جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده علی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ده علی


اذان صبح: ٠٥:١٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢٣
اذان ظهر: ١١:٤٨:٠٤
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٠٢
اذان مغرب: ١٧:١٣:١٩
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٥٩

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده علی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای ده علی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ده علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت فاطمه (س)
ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ، ما برگزیدگان پاك و مقدّس پروردگار مى باشیم ، ما حجّت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم .

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده علی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده علی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده علی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده علی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده علی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده علی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٥:٤٠١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥٠:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٥:٣٠١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٥٢٢٣:٥٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٥٤٠٥:٥٣:١٤١٢:٣٥:٢٠١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:٤٢٢٣:٥٠:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٣٠٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٥:١١١٩:١٨:٤٥١٩:٣٧:٣١٢٣:٤٩:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥١:٠٤١٢:٣٥:٠٢١٩:١٩:٣٢١٩:٣٨:٢١٢٣:٤٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٠:٠٠١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٠:١٩١٩:٣٩:١١٢٣:٤٩:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٨:٥٧١٢:٣٤:٤٦١٩:٢١:٠٦١٩:٤٠:٠١٢٣:٤٩:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:٠٣٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٤:٣٩١٩:٢١:٥٣١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٨:٤٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٤١٢٣:٤٨:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٥:٥٤١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٣١٢٣:٤٨:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤٤:٥٦١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٢١٢٣:٤٨:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٣:٥٨١٢:٣٤:١٥١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٤:١١٢٣:٤٧:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٤:١١١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٥:٠١٢٣:٤٧:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٢:٠٧١٢:٣٤:٠٧١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٥٠٢٣:٤٧:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٤١:١٣١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:٤٠٢٣:٤٧:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٤٠:٢١١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٢٩٢٣:٤٦:٥٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٣٩:٢٩١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٨:١٨٢٣:٤٦:٤٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٣٨:٣٩١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٩:٤١١٩:٤٩:٠٨٢٣:٤٦:٣٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٧:٥١١٢:٣٣:٥٥١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٥٧٢٣:٤٦:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:١٧٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٣:٥٥١٩:٣١:١٣١٩:٥٠:٤٥٢٣:٤٦:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:١١٠٥:٣٦:١٧١٢:٣٣:٥٥١٩:٣١:٥٩١٩:٥١:٣٤٢٣:٤٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٣٥:٣٣١٢:٣٣:٥٦١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٢٢٢٣:٤٥:٥٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٤:٥٠١٢:٣٣:٥٧١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٣:١٠٢٣:٤٥:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٨:٠٣٠٥:٣٤:٠٨١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٥٨٢٣:٤٥:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٠٣٠٥:٣٣:٢٨١٢:٣٤:٠١١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٤:٤٥٢٣:٤٥:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٥٠٥:٣٢:٤٩١٢:٣٤:٠٤١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٥:٣٢٢٣:٤٥:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٠٩٠٥:٣٢:١٢١٢:٣٤:٠٧١٩:٣٦:٢٦١٩:٥٦:١٨٢٣:٤٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:١٤٠٥:٣١:٣٧١٢:٣٤:١٢١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٧:٠٤٢٣:٤٥:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٢٢٠٥:٣١:٠٢١٢:٣٤:١٦١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٧:٤٩٢٣:٤٥:١١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٣١٠٥:٣٠:٣٠١٢:٣٤:٢١١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٨:٣٤٢٣:٤٥:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده علی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ده علی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ده علی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤٢:٢٠١١:٣٨:٥٢١٦:٣٥:٢٩١٦:٥٥:٢٠٢٢:٥٤:٥٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٢:٣٩١١:٣٩:٢٢١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٥:٥٩٢٢:٥٥:٢٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٢:٥٧١١:٣٩:٥١١٦:٣٦:٥١١٦:٥٦:٤٠٢٢:٥٥:٥٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٣:١٢١١:٤٠:٢٠١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٧:٢٢٢٢:٥٦:٢٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:٢٧١١:٤٠:٤٩١٦:٣٨:١٧١٦:٥٨:٠٤٢٢:٥٦:٥٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٣:٣٩١١:٤١:١٧١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٨:٤٨٢٢:٥٧:٢٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٣:٤٩١١:٤١:٤٥١٦:٣٩:٤٨١٦:٥٩:٣٣٢٢:٥٧:٥٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٣:٥٨١١:٤٢:١٣١٦:٤٠:٣٦١٧:٠٠:١٩٢٢:٥٨:٢٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٤:٠٥١١:٤٢:٤٠١٦:٤١:٢٤١٧:٠١:٠٦٢٢:٥٨:٥٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٣:٠٧١٦:٤٢:١٣١٧:٠١:٥٤٢٢:٥٩:٢٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٤:١٢١١:٤٣:٣٣١٦:٤٣:٠٣١٧:٠٢:٤٣٢٢:٥٩:٥٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٤:١٤١١:٤٣:٥٩١٦:٤٣:٥٤١٧:٠٣:٣٢٢٣:٠٠:٢١
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٤:١٣١١:٤٤:٢٤١٦:٤٤:٤٦١٧:٠٤:٢٣٢٣:٠٠:٤٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٤:١٠١١:٤٤:٤٩١٦:٤٥:٣٩١٧:٠٥:١٤٢٣:٠١:١٦
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٤:٠٦١١:٤٥:١٣١٦:٤٦:٣٢١٧:٠٦:٠٥٢٣:٠١:٤٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٣:٥٩١١:٤٥:٣٦١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٦:٥٨٢٣:٠٢:٠٩
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٥١١١:٤٥:٥٩١٦:٤٨:٢١١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٢:٣٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٣:٤١١١:٤٦:٢٢١٦:٤٩:١٧١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٣:٠١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٣:٢٩١١:٤٦:٤٤١٦:٥٠:١٣١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٣:٢٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٣:١٥١١:٤٧:٠٥١٦:٥١:١٠١٧:١٠:٣٣٢٣:٠٣:٥٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٧:٢٥١٦:٥٢:٠٧١٧:١١:٢٨٢٣:٠٤:١٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٢:٤٢١١:٤٧:٤٥١٦:٥٣:٠٤١٧:١٢:٢٣٢٣:٠٤:٣٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:٢٣١١:٤٨:٠٤١٦:٥٤:٠٢١٧:١٣:١٩٢٣:٠٤:٥٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٠٢١١:٤٨:٢٣١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:١٥٢٣:٠٥:٢٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤١:٣٩١١:٤٨:٤٠١٦:٥٥:٥٩١٧:١٥:١٢٢٣:٠٥:٤١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤١:١٤١١:٤٨:٥٧١٦:٥٦:٥٨١٧:١٦:٠٨٢٣:٠٦:٠٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٠:٤٨١١:٤٩:١٣١٦:٥٧:٥٨١٧:١٧:٠٥٢٣:٠٦:٢١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٠:١٩١١:٤٩:٢٩١٦:٥٨:٥٧١٧:١٨:٠٢٢٣:٠٦:٤٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٩:٥٠١١:٤٩:٤٣١٦:٥٩:٥٧١٧:١٩:٠٠٢٣:٠٦:٥٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٩:١٨١١:٤٩:٥٧١٧:٠٠:٥٦١٧:١٩:٥٧٢٣:٠٧:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ده علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ده علی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٩:٤٨١١:٣٥:٥٣١٦:٣١:٥٩١٦:٥١:٥١٢٢:٥١:٥٧
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٤٠:١٧١١:٣٦:٢٣١٦:٣٢:٣٠١٦:٥٢:٢٢٢٢:٥٢:٢٧
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٤٠:٤٥١١:٣٦:٥٣١٦:٣٣:٠٣١٦:٥٢:٥٥٢٢:٥٢:٥٧
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٤١:١١١١:٣٧:٢٣١٦:٣٣:٣٧١٦:٥٣:٢٩٢٢:٥٣:٢٧
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٤١:٣٦١١:٣٧:٥٣١٦:٣٤:١٣١٦:٥٤:٠٥٢٢:٥٣:٥٧
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٤١:٥٨١١:٣٨:٢٣١٦:٣٤:٥١١٦:٥٤:٤٢٢٢:٥٤:٢٨
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٥٠٦:٤٢:٢٠١١:٣٨:٥٢١٦:٣٥:٢٩١٦:٥٥:٢٠٢٢:٥٤:٥٨
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٧٠٦:٤٢:٣٩١١:٣٩:٢٢١٦:٣٦:٠٩١٦:٥٥:٥٩٢٢:٥٥:٢٨
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٧٠٦:٤٢:٥٧١١:٣٩:٥١١٦:٣٦:٥١١٦:٥٦:٤٠٢٢:٥٥:٥٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٣:١٢١١:٤٠:٢٠١٦:٣٧:٣٣١٦:٥٧:٢٢٢٢:٥٦:٢٨
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٤٠٦:٤٣:٢٧١١:٤٠:٤٩١٦:٣٨:١٧١٦:٥٨:٠٤٢٢:٥٦:٥٨
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٣:٣٩١١:٤١:١٧١٦:٣٩:٠٢١٦:٥٨:٤٨٢٢:٥٧:٢٨
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٤٠٦:٤٣:٤٩١١:٤١:٤٥١٦:٣٩:٤٨١٦:٥٩:٣٣٢٢:٥٧:٥٨
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٧٠٦:٤٣:٥٨١١:٤٢:١٣١٦:٤٠:٣٦١٧:٠٠:١٩٢٢:٥٨:٢٧
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٩٠٦:٤٤:٠٥١١:٤٢:٤٠١٦:٤١:٢٤١٧:٠١:٠٦٢٢:٥٨:٥٦
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٤:٠٩١١:٤٣:٠٧١٦:٤٢:١٣١٧:٠١:٥٤٢٢:٥٩:٢٥
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤٤:١٢١١:٤٣:٣٣١٦:٤٣:٠٣١٧:٠٢:٤٣٢٢:٥٩:٥٣
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٤:١٤١١:٤٣:٥٩١٦:٤٣:٥٤١٧:٠٣:٣٢٢٣:٠٠:٢١
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٤:١٣١١:٤٤:٢٤١٦:٤٤:٤٦١٧:٠٤:٢٣٢٣:٠٠:٤٩
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٤:١٠١١:٤٤:٤٩١٦:٤٥:٣٩١٧:٠٥:١٤٢٣:٠١:١٦
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٤:٠٦١١:٤٥:١٣١٦:٤٦:٣٢١٧:٠٦:٠٥٢٣:٠١:٤٣
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٤٠٦:٤٣:٥٩١١:٤٥:٣٦١٦:٤٧:٢٧١٧:٠٦:٥٨٢٣:٠٢:٠٩
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٥١١١:٤٥:٥٩١٦:٤٨:٢١١٧:٠٧:٥١٢٣:٠٢:٣٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٣:٤١١١:٤٦:٢٢١٦:٤٩:١٧١٧:٠٨:٤٤٢٣:٠٣:٠١
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٤٣:٢٩١١:٤٦:٤٤١٦:٥٠:١٣١٧:٠٩:٣٨٢٣:٠٣:٢٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٨٠٦:٤٣:١٥١١:٤٧:٠٥١٦:٥١:١٠١٧:١٠:٣٣٢٣:٠٣:٥٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٧:٢٥١٦:٥٢:٠٧١٧:١١:٢٨٢٣:٠٤:١٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٢:٤٢١١:٤٧:٤٥١٦:٥٣:٠٤١٧:١٢:٢٣٢٣:٠٤:٣٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٢:٢٣١١:٤٨:٠٤١٦:٥٤:٠٢١٧:١٣:١٩٢٣:٠٤:٥٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٠٢١١:٤٨:٢٣١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:١٥٢٣:٠٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ده علی روستای ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ده علی روستای ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده علی

روستای ده علی بر روی نقشه

روستای ده علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده علی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده علی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ده علی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ده علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده علی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده علی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده علی
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ده علی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده علی دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ده علی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده علی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو