جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده غلامان

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ده غلامان


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٨
اذان ظهر: ١١:٠٨:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٥٤
نیمه شب: ٢٢:٢٩:٢٢

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده غلامان (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای ده غلامان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده غلامان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده غلامان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

حضرت محمد (ص)
کربلا پاک‌ترین بقعه روی زمین و از نظر احترام بزرگ‌ترین بقعه‌ها است و الحق که کربلا از بساط‌های بهشت است».

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده غلامان

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده غلامان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده غلامان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده غلامان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده غلامان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده غلامان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٥:١٢١٢:٢١:٤٧١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٤٦٢٣:٣٨:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٤:١٢١٢:٢١:٣٨١٨:٥٩:٣٠١٩:١٧:٢٩٢٣:٣٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٥٠٠٥:٤٣:١٣١٢:٢١:٢٨١٩:٠٠:١١١٩:١٨:١٢٢٣:٣٨:٢٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٦٠٥:٤٢:١٥١٢:٢١:٢٠١٩:٠٠:٥١١٩:١٨:٥٥٢٣:٣٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٤٠٥:٤١:١٨١٢:٢١:١١١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٣٨٢٣:٣٧:٥٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٠:٢٢١٢:٢١:٠٤١٩:٠٢:١٢١٩:٢٠:٢١٢٣:٣٧:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠١٠٥:٣٩:٢٦١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٢:٥٣١٩:٢١:٠٤٢٣:٣٧:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٥١٠٥:٣٨:٣٢١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٣:٣٤١٩:٢١:٤٧٢٣:٣٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٤٢٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٤:١٤١٩:٢٢:٣٠٢٣:٣٦:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٣٦:٤٧١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٤:٥٥١٩:٢٣:١٣٢٣:٣٦:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٣٥:٥٦١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٣:٥٦٢٣:٣٦:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٣٥:٠٦١٢:٢٠:٢٨١٩:٠٦:١٦١٩:٢٤:٣٩٢٣:٣٦:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٤:١٧١٢:٢٠:٢٤١٩:٠٦:٥٧١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٦:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:١١٠٥:٣٣:٢٩١٢:٢٠:٢١١٩:٠٧:٣٧١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٥:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٢:٤٣١٢:٢٠:١٨١٩:٠٨:١٨١٩:٢٦:٤٨٢٣:٣٥:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٦٠٥:٣١:٥٧١٢:٢٠:١٦١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٧:٣١٢٣:٣٥:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٦٠٥:٣١:١٣١٢:٢٠:١٤١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:١٤٢٣:٣٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٠:٣٠١٢:٢٠:١٣١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٥٧٢٣:٣٥:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٨٠٥:٢٩:٤٩١٢:٢٠:١٢١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٤٠٢٣:٣٥:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:١٢٠٥:٢٩:٠٩١٢:٢٠:١٢١٩:١١:٣٩١٩:٣٠:٢٢٢٣:٣٤:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٧٠٥:٢٨:٣٠١٢:٢٠:١٣١٩:١٢:١٩١٩:٣١:٠٥٢٣:٣٤:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٣٠٥:٢٧:٥٢١٢:٢٠:١٤١٩:١٢:٥٩١٩:٣١:٤٧٢٣:٣٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٣٠٠٥:٢٧:١٦١٢:٢٠:١٦١٩:١٣:٣٨١٩:٣٢:٢٩٢٣:٣٤:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٤٠٠٥:٢٦:٤١١٢:٢٠:١٩١٩:١٤:١٧١٩:٣٣:١٠٢٣:٣٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٢٦:٠٧١٢:٢٠:٢٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٥٢٢٣:٣٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٠٢٠٥:٢٥:٣٥١٢:٢٠:٢٥١٩:١٥:٣٥١٩:٣٤:٣٣٢٣:٣٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١٦٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٠:٢٩١٩:١٦:١٤١٩:٣٥:١٣٢٣:٣٤:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٢٤:٣٥١٢:٢٠:٣٤١٩:١٦:٥٢١٩:٣٥:٥٤٢٣:٣٤:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٩٠٥:٢٤:٠٧١٢:٢٠:٣٩١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٣٤٢٣:٣٤:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده غلامان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده غلامان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده غلامان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده غلامان

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده غلامان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده غلامان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده غلامان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده غلامان

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده غلامان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده غلامان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده غلامان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده غلامان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده غلامان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده غلامان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده غلامان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده غلامان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده غلامان

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٠٥٠٥:١٢:١٩١١:١٦:٢٢١٧:١٩:٥٦١٧:٣٧:٠١٢٢:٣٦:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٤٤٠٥:١٢:٥٤١١:١٦:٠١١٧:١٨:٣٩١٧:٣٥:٤٤٢٢:٣٦:٣١
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٢٣٠٥:١٣:٣٠١١:١٥:٤٠١٧:١٧:٢٢١٧:٣٤:٢٧٢٢:٣٦:١٢
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٢٠٥:١٤:٠٥١١:١٥:١٩١٧:١٦:٠٥١٧:٣٣:١١٢٢:٣٥:٥٣
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٤٠٠٥:١٤:٤١١١:١٤:٥٩١٧:١٤:٤٩١٧:٣١:٥٤٢٢:٣٥:٣٤
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٨٠٥:١٥:١٦١١:١٤:٣٨١٧:١٣:٣٣١٧:٣٠:٣٨٢٢:٣٥:١٥
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٦٠٥:١٥:٥٢١١:١٤:١٨١٧:١٢:١٧١٧:٢٩:٢٢٢٢:٣٤:٥٦
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣٥٠٥:١٦:٢٩١١:١٣:٥٩١٧:١١:٠١١٧:٢٨:٠٧٢٢:٣٤:٣٧
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:١٣٠٥:١٧:٠٥١١:١٣:٣٩١٧:٠٩:٤٦١٧:٢٦:٥٢٢٢:٣٤:١٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٥٠٠٥:١٧:٤٢١١:١٣:٢٠١٧:٠٨:٣١١٧:٢٥:٣٧٢٢:٣٣:٥٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢٨٠٥:١٨:١٨١١:١٣:٠١١٧:٠٧:١٦١٧:٢٤:٢٣٢٢:٣٣:٤١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٠٦٠٥:١٨:٥٦١١:١٢:٤٢١٧:٠٦:٠١١٧:٢٣:٠٩٢٢:٣٣:٢٣
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٤٤٠٥:١٩:٣٣١١:١٢:٢٤١٧:٠٤:٤٨١٧:٢١:٥٥٢٢:٣٣:٠٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٢١٠٥:٢٠:١٠١١:١٢:٠٦١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٠:٤٣٢٢:٣٢:٤٧
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٩٠٥:٢٠:٤٨١١:١١:٤٨١٧:٠٢:٢١١٧:١٩:٣٠٢٢:٣٢:٢٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٢١:٢٧١١:١١:٣١١٧:٠١:٠٩١٧:١٨:١٨٢٢:٣٢:١١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:١٤٠٥:٢٢:٠٥١١:١١:١٤١٦:٥٩:٥٧١٧:١٧:٠٧٢٢:٣١:٥٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٢٢:٤٤١١:١٠:٥٨١٦:٥٨:٤٥١٧:١٥:٥٧٢٢:٣١:٣٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٢٣:٢٣١١:١٠:٤٢١٦:٥٧:٣٤١٧:١٤:٤٧٢٢:٣١:٢١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٧٠٥:٢٤:٠٢١١:١٠:٢٦١٦:٥٦:٢٤١٧:١٣:٣٧٢٢:٣١:٠٥
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٤٥٠٥:٢٤:٤٢١١:١٠:١١١٦:٥٥:١٥١٧:١٢:٢٩٢٢:٣٠:٤٩
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٢٥:٢٢١١:٠٩:٥٧١٦:٥٤:٠٦١٧:١١:٢١٢٢:٣٠:٣٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠١٠٥:٢٦:٠٣١١:٠٩:٤٣١٦:٥٢:٥٧١٧:١٠:١٤٢٢:٣٠:١٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٢٦:٤٣١١:٠٩:٣٠١٦:٥١:٥٠١٧:٠٩:٠٨٢٢:٣٠:٠٤
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٧٠٥:٢٧:٢٥١١:٠٩:١٧١٦:٥٠:٤٣١٧:٠٨:٠٢٢٢:٢٩:٤٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٢٨:٠٦١١:٠٩:٠٥١٦:٤٩:٣٨١٧:٠٦:٥٨٢٢:٢٩:٣٦
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٢٨:٤٨١١:٠٨:٥٣١٦:٤٨:٣٣١٧:٠٥:٥٤٢٢:٢٩:٢٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:١٢٠٥:٢٩:٣١١١:٠٨:٤٢١٦:٤٧:٢٨١٧:٠٤:٥١٢٢:٢٩:١٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥١٠٥:٣٠:١٤١١:٠٨:٣٢١٦:٤٦:٢٥١٧:٠٣:٥٠٢٢:٢٨:٥٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٠٠٥:٣٠:٥٧١١:٠٨:٢٢١٦:٤٥:٢٣١٧:٠٢:٤٩٢٢:٢٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده غلامان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده غلامان روستای ده غلامان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده غلامان روستای ده غلامان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده غلامان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده غلامان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده غلامان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده غلامان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده غلامان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده غلامان

روستای ده غلامان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده غلامان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده غلامان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده غلامان
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده غلامان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده غلامان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده غلامان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده غلامان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده غلامان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده غلامان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ ده غلامان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده غلامان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده غلامان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده غلامان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده غلامان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده غلامان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده غلامان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده غلامان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو