جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده ملابزرگ


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٥
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٠٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٢٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای ده ملابزرگ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده ملابزرگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده ملابزرگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
وای به حال ثروتمندان، نسبت به فقراء. (كه اگر از حال آنها، غافل شوند، به عذاب دردناكی دچار خواهند شد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده ملابزرگ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ملابزرگ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده ملابزرگ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ملابزرگ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده ملابزرگ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:١٥٠٦:٤٥:١١١٣:١١:٣٣١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٠:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٤:٠٤١٣:١١:١٨١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٦:٣٢٠٠:٢٩:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٢:٥٧١٣:١١:٠٤١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:١٢٠٠:٢٩:٣٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:١٩٠٦:٤١:٥١١٣:١٠:٥١١٩:٤٠:١٨١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٩:١٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٠١٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٠:٣٧١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٨:٣٢٠٠:٢٨:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٩:٤٠١٣:١٠:٢٤١٩:٤١:٣٦١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٨:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٨:٣٦١٣:١٠:١١١٩:٤٢:١٤١٩:٥٩:٥٤٠٠:٢٨:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٧:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٩:٤٧١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠١:١٥٠٠:٢٧:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٥:٢٩١٣:٠٩:٣٦١٩:٤٤:١١٢٠:٠١:٥٧٠٠:٢٧:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٩:٢٥١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٦:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٠٨٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٩:١٥١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٦:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٩:٠٥١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٤:٠١٠٠:٢٦:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣١:٢٩١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٢٦:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٨:٤٦١٩:٤٧:٢٧٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٢٥:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٥:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٨:٣٠١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٦:٤٨٠٠:٢٥:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٧:٤٥١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٢٥:٠٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٨:١٥١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٨:١٢٠٠:٢٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٤:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢٥:٠٧١٣:٠٨:٠٣١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٤:١٧١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:١٨٠٠:٢٤:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٧:٥٤١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٠١٠٠:٢٤:٠١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٧:٥٠١٩:٥٣:٢٥٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٣:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٤٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٢:٢٦٠٠:٢٣:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢١:٠٧١٣:٠٧:٤٤١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٣:٢٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:١٢٠٦:٢٠:٢٢١٣:٠٧:٤١١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٣:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:١٢٠٦:١٩:٣٩١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٣:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٨:٥٦١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٦:٤٤٢٠:١٥:١٥٠٠:٢٣:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده ملابزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده ملابزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده ملابزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده ملابزرگ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده ملابزرگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده ملابزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ملابزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده ملابزرگ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده ملابزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ملابزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ملابزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده ملابزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده ملابزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ملابزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ملابزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده ملابزرگ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٢:٠٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٢:٠٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٢:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٣:٣٢٠٠:٢٢:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١١:٤١١٣:٠٨:١٦٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٢:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:١١:١٨١٣:٠٨:٢٣٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٢٢:٠٤
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٢:٠٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:١٠:٣٦١٣:٠٨:٣٨٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٠٢٠٠:٢٢:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٠:١٨١٣:٠٨:٤٥٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٢:٠٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:٠٠١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:١٣٠٠:٢٢:١٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٢:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٥٠٦:٠٩:٣٠١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٢:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٩:١٧١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢٢:٢٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٩:٣١٢٠:١٠:٠٩٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٢:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٨:٥٥١٣:٠٩:٤١٢٠:١٠:٣٩٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٢٢:٣٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:١١:٠٨٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٢:٤٠
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٨:٣٩١٣:١٠:٠٣٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٢:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٨:٣٣١٣:١٠:١٤٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٢٨٠٠:٢٢:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٠:٢٥٢٠:١٢:٣١٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٣:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٠:٣٧٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٢٣٠٠:٢٣:١١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٨:٢٣١٣:١٠:٤٩٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٣:٢٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٢٣١٣:١١:٠١٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢٣:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٨:٢٤١٣:١١:١٣٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٣:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٨:٢٦١٣:١١:٢٦٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢٣:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٨:٣٠١٣:١١:٣٨٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٢٤:٠١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٨:٣٥١٣:١١:٥١٢٠:١٥:١١٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٤:١٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٨:٤٢١٣:١٢:٠٤٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:٠١٠٠:٢٤:٢٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٨:٤٩١٣:١٢:١٧٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:١٩٠٠:٢٤:٣٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٢:٣٠٢٠:١٦:٠٤٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٤:٤٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٩:٠٩١٣:١٢:٤٤٢٠:١٦:٢٠٢٠:٣٥:٥١٠٠:٢٥:٠٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٩:٢٠١٣:١٢:٥٧٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٥٠٠:٢٥:١٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده ملابزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده ملابزرگ روستای ده ملابزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده ملابزرگ روستای ده ملابزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده ملابزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده ملابزرگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده ملابزرگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده ملابزرگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده ملابزرگ

روستای ده ملابزرگ بر روی نقشه

روستای ده ملابزرگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده ملابزرگ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده ملابزرگ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده ملابزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده ملابزرگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده ملابزرگ
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده ملابزرگ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده ملابزرگ
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده ملابزرگ دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده ملابزرگ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده ملابزرگ
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده ملابزرگ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده ملابزرگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو