جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ

سورین | هندیجان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده ملابزرگ


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٣٧
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٠٧
غروب آفتاب: ١٨:٠٨:٠٢
اذان مغرب: ١٨:٢٥:١٥
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٣١

پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨
٠٣ رجب ١٤٤١ قمری
٢٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ (شهرستان هندیجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ اسفند ٩٨ روستای ده ملابزرگ)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ده ملابزرگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده ملابزرگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام(254هـ ق)

امام علی النقی(ع)
فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری با تو چنان باشند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده ملابزرگ

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ملابزرگ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده ملابزرگ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده ملابزرگ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده ملابزرگ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٤:١٣١٣:٠٩:٢٣١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٦:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٣:١٣١٣:٠٩:١٣١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٢٦:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٢:١٤١٣:٠٩:٠٣١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٦:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣١:١٦١٣:٠٨:٥٤١٩:٤٦:٥٨٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٦:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٨:٤٥١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٥:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٠١٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٨:٣٧١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:١٧٠٠:٢٥:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥١٠٦:٢٨:٢٧١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٢٥:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٤١٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٥:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٦:٤٠١٣:٠٨:١٥١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٤:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٠:٥٦٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٤:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:٥٦١٣:٠٨:٠٣١٩:٥١:٣٦٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٤:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٢:١٦٢٠:١٠:٣٠٠٠:٢٤:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٠٦٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٧:٥٤١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:١٢٠٠:٢٣:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٧:٥٠١٩:٥٣:٣٥٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٣:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:٢٣:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٥٨٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٧:٤٤١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:١٩٠٠:٢٣:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٨٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٧:٤١١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٣:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٩:٢٩١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٦:١٤٢٠:١٤:٤٣٠٠:٢٣:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٠٠٦:١٨:٤٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٢:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٠٧٠٠:٢٢:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٧:٢٦١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٨:١٢٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٢:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٦:٤٨١٣:٠٧:٣٩١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٢٢:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٦:١٢١٣:٠٧:٤٠١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١١٠٠:٢٢:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٥:٣٦١٣:٠٧:٤٢٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٥٣٠٠:٢٢:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٧:٤٤٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٢:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٤:٢٩١٣:٠٧:٤٧٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:١٤٠٠:٢٢:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٢:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٢:٠٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤١:٣٧٠٦:١٢:٥٩١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٤٠٠:٢٢:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٢:٣٢١٣:٠٨:٠٥٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ملابزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ملابزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ملابزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده ملابزرگ

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای ده ملابزرگ

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده ملابزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ملابزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای ده ملابزرگ

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٢:٤٣١٢:٢٤:٢٦١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٣:٤٩٢٣:٤٤:٤٨
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤١:٤٠١٢:٢٤:١٧١٨:٠٧:١٨١٨:٢٤:٣٢٢٣:٤٤:٤٠
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٠:٣٧١٢:٢٤:٠٧١٨:٠٨:٠٢١٨:٢٥:١٥٢٣:٤٤:٣١
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٣٩:٣٢١٢:٢٣:٥٦١٨:٠٨:٤٦١٨:٢٥:٥٧٢٣:٤٤:٢١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٩:٥٧٠٦:٣٨:٢٧١٢:٢٣:٤٥١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٦:٤٠٢٣:٤٤:١١
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٨:٥٣٠٦:٣٧:٢١١٢:٢٣:٣٣١٨:١٠:١٢١٨:٢٧:٢٢٢٣:٤٤:٠٠
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٧:٤٨٠٦:٣٦:١٤١٢:٢٣:٢١١٨:١٠:٥٥١٨:٢٨:٠٣٢٣:٤٣:٤٩
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٥:٠٧١٢:٢٣:٠٩١٨:١١:٣٧١٨:٢٨:٤٥٢٣:٤٣:٣٧
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٣:٥٩١٢:٢٢:٥٦١٨:١٢:١٩١٨:٢٩:٢٦٢٣:٤٣:٢٤
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٢:٥٠١٢:٢٢:٤٢١٨:١٣:٠١١٨:٣٠:٠٦٢٣:٤٣:١٠
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣١:٤١١٢:٢٢:٢٨١٨:١٣:٤٢١٨:٣٠:٤٧٢٣:٤٢:٥٧
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:١٢:١١٠٦:٣٠:٣٢١٢:٢٢:١٤١٨:١٤:٢٣١٨:٣١:٢٧٢٣:٤٢:٤٢
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:١١:٠١٠٦:٢٩:٢٢١٢:٢١:٥٩١٨:١٥:٠٣١٨:٣٢:٠٧٢٣:٤٢:٢٧
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٨:١١١٢:٢١:٤٤١٨:١٥:٤٤١٨:٣٢:٤٧٢٣:٤٢:١٢
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٧:٠٠١٢:٢١:٢٨١٨:١٦:٢٤١٨:٣٣:٢٧٢٣:٤١:٥٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٥:٤٩١٢:٢١:١٢١٨:١٧:٠٣١٨:٣٤:٠٦٢٣:٤١:٣٩
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٤:٣٧١٢:٢٠:٥٦١٨:١٧:٤٣١٨:٣٤:٤٥٢٣:٤١:٢٢
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٣:٢٥١٢:٢٠:٤٠١٨:١٨:٢٢١٨:٣٥:٢٥٢٣:٤١:٠٥
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٢:١٣١٢:٢٠:٢٣١٨:١٩:٠٢١٨:٣٦:٠٤٢٣:٤٠:٤٧
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢١:٠٠١٢:٢٠:٠٧١٨:١٩:٤٠١٨:٣٦:٤٢٢٣:٤٠:٢٩
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:٠١:١٨٠٦:١٩:٤٨١٢:١٩:٤٩١٨:٢٠:١٩١٨:٣٧:٢١٢٣:٤٠:١١
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٨:٣٥١٢:١٩:٣٢١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٨:٠٠٢٣:٣٩:٥٢
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٧:٢١١٢:١٩:١٥١٨:٢١:٣٦١٨:٣٨:٣٨٢٣:٣٩:٣٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٦:٠٨١٢:١٨:٥٧١٨:٢٢:١٥١٨:٣٩:١٧٢٣:٣٩:١٣
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٤:٥٥١٢:١٨:٤٠١٨:٢٢:٥٣١٨:٣٩:٥٥٠٠:٠٨:٥٤
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٥٤:٥٥٠٧:١٣:٤١١٣:١٨:٢٢١٩:٢٣:٣١١٩:٤٠:٣٤٠٠:٣٨:٣٤
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٥٣:٣٧٠٧:١٢:٢٧١٣:١٨:٠٤١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:١٢٠٠:٣٨:١٤
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٥٢:١٨٠٧:١١:١٤١٣:١٧:٤٦١٩:٢٤:٤٧١٩:٤١:٥٠٠٠:٣٧:٥٣
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٠:٠٠١٣:١٧:٢٨١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٢:٢٩٠٠:٣٧:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده ملابزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ملابزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای ده ملابزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده ملابزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده ملابزرگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده ملابزرگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده ملابزرگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده ملابزرگ

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٤٧:٤٦١٢:٢٥:٠٤١٨:٠٢:٤٦١٨:٢٠:٠٨٢٣:٤٥:١٨
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٤٦:٤٧١٢:٢٤:٥٧١٨:٠٣:٣٣١٨:٢٠:٥٣٢٣:٤٥:١٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٤٥:٤٧١٢:٢٤:٥٠١٨:٠٤:١٨١٨:٢١:٣٧٢٣:٤٥:٠٨
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٤:٤٧١٢:٢٤:٤٣١٨:٠٥:٠٤١٨:٢٢:٢١٢٣:٤٥:٠٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٠٠٦:٤٣:٤٦١٢:٢٤:٣٥١٨:٠٥:٤٩١٨:٢٣:٠٥٢٣:٤٤:٥٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٢٠٦:٤٢:٤٣١٢:٢٤:٢٦١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٣:٤٩٢٣:٤٤:٤٨
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٢٠٦:٤١:٤٠١٢:٢٤:١٧١٨:٠٧:١٨١٨:٢٤:٣٢٢٣:٤٤:٤٠
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٠:٣٧١٢:٢٤:٠٧١٨:٠٨:٠٢١٨:٢٥:١٥٢٣:٤٤:٣١
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٩٠٦:٣٩:٣٢١٢:٢٣:٥٦١٨:٠٨:٤٦١٨:٢٥:٥٧٢٣:٤٤:٢١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٧٠٦:٣٨:٢٧١٢:٢٣:٤٥١٨:٠٩:٢٩١٨:٢٦:٤٠٢٣:٤٤:١١
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٣٧:٢١١٢:٢٣:٣٣١٨:١٠:١٢١٨:٢٧:٢٢٢٣:٤٤:٠٠
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٨٠٦:٣٦:١٤١٢:٢٣:٢١١٨:١٠:٥٥١٨:٢٨:٠٣٢٣:٤٣:٤٩
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٣٥:٠٧١٢:٢٣:٠٩١٨:١١:٣٧١٨:٢٨:٤٥٢٣:٤٣:٣٧
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٦٠٦:٣٣:٥٩١٢:٢٢:٥٦١٨:١٢:١٩١٨:٢٩:٢٦٢٣:٤٣:٢٤
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٢:٥٠١٢:٢٢:٤٢١٨:١٣:٠١١٨:٣٠:٠٦٢٣:٤٣:١٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣١:٤١١٢:٢٢:٢٨١٨:١٣:٤٢١٨:٣٠:٤٧٢٣:٤٢:٥٧
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣٠:٣٢١٢:٢٢:١٤١٨:١٤:٢٣١٨:٣١:٢٧٢٣:٤٢:٤٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٢٩:٢٢١٢:٢١:٥٩١٨:١٥:٠٣١٨:٣٢:٠٧٢٣:٤٢:٢٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٨:١١١٢:٢١:٤٤١٨:١٥:٤٤١٨:٣٢:٤٧٢٣:٤٢:١٢
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٧:٠٠١٢:٢١:٢٨١٨:١٦:٢٤١٨:٣٣:٢٧٢٣:٤١:٥٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٢٥:٤٩١٢:٢١:١٢١٨:١٧:٠٣١٨:٣٤:٠٦٢٣:٤١:٣٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٤:٣٧١٢:٢٠:٥٦١٨:١٧:٤٣١٨:٣٤:٤٥٢٣:٤١:٢٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٣:٢٥١٢:٢٠:٤٠١٨:١٨:٢٢١٨:٣٥:٢٥٢٣:٤١:٠٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٢:١٣١٢:٢٠:٢٣١٨:١٩:٠٢١٨:٣٦:٠٤٢٣:٤٠:٤٧
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٢١:٠٠١٢:٢٠:٠٧١٨:١٩:٤٠١٨:٣٦:٤٢٢٣:٤٠:٢٩
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:١٩:٤٨١٢:١٩:٤٩١٨:٢٠:١٩١٨:٣٧:٢١٢٣:٤٠:١١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:١٨:٣٥١٢:١٩:٣٢١٨:٢٠:٥٨١٨:٣٨:٠٠٢٣:٣٩:٥٢
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:١٧:٢١١٢:١٩:١٥١٨:٢١:٣٦١٨:٣٨:٣٨٢٣:٣٩:٣٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٦:٠٨١٢:١٨:٥٧١٨:٢٢:١٥١٨:٣٩:١٧٢٣:٣٩:١٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده ملابزرگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده ملابزرگ روستای ده ملابزرگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای ده ملابزرگ روستای ده ملابزرگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده ملابزرگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده ملابزرگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده ملابزرگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده ملابزرگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده ملابزرگ

روستای ده ملابزرگ بر روی نقشه

روستای ده ملابزرگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده ملابزرگ
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای ده ملابزرگ + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای ده ملابزرگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده ملابزرگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ ده ملابزرگ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده ملابزرگ
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده ملابزرگ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده ملابزرگ
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده ملابزرگ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده ملابزرگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده ملابزرگ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده ملابزرگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده ملابزرگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو