جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ده محمد

طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز ده محمد

اذان صبح: ٠٤:٠١:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٢٤

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ده محمد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر ده محمد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ده محمد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ده محمد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

مثل فارسی
دانش، از بهر دین پروردن است نه از بهر دنیا خوردن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ده محمد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ده محمد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده محمد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ده محمد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده محمد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده محمد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٤٧٠٦:١٢:٣٤١٢:٤٢:٢١١٩:١٢:٤٠١٩:٣٠:٥٢٢٣:٥٨:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٥:١٨٠٦:١١:١٩١٢:٤٢:٠٦١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:٤٠٢٣:٥٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٠:٠٥١٢:٤١:٥٢١٩:١٤:١٢١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٨:١٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٨:٥١١٢:٤١:٣٨١٩:١٤:٥٨١٩:٣٣:١٦٢٣:٥٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:٥٢٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤١:٢٥١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٠٥٢٣:٥٧:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤١:١٢١٩:١٦:٣٠١٩:٣٤:٥٣٢٣:٥٧:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٥:١٤١٢:٤٠:٥٩١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٤٢٢٣:٥٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤٠:٤٧١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٣٠٢٣:٥٦:٣٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٢:٥٣١٢:٤٠:٣٥١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٦:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠١:٤٤١٢:٤٠:٢٤١٩:١٩:٣٥١٩:٣٨:٠٨٢٣:٥٥:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٠:٣٥١٢:٤٠:١٣١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٥٧٢٣:٥٥:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٩:٢٨١٢:٤٠:٠٢١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٤٦٢٣:٥٥:١٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٨:٢١١٢:٣٩:٥٢١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:٣٥٢٣:٥٤:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٧:١٥١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٢٤٢٣:٥٤:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٣٩٠٥:٥٦:١١١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:١٣٢٣:٥٤:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٤:١٤١٩:٤٣:٠٢٢٣:٥٤:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٤:٠٤١٢:٣٩:١٧١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥٣:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٣:٠٢١٢:٣٩:١٠١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٤١٢٣:٥٣:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٩:٠٣١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٣١٢٣:٥٣:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥١:٠٢١٢:٣٨:٥٧١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٢٠٢٣:٥٣:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٠:٠٤١٢:٣٨:٥١١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٠٩٢٣:٥٢:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٩:٠٧١٢:٣٨:٤٦١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٥٩٢٣:٥٢:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:١٠٠٥:٤٨:١١١٢:٣٨:٤١١٩:٢٩:٤١١٩:٤٨:٤٨٢٣:٥٢:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٣٨٢٣:٥٢:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٦:٢٢١٢:٣٨:٣٤١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥١:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٥:٣٠١٢:٣٨:٣١١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:١٦٢٣:٥١:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٢٠٠٥:٤٤:٣٩١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٢:٠٥٢٣:٥١:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:١١٠٥:٤٣:٤٩١٢:٣٨:٢٧١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٥٤٢٣:٥١:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٤:١٨١٩:٥٣:٤٣٢٣:٥١:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ده محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ده محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ده محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده محمد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ده محمد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ده محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ده محمد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر ده محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ده محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ده محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ده محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده محمد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ده محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر ده محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ده محمد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ده محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ده محمد شهر ده محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ده محمد شهر ده محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ده محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده محمد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ده محمد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده محمد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده محمد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ده محمد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٤٠٥:٣١:١٩١٢:٤٣:٥٧١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٧:١١٢٣:٥٢:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٨٠٥:٣١:٣٣١٢:٤٤:١٠١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٧:٢٢٢٣:٥٣:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٥٠٥:٣١:٤٨١٢:٤٤:٢٣١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٧:٣٢٢٣:٥٣:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٣٢:٠٥١٢:٤٤:٣٦١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٧:٤٠٢٣:٥٣:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٤٠٥:٣٢:٢٣١٢:٤٤:٤٩١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٤٦٢٣:٥٣:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٧٠٥:٣٢:٤٢١٢:٤٥:٠٢١٩:٥٧:١٧٢٠:١٧:٥١٢٣:٥٣:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٢٠٥:٣٣:٠٢١٢:٤٥:١٤١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٧:٥٤٢٣:٥٤:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٩٠٥:٣٣:٢٤١٢:٤٥:٢٦١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:٥٥٢٣:٥٤:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٨٠٥:٣٣:٤٧١٢:٤٥:٣٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:٥٤٢٣:٥٤:٤٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٣٤:١١١٢:٤٥:٥٠١٩:٥٧:٢٢٢٠:١٧:٥٢٢٣:٥٥:٠١
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤١٠٥:٣٤:٣٦١٢:٤٦:٠٢١٩:٥٧:١٩٢٠:١٧:٤٨٢٣:٥٥:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٥٠٥:٣٥:٠٢١٢:٤٦:١٣١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٤٣٢٣:٥٥:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥١٠٥:٣٥:٢٩١٢:٤٦:٢٤١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٧:٣٥٢٣:٥٥:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٣٥:٥٧١٢:٤٦:٣٤١٩:٥٧:٠١٢٠:١٧:٢٦٢٣:٥٦:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٦:٢٦١٢:٤٦:٤٥١٩:٥٦:٥٢٢٠:١٧:١٥٢٣:٥٦:٢١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٣٦:٥٦١٢:٤٦:٥٥١٩:٥٦:٤١٢٠:١٧:٠٣٢٣:٥٦:٣٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٣٧:٢٧١٢:٤٧:٠٤١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٦:٤٩٢٣:٥٦:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٦٠٥:٣٧:٥٩١٢:٤٧:١٣١٩:٥٦:١٤٢٠:١٦:٣٣٢٣:٥٧:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٢٠٥:٣٨:٣١١٢:٤٧:٢٢١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٦:١٥٢٣:٥٧:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٩٠٥:٣٩:٠٥١٢:٤٧:٣١١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٥٥٢٣:٥٧:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٣٩:٣٩١٢:٤٧:٣٩١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٣٤٢٣:٥٧:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٦٠٥:٤٠:١٤١٢:٤٧:٤٦١٩:٥٥:٠١٢٠:١٥:١٢٢٣:٥٨:٠٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٧٠٥:٤٠:٥٠١٢:٤٧:٥٣١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٤:٤٧٢٣:٥٨:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٨:٠٠١٩:٥٤:١٥٢٠:١٤:٢١٢٣:٥٨:٣٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤٢:٠٣١٢:٤٨:٠٦١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٥٣٢٣:٥٨:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٢:٤١١٢:٤٨:١١١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٣:٢٤٢٣:٥٩:٠٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥١٠٥:٤٣:١٩١٢:٤٨:١٧١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٥٢٢٣:٥٩:٢٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٤٣:٥٨١٢:٤٨:٢١١٩:٥٢:٢٤٢٠:١٢:٢٠٢٣:٥٩:٣٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٤:٣٧١٢:٤٨:٢٥١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:٤٥٢٣:٥٩:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤١٠٥:٤٥:١٧١٢:٤٨:٢٩١٩:٥١:١٨٢٠:١١:٠٩٢٣:٥٩:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٤٥:٥٨١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:٣٢٠٠:٠٠:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ده محمد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ده محمد شهر ده محمد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ده محمد شهر ده محمد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ده محمد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده محمد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ده محمد

ده محمد، روستایی است از توابع بخش دستگردان و در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی ایران

شهر ده محمد در ویکیپدیا

شهر ده محمد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ده محمد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ده محمد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ده محمد بر روی نقشه

شهر ده محمد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ده محمد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ده محمد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ده محمد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ده محمد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر ده محمد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ده محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ده محمد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ده محمد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ده محمد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ده محمد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده محمد
افق شرعی امروز فردا ده محمد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده محمد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ده محمد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده محمد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده محمد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ده محمد دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ده محمد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ده محمد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو