جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ده علی

زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده علی


اذان صبح: ٠٤:٠٤:١١
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٥٨:٥٢

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ده علی (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر ده علی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر ده علی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده علی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان استوارت میل
حقایق بسیاری هستند كه نمی‌توان معنای [=چَم] كامل‌شان را دریافت، مگر آنكه از راه تجربه‌ی شخصی فراهم آید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ده علی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ده علی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده علی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ده علی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ده علی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده علی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٠٩٠٦:٠٦:٣٧١٢:٤٣:٥١١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٣٦٠٠:٠٠:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٥:٣٦١٢:٤٣:٤١١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:١٩٠٠:٠٠:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٤:٣٦١٢:٤٣:٣٢١٩:٢٢:٥٦١٩:٤١:٠٣٠٠:٠٠:٠٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٢٣٠٦:٠٣:٣٧١٢:٤٣:٢٣١٩:٢٣:٣٧١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٢:٣٨١٢:٤٣:١٥١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٣١٢٣:٥٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٥٦٠٦:٠١:٤١١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٣:١٥٢٣:٥٩:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٠:٤٥١٢:٤٣:٠٠١٩:٢٥:٤٢١٩:٤٣:٥٩٢٣:٥٩:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٣٢٠٥:٥٩:٥٠١٢:٤٢:٥٣١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٤:٤٣٢٣:٥٨:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٨:٥٦١٢:٤٢:٤٧١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٥:٢٧٢٣:٥٨:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٨:٠٣١٢:٤٢:٤١١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٦:١١٢٣:٥٨:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٤٠٥:٥٧:١١١٢:٤٢:٣٦١٩:٢٨:٢٨١٩:٤٦:٥٥٢٣:٥٨:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٦:٢٠١٢:٤٢:٣٢١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٣٩٢٣:٥٨:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٥:٣٠١٢:٤٢:٢٨١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:٢٣٢٣:٥٧:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٢:٢٤١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٧:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٥٣:٥٤١٢:٤٢:٢١١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٧:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٣:٠٨١٢:٤٢:١٩١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٣٥٢٣:٥٧:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٢:١٨١٩:٣٢:٣٦١٩:٥١:١٩٢٣:٥٧:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥١:٤٠١٢:٤٢:١٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٠٢٢٣:٥٦:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٠:٥٧١٢:٤٢:١٦١٩:٣٣:٥٨١٩:٥٢:٤٦٢٣:٥٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٠:١٦١٢:٤٢:١٦١٩:٣٤:٣٩١٩:٥٣:٢٩٢٣:٥٦:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٩:٣٧١٢:٤٢:١٧١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:١٢٢٣:٥٦:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٨:٥٨١٢:٤٢:١٨١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٤:٥٥٢٣:٥٦:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٣٠٥:٤٨:٢١١٢:٤٢:٢٠١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٣٨٢٣:٥٦:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٤٦١٢:٤٢:٢٢١٩:٣٧:٢٠١٩:٥٦:٢٠٢٣:٥٦:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١١٠٥:٤٧:١١١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٠٣٢٣:٥٦:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٤٤٢٣:٥٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٥٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٢:٣٣١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٢٦٢٣:٥٦:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٥:٣٧١٢:٤٢:٣٧١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٠٧٢٣:٥٦:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٢:٤٢١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:٤٧٢٣:٥٥:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده علی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر ده علی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ده علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر ده علی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ده علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده علی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ده علی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر ده علی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ده علی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ده علی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٤٠٥:٤٦:٠٠١٢:٤٢:٣٤١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٨:٣٦٢٣:٥٦:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٣٨٠٥:٤٥:٣٠١٢:٤٢:٣٨١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٩:١٦٢٣:٥٦:٠٠
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٤٠٥:٤٥:٠٢١٢:٤٢:٤٤١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٥٧٢٣:٥٥:٥٨
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٢٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٢:٤٩١٩:٤١:٢٢٢٠:٠٠:٣٧٢٣:٥٥:٥٧
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٢٠٥:٤٤:٠٩١٢:٤٢:٥٥١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:١٦٢٣:٥٥:٥٦
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٣:٤٥١٢:٤٣:٠٢١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:٥٥٢٣:٥٥:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٣:٢٣١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٢:٣٣٢٣:٥٥:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤٣:٠٢١٢:٤٣:١٧١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٣:١١٢٣:٥٥:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٢:٤٢١٢:٤٣:٢٥١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٤٨٢٣:٥٦:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤٣:٣٣١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٥٦:٠٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٢:٠٨١٢:٤٣:٤٢١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٥:٠٠٢٣:٥٦:٠٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤١:٥٣١٢:٤٣:٥٢١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٥٦:١٠
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٦٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٤:٠١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٦:٠٩٢٣:٥٦:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٤١:٢٧١٢:٤٤:١١١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٦:٤٢٢٣:٥٦:٢٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣١٠٥:٤١:١٧١٢:٤٤:٢٢١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٧:١٤٢٣:٥٦:٢٥
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:١٢٠٥:٤١:٠٨١٢:٤٤:٣٣١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٤٦٢٣:٥٦:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤١:٠٠١٢:٤٤:٤٤١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:١٦٢٣:٥٦:٣٨
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٤٠:٥٤١٢:٤٤:٥٥١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:٤٦٢٣:٥٦:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٥٠٥:٤٠:٤٩١٢:٤٥:٠٧١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:١٤٢٣:٥٦:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٤٠٥:٤٠:٤٦١٢:٤٥:١٨١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥٧:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٤٠:٤٤١٢:٤٥:٣٠١٩:٥٠:٢٥٢٠:١٠:٠٨٢٣:٥٧:١١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٤٠:٤٣١٢:٤٥:٤٣١٩:٥٠:٤٩٢٠:١٠:٣٣٢٣:٥٧:٢٠
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٢٠٥:٤٠:٤٤١٢:٤٥:٥٥١٩:٥١:١٢٢٠:١٠:٥٧٢٣:٥٧:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٩٠٥:٤٠:٤٦١٢:٤٦:٠٨١٩:٥١:٣٤٢٠:١١:١٩٢٣:٥٧:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٧٠٥:٤٠:٥٠١٢:٤٦:٢٠١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٤١٢٣:٥٧:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٤٠:٥٥١٢:٤٦:٣٣١٩:٥٢:١٥٢٠:١٢:٠١٢٣:٥٨:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥١٠٥:٤١:٠١١٢:٤٦:٤٦١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٢:٢٠٢٣:٥٨:١٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤١:٠٩١٢:٤٦:٥٩١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٣٨٢٣:٥٨:٢٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٤١:١٨١٢:٤٧:١٢١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٢:٥٤٢٣:٥٨:٣٩
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١١٠٥:٤١:٢٨١٢:٤٧:٢٥١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٣:٠٩٢٣:٥٨:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤١:٤٠١٢:٤٧:٣٨١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٣:٢٣٢٣:٥٩:٠٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ده علی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ده علی شهر ده علی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ده علی شهر ده علی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ده علی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ده علی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر ده علی

جمعیاین روستا در دهستان خرمدشت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۱۵۰۰ نفر (۲۰۰خانوار) بوده‌است.

شهر ده علی در ویکیپدیا

شهر ده علی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ده علی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ده علی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ده علی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ده علی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ده علی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ده علی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر ده علی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر ده علی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ده علی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ده علی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ده علی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ده علی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده علی
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده علی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده علی
افق شرعی امروز فردا ده علی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده علی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده علی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده علی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ده علی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو