جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ده محمد

طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ده محمد


اذان صبح: ٠٥:١١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:٥٨
اذان ظهر: ١١:٣٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٣٣:٥٥
اذان مغرب: ١٦:٥٣:٤١
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٤٨

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ده محمد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر ده محمد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر ده محمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده محمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
تنهایی رفتار مرا رقم می زند نه انسانها.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ده محمد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ده محمد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده محمد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ده محمد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده محمد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده محمد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:١٩١٢:٤٠:١١١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٩:٠٩٢٣:٥٥:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٩:١٢١٢:٤٠:٠٠١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٥٨٢٣:٥٥:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٨:٠٦١٢:٣٩:٥١١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٤٨٢٣:٥٤:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٤٢٠٥:٥٧:٠٠١٢:٣٩:٤١١٩:٢٢:٥٤١٩:٤١:٣٧٢٣:٥٤:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:٢٠٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٢٦٢٣:٥٤:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٨٠٥:٥٤:٥٣١٢:٣٩:٢٤١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٣:١٦٢٣:٥٤:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٩:١٧١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٠٥٢٣:٥٣:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٩:٠٩١٩:٢٦:٠١١٩:٤٤:٥٥٢٣:٥٣:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥١:٤٨١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٤٤٢٣:٥٣:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٤١٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:٣٤٢٣:٥٢:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٩:٥١١٢:٣٨:٥١١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٧:٢٣٢٣:٥٢:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٠٧٠٥:٤٨:٥٤١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٨:١٢٢٣:٥٢:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٥:٥٢٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٨:٤١١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٠١٢٣:٥٢:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٢:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٦:١٠١٢:٣٨:٣٤١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:٤٠٢٣:٥١:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٨:٣١١٩:٣٢:١٢١٩:٥١:٢٩٢٣:٥١:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٠٤٠٥:٤٤:٢٧١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٢:٥٨١٩:٥٢:١٧٢٣:٥١:٢٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٥٥٠٥:٤٣:٣٨١٢:٣٨:٢٧١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٣:٠٦٢٣:٥١:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٢:٥٠١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٥٥٢٣:٥١:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٢:٠٣١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٠:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٤١:١٧١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٣١٢٣:٥٠:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٦:١٩٢٣:٥٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٨:٢٨١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٦٢٣:٥٠:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٣٩:١٠١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:٥٣٢٣:٥٠:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٢:٣١٠٥:٣٨:٣٠١٢:٣٨:٣٢١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٨:٤٠٢٣:٥٠:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٧:٥٢١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٩:٤٢١٩:٥٩:٢٧٢٣:٥٠:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٣٧:١٥١٢:٣٨:٣٨١٩:٤٠:٢٥٢٠:٠٠:١٣٢٣:٥٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٩:٤٤٠٥:٣٦:٣٩١٢:٣٨:٤٢١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٥٨٢٣:٥٠:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٨:٥٢٠٥:٣٦:٠٦١٢:٣٨:٤٧١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:٤٣٢٣:٤٩:٥٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٨:٠١٠٥:٣٥:٣٣١٢:٣٨:٥٢١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٢:٢٨٢٣:٤٩:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده محمد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر ده محمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ده محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر ده محمد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر ده محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ده محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر ده محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ده محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده محمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ده محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر ده محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ده محمد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٠:٣٢١١:٢٨:٠٣١٦:٣٥:١٧١٦:٥٤:٢٦٢٢:٤٥:٢٥
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:٢١:٢٨١١:٢٨:١٩١٦:٣٤:٥٣١٦:٥٤:٠٥٢٢:٤٥:٣٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٢:٢٤١١:٢٨:٣٦١٦:٣٤:٣٢١٦:٥٣:٤٦٢٢:٤٥:٥٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٣:١٩١١:٢٨:٥٤١٦:٣٤:١٢١٦:٥٣:٢٨٢٢:٤٦:٠٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٤:١٤١١:٢٩:١٢١٦:٣٣:٥٥١٦:٥٣:١٣٢٢:٤٦:١٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٠٩١١:٢٩:٣١١٦:٣٣:٣٩١٦:٥٢:٥٩٢٢:٤٦:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٦:٠٤١١:٢٩:٥١١٦:٣٣:٢٥١٦:٥٢:٤٧٢٢:٤٦:٥١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٦:٥٧١١:٣٠:١٢١٦:٣٣:١٢١٦:٥٢:٣٦٢٢:٤٧:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٧:٥١١١:٣٠:٣٣١٦:٣٣:٠٢١٦:٥٢:٢٨٢٢:٤٧:٢٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٨:٤٤١١:٣٠:٥٥١٦:٣٢:٥٤١٦:٥٢:٢٢٢٢:٤٧:٤٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٧٠٦:٢٩:٣٦١١:٣١:١٨١٦:٣٢:٤٧١٦:٥٢:١٧٢٢:٤٨:٠٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٢٠٦:٣٠:٢٧١١:٣١:٤١١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٢:١٤٢٢:٤٨:٢٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣١:١٨١١:٣٢:٠٥١٦:٣٢:٤٠١٦:٥٢:١٣٢٢:٤٨:٤٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٢:٠٨١١:٣٢:٢٩١٦:٣٢:٣٩١٦:٥٢:١٤٢٢:٤٩:٠٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣٢:٥٨١١:٣٢:٥٤١٦:٣٢:٤٠١٦:٥٢:١٦٢٢:٤٩:٢٩
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٣:٤٦١١:٣٣:١٩١٦:٣٢:٤٣١٦:٥٢:٢٠٢٢:٤٩:٥٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٣٤:٣٤١١:٣٣:٤٥١٦:٣٢:٤٨١٦:٥٢:٢٧٢٢:٥٠:١٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٥:٢٠١١:٣٤:١١١٦:٣٢:٥٤١٦:٥٢:٣٥٢٢:٥٠:٤٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٦:٠٦١١:٣٤:٣٨١٦:٣٣:٠٣١٦:٥٢:٤٤٢٢:٥١:٠٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٣٦:٥١١١:٣٥:٠٥١٦:٣٣:١٣١٦:٥٢:٥٦٢٢:٥١:٣٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٦٠٦:٣٧:٣٤١١:٣٥:٣٣١٦:٣٣:٢٦١٦:٥٣:٠٩٢٢:٥١:٥٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٨:١٧١١:٣٦:٠١١٦:٣٣:٤٠١٦:٥٣:٢٤٢٢:٥٢:٢١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٨:٥٨١١:٣٦:٢٩١٦:٣٣:٥٥١٦:٥٣:٤١٢٢:٥٢:٤٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٩:٣٨١١:٣٦:٥٨١٦:٣٤:١٣١٦:٥٣:٥٩٢٢:٥٣:١٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٠:١٧١١:٣٧:٢٧١٦:٣٤:٣٣١٦:٥٤:١٩٢٢:٥٣:٤٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٤٠:٥٥١١:٣٧:٥٦١٦:٣٤:٥٤١٦:٥٤:٤١٢٢:٥٤:١١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٤١:٣١١١:٣٨:٢٥١٦:٣٥:١٧١٦:٥٥:٠٤٢٢:٥٤:٣٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤٢:٠٦١١:٣٨:٥٥١٦:٣٥:٤٢١٦:٥٥:٣٠٢٢:٥٥:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٤٠٦:٤٢:٤٠١١:٣٩:٢٤١٦:٣٦:٠٨١٦:٥٥:٥٦٢٢:٥٥:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٣:١٢١١:٣٩:٥٤١٦:٣٦:٣٦١٦:٥٦:٢٤٢٢:٥٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ده محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ده محمد شهر ده محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر ده محمد شهر ده محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ده محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده محمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ده محمد

ده محمد، روستایی است از توابع بخش دستگردان و در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی ایران

شهر ده محمد در ویکیپدیا

شهر ده محمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ده محمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ده محمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ده محمد بر روی نقشه

شهر ده محمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ده محمد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ده محمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ده محمد
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر ده محمد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر ده محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده محمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ده محمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ده محمد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا ده محمد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده محمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده محمد
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ده محمد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده محمد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ده محمد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده محمد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ده محمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو