جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده محمدمیرزا


اذان صبح: ٠٣:٤٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٥٠
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٠١
نیمه شب: ٢٣:٣٣:٤٨

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای ده محمدمیرزا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده محمدمیرزا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده محمدمیرزا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
اعمال با توجّه به نیّات و پایان آن است. (اگر عملی با نیّت خوب به پایان برسد، ارزش خواهد داشت.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده محمدمیرزا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده محمدمیرزا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده محمدمیرزا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده محمدمیرزا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده محمدمیرزا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٦:٥٣١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٠:٥٥١٩:٠٨:٢٨٢٣:٤٢:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠٩٠٥:٥٥:٤٥١٢:٢٣:٢٥١٨:٥١:٣٤١٩:٠٩:٠٩٢٣:٤١:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢٣:١١١٨:٥٢:١٣١٩:٠٩:٥٠٢٣:٤١:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٣:٣٠١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٢:٥٣١٩:١٠:٣٢٢٣:٤١:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٢:٢٣١٢:٢٢:٤٤١٨:٥٣:٣٢١٩:١١:١٣٢٣:٤٠:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥١:١٨١٢:٢٢:٣٠١٨:٥٤:١٢١٩:١١:٥٥٢٣:٤٠:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٠:١٣١٢:٢٢:١٨١٨:٥٤:٥١١٩:١٢:٣٦٢٣:٤٠:٠٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٥٠٥:٤٩:٠٨١٢:٢٢:٠٦١٨:٥٥:٣١١٩:١٣:١٨٢٣:٣٩:٤٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٨:٠٥١٢:٢١:٥٤١٨:٥٦:١١١٩:١٤:٠٠٢٣:٣٩:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤١٠٥:٤٧:٠٢١٢:٢١:٤٢١٨:٥٦:٥١١٩:١٤:٤٢٢٣:٣٩:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٤٠٥:٤٦:٠٠١٢:٢١:٣١١٨:٥٧:٣١١٩:١٥:٢٤٢٣:٣٨:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٤٤:٥٩١٢:٢١:٢١١٨:٥٨:١١١٩:١٦:٠٧٢٣:٣٨:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٤٠٥:٤٣:٥٨١٢:٢١:١١١٨:٥٨:٥١١٩:١٦:٤٩٢٣:٣٨:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٣٩٠٥:٤٢:٥٩١٢:٢١:٠١١٨:٥٩:٣١١٩:١٧:٣١٢٣:٣٧:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤٢:٠٠١٢:٢٠:٥٢١٩:٠٠:١١١٩:١٨:١٤٢٣:٣٧:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٣٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٠:٥٢١٩:١٨:٥٧٢٣:٣٧:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٠:٠٦١٢:٢٠:٣٦١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٤٠٢٣:٣٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٠٠٥:٣٩:١١١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٢٣٢٣:٣٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٣٩٠٥:٣٨:١٦١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٢:٥٣١٩:٢١:٠٦٢٣:٣٦:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٠٠٥:٣٧:٢٣١٢:٢٠:١٥١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:٤٩٢٣:٣٦:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢١٠٥:٣٦:٣٠١٢:٢٠:١٠١٩:٠٤:١٥١٩:٢٢:٣٢٢٣:٣٦:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١٤٠٥:٣٥:٣٩١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٣:١٥٢٣:٣٦:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٣٤:٤٩١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:٥٩٢٣:٣٥:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٢٠٥:٣٤:٠٠١٢:١٩:٥٦١٩:٠٦:١٧١٩:٢٤:٤٢٢٣:٣٥:٣٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣٣:١٢١٢:١٩:٥٢١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٥:٢٥٢٣:٣٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٥٥٠٥:٣٢:٢٥١٢:١٩:٥٠١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٦:٠٨٢٣:٣٥:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٣٠٥:٣١:٤٠١٢:١٩:٤٧١٩:٠٨:١٩١٩:٢٦:٥١٢٣:٣٥:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٢٠٥:٣٠:٥٦١٢:١٩:٤٦١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:٣٥٢٣:٣٤:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٠:١٣١٢:١٩:٤٥١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٨:١٧٢٣:٣٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده محمدمیرزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده محمدمیرزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده محمدمیرزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده محمدمیرزا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده محمدمیرزا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده محمدمیرزا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده محمدمیرزا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده محمدمیرزا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده محمدمیرزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده محمدمیرزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده محمدمیرزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده محمدمیرزا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده محمدمیرزا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده محمدمیرزا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده محمدمیرزا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده محمدمیرزا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٩٠٥:٢٤:٣٧١٢:٢٠:٠١١٩:١٥:٤٤١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٣:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٤٠٥:٢٤:٠٧١٢:٢٠:٠٥١٩:١٦:٢٢١٩:٣٥:٢٥٢٣:٣٣:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٢١٠٥:٢٣:٣٩١٢:٢٠:١٠١٩:١٧:٠٠١٩:٣٦:٠٤٢٣:٣٣:٥٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٠٠٥:٢٣:١٣١٢:٢٠:١٦١٩:١٧:٣٧١٩:٣٦:٤٤٢٣:٣٣:٤٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠١٠٥:٢٢:٤٨١٢:٢٠:٢٢١٩:١٨:١٤١٩:٣٧:٢٣٢٣:٣٣:٤٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٣٠٥:٢٢:٢٤١٢:٢٠:٢٩١٩:١٨:٥٠١٩:٣٨:٠١٢٣:٣٣:٤٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٧٠٥:٢٢:٠٢١٢:٢٠:٣٦١٩:١٩:٢٦١٩:٣٨:٣٩٢٣:٣٣:٤٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:١٢٠٥:٢١:٤١١٢:٢٠:٤٣١٩:٢٠:٠١١٩:٣٩:١٦٢٣:٣٣:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٠٠٥:٢١:٢٢١٢:٢٠:٥١١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:٥٣٢٣:٣٣:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢١:٠٤١٢:٢١:٠٠١٩:٢١:١٠١٩:٤٠:٢٩٢٣:٣٣:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢٠:٤٧١٢:٢١:٠٨١٩:٢١:٤٣١٩:٤١:٠٤٢٣:٣٣:٥٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٣٠٥:٢٠:٣٢١٢:٢١:١٧١٩:٢٢:١٦١٩:٤١:٣٨٢٣:٣٤:٠٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٨٠٥:٢٠:١٩١٢:٢١:٢٧١٩:٢٢:٤٨١٩:٤٢:١٢٢٣:٣٤:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٤٠٥:٢٠:٠٧١٢:٢١:٣٧١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٤٥٢٣:٣٤:١١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٣٠٥:١٩:٥٦١٢:٢١:٤٧١٩:٢٣:٥٠١٩:٤٣:١٧٢٣:٣٤:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٤٠٥:١٩:٤٧١٢:٢١:٥٧١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٤٨٢٣:٣٤:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٦٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٢:٠٨١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:١٨٢٣:٣٤:٢٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١١٠٥:١٩:٣٢١٢:٢٢:١٩١٩:٢٥:١٦١٩:٤٤:٤٧٢٣:٣٤:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٧٠٥:١٩:٢٨١٢:٢٢:٣١١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٥:١٥٢٣:٣٤:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:١٩:٢٤١٢:٢٢:٤٢١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٥:٤٢٢٣:٣٤:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٦٠٥:١٩:٢٢١٢:٢٢:٥٤١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٦:٠٩٢٣:٣٥:٠٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٩٠٥:١٩:٢١١٢:٢٣:٠٦١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٦:٣٤٢٣:٣٥:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٣٠٥:١٩:٢٢١٢:٢٣:١٩١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٥٨٢٣:٣٥:٢١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٠٠٥:١٩:٢٤١٢:٢٣:٣١١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٧:٢١٢٣:٣٥:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٩:٢٨١٢:٢٣:٤٤١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٧:٤٣٢٣:٣٥:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٩٠٥:١٩:٣٣١٢:٢٣:٥٧١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٣٢٣:٣٥:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:١٩:٣٩١٢:٢٤:١٠١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٨:٢٢٢٣:٣٦:٠٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٦٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٤:٢٣١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٨:٤١٢٣:٣٦:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٣٠٥:١٩:٥٦١٢:٢٤:٣٦١٩:٢٩:١٨١٩:٤٨:٥٧٢٣:٣٦:٣٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٤:٤٩١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:١٣٢٣:٣٦:٤٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٢٠٥:٢٠:١٧١٢:٢٥:٠٢١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٢٧٢٣:٣٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده محمدمیرزا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده محمدمیرزا روستای ده محمدمیرزا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده محمدمیرزا روستای ده محمدمیرزا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده محمدمیرزا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده محمدمیرزا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده محمدمیرزا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده محمدمیرزا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده محمدمیرزا

روستای ده محمدمیرزا بر روی نقشه

روستای ده محمدمیرزا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده محمدمیرزا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده محمدمیرزا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده محمدمیرزا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده محمدمیرزا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده محمدمیرزا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده محمدمیرزا
افق شرعی امروز فردا ده محمدمیرزا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده محمدمیرزا
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده محمدمیرزا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده محمدمیرزا
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده محمدمیرزا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده محمدمیرزا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده محمدمیرزا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو