جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی

حسین آباد گروه | کرمان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ده شاهوردی سفلی


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٣٥
اذان ظهر: ١١:٢٥:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:١٣
اذان مغرب: ١٧:٢٦:١٤
نیمه شب: ٢٢:٤٦:٤٧

چهارشنبه ٢٤ مهر ١٣٩٨
١٧ صفر ١٤٤١ قمری
١٦ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی (شهرستان کرمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ مهر ٩٨ روستای ده شاهوردی سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده شاهوردی سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده شاهوردی سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزملیپارالمپیک
روز جهانی غذا

ران كافمن
عشق ورزیدن به انسان‌هایی كه دوست‌شان نداریم، می‌تواند سبب دگرگونی هر دو نفر شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ده شاهوردی سفلی

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده شاهوردی سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ده شاهوردی سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ده شاهوردی سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ده شاهوردی سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٣:٢٥١٢:٣٧:٥٤١٩:١٢:٤٨١٩:٣٠:٢٥٢٣:٥٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٠٢:٢٩١٢:٣٧:٤٤١٩:١٣:٢٥١٩:٣١:٠٤٢٣:٥٥:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠١:٣٣١٢:٣٧:٣٥١٩:١٤:٠٣١٩:٣١:٤٤٢٣:٥٥:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٠:٣٨١٢:٣٧:٢٦١٩:١٤:٤٠١٩:٣٢:٢٤٢٣:٥٥:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٤٠٠٥:٥٩:٤٣١٢:٣٧:١٨١٩:١٥:١٧١٩:٣٣:٠٣٢٣:٥٤:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٣٢٠٥:٥٨:٥٠١٢:٣٧:١٠١٩:١٥:٥٥١٩:٣٣:٤٣٢٣:٥٤:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٢٦٠٥:٥٧:٥٨١٢:٣٧:٠٣١٩:١٦:٣٣١٩:٣٤:٢٣٢٣:٥٤:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٢٠٠٥:٥٧:٠٧١٢:٣٦:٥٦١٩:١٧:١٠١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٤:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٦:١٧١٢:٣٦:٥٠١٩:١٧:٤٨١٩:٣٥:٤٣٢٣:٥٣:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٥:٢٧١٢:٣٦:٤٤١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٢٣٢٣:٥٣:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٨٠٥:٥٤:٣٩١٢:٣٦:٣٩١٩:١٩:٠٣١٩:٣٧:٠٣٢٣:٥٣:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٣:٥٢١٢:٣٦:٣٥١٩:١٩:٤١١٩:٣٧:٤٣٢٣:٥٣:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٥٠٥:٥٣:٠٦١٢:٣٦:٣١١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٢٣٢٣:٥٣:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٠٥٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٦:٢٧١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٠٣٢٣:٥٣:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٦:٢٥١٩:٢١:٣٤١٩:٣٩:٤٣٢٣:٥٢:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٥٠:٥٥١٢:٣٦:٢٢١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٢٣٢٣:٥٢:٤٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٠:١٤١٢:٣٦:٢١١٩:٢٢:٤٩١٩:٤١:٠٣٢٣:٥٢:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٣:٢٧١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٢:٢٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٢٣٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٦:١٩١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٢:٢٣٢٣:٥٢:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٨:١٧١٢:٣٦:١٩١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٣:٠٣٢٣:٥٢:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٣٦:٢٠١٩:٢٥:١٩١٩:٤٣:٤٢٢٣:٥٢:٠٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٧:٠٦١٢:٣٦:٢١١٩:٢٥:٥٧١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥١:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤٦:٣٢١٢:٣٦:٢٣١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٠١٢٣:٥١:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٥:٥٩١٢:٣٦:٢٥١٩:٢٧:١١١٩:٤٥:٤٠٢٣:٥١:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٦:٢٨١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٦:١٩٢٣:٥١:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٤:٥٨١٢:٣٦:٣٢١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٦:٥٨٢٣:٥١:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٠١٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٦:٣٦١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥١:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٤:٠٣١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:١٤٢٣:٥١:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٣:٣٧١٢:٣٦:٤٥١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٥٢٢٣:٥١:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده شاهوردی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده شاهوردی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ده شاهوردی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ده شاهوردی سفلی

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده شاهوردی سفلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ده شاهوردی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده شاهوردی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای ده شاهوردی سفلی

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای ده شاهوردی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده شاهوردی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای ده شاهوردی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ده شاهوردی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده شاهوردی سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ده شاهوردی سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ده شاهوردی سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده شاهوردی سفلی

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٨٠٥:٢٨:٣١١١:٣٢:٢٨١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٢:٤٨٢٢:٥٣:٣٦
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٣٠٥:٢٩:٠٣١١:٣٢:٠٧١٧:٣٤:٤٥١٧:٥١:٣٤٢٢:٥٣:١٦
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٨٠٥:٢٩:٣٤١١:٣١:٤٦١٧:٣٣:٣٢١٧:٥٠:٢١٢٢:٥٢:٥٧
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٢٠٥:٣٠:٠٦١١:٣١:٢٦١٧:٣٢:١٩١٧:٤٩:٠٧٢٢:٥٢:٣٨
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٧٠٥:٣٠:٣٨١١:٣١:٠٥١٧:٣١:٠٦١٧:٤٧:٥٥٢٢:٥٢:١٩
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٣:٣١٠٥:٣١:١٠١١:٣٠:٤٥١٧:٢٩:٥٣١٧:٤٦:٤٢٢٢:٥١:٥٩
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٦٠٥:٣١:٤٣١١:٣٠:٢٥١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٥:٣٠٢٢:٥١:٤٠
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٠٠٥:٣٢:١٦١١:٣٠:٠٥١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٤:١٨٢٢:٥١:٢١
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٤٠٥:٣٢:٤٩١١:٢٩:٤٥١٧:٢٦:١٦١٧:٤٣:٠٦٢٢:٥١:٠٢
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٣:٢٢١١:٢٩:٢٦١٧:٢٥:٠٥١٧:٤١:٥٥٢٢:٥٠:٤٤
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٢٣٠٥:٣٣:٥٥١١:٢٩:٠٧١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٠:٤٤٢٢:٥٠:٢٥
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٧٠٥:٣٤:٢٩١١:٢٨:٤٩١٧:٢٢:٤٣١٧:٣٩:٣٤٢٢:٥٠:٠٧
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:١٧:٣١٠٥:٣٥:٠٢١١:٢٨:٣٠١٧:٢١:٣٢١٧:٣٨:٢٤٢٢:٤٩:٤٩
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٥٠٥:٣٥:٣٧١١:٢٨:١٢١٧:٢٠:٢٢١٧:٣٧:١٤٢٢:٤٩:٣١
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:١٨:٣٩٠٥:٣٦:١١١١:٢٧:٥٥١٧:١٩:١٣١٧:٣٦:٠٥٢٢:٤٩:١٣
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٥:٣٦:٤٦١١:٢٧:٣٧١٧:١٨:٠٤١٧:٣٤:٥٧٢٢:٤٨:٥٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٧٠٥:٣٧:٢١١١:٢٧:٢١١٧:١٦:٥٥١٧:٣٣:٤٩٢٢:٤٨:٣٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢١٠٥:٣٧:٥٦١١:٢٧:٠٤١٧:١٥:٤٧١٧:٣٢:٤٢٢٢:٤٨:٢١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٣٨:٣٢١١:٢٦:٤٨١٧:١٤:٤٠١٧:٣١:٣٦٢٢:٤٨:٠٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٥:٣٩:٠٨١١:٢٦:٣٣١٧:١٣:٣٣١٧:٣٠:٣٠٢٢:٤٧:٤٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٣٩:٤٤١١:٢٦:١٨١٧:١٢:٢٧١٧:٢٩:٢٥٢٢:٤٧:٣٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٠:٢١١١:٢٦:٠٣١٧:١١:٢٢١٧:٢٨:٢٠٢٢:٤٧:١٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٠:٥٨١١:٢٥:٤٩١٧:١٠:١٧١٧:٢٧:١٧٢٢:٤٧:٠٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤١:٣٥١١:٢٥:٣٦١٧:٠٩:١٣١٧:٢٦:١٤٢٢:٤٦:٤٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٥:٤٢:١٣١١:٢٥:٢٣١٧:٠٨:١٠١٧:٢٥:١٢٢٢:٤٦:٣٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٤٢:٥١١١:٢٥:١١١٧:٠٧:٠٧١٧:٢٤:١٠٢٢:٤٦:١٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣١٠٥:٤٣:٣٠١١:٢٥:٠٠١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٣:١٠٢٢:٤٦:٠٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٧٠٥:٤٤:٠٩١١:٢٤:٤٩١٧:٠٥:٠٥١٧:٢٢:١١٢٢:٤٥:٥٤
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٢٠٥:٤٤:٤٨١١:٢٤:٣٨١٧:٠٤:٠٥١٧:٢١:١٢٢٢:٤٥:٤١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٥:٢٨١١:٢٤:٢٩١٧:٠٣:٠٦١٧:٢٠:١٥٢٢:٤٥:٣٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ده شاهوردی سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده شاهوردی سفلی روستای ده شاهوردی سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای ده شاهوردی سفلی روستای ده شاهوردی سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ده شاهوردی سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ده شاهوردی سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ده شاهوردی سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ده شاهوردی سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ده شاهوردی سفلی

روستای ده شاهوردی سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ده شاهوردی سفلی
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای ده شاهوردی سفلی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای ده شاهوردی سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ده شاهوردی سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ده شاهوردی سفلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ده شاهوردی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ده شاهوردی سفلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ده شاهوردی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا ده شاهوردی سفلی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ده شاهوردی سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ده شاهوردی سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ده شاهوردی سفلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ده شاهوردی سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو