جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ده علی

زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده علی


اذان صبح: ٠٥:٠٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:١٣
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٥١:٠٧
اذان مغرب: ١٩:٠٨:٢١
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٥٣

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ده علی (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر ده علی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ده علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل هنریش ماركس
رادیكال بودن به معنی فهم ریشه ای امور است، اما برای انسان، ریشه خود انسان است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ده علی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ده علی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده علی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ده علی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده علی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده علی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٥:٣٦١٢:٤٣:٤١١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:١٩٠٠:٠٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٣:٣٢١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٠٣٠٠:٠٠:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٣:٢٣١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٢:٣٨١٢:٤٣:١٥١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٣١٢٣:٥٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠١:٤١١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:١٥٢٣:٥٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٠:٤٥١٢:٤٣:٠٠١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٥٩٢٣:٥٩:٠٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٩:٥٠١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:٤٣٢٣:٥٨:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٢:٤١١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:١١٢٣:٥٨:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٧:١١١٢:٤٢:٣٦١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٨:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٦:٢٠١٢:٤٢:٣٢١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٣٩٢٣:٥٨:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٢:٢٨١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:٢٣٢٣:٥٧:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٢:٢٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٧:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٣:٥٤١٢:٤٢:٢١١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٧:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٢:١٩١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥٧:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٢:١٨١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:١٩٢٣:٥٧:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥١:٤٠١٢:٤٢:١٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٠٢٢٣:٥٦:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٠:٥٧١٢:٤٢:١٦١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٤٦٢٣:٥٦:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٢:١٦١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٢٩٢٣:٥٦:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٩:٣٧١٢:٤٢:١٧١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:١٢٢٣:٥٦:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٨:٥٨١٢:٤٢:١٨١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٥٥٢٣:٥٦:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٦:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٦:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١١٠٥:٤٧:١١١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٠٣٢٣:٥٦:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٤٤٢٣:٥٦:٠٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٢٦٢٣:٥٦:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٢:٣٧١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٠٧٢٣:٥٦:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٢:٤٢١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٥:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٤:٤١١٢:٤٢:٤٨١٩:٤١:١٣٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٥٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده علی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ده علی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ده علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ده علی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ده علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ده علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ده علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ده علی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٥:٥٤١٢:٤٨:٣٩١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٨:٤٣٠٠:٠٦:٣٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٦:٣٠١٢:٤٨:٢٣١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٣٣٠٠:٠٦:٣٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٣٠٦:١٧:٠٧١٢:٤٨:٠٧١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٢١٠٠:٠٦:٢٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٣٠٦:١٧:٤٤١٢:٤٧:٥٠١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:١٠٠٠:٠٦:١٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٨:٢١١٢:٤٧:٣٣١٩:١٦:١٧١٩:٣٣:٥٧٠٠:٠٥:٥٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:٥٧١٢:٤٧:١٦١٩:١٥:٠٦١٩:٣٢:٤٤٠٠:٠٥:٤٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٩:٣٣١٢:٤٦:٥٨١٩:١٣:٥٤١٩:٣١:٣٠٠٠:٠٥:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٠:١٠١٢:٤٦:٤٠١٩:١٢:٤٢١٩:٣٠:١٦٠٠:٠٥:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٠:٤٦١٢:٤٦:٢٢١٩:١١:٢٩١٩:٢٩:٠١٠٠:٠٥:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٣٠٦:٢١:٢٢١٢:٤٦:٠٣١٩:١٠:١٥١٩:٢٧:٤٦٠٠:٠٤:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢١:٥٨١٢:٤٥:٤٤١٩:٠٩:٠١١٩:٢٦:٣١٠٠:٠٤:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٢:٣٤١٢:٤٥:٢٥١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٥:١٥٠٠:٠٤:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٣:٠٩١٢:٤٥:٠٥١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٣:٥٨٠٠:٠٤:١٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٣:٤٥١٢:٤٤:٤٥١٩:٠٥:١٦١٩:٢٢:٤١٠٠:٠٤:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٤:٢٠١٢:٤٤:٢٥١٩:٠٤:٠٠١٩:٢١:٢٤٠٠:٠٣:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٤:٥٦١٢:٤٤:٠٥١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٠٧٠٠:٠٣:٢٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٥:٣١١٢:٤٣:٤٤١٩:٠١:٢٨١٩:١٨:٤٩٠٠:٠٣:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٦:٠٦١٢:٤٣:٢٣١٩:٠٠:١١١٩:١٧:٣١٠٠:٠٢:٥٦
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٢٦:٤٢١٢:٤٣:٠٢١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:١٣٠٠:٠٢:٣٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٧:١٧١٢:٤٢:٤١١٨:٥٧:٣٦١٩:١٤:٥٥٠٠:٠٢:٢٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٢٧:٥٢١٢:٤٢:٢٠١٨:٥٦:١٩١٩:١٣:٣٦٠٠:٠٢:٠٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٨:٢٧١٢:٤١:٥٩١٨:٥٥:٠١١٩:١٢:١٧٠٠:٠١:٤٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٢٩:٠٢١٢:٤١:٣٧١٨:٥٣:٤٣١٩:١٠:٥٩٠٠:٠١:٢٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٢٩:٣٨١٢:٤١:١٦١٨:٥٢:٢٥١٩:٠٩:٤٠٠٠:٠١:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٧٠٦:٣٠:١٣١٢:٤٠:٥٤١٨:٥١:٠٧١٩:٠٨:٢١٠٠:٠٠:٥٣
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٠:٤٨١٢:٤٠:٣٣١٨:٤٩:٤٩١٩:٠٧:٠٢٠٠:٠٠:٣٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣١:٢٤١٢:٤٠:١١١٨:٤٨:٣٠١٩:٠٥:٤٣٠٠:٠٠:١٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣١:٥٩١٢:٣٩:٥٠١٨:٤٧:١٢١٩:٠٤:٢٤٢٣:٥٩:٥٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٢:٣٥١٢:٣٩:٢٩١٨:٤٥:٥٤١٩:٠٣:٠٥٢٣:٥٩:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٣:١٠١٢:٣٩:٠٧١٨:٤٤:٣٥١٩:٠١:٤٧٢٣:٢٩:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٣٠٥:٣٣:٤٦١١:٣٨:٤٦١٧:٤٣:١٧١٨:٠٠:٢٨٢٢:٥٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ده علی شهر ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ده علی شهر ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ده علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ده علی

جمعیاین روستا در دهستان خرمدشت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵۰۰ نفر (۲۰۰خانوار) بوده‌است.

شهر ده علی در ویکیپدیا

شهر ده علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ده علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ده علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ده علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ده علی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ده علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ده علی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ده علی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر ده علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ده علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ده علی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ده علی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده علی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده علی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده علی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده علی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده علی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده علی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ده علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو