جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ده شریف

بهرمان | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده شریف


اذان صبح: ٠٤:١٠:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٥٢

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده شریف (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای ده شریف)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده شریف)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده شریف)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریستین بوبن
یك نویسنده بیشتر اسیر وظیفه است تا حق.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده شریف

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده شریف در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده شریف ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ده شریف (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده شریف ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده شریف ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٠:٤٧١٢:٤٧:٤٤١٩:١٥:١٠١٩:٣٢:٤٥٠٠:٠٦:٠١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٣٠٦:١٩:٣٩١٢:٤٧:٣٠١٩:١٥:٥٠١٩:٣٣:٢٧٠٠:٠٥:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣٢٠٦:١٨:٣١١٢:٤٧:١٥١٩:١٦:٢٩١٩:٣٤:٠٨٠٠:٠٥:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:١٧:٢٣١٢:٤٧:٠٢١٩:١٧:٠٩١٩:٣٤:٥٠٠٠:٠٥:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٣٠٦:١٦:١٦١٢:٤٦:٤٨١٩:١٧:٤٩١٩:٣٥:٣٢٠٠:٠٤:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٣٣٠٦:١٥:١٠١٢:٤٦:٣٥١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:١٤٠٠:٠٤:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٤:٠٥١٢:٤٦:٢٣١٩:١٩:٠٩١٩:٣٦:٥٦٠٠:٠٤:٠٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٣:٠٠١٢:٤٦:١٠١٩:١٩:٤٩١٩:٣٧:٣٨٠٠:٠٣:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١١:٥٦١٢:٤٥:٥٨١٩:٢٠:٢٩١٩:٣٨:٢٠٠٠:٠٣:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٠:٥٣١٢:٤٥:٤٧١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:٠٣٠٠:٠٣:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٥:٣٦١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٤٥٠٠:٠٢:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٤٩١٢:٤٥:٢٦١٩:٢٢:٣٠١٩:٤٠:٢٨٠٠:٠٢:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٧:٤٩١٢:٤٥:١٦١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:١٠٠٠:٠٢:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٦:٤٩١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٣:٥١١٩:٤١:٥٣٠٠:٠١:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٤:٥٧١٩:٢٤:٣١١٩:٤٢:٣٦٠٠:٠١:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٤:٥٢١٢:٤٤:٤٩١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:١٩٠٠:٠١:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٣:٥٥١٢:٤٤:٤١١٩:٢٥:٥٣١٩:٤٤:٠٣٠٠:٠١:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٣:٠٠١٢:٤٤:٣٣١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٠:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٢:٠٥١٢:٤٤:٢٦١٩:٢٧:١٥١٩:٤٥:٢٩٠٠:٠٠:٤٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠١:١١١٢:٤٤:٢٠١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٦:١٣٠٠:٠٠:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٤:١٤١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٦:٥٦٠٠:٠٠:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٩:٢٧١٢:٤٤:٠٩١٩:٢٩:١٨١٩:٤٧:٤٠٢٤:٠٠:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٤٤:٠٥١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٢٣٢٣:٥٩:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٧:٤٧١٢:٤٤:٠١١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٩:٠٧٢٣:٥٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٣١٠٥:٥٦:٥٩١٢:٤٣:٥٧١٩:٣١:٢١١٩:٤٩:٥١٢٣:٥٩:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٦:١٢١٢:٤٣:٥٥١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٠:٣٤٢٣:٥٩:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٥٥:٢٦١٢:٤٣:٥٢١٩:٣٢:٤٣١٩:٥١:١٨٢٣:٥٩:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٤:٤٢١٢:٤٣:٥١١٩:٣٣:٢٤١٩:٥٢:٠١٢٣:٥٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٥٣:٥٨١٢:٤٣:٥٠١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٤٤٢٣:٥٨:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده شریف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده شریف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ده شریف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده شریف

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده شریف

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده شریف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده شریف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ده شریف

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده شریف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده شریف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ده شریف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده شریف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده شریف برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده شریف

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده شریف قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده شریف دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده شریف

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٨:٢٠١٢:٤٤:٠٦١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:١٣٢٣:٥٧:٥٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤٧:٥١١٢:٤٤:١٠١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٥٤٢٣:٥٧:٤٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٩٠٥:٤٧:٢٣١٢:٤٤:١٥١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٣٤٢٣:٥٧:٤٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٧٠٥:٤٦:٥٦١٢:٤٤:٢١١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:١٤٢٣:٥٧:٤٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٧٠٥:٤٦:٣١١٢:٤٤:٢٧١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٥٣٢٣:٥٧:٤٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٤:٣٤١٩:٤٣:١٨٢٠:٠٢:٣٢٢٣:٥٧:٤٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٣٠٥:٤٥:٤٤١٢:٤٤:٤١١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٣:١٠٢٣:٥٧:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٤٤:٤٨١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٣:٤٧٢٣:٥٧:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٥:٠٤١٢:٤٤:٥٦١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٤:٢٤٢٣:٥٧:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٥:٤٤:٤٦١٢:٤٥:٠٥١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٥:٠٠٢٣:٥٧:٥٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٥:٤٤:٢٩١٢:٤٥:١٣١٩:٤٦:١٢٢٠:٠٥:٣٥٢٣:٥٧:٥٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٤٤:١٤١٢:٤٥:٢٢١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٦:١٠٢٣:٥٧:٥٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٢٠٥:٤٤:٠٠١٢:٤٥:٣٢١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٤٣٢٣:٥٨:٠٣
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٤٣:٤٨١٢:٤٥:٤٢١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:١٦٢٣:٥٨:٠٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٤٣:٣٧١٢:٤٥:٥٢١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٤٨٢٣:٥٨:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٣:٢٨١٢:٤٦:٠٣١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٥٨:١٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٣:٢٠١٢:٤٦:١٣١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٥٨:٢٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤٣:١٣١٢:٤٦:٢٤١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:١٩٢٣:٥٨:٣٣
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٣:٠٨١٢:٤٦:٣٦١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٤٧٢٣:٥٨:٤١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٣:٠٥١٢:٤٦:٤٨١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:١٥٢٣:٥٨:٤٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٩٠٥:٤٣:٠٣١٢:٤٦:٥٩١٩:٥١:٠٤٢٠:١٠:٤١٢٣:٥٨:٥٨
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٢٠٥:٤٣:٠٢١٢:٤٧:١٢١٩:٥١:٢٨٢٠:١١:٠٦٢٣:٥٩:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٤٣:٠٣١٢:٤٧:٢٤١٩:٥١:٥١٢٠:١١:٣٠٢٣:٥٩:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤٣:٠٥١٢:٤٧:٣٦١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٥٣٢٣:٥٩:٢٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤٣:٠٨١٢:٤٧:٤٩١٩:٥٢:٣٥٢٠:١٢:١٥٢٣:٥٩:٣٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٤٣:١٣١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٢:٥٥٢٠:١٢:٣٦٢٣:٥٩:٥٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٤٠٥:٤٣:١٩١٢:٤٨:١٥١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:٥٥٠٠:٠٠:٠١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٩٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٨:٢٨١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٠:١٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٣:٣٦١٢:٤٨:٤١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٣٠٠٠:٠٠:٢٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٨:٥٤١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٣:٤٦٠٠:٠٠:٣٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٤٣:٥٨١٢:٤٩:٠٧١٩:٥٤:١٨٢٠:١٤:٠٠٠٠:٠٠:٥٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ده شریف

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده شریف روستای ده شریف در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ده شریف روستای ده شریف بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده شریف را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده شریف برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده شریف

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده شریف موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده شریف برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده شریف

روستای ده شریف بر روی نقشه

روستای ده شریف بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده شریف

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده شریف است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده شریف
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ده شریف + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ده شریف + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ده شریف + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده شریف

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده شریف رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده شریف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده شریف دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ده شریف
زمان پخش اذان آنلاین به افق ده شریف
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ده شریف دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ده شریف دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده شریف ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده شریف

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده شریف یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو