جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده شریف

بهرمان | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده شریف


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٤٤
اذان ظهر: ١١:٣٢:١٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٥٤
نیمه شب: ٢٢:٥١:٢٠

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده شریف (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای ده شریف)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ده شریف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده شریف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
بین مردمان كوچك، دروغگویی فراوان است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده شریف

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده شریف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده شریف ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده شریف (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده شریف ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده شریف ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٣٥١٢:٤٥:١٤١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٢٢٠٠:٠٢:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٦:٣٥١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٠٥٠٠:٠١:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٠٥:٣٧١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٤:٤٣١٩:٤٢:٤٨٠٠:٠١:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٤:٣٩١٢:٤٤:٤٨١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:٣١٠٠:٠١:٢٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٢١٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٤:٤٠١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٤:١٥٠٠:٠١:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٢:٤٧١٢:٤٤:٣٣١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:٥٨٠٠:٠٠:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٤:٢٦١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٤١٠٠:٠٠:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٨:٠٧١٩:٤٦:٢٥٠٠:٠٠:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٠:٠٧١٢:٤٤:١٤١٩:٢٨:٤٨١٩:٤٧:٠٨٠٠:٠٠:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٩:١٥١٢:٤٤:٠٩١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥٩:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٧٠٥:٥٨:٢٥١٢:٤٤:٠٥١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٣٥٢٣:٥٩:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٧:٣٦١٢:٤٤:٠١١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٩:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٣:٥٧١٩:٣١:٣٢١٩:٥٠:٠٢٢٣:٥٩:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٣٠٥:٥٦:٠١١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٢:١٢١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥٩:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٥:١٦١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٢٨٢٣:٥٩:٠٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٤:٣١١٢:٤٣:٥١١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٢:١٢٢٣:٥٨:٥٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٣:٤٨١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٤:١٤١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٨:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٣:٠٧١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٣:٣٨٢٣:٥٨:٣٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٢:١٥٠٥:٥٢:٢٦١٢:٤٣:٤٩١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٤:٢٠٢٣:٥٨:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥١:٤٧١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٦:١٥١٩:٥٥:٠٣٢٣:٥٨:٢٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٢٦٠٥:٥١:٠٩١٢:٤٣:٥١١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٨:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٣٣٠٥:٥٠:٣٢١٢:٤٣:٥٣١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٦:٢٨٢٣:٥٨:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٩:٥٧١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٨:١٤١٩:٥٧:١٠٢٣:٥٨:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٥٢٠٥:٤٩:٢٤١٢:٤٣:٥٨١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٥١٢٣:٥٧:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٨:٥١١٢:٤٤:٠٢١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٣٣٢٣:٥٧:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٨:٢٠١٢:٤٤:٠٦١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:١٣٢٣:٥٧:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٧:٥١١٢:٤٤:١٠١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٥٤٢٣:٥٧:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٤:١٥١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٣٤٢٣:٥٧:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤٤:٢١١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده شریف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده شریف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده شریف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده شریف

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده شریف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده شریف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده شریف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ده شریف

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده شریف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده شریف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ده شریف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده شریف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده شریف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده شریف

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده شریف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده شریف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده شریف

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٩٠٥:٥٥:٢٨١١:٣١:٥٠١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٥:١٦٢٢:٥٢:٠٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٥:٥٦:١٣١١:٣١:٤٢١٧:٠٦:٤٦١٧:٢٤:١٧٢٢:٥١:٥٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٩٠٥:٥٦:٥٨١١:٣١:٣٤١٧:٠٥:٤٧١٧:٢٣:١٩٢٢:٥١:٤٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٩٠٥:٥٧:٤٣١١:٣١:٢٨١٧:٠٤:٤٨١٧:٢٢:٢٢٢٢:٥١:٣٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٩٠٥:٥٨:٢٩١١:٣١:٢٢١٧:٠٣:٥١١٧:٢١:٢٦٢٢:٥١:٣٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٠٠٥:٥٩:١٥١١:٣١:١٦١٧:٠٢:٥٤١٧:٢٠:٣٢٢٢:٥١:٢٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٠:٠٢١١:٣١:١٢١٧:٠١:٥٩١٧:١٩:٣٨٢٢:٥١:١٥
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٠:٤٨١١:٣١:٠٨١٧:٠١:٠٥١٧:١٨:٤٦٢٢:٥١:٠٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٣٠٦:٠١:٣٦١١:٣١:٠٥١٧:٠٠:١٢١٧:١٧:٥٥٢٢:٥١:٠٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٤٠٦:٠٢:٢٣١١:٣١:٠٣١٦:٥٩:٢٠١٧:١٧:٠٥٢٢:٥٠:٥٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٣:١١١١:٣١:٠٢١٦:٥٨:٢٩١٧:١٦:١٦٢٢:٥٠:٥٣
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٠٤:٠٠١١:٣١:٠١١٦:٥٧:٤٠١٧:١٥:٢٩٢٢:٥٠:٥٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٤:٤٨١١:٣١:٠١١٦:٥٦:٥٢١٧:١٤:٤٣٢٢:٥٠:٤٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٥:٣٧١١:٣١:٠٢١٦:٥٦:٠٥١٧:١٣:٥٨٢٢:٥٠:٤٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٦:٢٧١١:٣١:٠٤١٦:٥٥:٢٠١٧:١٣:١٥٢٢:٥٠:٤٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٧:١٦١١:٣١:٠٦١٦:٥٤:٣٦١٧:١٢:٣٣٢٢:٥٠:٤٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٨:٠٦١١:٣١:١٠١٦:٥٣:٥٣١٧:١١:٥٢٢٢:٥٠:٤٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٨:٥٦١١:٣١:١٤١٦:٥٣:١٢١٧:١١:١٣٢٢:٥٠:٤٣
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:٠٩:٤٧١١:٣١:١٩١٦:٥٢:٣٢١٧:١٠:٣٥٢٢:٥٠:٤٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٠:٣٧١١:٣١:٢٥١٦:٥١:٥٤١٧:٠٩:٥٩٢٢:٥٠:٤٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤١٠٦:١١:٢٨١١:٣١:٣٢١٦:٥١:١٧١٧:٠٩:٢٤٢٢:٥٠:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٢:١٩١١:٣١:٤٠١٦:٥٠:٤١١٧:٠٨:٥١٢٢:٥٠:٥٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٣:١٠١١:٣١:٤٨١٦:٥٠:٠٧١٧:٠٨:١٩٢٢:٥١:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٤:٠١١١:٣١:٥٧١٦:٤٩:٣٥١٧:٠٧:٤٩٢٢:٥١:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٤:٥٣١١:٣٢:٠٨١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٧:٢١٢٢:٥١:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٥:٤٤١١:٣٢:١٩١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٦:٥٤٢٢:٥١:٢٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٤٠٦:١٦:٣٦١١:٣٢:٣١١٦:٤٨:٠٨١٧:٠٦:٢٨٢٢:٥١:٢٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٩٠٦:١٧:٢٧١١:٣٢:٤٣١٦:٤٧:٤٢١٧:٠٦:٠٥٢٢:٥١:٣٨
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٨:١٩١١:٣٢:٥٧١٦:٤٧:١٨١٧:٠٥:٤٣٢٢:٥١:٤٨
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:١٩:١١١١:٣٣:١١١٦:٤٦:٥٦١٧:٠٥:٢٣٢٢:٥١:٥٩

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده شریف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده شریف روستای ده شریف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ده شریف روستای ده شریف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده شریف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده شریف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده شریف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده شریف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده شریف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده شریف

روستای ده شریف بر روی نقشه

روستای ده شریف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده شریف

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده شریف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده شریف
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ده شریف + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ده شریف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده شریف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده شریف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده شریف رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ده شریف دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ده شریف دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده شریف
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ده شریف
زمان پخش اذان زنده به افق ده شریف
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده شریف
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده شریف
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ده شریف دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده شریف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو