جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده محمدمیرزا


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٢٠
اذان ظهر: ١١:٠٨:٢٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠٥
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٢٦
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٥٤

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده محمدمیرزا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده محمدمیرزا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده محمدمیرزا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده محمدمیرزا

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده محمدمیرزا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده محمدمیرزا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده محمدمیرزا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده محمدمیرزا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٤:٤٥١٢:٢١:١٩١٨:٥٨:٢١١٩:١٦:١٨٢٣:٣٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٣:٤٥١٢:٢١:٠٩١٨:٥٩:٠٢١٩:١٧:٠٠٢٣:٣٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٢:٤٦١٢:٢١:٠٠١٨:٥٩:٤٢١٩:١٧:٤٣٢٣:٣٧:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤١:٤٧١٢:٢٠:٥١١٩:٠٠:٢٣١٩:١٨:٢٦٢٣:٣٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٦٠٥:٤٠:٥٠١٢:٢٠:٤٣١٩:٠١:٠٣١٩:١٩:٠٩٢٣:٣٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٤٠٥:٣٩:٥٤١٢:٢٠:٣٥١٩:٠١:٤٤١٩:١٩:٥٢٢٣:٣٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٤٠٥:٣٨:٥٩١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٢:٢٤١٩:٢٠:٣٥٢٣:٣٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٣٠٥:٣٨:٠٤١٢:٢٠:٢١١٩:٠٣:٠٥١٩:٢١:١٨٢٣:٣٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٤٠٥:٣٧:١١١٢:٢٠:١٥١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٢:٠١٢٣:٣٦:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٦٠٥:٣٦:١٩١٢:٢٠:١٠١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٢:٤٤٢٣:٣٦:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٣٥:٢٨١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٥:٠٧١٩:٢٣:٢٧٢٣:٣٦:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٣٤:٣٨١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٥:٤٧١٩:٢٤:١٠٢٣:٣٥:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٣٣:٤٩١٢:١٩:٥٦١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٤:٥٣٢٣:٣٥:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٣:٠١١٢:١٩:٥٢١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٥:٣٦٢٣:٣٥:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤١٠٥:٣٢:١٥١٢:١٩:٥٠١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٦:١٩٢٣:٣٥:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٩٠٥:٣١:٣٠١٢:١٩:٤٧١٩:٠٨:٢٩١٩:٢٧:٠٢٢٣:٣٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٣٨٠٥:٣٠:٤٥١٢:١٩:٤٦١٩:٠٩:١٠١٩:٢٧:٤٥٢٣:٣٤:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٣٠:٠٣١٢:١٩:٤٥١٩:٠٩:٥٠١٩:٢٨:٢٨٢٣:٣٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤١٠٥:٢٩:٢١١٢:١٩:٤٤١٩:١٠:٣٠١٩:٢٩:١١٢٣:٣٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٤٥٠٥:٢٨:٤١١٢:١٩:٤٤١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٥٣٢٣:٣٤:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٢٨:٠٢١٢:١٩:٤٥١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٣٥٢٣:٣٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٥٦٠٥:٢٧:٢٤١٢:١٩:٤٦١٩:١٢:٣٠١٩:٣١:١٨٢٣:٣٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٣٠٥:٢٦:٤٨١٢:١٩:٤٨١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٥٩٢٣:٣٤:١١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٢٠٥:٢٦:١٣١٢:١٩:٥٠١٩:١٣:٤٨١٩:٣٢:٤١٢٣:٣٤:٠٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٢٥:٤٠١٢:١٩:٥٣١٩:١٤:٢٧١٩:٣٣:٢٣٢٣:٣٤:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٢٥:٠٧١٢:١٩:٥٧١٩:١٥:٠٦١٩:٣٤:٠٤٢٣:٣٣:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٢٤:٣٧١٢:٢٠:٠١١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٠٤٠٥:٢٤:٠٧١٢:٢٠:٠٥١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٢٥٢٣:٣٣:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٣:٣٩١٢:٢٠:١٠١٩:١٧:٠٠١٩:٣٦:٠٤٢٣:٣٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده محمدمیرزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده محمدمیرزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده محمدمیرزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده محمدمیرزا

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده محمدمیرزا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده محمدمیرزا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده محمدمیرزا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده محمدمیرزا

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده محمدمیرزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده محمدمیرزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده محمدمیرزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده محمدمیرزا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده محمدمیرزا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده محمدمیرزا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده محمدمیرزا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده محمدمیرزا

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٧٠٥:١١:٥١١١:١٥:٥٣١٧:١٩:٢٧١٧:٣٦:٣٣٢٢:٣٦:٢٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٦٠٥:١٢:٢٦١١:١٥:٣٢١٧:١٨:١٠١٧:٣٥:١٦٢٢:٣٦:٠٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٥٠٥:١٣:٠١١١:١٥:١١١٧:١٦:٥٤١٧:٣٣:٥٩٢٢:٣٥:٤٤
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٣٠٥:١٣:٣٧١١:١٤:٥١١٧:١٥:٣٧١٧:٣٢:٤٢٢٢:٣٥:٢٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٢٠٥:١٤:١٢١١:١٤:٣٠١٧:١٤:٢١١٧:٣١:٢٦٢٢:٣٥:٠٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٠٠٥:١٤:٤٨١١:١٤:١٠١٧:١٣:٠٤١٧:٣٠:١٠٢٢:٣٤:٤٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٨٠٥:١٥:٢٤١١:١٣:٥٠١٧:١١:٤٨١٧:٢٨:٥٤٢٢:٣٤:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٦٠٥:١٦:٠٠١١:١٣:٣٠١٧:١٠:٣٣١٧:٢٧:٣٩٢٢:٣٤:٠٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٤٠٥:١٦:٣٧١١:١٣:١١١٧:٠٩:١٧١٧:٢٦:٢٣٢٢:٣٣:٥٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٢٠٥:١٧:١٣١١:١٢:٥١١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٥:٠٩٢٢:٣٣:٣١
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠٠٠٥:١٧:٥٠١١:١٢:٣٣١٧:٠٦:٤٨١٧:٢٣:٥٤٢٢:٣٣:١٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٨٠٥:١٨:٢٧١١:١٢:١٤١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٢:٤١٢٢:٣٢:٥٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٥٠٥:١٩:٠٤١١:١١:٥٦١٧:٠٤:١٩١٧:٢١:٢٧٢٢:٣٢:٣٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٣٠٥:١٩:٤٢١١:١١:٣٨١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٠:١٤٢٢:٣٢:١٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣١٠٥:٢٠:٢٠١١:١١:٢٠١٧:٠١:٥٣١٧:١٩:٠٢٢٢:٣٢:٠١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٠٨٠٥:٢٠:٥٨١١:١١:٠٣١٧:٠٠:٤٠١٧:١٧:٥٠٢٢:٣١:٤٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٦٠٥:٢١:٣٦١١:١٠:٤٦١٦:٥٩:٢٨١٧:١٦:٣٩٢٢:٣١:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٢٢:١٥١١:١٠:٢٩١٦:٥٨:١٧١٧:١٥:٢٨٢٢:٣١:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠١٠٥:٢٢:٥٤١١:١٠:١٣١٦:٥٧:٠٦١٧:١٤:١٩٢٢:٣٠:٥٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٢٣:٣٤١١:٠٩:٥٨١٦:٥٥:٥٦١٧:١٣:٠٩٢٢:٣٠:٣٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٧٠٥:٢٤:١٣١١:٠٩:٤٣١٦:٥٤:٤٦١٧:١٢:٠١٢٢:٣٠:٢٠
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٢٤:٥٤١١:٠٩:٢٩١٦:٥٣:٣٨١٧:١٠:٥٣٢٢:٣٠:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٢٥:٣٤١١:٠٩:١٥١٦:٥٢:٢٩١٧:٠٩:٤٦٢٢:٢٩:٥٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٠٠٥:٢٦:١٥١١:٠٩:٠١١٦:٥١:٢٢١٧:٠٨:٤٠٢٢:٢٩:٣٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٢٦:٥٦١١:٠٨:٤٩١٦:٥٠:١٥١٧:٠٧:٣٤٢٢:٢٩:٢١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٢٧:٣٨١١:٠٨:٣٦١٦:٤٩:١٠١٧:٠٦:٣٠٢٢:٢٩:٠٧
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٢٨:٢٠١١:٠٨:٢٥١٦:٤٨:٠٥١٧:٠٥:٢٦٢٢:٢٨:٥٤
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٢٩:٠٢١١:٠٨:١٤١٦:٤٧:٠٠١٧:٠٤:٢٣٢٢:٢٨:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٣٠٥:٢٩:٤٥١١:٠٨:٠٤١٦:٤٥:٥٧١٧:٠٣:٢٢٢٢:٢٨:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٢٠٥:٣٠:٢٨١١:٠٧:٥٤١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٢:٢١٢٢:٢٨:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده محمدمیرزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده محمدمیرزا روستای ده محمدمیرزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده محمدمیرزا روستای ده محمدمیرزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده محمدمیرزا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده محمدمیرزا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده محمدمیرزا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده محمدمیرزا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده محمدمیرزا

روستای ده محمدمیرزا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده محمدمیرزا
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده محمدمیرزا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده محمدمیرزا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده محمدمیرزا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده محمدمیرزا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده محمدمیرزا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده محمدمیرزا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده محمدمیرزا
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده محمدمیرزا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده محمدمیرزا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده محمدمیرزا
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده محمدمیرزا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو