جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده موردسفلی

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز ده موردسفلی


اذان صبح: ٠٤:٣٠:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٠:٠٠
نیمه شب: ٠٠:٢٠:١٦

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده موردسفلی (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای ده موردسفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده موردسفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده موردسفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سقراط
ابله ترین دوستان ما خطرناكترین دشمنان هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده موردسفلی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده موردسفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده موردسفلی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده موردسفلی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده موردسفلی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده موردسفلی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٤٠٦:٤٢:٤٣١٣:٠٩:٣٧١٩:٣٦:٥٩١٩:٥٤:٣٣٠٠:٢٧:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤١:٣٥١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٧:٣٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٠:٢٧١٣:٠٩:٠٨١٩:٣٨:١٧١٩:٥٥:٥٦٠٠:٢٧:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:١٤٠٦:٣٩:٢٠١٣:٠٨:٥٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٦:٣٧٠٠:٢٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٥٤٠٦:٣٨:١٣١٣:٠٨:٤١١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:١٩٠٠:٢٦:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٣٥٠٦:٣٧:٠٧١٣:٠٨:٢٨١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٠٠٠٠:٢٦:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٨:١٥١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٨:٤٢٠٠:٢٥:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٤:٥٨١٣:٠٨:٠٣١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:٢٤٠٠:٢٥:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٧:٥١١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٢٥:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٢:٥١١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٢٥:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣١:٤٩١٣:٠٧:٢٨١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٤:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٧:١٨١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:١٣٠٠:٢٤:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٢:٥٦٠٠:٢٤:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٨:٤٧١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٣:٣٩٠٠:٢٣:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٧:٤٩١٣:٠٦:٤٩١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٢٣:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٦:٤١١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٥:٠٥٠٠:٢٣:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٢٣:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٦:٢٦١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٦:٣١٠٠:٢٢:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٦:١٩١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:١٤٠٠:٢٢:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٦:١٣١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٧:٥٧٠٠:٢٢:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٢٠٦:٢٢:١٨١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٤١٠٠:٢٢:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢١:٢٦١٣:٠٦:٠٢١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٢١:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٥:٥٧١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٠٧٠٠:٢١:٤٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٩:٤٧١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥١٠٠:٢١:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٤٠٠:٢١:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٨:١٢١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:١٨٠٠:٢١:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٠:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٦:٤٢١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٠:٥٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٥:٤٢١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٢٧٠٠:٢٠:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده موردسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده موردسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده موردسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده موردسفلی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده موردسفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده موردسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده موردسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده موردسفلی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده موردسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده موردسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده موردسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده موردسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده موردسفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده موردسفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده موردسفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده موردسفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده موردسفلی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:١٠:٢٢١٣:٠٥:٥٨٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٩:٤٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٢٠٦:٠٩:٥٣١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٢:٣٢٢٠:٢١:٣٦٠٠:١٩:٤٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٩:٢٥١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٩:٤٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٦:١٤٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٩:٤٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٦:٢٠٢٠:٠٤:٢٤٢٠:٢٣:٣٤٠٠:١٩:٤٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٦:٢٦٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٩:٤٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٤:٥١٠٠:١٩:٤٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٢٨٠٠:١٩:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٦٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٠٥٠٠:١٩:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٦:٥٧٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٩:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٧:٠٦٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٧:١٦٠٠:١٩:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٦:١٧١٣:٠٧:١٥٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٥٠٠٠:١٩:٥٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٦:٠٤١٣:٠٧:٢٥٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٩:٥٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٧:٣٥٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٨:٥٧٠٠:٢٠:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٧:٤٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٢٠:١٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٧:٥٥٢٠:١٠:٣٠٢٠:٣٠:٠٠٠٠:٢٠:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٢٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٢٠:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٨:١٧٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٠:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:٠٥:١٢١٣:٠٨:٢٩٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٠:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٥٥٠٠:٢٠:٤٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٢٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٢١٠٠:٢٠:٥٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠٥:٠٦١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٢١:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٩:١٧٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢١:١٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:٠٩١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٢١:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٩:٤٢٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٣:٥٥٠٠:٢١:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:٠٥:١٨١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:١٥٠٠:٢١:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٥:٢٤١٣:١٠:٠٨٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٢١:٥٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٣١١٣:١٠:٢١٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٢:١٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٥:٤٠١٣:١٠:٣٤٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٥:١٠٠٠:٢٢:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٥:٥١١٣:١٠:٤٧٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٢٢:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٦:٠٢١٣:١١:٠٠٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٣٩٠٠:٢٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده موردسفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده موردسفلی روستای ده موردسفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده موردسفلی روستای ده موردسفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده موردسفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده موردسفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده موردسفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده موردسفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده موردسفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده موردسفلی

روستای ده موردسفلی بر روی نقشه

روستای ده موردسفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده موردسفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده موردسفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده موردسفلی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده موردسفلی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده موردسفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده موردسفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده موردسفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده موردسفلی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ده موردسفلی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده موردسفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده موردسفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده موردسفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده موردسفلی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده موردسفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده موردسفلی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده موردسفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده موردسفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو