جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده فتح اله

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده فتح اله


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٤٠
اذان ظهر: ١١:٠٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٦:٢٣:٤٩
اذان مغرب: ١٦:٤٢:١٤
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٤٢

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده فتح اله (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای ده فتح اله)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ده فتح اله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده فتح اله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جین وبستر
مهمترین ویژگی آدمی، قوه ی تخیل و تصور او است. برای اینكه انسان می تواند خودش را به جای دیگری در نظر بگیرد. این ویژگی، انسان را فهمیده و دلسوز می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده فتح اله

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده فتح اله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده فتح اله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده فتح اله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده فتح اله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده فتح اله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢١:٥٦١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٥٣٢٣:٣٨:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:٣٦٢٣:٣٨:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢١:٣٨١٩:٠١:١٥١٩:١٩:١٩٢٣:٣٨:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣١٠٥:٤١:٣٠١٢:٢١:٢٩١٩:٠١:٥٦١٩:٢٠:٠٢٢٣:٣٨:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢١:٢٢١٩:٠٢:٣٦١٩:٢٠:٤٥٢٣:٣٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٩:٣٨١٢:٢١:١٤١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:٢٨٢٣:٣٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٨٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢١:٠٨١٩:٠٣:٥٨١٩:٢٢:١٢٢٣:٣٧:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٧:٥١١٢:٢١:٠١١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٥٥٢٣:٣٧:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٣٦:٥٨١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٥:١٩١٩:٢٣:٣٨٢٣:٣٦:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٠:٥١١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٤:٢١٢٣:٣٦:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٥:١٧١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٦:٤١١٩:٢٥:٠٥٢٣:٣٦:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٧:٢١١٩:٢٥:٤٨٢٣:٣٦:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٣:٤٠١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٣١٢٣:٣٦:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:١٤٢٣:٣٥:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٥٧٢٣:٣٥:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١١٠٥:٣١:٢٤١٢:٢٠:٣٢١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٤٠٢٣:٣٥:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٠:٤١١٢:٢٠:٣١١٩:١٠:٤٤١٩:٢٩:٢٣٢٣:٣٥:٢٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٤٠٥:٢٩:٥٩١٢:٢٠:٣٠١٩:١١:٢٤١٩:٣٠:٠٦٢٣:٣٥:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٧٠٥:٢٩:١٩١٢:٢٠:٣٠١٩:١٢:٠٥١٩:٣٠:٤٩٢٣:٣٥:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢١٠٥:٢٨:٤٠١٢:٢٠:٣١١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:٣١٢٣:٣٥:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٠:٣٢١٩:١٣:٢٤١٩:٣٢:١٣٢٣:٣٥:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٢٧:٢٦١٢:٢٠:٣٤١٩:١٤:٠٤١٩:٣٢:٥٥٢٣:٣٤:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٠:٣٧١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٣٧٢٣:٣٤:٤٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٢٦:١٧١٢:٢٠:٣٩١٩:١٥:٢٢١٩:٣٤:١٩٢٣:٣٤:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٢٥:٤٥١٢:٢٠:٤٣١٩:١٦:٠١١٩:٣٥:٠٠٢٣:٣٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٢٥:١٤١٢:٢٠:٤٧١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٤١٢٣:٣٤:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٢٤:٤٥١٢:٢٠:٥٢١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:٢١٢٣:٣٤:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٤:١٧١٢:٢٠:٥٧١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:٠١٢٣:٣٤:٣٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥١:١١٠٥:٢٣:٥٠١٢:٢١:٠٢١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٤٠٢٣:٣٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده فتح اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده فتح اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده فتح اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده فتح اله

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده فتح اله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده فتح اله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده فتح اله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده فتح اله

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده فتح اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده فتح اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده فتح اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده فتح اله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده فتح اله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده فتح اله

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده فتح اله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده فتح اله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده فتح اله

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٨٠٥:٣٢:٠٣١١:٠٨:٣١١٦:٤٤:٣٥١٧:٠٢:٠٤٢٢:٢٨:٥٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٢:٤٧١١:٠٨:٢٣١٦:٤٣:٣٥١٧:٠١:٠٥٢٢:٢٨:٤١
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٤٨٠٥:٣٣:٣٢١١:٠٨:١٦١٦:٤٢:٣٥١٧:٠٠:٠٧٢٢:٢٨:٣٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٢٨٠٥:٣٤:١٧١١:٠٨:٠٩١٦:٤١:٣٧١٦:٥٩:١٠٢٢:٢٨:٢٢
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٨٠٥:٣٥:٠٣١١:٠٨:٠٣١٦:٤٠:٤٠١٦:٥٨:١٤٢٢:٢٨:١٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٥:٤٩١١:٠٧:٥٨١٦:٣٩:٤٣١٦:٥٧:٢٠٢٢:٢٨:٠٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٩٠٥:٣٦:٣٥١١:٠٧:٥٣١٦:٣٨:٤٨١٦:٥٦:٢٧٢٢:٢٧:٥٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٣٧:٢٢١١:٠٧:٤٩١٦:٣٧:٥٤١٦:٥٥:٣٤٢٢:٢٧:٥٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٥١٠٥:٣٨:٠٩١١:٠٧:٤٧١٦:٣٧:٠١١٦:٥٤:٤٣٢٢:٢٧:٤٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٢٠٥:٣٨:٥٦١١:٠٧:٤٤١٦:٣٦:١٠١٦:٥٣:٥٤٢٢:٢٧:٤١
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٥:٣٩:٤٤١١:٠٧:٤٣١٦:٣٥:١٩١٦:٥٣:٠٥٢٢:٢٧:٣٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٠:٣٢١١:٠٧:٤٢١٦:٣٤:٣٠١٦:٥٢:١٨٢٢:٢٧:٣٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤١:٢١١١:٠٧:٤٢١٦:٣٣:٤٢١٦:٥١:٣٢٢٢:٢٧:٣٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:١٩٠٥:٤٢:١٠١١:٠٧:٤٣١٦:٣٢:٥٦١٦:٥٠:٤٨٢٢:٢٧:٢٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠١٠٥:٤٢:٥٩١١:٠٧:٤٥١٦:٣٢:١٠١٦:٥٠:٠٤٢٢:٢٧:٢٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٣:٤٨١١:٠٧:٤٨١٦:٣١:٢٧١٦:٤٩:٢٣٢٢:٢٧:٢٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٤٤:٣٨١١:٠٧:٥١١٦:٣٠:٤٤١٦:٤٨:٤٢٢٢:٢٧:٢٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٥:٢٨١١:٠٧:٥٥١٦:٣٠:٠٣١٦:٤٨:٠٣٢٢:٢٧:٢٧
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥١٠٥:٤٦:١٨١١:٠٨:٠٠١٦:٢٩:٢٣١٦:٤٧:٢٥٢٢:٢٧:٢٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٧:٠٨١١:٠٨:٠٦١٦:٢٨:٤٥١٦:٤٦:٤٩٢٢:٢٧:٣١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٧٠٥:٤٧:٥٩١١:٠٨:١٣١٦:٢٨:٠٨١٦:٤٦:١٥٢٢:٢٧:٣٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠١٠٥:٤٨:٤٩١١:٠٨:٢١١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٥:٤٢٢٢:٢٧:٣٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٤٩:٤٠١١:٠٨:٢٩١٦:٢٧:٠٠١٦:٤٥:١٠٢٢:٢٧:٤٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٨٠٥:٥٠:٣١١١:٠٨:٣٩١٦:٢٦:٢٧١٦:٤٤:٤٠٢٢:٢٧:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٥:٥١:٢٣١١:٠٨:٤٩١٦:٢٥:٥٧١٦:٤٤:١٢٢٢:٢٧:٥٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٥٠٥:٥٢:١٤١١:٠٩:٠٠١٦:٢٥:٢٨١٦:٤٣:٤٥٢٢:٢٨:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٥:٥٣:٠٥١١:٠٩:١٢١٦:٢٥:٠١١٦:٤٣:٢٠٢٢:٢٨:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٣:٥٧١١:٠٩:٢٤١٦:٢٤:٣٥١٦:٤٢:٥٦٢٢:٢٨:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٤:٤٨١١:٠٩:٣٨١٦:٢٤:١١١٦:٤٢:٣٤٢٢:٢٨:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٥:٤٠١١:٠٩:٥٢١٦:٢٣:٤٩١٦:٤٢:١٤٢٢:٢٨:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده فتح اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده فتح اله روستای ده فتح اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده فتح اله روستای ده فتح اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده فتح اله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده فتح اله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده فتح اله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده فتح اله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده فتح اله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده فتح اله

روستای ده فتح اله بر روی نقشه

روستای ده فتح اله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده فتح اله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده فتح اله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده فتح اله
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ده فتح اله + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ده فتح اله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده فتح اله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده فتح اله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده فتح اله رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ده فتح اله
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده فتح اله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ده فتح اله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده فتح اله
زمان پخش اذان زنده به افق ده فتح اله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده فتح اله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده فتح اله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده فتح اله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده فتح اله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو