جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده مهدی

هندودر | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ده مهدی


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٤١
اذان ظهر: ١٣:١٩:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٣:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٤٢:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٣٠:٥٥

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده مهدی (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای ده مهدی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ده مهدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده مهدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جبران خلیل جبران
بهترین مردم كسانی هستند كه اگر از آنها تعریف كنید، خجل شوند و چون بد گفتید، سكوت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده مهدی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده مهدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده مهدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده مهدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده مهدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده مهدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:١١:٠٨١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٦:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٠:٥٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٦:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٠:٥٠١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٧:١٩١٣:١٠:٤١١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٦:١٦١٣:١٠:٣٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٥:١٣١٣:١٠:٢٥١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٥:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٤:١٢١٣:١٠:١٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٣:١٣١٣:١٠:١١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٢:١٤١٣:١٠:٠٥١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٤:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢١:١٦١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٤:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٣:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٣:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٣:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٢:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٢:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٢:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٤:١٧١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٢:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٣:٣١١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢٢:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢١:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٧٠٦:١١:٢٠١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢١:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢١:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢١:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢١:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٩:٤٧٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢١:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٩:٥١٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٤١٠٠:٢١:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢١:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٧:٠٥١٣:١٠:٠٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مهدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مهدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مهدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده مهدی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ده مهدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده مهدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده مهدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای ده مهدی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ده مهدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده مهدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای ده مهدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده مهدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده مهدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده مهدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده مهدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده مهدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده مهدی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٦٠٦:٠٢:٥٨١٣:١٥:٠٩٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٤:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠١٠٦:٠٣:١٢١٣:١٥:٢٢٢٠:٢٧:٣٠٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٢٤:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٣:٢٨١٣:١٥:٣٥٢٠:٢٧:٣٩٢٠:٤٨:١١٠٠:٢٤:٣٨
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٧٠٦:٠٣:٤٥١٣:١٥:٤٧٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:١٨٠٠:٢٤:٥٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٨٠٦:٠٤:٠٣١٣:١٦:٠٠٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٢٥:٠٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠٤:٢٢١٣:١٦:١٣٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٢٥:٢٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٧٠٦:٠٤:٤٣١٣:١٦:٢٥٢٠:٢٨:٠٢٢٠:٤٨:٣١٠٠:٢٥:٣٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٤٠٦:٠٥:٠٥١٣:١٦:٣٧٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٣٢٠٠:٢٥:٥٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٣٠٦:٠٥:٢٨١٣:١٦:٤٩٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٣١٠٠:٢٦:٠٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٧:٠١٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٨:٢٩٠٠:٢٦:٢٥
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٧٠٦:٠٦:١٧١٣:١٧:١٣٢٠:٢٨:٠٠٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٢٦:٤١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٦:٤٤١٣:١٧:٢٤٢٠:٢٧:٥٥٢٠:٤٨:١٩٠٠:٢٦:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٩٠٦:٠٧:١١١٣:١٧:٣٥٢٠:٢٧:٤٩٢٠:٤٨:١٢٠٠:٢٧:١٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٧٠٦:٠٧:٤٠١٣:١٧:٤٦٢٠:٢٧:٤١٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٢٧:٢٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٧:٥٦٢٠:٢٧:٣٢٢٠:٤٧:٥١٠٠:٢٧:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٨:٠٦٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٢٨:٠١
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٩:١١١٣:١٨:١٦٢٠:٢٧:٠٨٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٢٨:١٧
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٨:٢٥٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٧:٠٨٠٠:٢٨:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١١٠٦:١٠:١٥١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٦:٣٨٢٠:٤٦:٥٠٠٠:٢٨:٤٨
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٨٠٦:١٠:٤٩١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٦:٢٠٢٠:٤٦:٣٠٠٠:٢٩:٠٣
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٦٠٦:١١:٢٣١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٦:٠٠٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٢٩:١٨
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١١:٥٨١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٥:٤٦٠٠:٢٩:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٢:٣٤١٣:١٩:٠٤٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٥:٢١٠٠:٢٩:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٣:١٠١٣:١٩:١٠٢٠:٢٤:٥٣٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٣٠:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:١٣:٤٧١٣:١٩:١٦٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٢٧٠٠:٣٠:١٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٤٠٦:١٤:٢٤١٣:١٩:٢٢٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٣٠:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:١٥:٠٢١٣:١٩:٢٦٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٣:٢٥٠٠:٣٠:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٥:٤١١٣:١٩:٣١٢٠:٢٣:٠٠٢٠:٤٢:٥٢٠٠:٣٠:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٦:٢٠١٣:١٩:٣٤٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:١٨٠٠:٣١:٠٨
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٧:٠٠١٣:١٩:٣٨٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤١:٤١٠٠:٣١:٢٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٥٠٦:١٧:٣٩١٣:١٩:٤٠٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:٠٣٠٠:٣١:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده مهدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده مهدی روستای ده مهدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای ده مهدی روستای ده مهدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده مهدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده مهدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای ده مهدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده مهدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده مهدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده مهدی

روستای ده مهدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده مهدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده مهدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده مهدی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای ده مهدی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای ده مهدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده مهدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده مهدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده مهدی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده مهدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ده مهدی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده مهدی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده مهدی
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ده مهدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ ده مهدی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده مهدی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده مهدی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده مهدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو