جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده فتح اله

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده فتح اله


اذان صبح: ٠٤:٤٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٢١
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٥٦
غروب آفتاب: ١٨:٤٨:٠١
اذان مغرب: ١٩:٠٥:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٤٨

چهارشنبه ٢٠ فروردین ١٣٩٩
١٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٨ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده فتح اله (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ فروردین ٩٩ روستای ده فتح اله)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ده فتح اله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده فتح اله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ملی فناوری هسته ای
روز هنر انقلاب اسلامی (سالروز شهادت سید مرتضی آوینی ـ 1372 هـ ش)

ادوارد مانه
زمین و آسمان مكمل یكدیگرند و هر دو در خدمت بشر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده فتح اله

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده فتح اله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده فتح اله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده فتح اله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده فتح اله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده فتح اله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٢٧٠٥:٤٥:٢٥١٢:٢٢:٠٥١٨:٥٩:١٣١٩:١٧:١١٢٣:٣٩:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٢٠٥:٤٤:٢٥١٢:٢١:٥٦١٨:٥٩:٥٤١٩:١٧:٥٣٢٣:٣٨:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٣:٢٦١٢:٢١:٤٦١٩:٠٠:٣٤١٩:١٨:٣٦٢٣:٣٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٤٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢١:٣٨١٩:٠١:١٥١٩:١٩:١٩٢٣:٣٨:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٣١٠٥:٤١:٣٠١٢:٢١:٢٩١٩:٠١:٥٦١٩:٢٠:٠٢٢٣:٣٨:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢١:٢٢١٩:٠٢:٣٦١٩:٢٠:٤٥٢٣:٣٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٨٠٥:٣٩:٣٨١٢:٢١:١٤١٩:٠٣:١٧١٩:٢١:٢٨٢٣:٣٧:٣٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥٨٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢١:٠٨١٩:٠٣:٥٨١٩:٢٢:١٢٢٣:٣٧:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٧:٥١١٢:٢١:٠١١٩:٠٤:٣٩١٩:٢٢:٥٥٢٣:٣٧:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٣٦:٥٨١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٥:١٩١٩:٢٣:٣٨٢٣:٣٦:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٠:٥١١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٤:٢١٢٣:٣٦:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٣٥:١٧١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٦:٤١١٩:٢٥:٠٥٢٣:٣٦:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٧:٢١١٩:٢٥:٤٨٢٣:٣٦:١٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٣:٤٠١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٨:٠٢١٩:٢٦:٣١٢٣:٣٦:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٢:٥٤١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:١٤٢٣:٣٥:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٠:٣٤١٩:٠٩:٢٣١٩:٢٧:٥٧٢٣:٣٥:٤٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:١١٠٥:٣١:٢٤١٢:٢٠:٣٢١٩:١٠:٠٤١٩:٢٨:٤٠٢٣:٣٥:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٠:٤١١٢:٢٠:٣١١٩:١٠:٤٤١٩:٢٩:٢٣٢٣:٣٥:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:١٤٠٥:٢٩:٥٩١٢:٢٠:٣٠١٩:١١:٢٤١٩:٣٠:٠٦٢٣:٣٥:٢١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٧٠٥:٢٩:١٩١٢:٢٠:٣٠١٩:١٢:٠٥١٩:٣٠:٤٩٢٣:٣٥:١٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٢١٠٥:٢٨:٤٠١٢:٢٠:٣١١٩:١٢:٤٥١٩:٣١:٣١٢٣:٣٥:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٧٠٥:٢٨:٠٢١٢:٢٠:٣٢١٩:١٣:٢٤١٩:٣٢:١٣٢٣:٣٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٢٧:٢٦١٢:٢٠:٣٤١٩:١٤:٠٤١٩:٣٢:٥٥٢٣:٣٤:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٤٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٠:٣٧١٩:١٤:٤٣١٩:٣٣:٣٧٢٣:٣٤:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٢٦:١٧١٢:٢٠:٣٩١٩:١٥:٢٢١٩:٣٤:١٩٢٣:٣٤:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٢٥:٤٥١٢:٢٠:٤٣١٩:١٦:٠١١٩:٣٥:٠٠٢٣:٣٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٢٠٠٥:٢٥:١٤١٢:٢٠:٤٧١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٤١٢٣:٣٤:٣٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٥٠٥:٢٤:٤٥١٢:٢٠:٥٢١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:٢١٢٣:٣٤:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٢٠٥:٢٤:١٧١٢:٢٠:٥٧١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:٠١٢٣:٣٤:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده فتح اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده فتح اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده فتح اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده فتح اله

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ده فتح اله

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده فتح اله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده فتح اله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ده فتح اله

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٠:١٩١٢:٢٩:٤٥١٨:٣٩:٤٠١٨:٥٦:٥١٢٣:٤٩:٣٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:١٩:٠٤١٢:٢٩:٢٧١٨:٤٠:١٩١٨:٥٧:٣٠٢٣:٤٩:٠٨
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٧:٤٩١٢:٢٩:٠٩١٨:٤٠:٥٧١٨:٥٨:١٠٢٣:٤٨:٤٧
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٣٥١٢:٢٨:٥١١٨:٤١:٣٦١٨:٥٨:٤٩٢٣:٤٨:٢٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٥:٢٠١٢:٢٨:٣٣١٨:٤٢:١٥١٨:٥٩:٢٩٢٣:٤٨:٠٤
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٤:٠٦١٢:٢٨:١٥١٨:٤٢:٥٣١٩:٠٠:٠٨٢٣:٤٧:٤٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٢:٥٢١٢:٢٧:٥٧١٨:٤٣:٣٢١٩:٠٠:٤٨٢٣:٤٧:٢١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥١:٠٩٠٦:١١:٣٨١٢:٢٧:٣٩١٨:٤٤:١٠١٩:٠١:٢٧٢٣:٤٦:٥٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٠:٢٤١٢:٢٧:٢٢١٨:٤٤:٤٩١٩:٠٢:٠٧٢٣:٤٦:٣٧
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٩:١١١٢:٢٧:٠٤١٨:٤٥:٢٧١٩:٠٢:٤٦٢٣:٤٦:١٥
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٧:٥٨١٢:٢٦:٤٧١٨:٤٦:٠٦١٩:٠٣:٢٦٢٣:٤٥:٥٣
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٦:٤٥١٢:٢٦:٣٠١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٤:٠٦٢٣:٤٥:٣١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٥:٣٣١٢:٢٦:١٣١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٤:٤٦٢٣:٤٥:١٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٤:٢١١٢:٢٥:٥٦١٨:٤٨:٠١١٩:٠٥:٢٦٢٣:٤٤:٤٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٣:٠٩١٢:٢٥:٤٠١٨:٤٨:٤٠١٩:٠٦:٠٦٢٣:٤٤:٢٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠١:٥٨١٢:٢٥:٢٤١٨:٤٩:١٩١٩:٠٦:٤٦٢٣:٤٤:٠٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٠:٤٨١٢:٢٥:٠٨١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٧:٢٧٢٣:٤٣:٤٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٧:٣٠٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٤:٥٢١٨:٥٠:٣٦١٩:٠٨:٠٨٢٣:٤٣:٢٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٤:٣٧١٨:٥١:١٦١٩:٠٨:٤٨٢٣:٤٣:٠٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٧:١٩١٢:٢٤:٢٢١٨:٥١:٥٥١٩:٠٩:٢٩٢٣:٤٢:٤١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٤:٠٨١٨:٥٢:٣٤١٩:١٠:١٠٢٣:٤٢:٢١
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٥:٠٣١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٣:١٣١٩:١٠:٥٢٢٣:٤٢:٠١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٣:٥٦١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٣:٥٣١٩:١١:٣٣٢٣:٤١:٤١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٢:٤٩١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٤:٣٣١٩:١٢:١٥٢٣:٤١:٢١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥١:٤٣١٢:٢٣:١٤١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:٥٧٢٣:٤١:٠٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٠:٣٨١٢:٢٣:٠١١٨:٥٥:٥٢١٩:١٣:٣٩٢٣:٤٠:٤٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٤٩:٣٤١٢:٢٢:٤٩١٨:٥٦:٣٢١٩:١٤:٢١٢٣:٤٠:٢٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٧:١٢١٩:١٥:٠٣٢٣:٤٠:٠٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٧:٢٨١٢:٢٢:٢٦١٨:٥٧:٥٣١٩:١٥:٤٥٢٣:٣٩:٤٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٤٢٠٥:٤٦:٢٦١٢:٢٢:١٦١٨:٥٨:٣٣١٩:١٦:٢٨٢٣:٣٩:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده فتح اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ده فتح اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ده فتح اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده فتح اله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده فتح اله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده فتح اله

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده فتح اله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده فتح اله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده فتح اله

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٩٠٥:٢٧:٤٨١١:٣١:٣٣١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٢:٥٤٢٣:٢١:٣٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٦:٣٣١٢:٣١:١٥١٨:٣٦:٢٥١٨:٥٣:٣٣٢٣:٥١:١٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٥:١٨١٢:٣٠:٥٧١٨:٣٧:٠٤١٨:٥٤:١٣٢٣:٥٠:٥٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤١٠٦:٢٤:٠٤١٢:٣٠:٣٩١٨:٣٧:٤٣١٨:٥٤:٥٢٢٣:٥٠:٣٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٢:٤٩١٢:٣٠:٢١١٨:٣٨:٢٢١٨:٥٥:٣٢٢٣:٥٠:١١
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢١:٣٤١٢:٣٠:٠٣١٨:٣٩:٠١١٨:٥٦:١١٢٣:٤٩:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٠:١٩١٢:٢٩:٤٥١٨:٣٩:٤٠١٨:٥٦:٥١٢٣:٤٩:٣٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:١٩:٠٤١٢:٢٩:٢٧١٨:٤٠:١٩١٨:٥٧:٣٠٢٣:٤٩:٠٨
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٧:٤٩١٢:٢٩:٠٩١٨:٤٠:٥٧١٨:٥٨:١٠٢٣:٤٨:٤٧
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٣٥١٢:٢٨:٥١١٨:٤١:٣٦١٨:٥٨:٤٩٢٣:٤٨:٢٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٥٠٦:١٥:٢٠١٢:٢٨:٣٣١٨:٤٢:١٥١٨:٥٩:٢٩٢٣:٤٨:٠٤
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٣٠٦:١٤:٠٦١٢:٢٨:١٥١٨:٤٢:٥٣١٩:٠٠:٠٨٢٣:٤٧:٤٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٢:٥٢١٢:٢٧:٥٧١٨:٤٣:٣٢١٩:٠٠:٤٨٢٣:٤٧:٢١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:١١:٣٨١٢:٢٧:٣٩١٨:٤٤:١٠١٩:٠١:٢٧٢٣:٤٦:٥٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٠:٢٤١٢:٢٧:٢٢١٨:٤٤:٤٩١٩:٠٢:٠٧٢٣:٤٦:٣٧
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٠٩:١١١٢:٢٧:٠٤١٨:٤٥:٢٧١٩:٠٢:٤٦٢٣:٤٦:١٥
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٧:٥٨١٢:٢٦:٤٧١٨:٤٦:٠٦١٩:٠٣:٢٦٢٣:٤٥:٥٣
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٦:٤٥١٢:٢٦:٣٠١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٤:٠٦٢٣:٤٥:٣١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٩٠٦:٠٥:٣٣١٢:٢٦:١٣١٨:٤٧:٢٣١٩:٠٤:٤٦٢٣:٤٥:١٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٠٤:٢١١٢:٢٥:٥٦١٨:٤٨:٠١١٩:٠٥:٢٦٢٣:٤٤:٤٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٣:٠٩١٢:٢٥:٤٠١٨:٤٨:٤٠١٩:٠٦:٠٦٢٣:٤٤:٢٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠١:٥٨١٢:٢٥:٢٤١٨:٤٩:١٩١٩:٠٦:٤٦٢٣:٤٤:٠٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٠:٤٨١٢:٢٥:٠٨١٨:٤٩:٥٨١٩:٠٧:٢٧٢٣:٤٣:٤٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٠٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٤:٥٢١٨:٥٠:٣٦١٩:٠٨:٠٨٢٣:٤٣:٢٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٤:٣٧١٨:٥١:١٦١٩:٠٨:٤٨٢٣:٤٣:٠٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٧:١٩١٢:٢٤:٢٢١٨:٥١:٥٥١٩:٠٩:٢٩٢٣:٤٢:٤١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٤:٠٨١٨:٥٢:٣٤١٩:١٠:١٠٢٣:٤٢:٢١
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٥:٠٣١٢:٢٣:٥٤١٨:٥٣:١٣١٩:١٠:٥٢٢٣:٤٢:٠١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٣:٥٦١٢:٢٣:٤٠١٨:٥٣:٥٣١٩:١١:٣٣٢٣:٤١:٤١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٢:٤٩١٢:٢٣:٢٦١٨:٥٤:٣٣١٩:١٢:١٥٢٣:٤١:٢١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٩٠٥:٥١:٤٣١٢:٢٣:١٤١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:٥٧٢٣:٤١:٠٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده فتح اله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده فتح اله روستای ده فتح اله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ده فتح اله روستای ده فتح اله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده فتح اله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده فتح اله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده فتح اله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده فتح اله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده فتح اله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده فتح اله

روستای ده فتح اله بر روی نقشه

روستای ده فتح اله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده فتح اله

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده فتح اله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده فتح اله
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ده فتح اله + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ده فتح اله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده فتح اله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده فتح اله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده فتح اله رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده فتح اله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ ده فتح اله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده فتح اله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده فتح اله دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده فتح اله
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده فتح اله دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده فتح اله
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده فتح اله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده فتح اله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو