جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده غلامان

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده غلامان


اذان صبح: ٠٣:٤٥:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١٤
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٤٤:١٧
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٥١

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده غلامان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای ده غلامان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده غلامان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده غلامان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده غلامان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده غلامان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده غلامان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده غلامان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده غلامان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده غلامان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٧:٢١١٢:٢٤:٠٨١٨:٥١:٢٤١٩:٠٨:٥٧٢٣:٤٢:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣٧٠٥:٥٦:١٣١٢:٢٣:٥٣١٨:٥٢:٠٣١٩:٠٩:٣٨٢٣:٤٢:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٥:٠٥١٢:٢٣:٣٩١٨:٥٢:٤٢١٩:١٠:١٩٢٣:٤١:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٣:٥٨١٢:٢٣:٢٥١٨:٥٣:٢١١٩:١١:٠٠٢٣:٤١:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٨٠٥:٥٢:٥١١٢:٢٣:١٢١٨:٥٤:٠١١٩:١١:٤٢٢٣:٤١:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٩٠٥:٥١:٤٦١٢:٢٢:٥٩١٨:٥٤:٤٠١٩:١٢:٢٣٢٣:٤٠:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٠:٤١١٢:٢٢:٤٦١٨:٥٥:٢٠١٩:١٣:٠٥٢٣:٤٠:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٣٠٥:٤٩:٣٦١٢:٢٢:٣٤١٨:٥٦:٠٠١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٠:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٨:٣٣١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٦:٤٠١٩:١٤:٢٩٢٣:٣٩:٥٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٧:٣٠١٢:٢٢:١١١٨:٥٧:٢٠١٩:١٥:١١٢٣:٣٩:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٦:٢٨١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٨:٠٠١٩:١٥:٥٣٢٣:٣٩:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٥:٢٧١٢:٢١:٤٩١٨:٥٨:٤٠١٩:١٦:٣٥٢٣:٣٩:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢١٠٥:٤٤:٢٦١٢:٢١:٣٩١٨:٥٩:٢٠١٩:١٧:١٨٢٣:٣٨:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٣:٢٧١٢:٢١:٣٠١٩:٠٠:٠٠١٩:١٨:٠٠٢٣:٣٨:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٢:٢٨١٢:٢١:٢١١٩:٠٠:٤٠١٩:١٨:٤٣٢٣:٣٨:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٤٠٠٥:٤١:٣١١٢:٢١:١٢١٩:٠١:٢١١٩:١٩:٢٦٢٣:٣٧:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٨٠٥:٤٠:٣٤١٢:٢١:٠٤١٩:٠٢:٠١١٩:٢٠:٠٩٢٣:٣٧:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٧٠٥:٣٩:٣٩١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٢:٤٢١٩:٢٠:٥٢٢٣:٣٧:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٧٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٣٥٢٣:٣٧:١٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٧٠٥:٣٧:٥١١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:٠٣١٩:٢٢:١٨٢٣:٣٦:٥٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٣٦:٥٨١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٤:٤٤١٩:٢٣:٠١٢٣:٣٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤١٠٥:٣٦:٠٧١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٤٤٢٣:٣٦:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٥:١٧١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٦:٠٥١٩:٢٤:٢٨٢٣:٣٦:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٠٠٥:٣٤:٢٨١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٦:٤٦١٩:٢٥:١١٢٣:٣٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٣٣:٤٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٥٤٢٣:٣٥:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٣٢:٥٣١٢:٢٠:١٨١٩:٠٨:٠٧١٩:٢٦:٣٧٢٣:٣٥:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٢:٠٨١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٢٠٢٣:٣٥:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٣١:٢٣١٢:٢٠:١٤١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٨:٠٤٢٣:٣٥:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٠٠٥:٣٠:٤٠١٢:٢٠:١٣١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:٤٧٢٣:٣٥:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده غلامان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده غلامان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده غلامان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده غلامان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده غلامان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده غلامان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده غلامان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده غلامان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده غلامان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده غلامان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده غلامان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده غلامان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده غلامان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده غلامان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده غلامان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده غلامان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده غلامان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٦٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٠:٢٩١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٤:٢٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٢٤:٣٥١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٤٢٣:٣٤:٢٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٢٤:٠٧١٢:٢٠:٣٩١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٣٤٢٣:٣٤:١٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٧٠٥:٢٣:٤١١٢:٢٠:٤٤١٩:١٨:٠٦١٩:٣٧:١٣٢٣:٣٤:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٨٠٥:٢٣:١٥١٢:٢٠:٥١١٩:١٨:٤٣١٩:٣٧:٥٢٢٣:٣٤:١٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٠٠٥:٢٢:٥٢١٢:٢٠:٥٧١٩:١٩:٢٠١٩:٣٨:٣٠٢٣:٣٤:١٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٤٠٥:٢٢:٣٠١٢:٢١:٠٤١٩:١٩:٥٥١٩:٣٩:٠٨٢٣:٣٤:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٩٠٥:٢٢:٠٩١٢:٢١:١٢١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٤٥٢٣:٣٤:١٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٧٠٥:٢١:٤٩١٢:٢١:٢٠١٩:٢١:٠٥١٩:٤٠:٢٢٢٣:٣٤:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٦٠٥:٢١:٣١١٢:٢١:٢٨١٩:٢١:٣٩١٩:٤٠:٥٨٢٣:٣٤:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٢١:١٥١٢:٢١:٣٧١٩:٢٢:١٣١٩:٤١:٣٣٢٣:٣٤:٢٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢١:٠٠١٢:٢١:٤٦١٩:٢٢:٤٥١٩:٤٢:٠٧٢٣:٣٤:٣٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٥٠٥:٢٠:٤٦١٢:٢١:٥٥١٩:٢٣:١٧١٩:٤٢:٤١٢٣:٣٤:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥١٠٥:٢٠:٣٤١٢:٢٢:٠٥١٩:٢٣:٤٨١٩:٤٣:١٤٢٣:٣٤:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٢٠:٢٣١٢:٢٢:١٥١٩:٢٤:١٩١٩:٤٣:٤٦٢٣:٣٤:٤٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:١١٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٢:٢٦١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:١٧٢٣:٣٤:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٣٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٢:٣٧١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٤٧٢٣:٣٤:٥٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٢:٤٨١٩:٢٥:٤٥١٩:٤٥:١٦٢٣:٣٥:٠٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٤٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٢:٥٩١٩:٢٦:١٢١٩:٤٥:٤٤٢٣:٣٥:١٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٣٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٣:١١١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:١٢٢٣:٣٥:٢١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٣٠٥:١٩:٥٠١٢:٢٣:٢٣١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٦:٣٨٢٣:٣٥:٣٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٣:٣٥١٩:٢٧:٢٨١٩:٤٧:٠٣٢٣:٣٥:٣٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٠٠٥:١٩:٥٠١٢:٢٣:٤٧١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:٢٧٢٣:٣٥:٤٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٧٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٤:٠٠١٩:٢٨:١٣١٩:٤٧:٥٠٢٣:٣٥:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٥٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٤:١٢١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٨:١٢٢٣:٣٦:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٠:٠٠١٢:٢٤:٢٥١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:٣٢٢٣:٣٦:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٠:٠٧١٢:٢٤:٣٨١٩:٢٩:١٣١٩:٤٨:٥٢٢٣:٣٦:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٤:٥١١٩:٢٩:٣١١٩:٤٩:١٠٢٣:٣٦:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٠٠٥:٢٠:٢٣١٢:٢٥:٠٤١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٢٧٢٣:٣٦:٥٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:٢٠:٣٣١٢:٢٥:١٧١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٤٢٢٣:٣٧:١١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٩٠٥:٢٠:٤٥١٢:٢٥:٣١١٩:٣٠:١٧١٩:٤٩:٥٦٢٣:٣٧:٢٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده غلامان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده غلامان روستای ده غلامان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده غلامان روستای ده غلامان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده غلامان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده غلامان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده غلامان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده غلامان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده غلامان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده غلامان

روستای ده غلامان بر روی نقشه

روستای ده غلامان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده غلامان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده غلامان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده غلامان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده غلامان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده غلامان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده غلامان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده غلامان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده غلامان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده غلامان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده غلامان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده غلامان
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده غلامان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده غلامان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده غلامان دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده غلامان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده غلامان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده غلامان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو