جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده علی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ده علی

اذان صبح: ٠٤:١٨:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٥٤:١٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٢٢

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده علی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای ده علی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ده علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
خداوند از ازل تنها بود و چیزی با او نبود. سپس اشیا را به صورت نو ظهور آفرید و برای خودش بهترین نام‌ها را برگزید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده علی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده علی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده علی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده علی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده علی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ده علی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٤٤٠٦:٠٧:٥٠١٢:٣٧:٥٠١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٣٩٢٣:٥٤:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٦:٣٤١٢:٣٧:٣٦١٩:٠٩:١٠١٩:٢٧:٢٨٢٣:٥٣:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٥:١٩١٢:٣٧:٢١١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:١٦٢٣:٥٣:٣٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:٠٤:٠٥١٢:٣٧:٠٨١٩:١٠:٤٣١٩:٢٩:٠٥٢٣:٥٣:١٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٦:٥٤١٩:١١:٣٠١٩:٢٩:٥٤٢٣:٥٢:٥٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠١:٣٨١٢:٣٦:٤١١٩:١٢:١٧١٩:٣٠:٤٣٢٣:٥٢:٣٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥١٠٦:٠٠:٢٦١٢:٣٦:٢٨١٩:١٣:٠٣١٩:٣١:٣٢٢٣:٥٢:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٩:١٤١٢:٣٦:١٦١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٢١٢٣:٥١:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٦:٠٤١٩:١٤:٣٧١٩:٣٣:١١٢٣:٥١:٣٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٢٩٠٥:٥٦:٥٤١٢:٣٥:٥٣١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:٠٠٢٣:٥١:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٥:٤٥١٢:٣٥:٤٢١٩:١٦:١١١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٠:٥٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٤:٣٧١٢:٣٥:٣١١٩:١٦:٥٨١٩:٣٥:٣٩٢٣:٥٠:٣٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٥:٢١١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٢٩٢٣:٥٠:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٥:١٢١٩:١٨:٣٢١٩:٣٧:١٨٢٣:٤٩:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥١:١٨١٢:٣٥:٠٣١٩:١٩:١٩١٩:٣٨:٠٨٢٣:٤٩:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٥٨٢٣:٤٩:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٩:١١١٢:٣٤:٤٧١٩:٢٠:٥٣١٩:٣٩:٤٨٢٣:٤٩:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٢١٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٤:٣٩١٩:٢١:٤٠١٩:٤٠:٣٨٢٣:٤٨:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٢:٢٨١٩:٤١:٢٨٢٣:٤٨:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٢٠٥:٤٦:٠٧١٢:٣٤:٢٦١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:١٧٢٣:٤٨:١٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٥:٠٩١٢:٣٤:٢٠١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٣:٠٧٢٣:٤٨:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٧٠٥:٤٤:١١١٢:٣٤:١٥١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٣:٥٧٢٣:٤٧:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٤:١١١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٤:٤٧٢٣:٤٧:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٤٢:١٩١٢:٣٤:٠٧١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٥:٣٧٢٣:٤٧:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤١:٢٥١٢:٣٤:٠٣١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٢٧٢٣:٤٧:١٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٦:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٦:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣٨:٥١١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤٦:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤٠٠٥:٣٨:٠٢١٢:٣٣:٥٥١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده علی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ده علی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ده علی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ده علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای ده علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ده علی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ده علی روستای ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ده علی روستای ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ده علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده علی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده علی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٤١:٣٥١٢:٤٤:٠٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٥٨٢٣:٥٥:٣٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٤٢:١٧١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٥:١٧٢٣:٥٥:٥٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤٤:٠٦١٩:٤٤:٥٠٢٠:٠٤:٣٥٢٣:٥٦:٠٠
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٣:٤٠١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٥٦:١٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٤:٢٣١٢:٤٤:٠٧١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٣:٠٥٢٣:٥٦:٢٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٥:٠٥١٢:٤٤:٠٦١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٢:١٨٢٣:٥٦:٢٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٥:٤٨١٢:٤٤:٠٥١٩:٤١:٥٦٢٠:٠١:٢٩٢٣:٥٦:٣٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٨٠٥:٤٦:٣١١٢:٤٤:٠٣١٩:٤١:٠٩٢٠:٠٠:٣٩٢٣:٥٦:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٧:١٤١٢:٤٤:٠٠١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٦:٥٢
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٧:٥٨١٢:٤٣:٥٧١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٨:٥٤٢٣:٥٦:٥٩
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٨:٤١١٢:٤٣:٥٤١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٨:٠٠٢٣:٥٧:٠٤
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٩:٢٤١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٧:٠٥٢٣:٥٧:١٠
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤٣:٤٤١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٦:٠٨٢٣:٥٧:١٤
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٧٠٥:٥٠:٥٢١٢:٤٣:٣٩١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:١٠٢٣:٥٧:١٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥١:٣٦١٢:٤٣:٣٢١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٧:٢٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٢:١٩١٢:٤٣:٢٦١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٧:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥٣:٠٣١٢:٤٣:١٨١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٢:٠٨٢٣:٥٧:٢٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٩٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٣:١٠١٩:٣٢:٠٣١٩:٥١:٠٥٢٣:٥٧:٢٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٣:٠٢١٩:٣١:٠٢١٩:٥٠:٠١٢٣:٥٧:٢٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٥:١٥١٢:٤٢:٥٣١٩:٣٠:٠٠١٩:٤٨:٥٦٢٣:٥٧:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٥:٥٩١٢:٤٢:٤٣١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٧:٥٠٢٣:٥٧:٢٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٦:٤٣١٢:٤٢:٣٣١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٤٣٢٣:٥٧:٢٧
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٧:٢٧١٢:٤٢:٢٢١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٣٤٢٣:٥٧:٢٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٨:١١١٢:٤٢:١١١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٧:٢٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٦٠٥:٥٨:٥٤١٢:٤١:٥٩١٩:٢٤:٣٣١٩:٤٣:١٥٢٣:٥٧:٢٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٧٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤١:٤٧١٩:٢٣:٢٤١٩:٤٢:٠٤٢٣:٥٧:١٦
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٠:٢٢١٢:٤١:٣٤١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٥٢٢٣:٥٧:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠١:٠٥١٢:٤١:٢١١٩:٢١:٠٤١٩:٣٩:٣٩٢٣:٥٧:٠٧
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠١:٤٩١٢:٤١:٠٧١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:٢٦٢٣:٥٧:٠١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٢:٣٢١٢:٤٠:٥٣١٩:١٨:٤١١٩:٣٧:١١٢٣:٥٦:٥٥
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٣:١٥١٢:٤٠:٣٨١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده علی روستای ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده علی روستای ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده علی

روستای ده علی بر روی نقشه

روستای ده علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده علی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده علی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ده علی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای ده علی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ده علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ده علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده علی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ده علی
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده علی
جدول اوقات شرعی امروز فردا ده علی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده علی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده علی
افق شرعی امروز فردا ده علی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ده علی
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده علی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو