جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده مهدی

هندودر | شازند | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز ده مهدی


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٢٧
اذان ظهر: ١١:٥٨:٥١
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٥٦:٣٧
نیمه شب: ٢٣:١٨:١٠

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده مهدی (شهرستان شازند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای ده مهدی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده مهدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده مهدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

كرت لوین
اگر به راستی می خواهید چیزی را درك كنید، بكوشید آن را تغییر دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده مهدی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده مهدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده مهدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده مهدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده مهدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده مهدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:١١:٠٨١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٦:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٩:٢٨١٣:١٠:٥٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٦:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٨:٢٣١٣:١٠:٥٠١٩:٥٣:٤٧٢٠:١٢:٢٨٠٠:٢٥:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٧:١٩١٣:١٠:٤١١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٥:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٦:١٦١٣:١٠:٣٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٠٦٠٠:٢٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٥:١٣١٣:١٠:٢٥١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٤:٥٥٠٠:٢٥:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٤:١٢١٣:١٠:١٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٤٤٠٠:٢٤:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٣:١٣١٣:١٠:١١١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٣٤٠٠:٢٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢٠٠٦:٢٢:١٤١٣:١٠:٠٥١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٤:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢١:١٦١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:١٢٠٠:٢٤:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٠:١٩١٣:٠٩:٥٤١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٣:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٩:٤٩٢٠:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٣:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٩:٤٦٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٣:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٩:٤٢٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢١:٢٧٠٠:٢٣:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٥٧٠٦:١٦:٤٥١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٢:٥٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٥:٥٤١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٠٤٠٠:٢٢:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٢:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٤:١٧١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٤٠٠٠:٢٢:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٢٥٠٦:١٣:٣١١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢٢:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢١٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:١٦٠٠:٢٢:٠٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٢:٠٢١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٢١:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٧٠٦:١١:٢٠١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢١:٤٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٩:٠١٢٠:٢٨:٣٨٠٠:٢١:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:١٨٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٢٤٠٠:٢١:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٠:٢٨٢٠:٣٠:١٠٠٠:٢١:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٦٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٩:٤٧٢٠:١١:١١٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٢١:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٩:٥١٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٤١٠٠:٢١:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٩:٥٥٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٢١:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٧:٠٥١٣:١٠:٠٠٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢١:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مهدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مهدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده مهدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده مهدی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده مهدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده مهدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده مهدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده مهدی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده مهدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده مهدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده مهدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده مهدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده مهدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده مهدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده مهدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده مهدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده مهدی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٨٠٦:٠١:٣٣١٢:٠٥:٤٢١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٦:٥٩٢٣:٢٤:٥٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٢:١٥١٢:٠٥:٢١١٨:٠٧:٥٧١٨:٢٥:٣٥٢٣:٢٤:٣٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٢:٥٦١٢:٠٥:٠١١٨:٠٦:٣٣١٨:٢٤:١٢٢٣:٢٤:١٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٦٠٦:٠٣:٣٨١٢:٠٤:٤٠١٨:٠٥:١٠١٨:٢٢:٤٨٢٣:٢٣:٥٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٤:٢٠١٢:٠٤:١٩١٨:٠٣:٤٧١٨:٢١:٢٥٢٣:٢٣:٣٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٥:٠٣١٢:٠٣:٥٩١٨:٠٢:٢٤١٨:٢٠:٠٣٢٣:٢٣:١٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٢٠٦:٠٥:٤٥١٢:٠٣:٣٩١٨:٠١:٠٢١٨:١٨:٤٠٢٣:٢٣:٠٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٠٦:٢٨١٢:٠٣:١٩١٧:٥٩:٤٠١٨:١٧:١٨٢٣:٢٢:٤١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٧:١١١٢:٠٣:٠٠١٧:٥٨:١٨١٨:١٥:٥٧٢٣:٢٢:٢٣
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٧:٥٤١٢:٠٢:٤١١٧:٥٦:٥٦١٨:١٤:٣٦٢٣:٢٢:٠٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٢٠٦:٠٨:٣٨١٢:٠٢:٢٢١٧:٥٥:٣٥١٨:١٣:١٥٢٣:٢١:٤٦
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٠٩:٢١١٢:٠٢:٠٣١٧:٥٤:١٤١٨:١١:٥٥٢٣:٢١:٢٨
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٠:٠٥١٢:٠١:٤٥١٧:٥٢:٥٤١٨:١٠:٣٥٢٣:٢١:١٠
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٠:٤٩١٢:٠١:٢٧١٧:٥١:٣٤١٨:٠٩:١٥٢٣:٢٠:٥٢
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١١:٣٤١٢:٠١:٠٩١٧:٥٠:١٤١٨:٠٧:٥٧٢٣:٢٠:٣٥
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٢:١٨١٢:٠٠:٥٢١٧:٤٨:٥٥١٨:٠٦:٣٨٢٣:٢٠:١٧
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٣:٠٣١٢:٠٠:٣٥١٧:٤٧:٣٧١٨:٠٥:٢١٢٣:٢٠:٠٠
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٣:٤٨١٢:٠٠:١٩١٧:٤٦:١٩١٨:٠٤:٠٤٢٣:١٩:٤٤
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٤:٣٤١٢:٠٠:٠٣١٧:٤٥:٠٢١٨:٠٢:٤٨٢٣:١٩:٢٧
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٥:٢٠١١:٥٩:٤٧١٧:٤٣:٤٥١٨:٠١:٣٢٢٣:١٩:١١
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٦:٠٦١١:٥٩:٣٢١٧:٤٢:٢٩١٨:٠٠:١٧٢٣:١٨:٥٥
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٦:٥٣١١:٥٩:١٨١٧:٤١:١٤١٧:٥٩:٠٣٢٣:١٨:٤٠
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٥٠٦:١٧:٤٠١١:٥٩:٠٤١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٧:٥٠٢٣:١٨:٢٥
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:٢٧١١:٥٨:٥١١٧:٣٨:٤٦١٧:٥٦:٣٧٢٣:١٨:١٠
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٥٠٦:١٩:١٥١١:٥٨:٣٨١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٥:٢٥٢٣:١٧:٥٦
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٠:٠٣١١:٥٨:٢٦١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٤:١٥٢٣:١٧:٤٢
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٠:٥١١١:٥٨:١٤١٧:٣٥:٠٩١٧:٥٣:٠٥٢٣:١٧:٢٩
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢١:٤٠١١:٥٨:٠٣١٧:٣٣:٥٩١٧:٥١:٥٦٢٣:١٧:١٦
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٢:٢٩١١:٥٧:٥٣١٧:٣٢:٤٩١٧:٥٠:٤٨٢٣:١٧:٠٤
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٣:١٩١١:٥٧:٤٣١٧:٣١:٤١١٧:٤٩:٤١٢٣:١٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده مهدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده مهدی روستای ده مهدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده مهدی روستای ده مهدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده مهدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده مهدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده مهدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده مهدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده مهدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده مهدی

روستای ده مهدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده مهدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده مهدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده مهدی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده مهدی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده مهدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده مهدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده مهدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده مهدی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده مهدی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده مهدی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده مهدی
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده مهدی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده مهدی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده مهدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ده مهدی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده مهدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده مهدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو