٥٠٠:٣٠:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٢:٣٩١٣:١٣:٢٩١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٣٠:٠٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤١:٢٥١٣:١٣:١٤١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢٩:٤٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٠:١٢١٣:١٣:٠١١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٢٩:٢٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٢:٤٧١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٩:٠٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٧:٤٨١٣:١٢:٣٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٨:٤٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٣١٠٦:٣٦:٣٧١٣:١٢:٢٢١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٠٢٠٠:٢٨:٢٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٥:٢٦١٣:١٢:١٠١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٨:٠٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٤:١٧١٣:١١:٥٨١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٣٩٠٠:٢٧:٤٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٣:٠٩١٣:١١:٤٧١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٢٧:٢٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٢:٠١١٣:١١:٣٦١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:١٦٠٠:٢٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده مولا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ده مولا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ده مولا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده مولا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده مولا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده مولا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مولا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده مولا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده مولا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٠٠١٢:٢٠:٥٣١٨:٢٥:١٩١٨:٤٢:٥٩٠٠:٠٩:٣٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٠٠٧:١٥:٣٩١٣:٢٠:٣٥١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٤٥٠٠:٣٩:١٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٣٠٧:١٤:١٧١٣:٢٠:١٨١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٤:٣١٠٠:٣٨:٥٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٥٦٠٧:١٢:٥٦١٣:٢٠:٠٠١٩:٢٧:٣٥١٩:٤٥:١٧٠٠:٣٨:٣٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٩٠٧:١١:٣٥١٣:١٩:٤٢١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٠٣٠٠:٣٨:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠١٠٧:١٠:١٤١٣:١٩:٢٤١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٤٩٠٠:٣٧:٥٠
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٣٠٧:٠٨:٥٢١٣:١٩:٠٦١٩:٢٩:٥١١٩:٤٧:٣٥٠٠:٣٧:٢٨
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠٥٠٧:٠٧:٣١١٣:١٨:٤٨١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٢٠٠٠:٣٧:٠٦
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٧٠٧:٠٦:١٠١٣:١٨:٢٩١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٠٦٠٠:٣٦:٤٥
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٨٠٧:٠٤:٤٩١٣:١٨:١١١٩:٣٢:٠٦١٩:٤٩:٥٢٠٠:٣٦:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٩٠٧:٠٣:٢٨١٣:١٧:٥٤١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٣٨٠٠:٣٦:٠٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٢:٠٨١٣:١٧:٣٦١٩:٣٣:٣٦١٩:٥١:٢٤٠٠:٣٥:٣٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٠:٤٧١٣:١٧:١٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٢:١٠٠٠:٣٥:١٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١١٠٦:٥٩:٢٧١٣:١٧:٠٠١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٢:٥٦٠٠:٣٤:٥٣
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٨:٠٧١٣:١٦:٤٣١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٤٢٠٠:٣٤:٣١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١١٠٦:٥٦:٤٧١٣:١٦:٢٥١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٤:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٥:٢٨١٣:١٦:٠٨١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٥:١٥٠٠:٣٣:٤٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١١٠٦:٥٤:٠٩١٣:١٥:٥١١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠١٠٠:٣٣:٢٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٢:٥٠١٣:١٥:٣٤١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٦:٤٧٠٠:٣٣:٠١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٢٠٦:٥١:٣٢١٣:١٥:١٧١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٣٤٠٠:٣٢:٣٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٢٠٦:٥٠:١٤١٣:١٥:٠١١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٢٠٠٠:٣٢:١٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٣٠٦:٤٨:٥٧١٣:١٤:٤٥١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٠٧٠٠:٣١:٥٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٣٠٦:٤٧:٤٠١٣:١٤:٢٩١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٥٤٠٠:٣١:٣٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٦:٢٤١٣:١٤:١٣١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٤١٠٠:٣١:١٠
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٥:٠٨١٣:١٣:٥٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٢٨٠٠:٣٠:٤٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٣:٥٣١٣:١٣:٤٣١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٥٠٠:٣٠:٢٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٢:٣٩١٣:١٣:٢٩١٩:٤٤:٥١٢٠:٠٣:٠٣٠٠:٣٠:٠٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٠٠٦:٤١:٢٥١٣:١٣:١٤١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٣:٥٠٠٠:٢٩:٤٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٢٠٦:٤٠:١٢١٣:١٣:٠١١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٢٩:٢٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٥٠٦:٣٨:٥٩١٣:١٢:٤٧١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٩:٠٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٧:٤٨١٣:١٢:٣٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:١٤٠٠:٢٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده مولا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده مولا روستای ده مولا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده مولا روستای ده مولا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده مولا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده مولا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده مولا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده مولا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده مولا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده مولا

روستای ده مولا بر روی نقشه

روستای ده مولا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده مولا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده مولا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده مولا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ده مولا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ده مولا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده مولا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده مولا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده مولا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده مولا
افق شرعی امروز فردا ده مولا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده مولا
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده مولا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده مولا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده مولا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده مولا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده مولا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده مولا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو